Kroužky 2023/2024

Počet nalezených kroužků: 264

Aerobik - pokročilí

PO 18:00-19:00

Věk 13-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Na zájmovém kroužku se děti seznámí s klasickými aerobními kroky, které během roku společně s lektorem propojí do jednotlivých choreografií. Aerobik je klasické kondiční cvičení s posilovacím blokem a závěrečnou relaxací, která využívá převážně dechová cvičení na zklidnění celého těla po zátěži. Výstupem kroužku je účast na tanečních vystoupeních a akcích DDM. Kroužek svou náročností navazuje na předešlý začátečnický kurz. Proto je doporučen dětem, které již kroužek aerobiku navštěvovaly.

Aerobik I

PO 16:00-17:00

Věk 7-10

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Na zájmovém kroužku aerobiku se děti formou pohybových her seznámí s klasickými aerobními kroky, které během roku společně s lektorem propojí do jednotlivých choreografií. Aerobik je klasické kondiční cvičení s posilovacím blokem a závěrečnou relaxací, která využívá převážně dechová cvičení na zklidnění celého těla po zátěži. Výstupem kroužku je účast na tanečních vystoupeních a akcích DDM.

Aerobik II

PO 17:00-18:00

Věk 11-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Na zájmovém kroužku aerobiku se děti seznámí s klasickými aerobními kroky, které během roku společně s lektorem propojí do jednotlivých choreografií. Aerobik je klasické kondiční cvičení s posilovacím blokem a závěrečnou relaxací, která využívá převážně dechová cvičení na zklidnění celého těla po zátěži. Výstupem kroužku je účast na tanečních vystoupeních a akcích DDM.

Angličtina - falešní začátečníci (A2) Dospělí

ÚT 17:00-18:00

Věk 18-99

2 150 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kurz pro věčné začátečníky. Hlavním cílem je zbavit studenty ostychu z komunikace v anglickém jazyce. Zopakujeme si základní gramatiku, ale především budeme mluvit a poslouchat, abychom si v zahraničí dokázali poradit v jednoduchých situacích. Nedílnou součástí je domácí příprava. Na kroužek není možné se přihlásit bez kódu. Kód Vám přidělí lektorka kurzu paní Rumlová, kterou prosíme kontaktujte a ona s Vámi zhodnotí, zda Vaše jazykové dovednosti odpovídají Vašemu pohledu na úroveň, na kterou se hlásíte. Tímto krokem maximalizujeme efektivnost kurzu a zajistíme tak ideálně stejnou jazykovou úroveň účastníků v každém kurzu tak, aby se každý v hodině cítil dobře. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina - mírně pokročilí (B1) Dospělí

ST 18:00-19:00

Věk 18-99

2 150 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kurz pro studenty, kteří chtějí probořit pomyslný strop a začít si konečně věřit, že obstojí v komunikaci i s rodilým mluvčím. Součástí výuky je domácí příprava: četba zjednodušené anglické/americké literatury a reprodukce textu, které napomáhají ke zlepšení všech jazykových dovedností. Před registrací na jazykový kurz je nutné kontaktovat lektorku, kvůli posouzení jazykové úrovně a následného zařazení do odpovídající jazykové kategorie. Tímto krokem maximalizujeme efeketivnost kurzu. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina - mírně pokročilí (B1) Dospělí

ČT 18:00-19:00

Věk 18-99

2 150 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kurz pro studenty, kteří chtějí probořit pomyslný strop a začít si konečně věřit, že obstojí v komunikaci i s rodilým mluvčím. Součástí výuky je domácí příprava: četba zjednodušené anglické/americké literatury a reprodukce textu, které napomáhají ke zlepšení všech jazykových dovedností. Na kroužek není možné se přihlásit bez kódu. Kód Vám přidělí lektorka kurzu paní Rumlová, kterou prosíme kontaktujte a ona s Vámi zhodnotí, zda Vaše jazykové dovednosti odpovídají Vašemu pohledu na úroveň, na kterou se hlásíte. Tímto krokem maximalizujeme efektivnost kurzu a zajistíme tak ideálně stejnou jazykovou úroveň účastníků v každém kurzu tak, aby se každý v hodině cítil dobře. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina - pokročilí (B2) Dospělí

ČT 19:00-20:00

Věk 18-99

2 150 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kurz pro studenty, kteří si chtějí prohloubit komunikační dovednosti a sledovat trend současné slovní zásoby. Součástí výuky je poslech a četba knih anglicky píšících autorů. Na kroužek není možné se přihlásit bez kódu. Kód Vám přidělí lektorka kurzu paní Rumlová, kterou prosíme kontaktujte a ona s Vámi zhodnotí, zda Vaše jazykové dovednosti odpovídají Vašemu pohledu na úroveň, na kterou se hlásíte. Tímto krokem maximalizujeme efektivnost kurzu a zajistíme tak ideálně stejnou jazykovou úroveň účastníků v každém kurzu tak, aby se každý v hodině cítil dobře. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina - pokročilí (C1) Dospělí

ÚT 18:00-19:00

Věk 18-99

2 150 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kurz pro studenty, kteří si chtějí prohloubit komunikační dovednosti a sledovat trend současné slovní zásoby. Součástí výuky je poslech a četba knih anglicky píšících autorů. Na kroužek není možné se přihlásit bez kódu. Kód Vám přidělí lektorka kurzu paní Rumlová, kterou prosíme kontaktujte a ona s Vámi zhodnotí, zda Vaše jazykové dovednosti odpovídají Vašemu pohledu na úroveň, na kterou se hlásíte. Tímto krokem maximalizujeme efektivnost kurzu a zajistíme tak ideálně stejnou jazykovou úroveň účastníků v každém kurzu tak, aby se každý v hodině cítil dobře. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina - úplní začátečníci Dospělí

ST 19:00-20:00

Věk 18-99

2 150 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Váháte, zda se pustit do studia angličtiny? Nabízíme kurz, ve kterém si po roce přečtete svou první anglickou knihu (i když zjednodušenou), budete rozumět základním frázím a budete se schopni zeptat na to, co vás zajímá... to vše v přátelské atmosféře skupin do maximálně 10 účastníků. Na kroužek není možné se přihlásit bez kódu. Kód Vám přidělí lektorka kurzu paní Rumlová, kterou prosíme kontaktujte a ona s Vámi zhodnotí, zda Vaše jazykové dovednosti odpovídají Vašemu pohledu na úroveň, na kterou se hlásíte. Tímto krokem maximalizujeme efektivnost kurzu a zajistíme tak ideálně stejnou jazykovou úroveň účastníků v každém kurzu tak, aby se každý v hodině cítil dobře. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina pro předškoláčky

PÁ 16:00-17:00

Věk 5-6

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

Angličtina pro školáky 5. - 6.třída

PO 16:00-17:00

Věk 11-12

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Angličtina pro školáky má za cíl podpořit jazykové schopnosti dětí tak, aby si dokázaly poradit v běžných situacích, kdy bude zapotřebí aktivně použít cizí jazyk. Výuka povede k samostatnosti v mluvním projevu a bude zbavovat děti ostychu v komunikaci. Na hodinách budeme mnoho mluvit a málo psát. K výuce budou používány obrázky, díky kterým se přeneseme do nejrůznějších situací, které budeme muset vyřešit. Součástí každé lekce bude vytištěný seznam slovíček, která budeme potřebovat,. Děti budou povzbuzovány k tomu, aby si dělaly poznámky a myšlenkové mapy. Co budete v kurzu potřebovat? - psací potřeby (propiska a tužka určitě, pár pastelek se může hodit) - obyčejný sešit nebo blok (jak vám vyhovuje) - desky formátu A4 (rychlovazač s košilkami)

Angličtina pro školáky 1.-2. třída

PÁ 15:00-16:00

Věk 6-8

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Angličtina - děti V průběhu hodin se děti učí slovní zásobě a gramatickým a fonetickým jevům, které odpovídají požadavkům na jejich věkovou skupinu v rámci školního vzdělávání. Veškeré aktivity jsou připraveny dané skupině na míru. V hodinách je hojně využívána interaktivní tabule a různé herní a akční prvky. Důraz je kladen na spolupráci s vrstevníky a na pestrost zaměření aktivit: mluvený projev, psaný projev, poslechová a rétorická cvičení. Cílem lekcí je, aby se účastníci naučili využívat znalosti získávané ve škole v praxi. Dále pak motivovat děti k dalšímu vlastnímu studiu a lásce k jazyku. Důležitá je u nás interakce, aktivní zapojení účastníků a praktické využití jazyka. Angličtina hrou Přejete si, aby se vaše děti rozvíjely v angličtině, ale máte pocit, že se jim gramatické poučky už nevejdou do hlavy? Pokud ano, máme v nabídce zájmový kroužek, kde se základy angličtiny naučí zábavnou formou, a to prostřednictvím nejrůznějších her. Angličtina hrou pomůže překonat první kroky v jazyce, který budou děti po celý život potřebovat. Anglická konverzace Máte pocit, že vaše děti mají hlavu plnou gramatických pouček a celkem obstojně rozumí psanému textu v učebnicích, ale když přijde čas užít jazyk v praxi, vše se jim v hlavě pomotá a bojí se, že budou chybovat? Zájmový kroužek Anglická konverzace je určen všem, kteří chtějí zahodit ostych z mluvení a získat jistotu při mluveném projevu v cizím jazyce.

Angličtina pro školáky 3. a 4. třída II.

ČT 16:00-17:00

Věk 9-10

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Angličtina pro školáky má za cíl podpořit jazykové schopnosti dětí tak, aby si dokázaly poradit v běžných situacích, kdy bude zapotřebí aktivně použít cizí jazyk. Výuka povede k samostatnosti v mluvním projevu a bude zbavovat děti ostychu v komunikaci. Na hodinách budeme mnoho mluvit a málo psát. K výuce budou používány obrázky, díky kterým se přeneseme do nejrůznějších situací, které budeme muset vyřešit. Součástí každé lekce bude vytištěný seznam slovíček, která budeme potřebovat,. Děti budou povzbuzovány k tomu, aby si dělaly poznámky a myšlenkové mapy. Co budete v kurzu potřebovat? - psací potřeby (propiska a tužka určitě, pár pastelek se může hodit) - obyčejný sešit nebo blok (jak vám vyhovuje) - desky formátu A4 (rychlovazač s košilkami)

Angličtina pro školáky 3.- 4.třída

PO 15:00-16:00

Věk 9-10

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Angličtina pro školáky má za cíl podpořit jazykové schopnosti dětí tak, aby si dokázaly poradit v běžných situacích, kdy bude zapotřebí aktivně použít cizí jazyk. Výuka povede k samostatnosti v mluvním projevu a bude zbavovat děti ostychu v komunikaci. Na hodinách budeme mnoho mluvit a málo psát. K výuce budou používány obrázky, díky kterým se přeneseme do nejrůznějších situací, které budeme muset vyřešit. Součástí každé lekce bude vytištěný seznam slovíček, která budeme potřebovat,. Děti budou povzbuzovány k tomu, aby si dělaly poznámky a myšlenkové mapy. Co budete v kurzu potřebovat? - psací potřeby (propiska a tužka určitě, pár pastelek se může hodit) - obyčejný sešit nebo blok (jak vám vyhovuje) - desky formátu A4 (rychlovazač s košilkami)

Angličtina pro školáky 5. a 6. třída II.

ČT 17:00-18:00

Věk 11-12

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Angličtina pro školáky má za cíl podpořit jazykové schopnosti dětí tak, aby si dokázaly poradit v běžných situacích, kdy bude zapotřebí aktivně použít cizí jazyk. Výuka povede k samostatnosti v mluvním projevu a bude zbavovat děti ostychu v komunikaci. Na hodinách budeme mnoho mluvit a málo psát. K výuce budou používány obrázky, díky kterým se přeneseme do nejrůznějších situací, které budeme muset vyřešit. Součástí každé lekce bude vytištěný seznam slovíček, která budeme potřebovat,. Děti budou povzbuzovány k tomu, aby si dělaly poznámky a myšlenkové mapy. Co budete v kurzu potřebovat? - psací potřeby (propiska a tužka určitě, pár pastelek se může hodit) - obyčejný sešit nebo blok (jak vám vyhovuje) - desky formátu A4 (rychlovazač s košilkami)

Angličtina pro teenagery - úroveň B1

ST 15:00-16:00

Věk 12-14

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek je určen všem dětem, které angličtina baví a chtěly by se v ní aktivně zlepšovat. V průběhu hodin se učí slovní zásobě a gramatickým a fonetickým jevům, které navazují na znalosti získané v rámci školního vzdělávání. Veškeré aktivity jsou připraveny dané skupině na míru. V hodinách je hojně využívána interaktivní tabule a různé aktivizační prvky. Důraz je kladen na spolupráci s vrstevníky a na pestrost zaměření aktivit: mluvený projev, psaný projev, poslechová a rétorická cvičení. Cílem lekcí je, aby se účastníci naučili využívat znalosti v praxi. Dále pak motivovat děti k dalšímu vlastnímu studiu a lásce k jazyku. Důležitá je u nás interakce, aktivní zapojení účastníků a praktické využití jazyka.

Angličtina pro teenegery - úroveň B1 II.

PO 17:10-18:10

Věk 13-15

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určený studentům, kteří si chtějí vylepšit komunikativní dovednosti v každodenním, nebo jen náhodném, setkání s anglickým jazykem. Věnovat se budeme předem daným tématům, které vyžadují krátkou přípravu, ale i aktuálnímu společenskému dění. Naprostá většina výuky bude probíhat v anglickém jazyce, přepínat do jazyka českého budeme minimálně, a to pouze v nutnosti vysvětlení nepochopeného. Důraz bude kladen především na mluvený projev, gramatická složka bude probírána minimálně.

Badminton - hraní I

PÁ 15:00-16:00

Věk 10-15

1 600 Kč / pololetí

Hamr - Bráník

Obsazeno

Páteční kroužek badmintonu neprobíhá na ZŠ Rakovského, ale v areálu Hamr Braník, kde se bude hrát na oficiálním kurtu pro badminton. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Badminton - hraní II

PÁ 16:00-17:00

Věk 10-15

1 600 Kč / pololetí

Hamr - Bráník

Přijímáme náhradníky

Páteční kroužek badmintonu neprobíhá na ZŠ Rakovského, ale v areálu Hamr Braník, kde se bude hrát na oficiálním kurtu pro badminton. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Badminton I

PO 16:00-17:00

Věk 8-11

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Poslední místo!

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Badminton II

PO 17:00-18:00

Věk 10-16

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Badminton III

ÚT 14:00-15:00

Věk 8-11

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Poslední 2 místa

Zápis do ZK bude probíhat v září 2023, žáci ZŠ Rakovského mají právo přednostního zápisu od 19.6. do 6.9. 2023, od 7.9. 2023 se mohou přihlašovat ostatní zájemci. Zájmový kroužek je zaměřen na pravidla badmintonu, zvládání herních činností jednotlivce i dvojic, rozvoj souhry a spolupráce. V ZK budeme také rozvíjet podání, příjem, pohyb po dvorci a různé údery. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 19.6. - 6.9. 2023 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 7. září 2023.

Badminton IV

ÚT 15:00-16:00

Věk 10-12

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Žáci ZŠ Rakovského mají právo přednostního zápisu od 19.6. do 6.9. 2023, od 7.9. 2023 se mohou přihlašovat ostatní zájemci. Zájmový kroužek je zaměřen na pravidla badmintonu, zvládání herních činností jednotlivce i dvojic, rozvoj souhry a spolupráce. V ZK budeme také rozvíjet podání, příjem, pohyb po dvorci a různé údery. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 12.6. - 6.9. 2023 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 7. září 2023.

Badminton V

ÚT 16:00-17:00

Věk 12-15

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Žáci ZŠ Rakovského mají právo přednostního zápisu od 12.9. do 6.9. 2023, od 7.9. 2023 se mohou přihlašovat ostatní zájemci. Zájmový kroužek je zaměřen na pravidla badmintonu, zvládání herních činností jednotlivce i dvojic, rozvoj souhry a spolupráce. V ZK budeme také rozvíjet podání, příjem, pohyb po dvorci a různé údery. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 12.6.- 6. 9.2023 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 7. září 2023.

Badminton VI

ČT 15:00-16:00

Věk 10-15

Hamr - Bráník

Volno

Na základě velké poptávky po kroužcích badmintonu rozšiřujeme svoji nabídku o další kroužek badmintonu, který se bude konat v areálu Hamr Braník, kde se bude hrát na oficiálním kurtu pro badminton. S ohledem na otevření kroužku v průběhu školního roku, tak bude možné otevřít kroužek po přihlášení minimálně 5 účastníků. V ideálním případě začně kroužek ve čtvrtek 15. února a poslední hodina by měla končit 6. června 2024 (kroužek také neprobíhá v době školních prázdnin). Cena je kalkulována na toto období. V případě, že k 15. únoru nebude přihlášeno minimálně 5 účastníků, budeme čekat až se zájemci dohlásí. Následně bude cena upravena v závislosti na začátku kurzu. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin. Pro kroužek jsou vyhrazeny 2 kurty.

Balet I

PO 15:00-16:00

Věk 6-8

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Součástí hodin je výuka nejzákladnějších baletních pozic a prvků. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Vzhledem k účasti dětí na vystoupeních je třeba zakoupit trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Balet II

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-10

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Součástí hodin je výuka nejzákladnějších baletních pozic a prvků. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Vzhledem k účasti dětí na vystoupeních je třeba zakoupit trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Beachvolejbal - hraní I

ČT 17:00-18:00

Věk 13-17

1 400 Kč / pololetí

Hamr - Bráník

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí navázat na Beachvolejbal I a pokračovat v rekreačním volejbalu a beachvolejbalu. Děti se naučí základy volejbalu a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek probíhá na beachvolejbalových kurtech v areálu SK Hamr Braník.

Beachvolejbal - mírně pokročilí

ČT 16:00-17:00

Věk 9-13

1 400 Kč / pololetí

Hamr - Bráník

Poslední 3 místa

Kroužek je určen mladším školním dětem, které chtějí začít s rekreačním volejbalem a beachvolejbalem. Děti se naučí základy volejbalu a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem nebo spodní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek probíhá na beachvolejbalových kurtech v areálu SK Hamr Braník.

Beachvolejbal - začátečníci

ČT 15:00-16:00

Věk 8-12

1 400 Kč / pololetí

Hamr - Bráník

Poslední 3 místa

Kroužek je určeny pro zájemce, kteří se chtějí věnovat volejbalu na rekreační úrovni. Tento kroužek je určen pro děti, které začínají s volejbalem. Učí se základní přihrávky a nahrávky, základní techniky podání, pravidla hry. Začíná se vlastní hrou přehazované, která přechází postupně ve hru volejbalu. Poté se přidávají prvky beachvolejbalu jako jsou kobry, kaple a zejména hra ve dvojicích.

Běh - základy atletiky I

PO 14:05-15:05

Věk 6-8

1 050 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Volno

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Během lekcí se děti společně s lektorem zaměří na atletickou abecedu, všeobecné základy atletiky, štafety a běhání v přírodě. Běhání není trápení, ale krásný sport, který se dětem bude v každém dalším sportování hodit. Naučí se, jak vnímat svoji rychlost a vytrvalost, jak se správně odrážet nebo dopadat a jiné praktické rady pro správné provedení tohoto oblíbeného druhu pohybu. Kroužek probíhá na atletickém ovále u ZŠ Rakovského a v lesoparku Kamýk. Zaměříme se na atletická abecedu, překážky, starty, štafety, sprinty, vytrvalost a k tomu si přidáme i míčové hry. Kroužek probíhá celoročně venku, tedy i v zimě a proto se předpokládá, že účastníci budou chodit vhodně oblečeni k danému počasí. Kroužek nebude pouze za nepříznivého počasí, kdy lektor den předem nebo v den kroužku pošle informaci rodičům.

Běh - základy atletiky II

PO 15:15-16:15

Věk 9-13

1 050 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Poslední 2 místa

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Během lekcí se děti společně s lektorem zaměří na atletickou abecedu, všeobecné základy atletiky, štafety a běhání v přírodě. Běhání není trápení, ale krásný sport, který se dětem bude v každém dalším sportování hodit. Naučí se, jak vnímat svoji rychlost a vytrvalost, jak se správně odrážet nebo dopadat a jiné praktické rady pro správné provedení tohoto oblíbeného druhu pohybu. Kroužek probíhá na atletickém ovále u ZŠ Rakovského a v lesoparku Kamýk. Zaměříme se na atletická abecedu, překážky, starty, štafety, sprinty, vytrvalost a k tomu si přidáme i míčové hry. Kroužek probíhá celoročně venku, tedy i v zimě a proto se předpokládá, že účastníci budou chodit vhodně oblečeni k danému počasí. Kroužek nebude pouze za nepříznivého počasí, kdy lektor den předem nebo v den kroužku pošle informaci rodičům.

Běh - základy atletiky III

ÚT 14:05-15:05

Věk 6-8

1 050 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Poslední 3 místa

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Během lekcí se děti společně s lektorem zaměří na atletickou abecedu, všeobecné základy atletiky, štafety a běhání v přírodě. Běhání není trápení, ale krásný sport, který se dětem bude v každém dalším sportování hodit. Naučí se, jak vnímat svoji rychlost a vytrvalost, jak se správně odrážet nebo dopadat a jiné praktické rady pro správné provedení tohoto oblíbeného druhu pohybu. Kroužek probíhá na atletickém ovále u ZŠ Rakovského a v lesoparku Kamýk. Zaměříme se na atletická abecedu, překážky, starty, štafety, sprinty, vytrvalost a k tomu si přidáme i míčové hry. Kroužek probíhá celoročně venku, tedy i v zimě a proto se předpokládá, že účastníci budou chodit vhodně oblečeni k danému počasí. Kroužek nebude pouze za nepříznivého počasí, kdy lektor den předem nebo v den kroužku pošle informaci rodičům.

Bukiwaza/Taijutsu - pokročilí

ČT 19:00-20:00

Věk 12-99

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

Kurz je určen pro studenty s přechozí zkušeností s bojovým uměním, kteří by chtěli své znalosti sebeobrany dále prohloubit a upevnit. Vyučujeme pokročilým obranám proti napadení škrcením, údery, kopy a boj na zemi. Součástí rozcvičení je též cvičení pro rozvinutí technických kombinačních schopností, učící studenta aktivně se bránit v rámci cvičného zápolení. V tomto kurzu se vyučují specializované komplexní bojové kombinace ve formě krátkých nácvikových sestav, začínajících odvrácením útoku útočníka, které nad ním postupně přebírají kontrolu a vedou k plné kontrole či zneškodnění.

Contemporary + MTV Dance - malé formace

ČT 17:00-18:00

Věk 10-18

1 000 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Kroužek malých formací je určen pro děti, kteří mají zájem o rozvíjení svých tanečních dovedností v rámci formací sól, duí a trií. V rámci hodin budou mít děti prostor k vytváření, procvičování a zdokonalování svých vlastních choreografií. Naučí se pracovat a komunikovat ve skupině, rozvíjet svou představivost a kreativitu. Součástí hodin budou krátké choreografie pro inspiraci, cvičení pro sólové a skupinové formace, nácviky improvizace i cvičení na zmírnění nervozity při vystupování. Děti se v 2. pololetí mohou účastnit různých vystoupení či soutěží. Účast na soutěžích a vystoupeních na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu. Kroužek je určen pouze vybraným účastníkům zájmových kroužku Contemporary Dance a MTV Dance pod vedením Karolíny Izákové. Účastníci navazují na své dovednosti získané na zájmových kroužcích uvedených stylů a na tomto ZK společně s lektorkou tvoří sólové choreografie a menší formace.

Contemporary Dance - pokročilí

ČT 18:00-19:30

Věk 10-18

1 850 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín ZK upřesněn, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Přepodkládaná doba uveřejnění termínu je září 2023. Místo výuky bude záviset na finálním termínu. Technika contemporary respektuje přirozené linie těla, plynulost a přirozenost pohybu, vede tanečníka k práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu při rotacích a skocích i při kontrolovaných pádech a převalech. Velká pozornost se věnuje zvládání pohybu na zemi (floorwork), přechodům ze stoje na zem a opačně atd. Jsou zde cítit vlivy klasického tance a jazzu, nedrží se však jejich striktních pravidel. Contemporary Dance také často integruje vlivy dalších tanečních stylů včetně Street Dance. V 2. pololetí se budou děti připravovat na soutěžní sezónu a později se účastnit několika soutěží. Účast na soutěžích na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu.

Contemporary Dance - začátečníci

ČT 16:00-17:00

Věk 10-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín ZK upřesněn, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Přepodkládaná doba uveřejnění termínu je září 2023. Místo výuky bude záviset na finálním termínu. Technika contemporary respektuje přirozené linie těla, plynulost a přirozenost pohybu, vede tanečníka k práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu při rotacích a skocích i při kontrolovaných pádech a převalech. Velká pozornost se věnuje zvládání pohybu na zemi (floorwork), přechodům ze stoje na zem a opačně atd. Jsou zde cítit vlivy klasického tance a jazzu, nedrží se však jejich striktních pravidel. Contemporary Dance také často integruje vlivy dalších tanečních stylů včetně Street Dance. Účastníci mohou být vyzváni k nákupu jednotného úboru.

Cvičení rodičů s dětmi I

PO 09:00-10:00

Věk 2-3

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Cvičení rodičů s dětmi II

PO 10:00-10:45

Věk 1-2

1 300 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Cvičení rodičů s dětmi III

PO 10:45-11:30

Věk 1-2

1 300 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, psychomotorický padák) a sportovního nářadí (lavičky, trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí také jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na Orfovy nástroje a zazpívají si lidové písničky.

Cvičení rodičů s dětmi IV

ÚT 09:00-10:00

Věk 2-3

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, psychomotorický padák) a sportovního nářadí (lavičky, trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí také jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na Orfovy nástroje a zazpívají si lidové písničky.

Cvičení rodičů s dětmi V

ÚT 10:00-10:45

Věk 1-2

1 300 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Cvičení rodičů s dětmi VI

ČT 09:30-10:30

Věk 2-3

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

KROUŽEK JIŽ OBSAZEN, PŘIHLAŠOVÁNÍ nyní POUZE PRO RODIČE již PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ. Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Čeština hrou - pokračovací

PO 17:00-18:00

Věk 6-7

1 450 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek je určen pro děti s odlišným mateřským jazykem. Je zaměřen na osvojování českého jazyka a porozumění, ale zároveň připravuje děti na vstup do ZŠ. Na kroužku jsou dětem k dispozici tablety se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Deskové hry - pokročilí

ČT 18:00-19:30

Věk 8-15

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro pokročilé účastníky, kteří již zvládají hraní složitějších deskových her a pravidel.Součástí zájmového kroužku je i pořádání turnajů mezi účastníky. Prozkoumejte s námi svět deskových her a už nikdy nepoznáte, co to je to nuda.

Deskové hry - začátečníci

ST 16:30-18:30

Věk 7-14

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Deskovky nejsou pouze Monopoly a Člověče, nezlob se. Naučíme se pravidla a sehrávky moderních deskových her. Poznáme třeba Smart games (hry pro jednoho), pohybové hry nebo hry vyžadující logické či strategické myšlení. Součástí zájmového kroužku je i pořádání turnajů mezi účastníky. Prozkoumejte s?námi svět deskových her a už nikdy nepoznáte, co to je to nuda.

Dívčí fotbal I

PÁ 15:00-16:00

Věk 10-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek dívčího fotbalu je pořádán ve spolupráci s fotbalovým týmem FK DUKLA Praha. Mezi hlavní činnosti na kroužku patří především celková pohybová průprava se zaměřením na fotbal, především pak individuální činnost jednotlivce. Důraz je kladen na prohloubení všeobecně pozitivního vztahu ke sportu, který je podporován prostřednictvím pestrosti aktivit a využití herního prostředí. Kroužek nabízí možnost zkušebního tréninku v týmu FK Dukla Praha, a to po domluvě s lektorem. V období od listopadu do dubna bude kroužek probíhat v tělocvičně v ZŠ K Dolům. V ostatní měsíce se kroužek uskuteční na umělé trávě DDM Modřany (prac. Herrmannova).

Dívčí fotbal II

PÁ 16:00-17:00

Věk 9-12

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek dívčího fotbalu je pořádán ve spolupráci s fotbalovým týmem FK DUKLA Praha. Mezi hlavní činnosti na kroužku patří především celková pohybová průprava se zaměřením na fotbal, především pak individuální činnost jednotlivce. Důraz je kladen na prohloubení všeobecně pozitivního vztahu ke sportu, který je podporován prostřednictvím pestrosti aktivit a využití herního prostředí. Kroužek nabízí možnost zkušebního tréninku v týmu FK Dukla Praha, a to po domluvě s lektorem. V období od listopadu do dubna bude kroužek probíhat v tělocvičně v ZŠ K Dolům. V ostatní měsíce se kroužek uskuteční na umělé trávě DDM Modřany (prac. Herrmannova).

Dramatický kroužek I.

ČT 14:25-15:25

Věk 6-8

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek je určený pro všechny, které zajímá herectví a divadlo. Divadelní setkávání bude hlavně o spolupráci, poznání sebe i ostatních, ovládnutí jevištní řeči i práci s trémou. Pomocí her, improvizací, pantomimy a dalších cvičení si osvojíme základní divadelní principy a vytvoříme společné divadelní představení! Ty odvážnější budou vystupovat i na přehlídkách a festivalech. Kromě herectví poznáme i jiné formy hraní, například loutkářství, film nebo imerzivní divadlo.

Dramatický kroužek II.

ČT 15:30-17:00

Věk 9-11

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek je určený pro všechny, které zajímá herectví a divadlo. Divadelní setkávání bude hlavně o spolupráci, poznání sebe i ostatních, ovládnutí jevištní řeči i práci s trémou. Pomocí her, improvizací, pantomimy a dalších cvičení si osvojíme základní divadelní principy a vytvoříme společné divadelní představení! Ty odvážnější budou vystupovat i na přehlídkách a festivalech. Kromě herectví poznáme i jiné formy hraní, například loutkářství, film nebo imerzivní divadlo.

Dramatický kroužek III.

ČT 17:00-18:30

Věk 12-15

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek je určený pro všechny, které zajímá herectví a divadlo. Divadelní setkávání bude hlavně o spolupráci, poznání sebe i ostatních, ovládnutí jevištní řeči i práci s trémou. Pomocí her, improvizací, pantomimy a dalších cvičení si osvojíme základní divadelní principy a vytvoříme společné divadelní představení! Ty odvážnější budou vystupovat i na přehlídkách a festivalech. Kromě herectví poznáme i jiné formy hraní, například loutkářství, film nebo imerzivní divadlo.

Flétna - mírně pokročilí I

PO 17:00-18:00

Věk 7-12

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy, kytara, ukulele nebo orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Flétna - mírně pokročilí II.

PO 18:00-19:00

Věk 7-10

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy nebo orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Flétna - pokročilí

ÚT 15:00-16:00

Věk 8-12

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy, kytara, ukulele nebo orffovy nástroje. Děti si v tomto kroužku vyzkouší hrát i na různé jiné nástroje, ale zjistily, jak to vypadá, když jsou součástí společného hudebního tělesa. Po první hodině je možné na základě konzultace s lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Flétna - začátečníci

ÚT 14:00-15:00

Věk 6-8

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy, kytara, ukulele nebo orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s?lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Flétna - začátečníci II

PO 16:00-17:00

Věk 5-7

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy nebo orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s?lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Florbal rekreační hraní - mix

ÚT 16:00-17:00

Věk 11-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Zájmový kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. 1) Rekreační úroveň florbalu, kdy kroužky jsou v nabídce označeny jako florbal: rekreační, hraní, začátečníci apod. Na těchto kroužcích se účastníci naučí základy florbalu nebo vlastní hru, hra je zaměřena převážně na prožitek ze hry. Na hodinách se děti nepřipravují na zápasy. Účastníci kroužku dostávají prostřednictvím svých lektorů nabídku na účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2 x za pololetí a cílem těchto turnajů je o to, aby si děti zažily atmosféru zápasu proti jiným týmům na odpovídající úrovni.

Florbal rekreační hraní - začátečníci I

PO 15:10-16:00

Věk 7-9

1 150 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Volno

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Kroužek je zaměřen na individuální činnost jednotlivce a různá zábavná silová, rychlostní a obratnostní cvičení. Účastníci se během hodin učí činnostem s míčkem, které vychází ze hry a spočívají zejména ve vedení míčku. Dítě se ho naučí zastavovat, zatáčet s ním, střílet na cíl, ale i chytat a házet. Tím docílíme vyváženého pohybového rozvoje dítěte a koordinace celého jeho těla. Prostřednictvím různých her tak provádíme nácvik formou, která je pro děti přijatelná. Hru proti soupeři organizujeme v nejvyšším počtu tři na tři, a to v různých obměnách - s více míčky a na více branek. Účastníkům kroužku může být nabídnuta účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2x za pololetí a jejich cílem je to, aby si děti zažily atmosféru zápasu se soupeři na odpovídající úrovni. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.- 5. září 2023 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2023.

Florbal rekreační hraní - začátečníci II

ST 15:10-16:10

Věk 7-10

1 250 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Volno

ZK je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu.

Florbal rekreační hraní I

ÚT 15:00-16:00

Věk 9-12

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Zájmový kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. 1)rekreační úroveň florbalu, kdy kroužky jsou v nabídce označeny jako florbal: rekreační, hraní, začátečníci apod. Na těchto kroužcích se účastníci naučí základy florbalu nebo vlastní hru, hra je zaměřena převážně na prožitek ze hry. Na hodinách se děti nepřipravují na zápasy. Účastníci kroužku dostávají prostřednictvím svých lektorů nabídku na účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2 x za pololetí a cílem těchto turnajů je o to, aby si děti zažily atmosféru zápasu proti jiným týmům na odpovídající úrovni.

Florbal rekreační hraní II

ČT 15:00-16:00

Věk 9-12

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6.9. přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Aktivity jsou voleny přiměřeně věku, pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. Co to pro nás znamená? Naučíme se pokročilejšímu pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost, ale i razanci ve střelbě. Vylepšíme si svoji kondičku a zúčastníme se turnajů. Postupně se pak naučíme vyspělejší taktické herní prvky, které se pro nás stanou každodenním chlebem. Kroužek je otevřen všem zájemcům, kteří rádi změří síly s ostatními týmy domů dětí a mládeže v námi pořádané celoroční florbalové lize. Nemusíš se bát, u nás hraje každý! Turnaje ti zaberou jedno víkendové dopoledne v měsíci.

Florbal rekreační hraní III

ČT 16:00-17:00

Věk 12-15

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Poslední 4 místa

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Aktivity jsou voleny přiměřeně věku, pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. Co to pro nás znamená? Naučíme se pokročilejšímu pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost, ale i razanci ve střelbě. Vylepšíme si svoji kondičku a zúčastníme se turnajů. Postupně se pak naučíme vyspělejší taktické herní prvky, které se pro nás stanou každodenním chlebem. Kroužek je otevřen všem zájemcům, kteří rádi změří síly s ostatními týmy domů dětí a mládeže v námi pořádané celoroční florbalové lize. Nemusíš se bát, u nás hraje každý! Turnaje ti zaberou jedno víkendové odpoledne v měsíci.

Florbal rekreační hraní V

ČT 17:00-18:30

Věk 14-19

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku, pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. 1)rekreační úroveň florbalu, kdy kroužky jsou v nabídce označeny jako florbal: rekreační, hraní, začátečníci apod. Na těchto kroužcích se účastníci naučí základy florbalu nebo vlastní hru, hra je zaměřena převážně na prožitek ze hry. Na hodinách se děti nepřipravují na zápasy. Účastníci kroužku dostávají prostřednictvím svých lektorů nabídku na účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2 x za pololetí a cílem těchto turnajů je o to, aby si děti zažily atmosféru zápasu proti jiným týmům na odpovídající úrovni.

Florbal Vosy - herní

PÁ 16:30-18:00

Věk 10-18

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal Vosy - mladší + starší

PO 19:00-20:00

Věk 11-14

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal Vosy elévové + přípravka I

PO 18:00-19:00

Věk 6-10

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal Vosy elévové + přípravka II

PÁ 15:00-16:30

Věk 6-10

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal-Liga DDM Modřany(chlapci r.2008-2010/dívky 2007-2009

ÚT 18:00-19:00

Věk 13-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kroužek je určen především pro děti, které mají zájem poměřit své síly s ostatními týmy pražských DDM. Turnaje hráčům zaberou jedno víkendové odpoledne v měsíci. Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině.Naučíme se pokročilejšímu pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost, ale i razanci ve střelbě.

Florbal-Liga DDM Modřany(chlapci r.2011/dívky r.2010a mladší

ÚT 17:00-18:00

Věk 9-12

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen především pro děti, které mají zájem poměřit své síly s ostatními týmy pražských DDM. Turnaje hráčům zaberou jedno víkendové dopoledne v měsíci. Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině.Naučíme se pokročilejšímu pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost, ale i razanci ve střelbě.

Fotbal sálový

ST 17:00-18:00

Věk 8-11

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Kroužek sálového fotbalu je určen pro všechny, kteří si chtějí nejen zahrát fotbal, ale také si užít zábavná silová rychlostní obratnostní cvičení. Zaměříme se na individuální činnosti s míčem, při nichž zapojíme hlavně zábavné formy výuky. Hru proti soupeři budeme simulovat v malých průpravných hrách. Děti z kroužku se budou účastnit 1x/měsíc Fotbalové ligy pražských DDM.

Fotbal sálový - hraní (junioři)

ČT 18:30-19:30

Věk 13-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Budeme se učit pokročilejší pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost a razanci ve střelbě.

Fotbal sálový - LIGA DDM Modřany (ročník 2009-2011)

ST 16:15-17:15

Věk 12-14

1 250 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Poslední místo!

Kroužek je určen především pro děti,které mají zájem poměřit své síly s ostatními týmy pražských DDM. Turnaje hráčům zaberou jedno víkendové dopoledne v měsíci. Současně je kroužek zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Budeme se učit pokročilejší pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání a přesnost a razanci ve střelbě. Jelikož se budeme pravidelně účastnit turnajů, také si vylepšíme svoji kondičku. Nepřijdeme ani o jednodušší taktické herní prvky.

Fotbalová školička

ST 16:00-17:00

Věk 5-7

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Kroužek Fotbalové školičku je určen pro všechny kluky i holky, kteří si chtějí nejen zahrát fotbal, ale také si užít zábavná cvičení. Zaměříme se na celkový pohybový rozvoj dětí, doplněný o základní techniky a ovládání míče.

Foto, video, geocaching

PO 16:30-18:00

Věk 8-15

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je pro ty, kteří rádi fotí a natáčí videa a chtěli by vědět, jak to dělat ještě lépe. V kurzu si zdokonalí své dovednosti a seznámí se se základy fotografie a videa a s fungováním techniky. Dále se naučí, jak se dají upravit fotografie a videa. Mimo jiné účastníci poznají hry geocaching a Munzee, při kterých se s pomocí technologie GPS hledají skryté poklady. Součástí kroužku budou i poznávací vycházky a výlety po Praze.

Horolezectví - pokročilí

ST 18:00-19:00

Věk 14-99

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kroužek je určen mládeži a dospělým, pro které není problém vnímat horolezectví jako sport a outdoorovou aktivitu. Účastníci již umí pracovat s lanem a dále se učí vázat a používat složitější uzly, náročnější techniky lezení nebo jištění prvolezce či slaňování a prusíkování. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení včetně boulderování pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se učí zodpovědnosti a práci ve dvojicích či ve skupině, aby mohli své znalosti uplatnit i při lezení na skalách.

Horolezectví - přípravka I

PO 14:10-14:55

Věk 6-7

1 150 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro předškolní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví, základní techniky lezení a jištění. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví - přípravka II

ST 14:10-14:55

Věk 6-7

1 150 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kroužek je určen pro předškolní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví, základní techniky lezení a jištění. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví I

PO 15:00-16:00

Věk 8-10

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek je určen pro nejmladší školní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví nebo základní techniky lezení a jištění druholezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví I

ST 15:00-16:00

Věk 8-10

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro nejmladší školní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví nebo základní techniky lezení a jištění druholezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví II

PO 16:00-17:00

Věk 10-13

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro mladší školní děti, které chtějí navázat na znalosti a dovednosti získané na kroužku Horolezectví I, nebo se v mladším věku naučit vnímat horolezectví jako sport. Děti na kroužku zjistí, jak pracovat s lanem, balit lano nebo vázat složitější uzly. Naučí se horolezecké názvosloví, základní techniky lezení, boulderování nebo jištění druholezce. Nedílnou součástí tohoto kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví II

ST 16:00-17:00

Věk 10-13

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro mladší školní děti, které chtějí navázat na znalosti a dovednosti získané na kroužku Horolezectví I, nebo se v mladším věku naučit vnímat horolezectví jako sport. Děti na kroužku zjistí, jak pracovat s lanem, balit lano nebo vázat složitější uzly. Naučí se horolezecké názvosloví, základní techniky lezení, boulderování nebo jištění druholezce. Nedílnou součástí tohoto kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví III

PO 17:00-18:00

Věk 13-99

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Kroužek je určen pro starší školní děti, které přechodem z kroužku Horolezectví II prohlubují své znalosti z horolezectví. V tomto věku již vnímají horolezectví jako sport, umí pracovat s lanem a učí se vázat a používat složitější uzly. Během hodin si dále osvojí i složitější techniky lezení a naučí se jištění prvolezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení včetně boulderování pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve dvojicích i ve skupině.

Horolezectví III

ST 17:00-18:00

Věk 13-99

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Kroužek je určen pro starší školní děti, které přechodem z kroužku Horolezectví II prohlubují své znalosti z horolezectví. V tomto věku již vnímají horolezectví jako sport, umí pracovat s lanem a učí se vázat a používat složitější uzly. Během hodin si dále osvojí i složitější techniky lezení a naučí se jištění prvolezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení včetně boulderování pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve dvojicích i ve skupině.

Hudební kapela

ČT 17:00-18:30

Věk 8-16

1 850 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Tento kroužek je tvořen z účastníků hudebních kroužků, kteří do DDM Modřany chodí už delší dobu. Skládá se z hráčů na flétnu, kytaru, ukulele, piano, djembe a ze zpěváků. Společně tvoří větší hudební těleso, ve kterém mají možnost se komplexně hudebně vzdělávat a vystupovat na různých akcích.

Hudební přípravka

ST 14:00-15:00

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

V kroužku si děti osvojí základy zpěvu, rozvinou své rytmické cítění pomocí hry na jednoduché nástroje jako je např. djembe, boomwhackers a Orffovy nástroje. Během lekcí si hravou formou vštípí základy správného dýchání a používání hlasu při zpěvu i mluvení, rozvinou rytmické cítění poslechem hudebních doprovodů k písničkám a zpěvem lidových i umělých písniček a písniček z pohádek. Děti dostanou základy hudební teorie a získají povědomí o zápisu not v notové osnově. Cílem je rozvinout osobnost dětí, jejich kreativitu a fantazii, a také jejich schopnost prezentovat se a spolupracovat s ostatními.

Jízda na koni I

ST 14:15-16:45

Věk 8-15

Trnová

Obsazeno

Do 8. září je zápis určen pro účastníky, kteří navštěvovali kroužek v minulém školním roce. Bude-li volná kapacita, volný zápis do kroužku bude možný od 9. září 2023. Informační schůzka ke kroužku bude probíhat v pondělí 25. září 2023 od 17:30 hod v DDM. Kroužky začínají od října. Kapacita kroužku je 12 dětí s tím, že děti jezdí na kroužek po 6, vždy 1 x za 14 dní. Sraz je ve 14:15 hod v DDM, jedeme služebním autem DDM s možností nabrání na trase Poliklinika Modřany, Komořany, Zbraslav. Cesta trvá cca 20 min. Jezdíme v jezdeckém areálu Trnová. Předpokládá se kladný vztah ke koním. Děti dojdou pro koně do výběhu. Vyhřebelcují, vyčistí kopyta, nasedlají a nauzdí koně (naučíme). Vlastní jízda pod vedením trenérek trvá 20 min, pak se děti vystřídají. Po jízdách koně vyčistí, ustájí. Do DDM se vracíme v cca 16:40 hod. Cena jedné jízdy je 310 Kč (skládá se z cenu jízdy na koni + dopravy autem DDM) Bližší informace na mailu m.dastych@ddmm.cz nebo na tel: 774 422 098

Jízda na koni II

ČT 14:15-16:45

Věk 8-15

Trnová

Obsazeno

Do 8. září je zápis určen pro účastníky, kteří navštěvovali kroužek v minulém školním roce. Bude-li volná kapacita, volný zápis do kroužku bude možný od 9. září 2023. Informační schůzka ke kroužku bude probíhat v pondělí 25. září 2023 od 17:30 hod v DDM. Kroužky začínají od října. Kapacita kroužku je 12 dětí s tím, že děti jezdí na kroužek po 6, vždy 1 x za 14 dní. Sraz je ve 14:15 hod v DDM, jedeme služebním autem DDM s možností nabrání na trase Poliklinika Modřany, Komořany, Zbraslav. Cesta trvá cca 20 min. Jezdíme v jezdeckém areálu Trnová. Předpokládá se kladný vztah ke koním. Děti dojdou pro koně do výběhu. Vyhřebelcují, vyčistí kopyta, nasedlají a nauzdí koně (naučíme). Vlastní jízda pod vedením trenérek trvá 20 min, pak se děti vystřídají. Po jízdách koně vyčistí, ustájí. Do DDM se vracíme v cca 16:40 hod. Cena jedné jízdy je 310 Kč (skládá se z cenu jízdy na koni + dopravy autem DDM) Bližší informace na mailu m.dastych@ddmm.cz nebo na tel: 774 422 098

Jóga pro děti I

ÚT 18:05-19:05

Věk 6-8

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Cvičením dětské jógy děti získají nejen větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, lepší držení těla, ale zlepší i koordinaci a smysl pro rovnováhu. Jógové dynamické provádění poloh podporuje zdravý tělesný vývoj a vyrovnává nepříznivé účinky nadměrného sezení, zároveň ovlivňuje správné držení těla. Pokud děti vykonávají jinou sportovní aktivitu, je jóga ideální kompenzací pro namáhané svaly. Provádějí se i dechové techniky a děti se učí relaxaci. To vše hravou formou.

Jóga pro děti II

ČT 15:00-16:00

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Cvičením dětské jógy děti získají nejen větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, lepší držení těla, ale zlepší i koordinaci a smysl pro rovnováhu. Jógové dynamické provádění pozic podporuje zdravý tělesný vývoj a vyrovnává nepříznivé účinky nadměrného sezení, zároveň ovlivňuje správné držení těla. Pokud děti vykonávají jinou sportovní aktivitu, je jóga ideální kompenzací pro namáhané svaly. Provádějí se i dechové techniky a děti se učí relaxaci.

Jóga pro dospělé I

ÚT 20:10-21:30

Věk 16-99

2 000 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Cvičení sestavená z těch nejlepších cviků, cvičená podle pokynů tradičních jógových manuálů a slavných indických asketů v rámci ucelené komplexní sestavy, zahájené relaxací a zakončené dechovými cvičeními kulminujícími v meditaci, jsou určená pro uvědomělé zájemce, především tedy pro dospělé. Účinnost cviků vychází z jejich dlouhodobého, nepřerušovaného a vhodného provádění s ohledem na zdravotní stav, věk, tělesnou stavbu a individuální kondici. Student si vybírá z různých úrovní obtížnosti cviků a postupně se dostává ke složitějším formám tím jak skrze cvičení nabírá sílu. Tato cvičení navrací tělu pohyblivost, sílu, odolnost proti nemocem a ozdravují orgány.

Jóga pro dospělé II

ČT 20:10-21:30

Věk 16-99

2 000 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

Cvičení sestavená z těch nejlepších cviků, cvičená podle pokynů tradičních jógových manuálů a slavných indických asketů v rámci ucelené komplexní sestavy, zahájené relaxací a zakončené dechovými cvičeními kulminujícími v meditaci, jsou určená pro uvědomělé zájemce, především tedy pro dospělé. Účinnost cviků vychází z jejich dlouhodobého, nepřerušovaného a vhodného provádění s ohledem na zdravotní stav, věk, tělesnou stavbu a individuální kondici. Student si vybírá z různých úrovní obtížnosti cviků a postupně se dostává ke složitějším formám tím jak skrze cvičení nabírá sílu. Tato cvičení navrací tělu pohyblivost, sílu, odolnost proti nemocem a ozdravují orgány.

Jumping pro děti I

ČT 16:30-17:30

Věk 8-10

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Nechte Vaše děti skákat radostí, a to doslova! Skupinové cvičení na trampolínách zprostředkuje dětem díky sportovní aktivitě rozvíjet hravou formou nejen fyzickou zdatnost, rytmické cítění a pohybovou paměť, ale i obratnost, koordinaci těla a soutěživost a to vše za doprovodu moderní a motivující hudby. Tyto lekce budou nejen nabité pozitivní energií, ale děti k tomu udělají něco pro své tělo i mysl!

Jumping pro děti II

ČT 18:00-19:00

Věk 11-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Nechte Vaše děti skákat radostí, a to doslova! Skupinové cvičení na trampolínách zprostředkuje dětem díky sportovní aktivitě rozvíjet hravou formou nejen fyzickou zdatnost, rytmické cítění a pohybovou paměť, ale i obratnost, koordinaci těla a soutěživost a to vše za doprovodu moderní a motivující hudby. Tyto lekce budou nejen nabité pozitivní energií, ale děti k tomu udělají něco pro své tělo i mysl!

Keramická dílna - dospělí

PO 17:30-19:30

Věk 14-99

3 200 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Keramická dílna je určena pro dospělé. Vytvářet zde budeme výrobky dle vlastních nápadů i?fantazie. Vyzkoušíme si nejrůznější techniky od modelování po točení na hrnčířském kruhu. Účastníci zjistí, jaké netušené schopnosti se v nich skrývají a jak obdivuhodná díla jsou schopni vytvářet.

Keramická dílna I.

PO 16:00-17:30

Věk 6-13

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitých i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i?jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramická dílna II.

ČT 15:30-17:00

Věk 6-13

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitých i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i?jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramická dílna III.

ČT 17:00-18:30

Věk 6-13

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitých i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i?jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramická dílna IV.

ÚT 16:30-18:00

Věk 6-9

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramická dílna R+D

ČT 14:25-15:25

Věk 3-6

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Keramická dílna pro R+D je zaměřena na tvoření drobných keramických předmětů. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, uměleckého cítění a zdokonalování jemné motoriky dítěte. Společný prožitek dítěte a rodiče při společném uměleckém tvoření.(Rodič je v pozici asistence dítěti při jeho tvoření, sám výrobky netvoří)

Keramická dílnička R+D

PO 14:25-15:25

Věk 3-6

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Keramická dílna pro R+D je zaměřena na tvoření drobných keramických předmětů. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, uměleckého cítění a zdokonalování jemné motoriky dítěte. Společný prožitek dítěte a rodiče při společném uměleckém tvoření.(Rodič je v pozici asistence dítěti při jeho tvoření, sám výrobky netvoří)

Keramika I.

ÚT 15:00-16:30

Věk 6-10

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika II.

ST 15:00-16:30

Věk 8-15

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti naučí základní techniky práce s hlínou, jako je modelování i točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitých i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika III.

ČT 15:30-17:00

Věk 6-10

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika IV.

ČT 17:00-18:30

Věk 6-10

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika R+D

PO 14:55-15:55

Věk 3-6

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Keramická dílna pro R+D je zaměřena na tvoření drobných keramických předmětů. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, uměleckého cítění a zdokonalování jemné motoriky dítěte. Společný prožitek dítěte a rodiče při společném uměleckém tvoření.(Rodič je v pozici asistence dítěti při jeho tvoření, sám výrobky netvoří)

Keramika V.

PÁ 14:00-15:30

Věk 6-10

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika VI.

PÁ 15:30-17:00

Věk 6-10

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Klasický a moderní tanec - sólová taneční příprava

ST 17:00-18:00

Věk 8-13

1 000 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek sólové taneční přípravy je určen účastníkům pokročilé taneční úrovně Klasického a moderního tance. Na hodinách dívky nacvičují choreografie obsahující menší počet tanečnic, jako jsou sóla, dua, tria nebo malé skupiny. Děti na hodinách pracují pod vedením lektora i formou samostatné práce pod odborným dohledem. Odměnou je dětem účast na různých tanečních vystoupeních a soutěžích. Účast na soutěžích na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu. V případě zájmu je nutné kontaktovat lektorku. Vzhledem k pokročilosti účastníků na tomto zájmovém kroužku, lektorka po prvních hodinách vyhodnotí možné zařazení účastníka do této skupiny. Kontaktní email lektorky: k.hejnova@ddmm.cz.

Klasický a moderní tanec - soutěžní I

PO 17:00-18:00

Věk 8-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Klasický a moderní tanec zavede děti nejen do světa baletu. Během hodin si účastníci přirozeně osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. V hodinách dále rozvíjí své získané dovednosti a znalosti z klasického tance. Lekce se skládají z rozcvičení u tyče nebo na volnosti, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních klasických a moderních variací. Odměnou je dětem účast na různých tanečních vystoupeních a soutěžích. Účast na soutěžích na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu. Vzhledem k pokročilosti účastníků na tomto zájmovém kroužku, lektor po prvních hodinách vyhodnotí možné zařazení účastníka do této skupiny. V případě zájmu je nutná účast na tomto kroužku dvakrát týdně, tedy ve skupině Klasický a moderní tanec - soutěžní I a Klasický a moderní tanec - soutěžní II.

Klasický a moderní tanec - soutěžní II

ST 18:00-19:00

Věk 8-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Klasický a moderní tanec zavede děti nejen do světa baletu. Během hodin si účastníci přirozeně osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. V hodinách dále rozvíjí své získané dovednosti a znalosti z klasického tance. Lekce se skládají z rozcvičení u tyče nebo na volnosti, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních klasických a moderních variací. Odměnou je dětem účast na různých tanečních vystoupeních a soutěžích. Účast na soutěžích na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu. Vzhledem k pokročilosti účastníků na tomto zájmovém kroužku, lektor po prvních hodinách vyhodnotí možné zařazení účastníka do této skupiny. V případě zájmu je nutná účast na tomto kroužku dvakrát týdně, tedy ve skupině Klasický a moderní tanec - soutěžní I a Klasický a moderní tanec - soutěžní II.

Klasický a moderní tanec I

ÚT 16:00-17:00

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Lekce klasického a moderního tance zavedou děti do světa baletu. V hodinách se kromě základních klasických prvků seznámí i s prvky moderního tance. Přirozeně si osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. Hodiny se skládají z rozcvičení u tyče, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních variací na volnosti. Na základy získané z klasického tanečního tréninku pak navazují prvky moderního tance. Odměnou je dětem účast na různých vystoupeních. Vzhledem k účasti na těchto vystoupeních je třeba zakoupit taneční trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Klasický a moderní tanec II

ST 15:00-16:00

Věk 7-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Lekce klasického a moderního tance zavedou děti do světa baletu. Přirozeně si osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. Hodiny se skládají z rozcvičení u tyče, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních variací na volnosti. Na základy získané z klasického tanečního tréninku pak navazují prvky moderního tance. Odměnou je dětem účast na různých vystoupeních. Vzhledem k účasti na těchto vystoupeních je třeba zakoupit taneční trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Klasický a moderní tanec III

ST 17:30-18:30

Věk 7-10

DDM Urbánkova

Volno

Lekce klasického a moderního tance zavedou děti do světa baletu. Přirozeně si osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. Hodiny se skládají z rozcvičení u tyče, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních variací na volnosti. Na základy získané z klasického tanečního tréninku pak navazují prvky moderního tance. Odměnou je dětem účast na různých vystoupeních. Vzhledem k účasti na těchto vystoupeních je třeba zakoupit taneční trikot stejné barvy a značky.

Klávesy - mírně pokročilí

ČT 15:00-16:00

Věk 8-12

1 600 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Účastníci tohoto kroužku pokračují ve hře na klávesy tam, kde skončili minulý školní rok. Součástí kroužku je prohlubování znalostí not, stupnic a akordů, díky kterým děti proniknou do umění hry na klávesy. Více než etudám a cvičením se budou věnovat zábavnější hře, tzn. hraní lidových písní, písniček z pohádek apod. Nechceme dětem nástroj zošklivit učením písní a skladeb, které ony samy neznají. Naším cílem je dětem naopak ukázat zábavnou formu hraní, pomoci jim nalézt vztah k hudbě a těšit se společně z pokroků a nově získaných zkušeností. Během hodin kláves pro začátečníky si občas děti vyzkouší i hru na ukulele, djembe nebo třeba Orffovy nástroje.

Klávesy - pokročilí

ČT 16:00-17:00

Věk 7-15

1 600 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Účastníci tohoto kroužku pokračují ve hře na klávesy tam, kde skončili minulý školní rok. Součástí kroužku je prohlubování znalostí not, stupnic a akordů formou notových zápisů a také hraním klávesových doprovodů k písním pouze podle akordů. Výhodou je i kombinace se zpěvem během doprovodů na klávesy. Během hodin kláves pro pokročilé si občas děti vyzkouší i hru na ukulele, djembe nebo třeba Orffovy nástroje.

Klávesy - začátečníci

ČT 14:00-15:00

Věk 6-9

1 600 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Účastníci tohoto kroužku jsou lektorem seznámeni s nástrojem a s hrou na něj. Součástí kroužku je získání znalostí not, stupnic a akordů, díky kterým děti proniknou do umění hry na klávesy. Více než etudám a cvičením se budou věnovat zábavnější hře, tzn. hraní lidových písní, písniček z pohádek apod. Nechceme dětem nástroj zošklivit učením písní a skladeb, které ony samy neznají. Naším cílem je dětem naopak ukázat zábavnou formu hraní, pomoci jim nalézt vztah k hudbě a těšit se společně z pokroků a nově získaných zkušeností. Během hodin kláves pro začátečníky si občas děti vyzkouší i hru na ukulele, djembe nebo třeba Orffovy nástroje.

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí I

PO 16:00-17:00

Věk 9-12

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. Začátkem dubna Vás budeme kontaktovat s termínem začátku první jarní hodiny. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí II

ÚT 16:00-17:00

Věk 9-12

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici Jedná se o sezonní ZK.

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí III

ST 16:00-17:00

Věk 9-12

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí IV

PÁ 16:00-17:00

Věk 9-12

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici Jedná se o sezonní ZK. V rámci kroužku proběhnou v podzimní i jarní části závody bruslení pro účastníky kroužků bruslení DDM Modřany.

Kolečkové bruslení - pokročilí

PÁ 17:00-18:00

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení s Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Umím perfektně a účinně zabrzdit kdekoliv v terénu . Zvládnu přešlapování dopředu i dozadu . Moje jízda je maximálně efektivní a vypadá pěkně . Dokážu plynule měnit styl jízdy, zvládnu jízdu z kopce V rámci kroužku proběhnou v podzimní i jarní části závody bruslení pro účastníky kroužků bruslení DDM Modřany.

Kolečkové bruslení - rodiče a děti I

ÚT 17:00-18:00

Věk 5-99

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového bruslení. Správná technika jízdy, pokročilé techniky brzdění, jízda s překládáním, vedeno hravou formou, soutěže. Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. Kroužek je určen pro rodiče s dětmi, děti od 6 let mohou jezdit již bez účasti rodičů/dospělého.

Kolečkové bruslení - rodiče a děti II

ST 17:00-18:00

Věk 5-99

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového bruslení. Správná technika jízdy, pokročilé techniky brzdění, jízda s překládáním, vedeno hravou formou, soutěže. Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. Jedná se o sezonní ZK. Kroužek je určen pro rodiče s dětmi, děti od 6 let mohou jezdit již bez účasti rodiče/dospělého.

Kolečkové bruslení - začátečníci I

PO 15:00-16:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení. Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná v polovině dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích

Kolečkové bruslení - začátečníci II

ÚT 15:00-16:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a počtu odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích Jedná se o sezonní ZK.

Kolečkové bruslení - začátečníci III

ST 15:00-16:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a počtu odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích Jedná se o sezonní ZK.

Kolečkové bruslení - začátečníci IV

PÁ 15:00-16:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a počtu odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích Jedná se o sezonní ZK. V rámci kroužku proběhnou v podzimní i jarní části závody bruslení pro účastníky kroužků bruslení DDM Modřany.

Kolečkové rychlobruslení A

PO 17:00-18:00

Věk 6-10

1 100 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením instruktorů in-line bruslení se účastníci začínají seznamovat s technikou nutnou pro závodní in-line rychlobruslení. Vedeno hravou formou se děti postupně seznámí s bruslením jako sportem. Podmínkou je již základní dovednost na bruslích, dále mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Ludmila Krupková tel. 603 193 080 - přihlašování probíhá po předešlé konzultaci

Kolečkové rychlobruslení A

ČT 15:30-16:30

Věk 6-10

1 100 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením instruktorů in-line bruslení se účastníci začínají seznamovat s technikou nutnou pro závodní in-line rychlobruslení. Vedeno hravou formou se děti postupně seznámí s bruslením jako sportem. Podmínkou je již základní dovednost na bruslích, dále mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena.

Kolečkové rychlobruslení B

PO 18:00-19:00

Věk 11-15

1 100 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením trenérů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového rychlobruslení. Správná technika jízdy, jízda s překládáním, jízda ve skupině, vedeno hravou formou, soutěže. Do kroužku se přechází z kroužku rychlobruslení A. Děti jsou vedeny k závodní formě tohoto sportu.

Kolečkové rychlobruslení B

ČT 16:30-17:30

Věk 11-15

1 100 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením trenérů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového rychlobruslení. Správná technika jízdy, jízda s překládáním, jízda ve skupině, vedeno hravou formou, soutěže. Do kroužku se přechází z kroužku rychlobruslení A. Děti jsou vedeny k závodní formě tohoto sportu.

Kolečkové rychlobruslení C

PO 16:45-18:15

Věk 13-18

1 650 Kč / pololetí

Mimo stálé objekty

Poslední 3 místa

Kroužek probíhá v in-line areálu Na Korunce, TJ Sokol Běchovice (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pouze pro absolventy kroužku inline rychlobruslení B. Pod vedením trenérů in-line bruslení se výuka zaměřuje na speciální rychlobruslařskou techniku, na závodní taktiku, jízdu ve skupině, mentální přípravu.

Kolečkové rychlobruslení C

ČT 18:00-19:30

Věk 13-18

1 650 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pouze pro absolventy kroužku inline rychlobruslení B. Pod vedením trenérů in-line bruslení se výuka zaměřuje na speciální rychlobruslařskou techniku, na závodní taktiku, jízdu ve skupině, mentální přípravu.

Kresba a malba I.

PO 15:30-17:00

Věk 8-15

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení a cítění. Budeme se učit vybudovat kresbu i malbu za pomoci výtvarných technik. Inspirací nám budou umělecké slohy a výtvarné tendence. Seznámíme se s dějinami umění, s tvorbou významných umělců. Rozvíjet budeme také fantazii ve volných tématech. Kroužek bude veden individuálně a směřovat k rozvoji každého z účastníků.

Kresba a malba II.

PO 17:00-18:30

Věk 8-15

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení, cítění a podporu fantazie. Budeme se učit základům kresby a malby za využití různých výtvarných a grafických technik. Děti se seznámí s tradičními výtvarnými zadáními jako je zátiší, portrét, základy perspektivy apod. Hodiny budou obohaceny o individuální práci i společnou účast na výtvarných projektech. Výtvarné úkoly budou dětem šité na míru.

Kresba a malba III.

PO 17:00-18:30

Věk 8-15

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení, cítění a podporu fantazie. Budeme se učit základům kresby a malby za využití různých výtvarných a grafických technik. Děti se seznámí s tradičními výtvarnými zadáními jako je zátiší, portrét, základy perspektivy apod. Hodiny budou obohaceny o individuální práci i společnou účast na výtvarných projektech. Výtvarné úkoly budou dětem šité na míru.

Kresba a malba IV.

ST 17:00-18:30

Věk 6-10

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení a cítění. Budeme se učit vybudovat kresbu i malbu za pomoci výtvarných technik. Inspirací nám budou umělecké slohy a výtvarné tendence. Seznámíme se s dějinami umění, s tvorbou významných umělců. Rozvíjet budeme také fantazii ve volných tématech. Kroužek bude veden individuálně a směřovat k rozvoji každého z účastníků.

Kytara - začátečníci I

PO 16:00-17:00

Věk 9-15

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí akordové značky, rytmy a pokud budou chtít, tak se budou umět i doprovodit na kytaru během zpěvu. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. S dětmi na kroužku můžeme používat i další nástroje jako jsou rytmické nástroje či doprovodné piano, a to vše nazvučené hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hodinu výuky může doplňovat i hra na ukulele jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara s Ríšou - začátečníci I

ST 15:00-16:00

Věk 9-15

1 300 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Součástí kroužku je i výuka prstové techniky, hudební doprovody, harmonizace písní a základy hudební nauky.

Kytara s Ríšou - začátečníci II

ST 16:00-17:00

Věk 9-15

1 300 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Součástí kroužku je i výuka prstové techniky, hudební doprovody, harmonizace písní a základy hudební nauky.

Kytara s Ríšou mírně pokročilí PO

PO 16:00-17:00

Věk 9-15

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara s Ríšou mírně pokročilí ST

ST 17:00-18:00

Věk 9-15

1 300 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara s Ríšou pokročilí PÁ

PÁ 15:00-16:00

Věk 9-15

1 300 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara s Ríšou pokročilí ÚT

ÚT 17:30-18:30

Věk 9-15

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara s Ríšou začátečníci PO

PO 17:00-18:00

Věk 9-15

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Logopedické hrátky - pokračovací II.

ČT 16:30-17:30

Věk 4-5

1 450 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním I.

PO 15:00-16:00

Věk 4-6

1 450 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči. Kroužek vede speciální pedagog. Posledních 10 minut kroužku je vždy věnováno konzultacím s rodiči a předávání informací, ohledně vhodné domácí přípravy, či procvičování.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním II.

PO 15:30-16:30

Věk 3-4

1 450 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním III

PO 16:30-17:30

Věk 4-5

1 450 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním IV.

ST 15:30-16:30

Věk 4-6

1 450 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním V.

ČT 15:30-16:30

Věk 3-4

1 450 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním VI

PO 17:30-18:30

Věk 5-6

1 450 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Longboarding, cruising & skateslalom - začátečníci

ČT 14:30-15:30

Věk 8-12

DDM Herrmannova

Obsazeno

Na kroužku longboardingu pro úplné začátečníky naučíme účastníky, jak si bezpečně a perfektně zajezdit na longboardu. Začneme správným postojem a rovnováhou, pak rozjezdy, jízdu, zatáčení a zastavování. V rámci lekcí si vyzkoušíte různá prkna a všechny styly od surfskatingu po závodní skateslalom. Longboarding je skvělý volnočasový sport pro všechny. Může být pojatý relaxačně, kdy se na pohodu pomocí prkna rychle a zábavně přemisťujeme z místa na místo, nebo i aktivně, kdy jezdíme závodní slalomy z kopce dle pravidel ČASS. Často dochází k zaměňování longboardu se skateboardem. Longboard se od skateboardu liší tvarem a velikostí desky a koleček, je celkově stabilnější. Na longboardu jezdíme delší vzdálenosti po rovině, z kopce a nebo si jen užíváme oblouky. Oproti tomu na skateboardu děláme triky ve skateparku, ale nehodí se na delší jízdu či oblouky. Kroužek longboardingu vede Daniel Syrový, na longboardu jezdí přes 40 let, je několikanásobný vítěz Českého poháru skateslalomu, vicemistr Evropy a místopředseda České asociace slalomu na skateboardu. Jako mladšího ho můžete vidět ve filmu King Skate. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Kroužek začíná druhý týden v září, při minimálním počtu 5 účastníků. Na podzim je plánováno 6 lekcí s tím, že kroužek začne 14.9. 2023 (podmínka 5 účastníků). Podmínkou pro účast na kroužku jsou mimo longboardu (či surfskate nebo slalomboard) i helma, chrániče na lokty + kolena a chrániče rukou/rukavice. ! POZOR NEKUPUJTE LONGBOARD ČI SKATE PŘED PRVNÍ LEKCÍ ! Na první lekci bude dostatek různých prken a longboardů k zapůjčení a vyzkoušení. Děti si tak zkusí, který jim vyhovuje nejlépe a jestli je to vůbec bude bavit. Poté vám poskytnu konkrétní tipy na longboardy, které můžete dětem pořídit. Ceny se pohybují 2 - 3 000,- Kč za longboardy z decathlon.cz , či 5 000,- Kč a výše za kvalitní slalomboard od UrbanSurf.cz Pokud již longboard či jiný skate máte, vemte ho sebou na první lekci, kde posoudíme zda je vhodný či ne.

Malý hudebník

ST 15:00-16:00

Věk 5-8

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

V kroužku Hudební přípravky si děti osvojí základy zpěvu, rozvinou své rytmické cítění pomocí hry na jednoduché nástroje jako např. djembe, boomwhackers a Orffovy nástroje. Během lekcí si hravou formou vštípí základy správného dýchání a používání hlasu při zpěvu i mluvení, rozvinou rytmické cítění vytvářením hudebních doprovodů k písničkám lidovým i umělým. Děti získají základy hudební teorie a získají povědomí o zápisu not v notové osnově. Účastníci si budou moci vyzkoušet hru na spoustu nástrojů. Cílem je rozvinout osobnost dětí, jejich kreativitu a fantazii, a také jejich schopnost prezentovat se a spolupracovat s ostatními.

Mažoretky I

ÚT 15:00-16:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Účastníci mažoretkového kroužku se během hodin seznámí především s prací s hůlkou (batonem), osvojí si nové taneční a pohybové techniky, vylepší svoji orientaci v prostoru nebo práci s rytmikou a tempem. V průběhu lekcí se učí prezentovat získané dovednosti, komunikovat a pracovat ve skupině, rozvíjet kolektivní práci a prohlubovat sociální vztahy. Důraz je kladen na techniku provedení, ostrost pohybu, ale i schopnost improvizace a vlastní tvorby. Pomocí tance se děti naučí lépe vyjadřovat své pocity a zdokonalovat ladnost a držení těla. Výsledkem tohoto kroužku je secvičená mažoretková choreografie, se kterou budou děti moci vystupovat na různých společenských, kulturních nebo sportovních akcích. Účastníci mohou být vyzváni k nákupu jednotného tanečního oděvu pro účely vystupování.

Mažoretky II

PO 15:00-16:00

Věk 8-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín ZK upřesněn, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Přepodkládaná doba uveřejnění termínu je září 2023. Místo výuky bude záviset na finálním termínu. Účastníci mažoretkového kroužku se během hodin seznámí především se základy práce s hůlkou, osvojí si nové taneční a pohybové techniky, vylepší svou orientaci v prostoru nebo práci s rytmikou a tempem. Poznají specifika různých druhů tance a naučí se prezentovat získané dovednosti, rozvíjet kolektivní práci a prohlubovat sociální vztahy. Důraz je kladen rytmus, útvarovou přesnost, techniku provedení, ostrost pohybu, ale i schopnost improvizace a vlastní tvorby. Pomocí tance se děti učí lépe vyjadřovat své pocity a zdokonalovat ladnost a držení těla. Výsledkem tohoto kroužku je secvičená mažoretková choreografie, se kterou budou účastníci vystupovat na různých společenských, kulturních nebo sportovních akcích. Účastníci mohou být vyzváni k nákupu jednotného úboru pro účely vystupování.

Mažoretky UNiké - grandsenioři

ST 20:00-21:00

Věk 20-99

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Speciální kroužek pro dospělé je určen rodičům našich mažoretkových týmů i jejim známým, kteří se chtějí vybít, pobavit a užít si neopakovatelnou atmosféru týmového ducha. Nejen děti mohou přece odhalovat své skryté vlohy a nejen rodiče musí vždy fandit svým dětem. Někdy to může být i naopak! Na lekcích pro grandseniory budeme pracovat s náčiním pom pom (třásně) a nacvičíme společnou choreografii, s kterou se předvedeme na vystoupeních i soutěžích. Hlavním cílem je společně se pobavit při aktivitě, za kterou nám naše tělo poděkuje.

Mažoretky UNiké - juniorky + seniorky I

PO 17:30-19:00

Věk 11-20

1 850 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Přijímáme náhradníky

Skupina soutěžních mažoretek UNiké je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně, účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - juniorky II

ST 16:30-18:00

Věk 11-14

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Skupina soutěžních mažoretek UNiké je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a středa), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - kadetky I

PO 15:00-16:30

Věk 7-11

1 850 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Přijímáme náhradníky

Skupina soutěžních mažoretek UNiké je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a úterý), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - kadetky II

ÚT 16:00-17:30

Věk 7-11

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Skupina soutěžních mažoretek UNiké je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a úterý), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - seniorky II

ST 18:30-20:00

Věk 14-20

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Skupina soutěžních mažoretek UNiké je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a středa), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - sóloformace

PO 16:30-17:30

Věk 7-23

ZŠ K Dolům

Volno

Kroužek sóloformací pro mažoretky je určen talentovaným jedincům ze soutěžních skupin mažoretek UNiké. Na hodinách dívky nacvičují konkrétní soutěžní choreografie malých formací pro danou soutěžní sezónu, jako jsou sóla, dua, tria nebo miniformace. Děti na hodinách pracují pod vedením lektora i formou samostatné práce pod odborným dohledem.

Minimažoretky

ST 15:30-16:30

Věk 4-6

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Na našem zbrusu novém kroužku pro předškolní děti se malé mažoretky naučí správnému držení těla, koordinaci pohybu a především práci s hůlkou neboli batonem. Osvojí si nové taneční a pohybové techniky a okusí i základy baletu nebo gymnastiky. Naučí se rytmickému cítění, orientaci v prostoru a během hodin nacvičí zábavné choreografie, s kterými se časem ukáží i svým rodičům nebo širokému publiku. Budou rozvíjet nejen své pohybové dovednosti, ale také trpělivost, vytrvalost nebo práci v týmu. Děti budou mít možnost trénovat společně, vystupovat na různých akcích a tvořit nezapomenutelné zážitky. V rámci her si užijí i spoustu další zábavy. Účastníci mohou být vyzváni k nákupu jednotného tanečního oděvu pro účely vystupování.

Moderní gymnastika I

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-8

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

V tomto kroužku se děvčata naučí základní pohybové a baletní průpravě pro gymnastická odvětví, základům akrobacie a manipulacím s náčiním, kterými jsou švihadlo, obruč a míč. Malé gymnastky učíme i krátké sestavy na hudbu, bez náčiní i s náčiním a v neposlední řadě i společnému secvičování. Zde se klade důraz na zpevnění a správné držení těla.

Moderní gymnastika II

ÚT 18:00-19:30

Věk 9-13

1 850 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Skupina se věnuje především rozsahovým pohybům a obtížnější akrobacii. Děvčata se učí náročnější prvky bez náčiní i s náčiním. Věnujeme se posilování vlastní vahou a klademe důraz na koordinaci těla a gymnastického náčiní. Důležitý je i soulad s hudbou a vlastní kreativita při tvorbě sestav, ať v jednotlivkyních, tak ve společné skladbě.

MŠ Jahůdka - Pohybová průprava

ST 13:00-13:50

Věk 5-7

1 150 Kč / pololetí

MŠ Jahůdka

Volno

Zápis na kroužky bude možný od 13. září 2023 od 12 hodin. Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. Kroužek pohybové průpravy bude probíhat ve sportovní hale DDM Modřany. Lektor DDM si vyzvedne děti v MŠ a následně děti dovede zpět. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Jahůdka.

MŠ Karásek - Angličtina I (3 třída)

ST 13:00-13:30

Věk 4-6

800 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Obsazeno

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

MŠ Karásek - Angličtina II (4 třída)

ST 13:35-14:05

Věk 4-6

800 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

MŠ Karásek - Keramika I. (4. třída)

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Poslední 2 místa

Zápis na kroužky bude možný od středy 15. září 2022 od 12 hodin. Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Karásek.

MŠ Karásek - Keramika II. (3.třída)

ČT 13:00-14:00

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Obsazeno

Zápis na kroužky bude možný od středy 15. září 2022 od 12 hodin. Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Karásek.

MŠ Karásek - Pohybová průprava (3. a 4. třída)

ST 13:00-13:50

Věk 5-7

1 150 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Poslední 3 místa

Zápis na kroužky bude možný od 13. září 2023 od 12 hodin. Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. Kroužek pohybové průpravy bude probíhat ve sportovní hale DDM Modřany. Lektor DDM si vyzvedne děti v MŠ a následně děti dovede zpět. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek.

MŠ Karásek - Taneční přípravka (3. a 4. třída)

ÚT 13:00-13:50

Věk 4-6

1 150 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek. V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a koordinaci pohybů. Cílem je rozvíjení taneční techniky, tanečního projevu dětí, motorické paměťi a hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách.

MŠ Pastelka - Angličtina I. (modrásci)

ČT 13:00-13:30

Věk 4-6

800 Kč / pololetí

MŠ Pastelka

Volno

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Pastelka. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

MŠ Pastelka - Angličtina II. (žabičky)

ČT 13:35-14:05

Věk 4-6

800 Kč / pololetí

MŠ Pastelka

Poslední místo!

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Pastelka. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

MŠ Pastelka - Hrošík Logopedík s hudbou,malováním (modrásci)

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

1 200 Kč / pololetí

MŠ Pastelka

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči. Kroužek vede speciální pedagog.

MŠ Pastelka - Pohybová průprava (modrásci a žabičky)

ÚT 13:20-14:10

Věk 4-7

MŠ Pastelka

Volno

Zápis na kroužky bude možný od 13. září 2023 od 12 hodin. Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. Kroužek pohybové průpravy bude probíhat ve pohybovém sále DDM Modřany pobočka Urbánkova. Lektor DDM si vyzvedne děti v MŠ a následně děti dovede zpět. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Pastelka.

MŠ Pastelka - Taneční přípravka (modrásci a žabičky)

PO 13:20-14:10

Věk 4-6

1 150 Kč / pololetí

MŠ Pastelka

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Pastelka. V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a koordinaci pohybů. Cílem je rozvíjení taneční techniky, tanečního projevu dětí, motorické paměti a hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách.

MŠ Pastelka-Hrošík Logopedík s hudbou a mal.(žabičky+modrás)

ÚT 14:05-15:05

Věk 4-6

1 200 Kč / pololetí

MŠ Pastelka

Volno

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči. Kroužek vede speciální pedagog.

MŠ Tyršovka - Angličtina I (jablko a hruška)

ČT 13:00-13:30

Věk 4-7

800 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Tyrsovka. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

MŠ Tyršovka - Angličtina II (citrón a borůvka)

ČT 13:45-14:15

Věk 4-7

800 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Tyrsovka. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

MŠ Tyršovka - Keramika I. (citrón a borůvka)

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Obsazeno

Zápis na kroužky bude možný od středy 13. září 2023 od 12 hodin. Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Tyršovka.

MŠ Tyršovka - Keramika II. (jablko a hruška)

ST 13:00-14:00

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Obsazeno

Zápis na kroužky bude možný od středy 13. září 2023 od 12 hodin. Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Tyršovka.

MŠ Tyršovka - Pohybová průprava I (hrušky a jablka)

ÚT 12:50-13:40

Věk 5-7

MŠ Tyršovka

Volno

Zápis na kroužky bude možný od 13. září 2023 od 12 hodin. Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. Kroužek pohybové průpravy bude probíhat ve sportovní hale DDM Modřany. Lektor DDM si vyzvedne děti v MŠ a následně děti dovede zpět. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Tyršovka.

MŠ Tyršovka - Pohybová průprava II (citróni a borůvky)

ČT 13:00-13:50

Věk 4-5

1 150 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Poslední 3 místa

Zápis na kroužky bude možný od 13. září 2023 od 12 hodin. Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. Kroužek pohybové průpravy bude probíhat ve sportovní hale DDM Modřany. Lektor DDM si vyzvedne děti v MŠ a následně děti dovede zpět. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Tyršovka.

MŠ Tyršovka - Taneční přípravka (mimo jahody a meruňky)

PO 13:00-13:50

Věk 4-6

MŠ Tyršovka

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Tyršovka. V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a koordinaci pohybů. Cílem je rozvíjení taneční techniky, tanečního projevu dětí, motorické paměti a hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách.

MŠ Tyršovka - výtvarný kroužek (mimo jahody a meruňky)

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

1 200 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek s názvem "Chameleonek" je určený pro děti ve věku 4 – 6 let, kde si vyzkouší zajímavé i méně tradiční výtvarné techniky a seznámí se s různým kreativním materiálem. Cílem kroužku je rozvíjet v dětech kreativitu, spontánnost a radost z tvoření. V rámci výtvarné dílny se děti postupně seznámí s různými možnostmi výtvarného, ale především tvůrčího způsobu sebevyjádření. Dle individuálních potřeb a zájmu dětí se budeme věnovat barvám, naučíme se je poznávat, míchat a pracovat s nimi v různých technikách. Čeká nás akční tvorba v přírodě i uvnitř školky. Nejdůležitějším pro nás ale bude, aby se děti dokázaly radovat z procesu tvorby, aby se nebály experimentovat a byly samy sebou.

MTV Dance - pokročilí

PÁ 16:00-17:30

Věk 10-18

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín ZK upřesněn, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Přepodkládaná doba uveřejnění termínu je září 2023. Místo výuky bude záviset na finálním termínu. MTV Dance je moderní, poměrně nově vytvořeny taneční styl, který se tančí na komerční pop hudbu od známých interpretů. Patří pod street dance a velmi hojně využívá prvky Hip - hopu. Je zaměřen především na choreografie, které mají styl! Každý tanečník do tance vloží kus sebe a bude se cítit jak ve videoklipu či na parketu při live show. V 2. pololetí se budou děti připravovat na soutěžní sezónu a později se účastnit několika soutěží. Účast na soutěžích na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu.

MTV Dance - začátečníci

PÁ 15:00-16:00

Věk 10-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín ZK upřesněn, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Přepodkládaná doba uveřejnění termínu je září 2023. Místo výuky bude záviset na finálním termínu. MTV Dance je moderní, poměrně nově vytvořeny taneční styl, který se tančí na komerční pop hudbu od známých interpretů. Patří pod street dance a velmi hojně využívá prvky Hip - hopu. Je zaměřen především na choreografie, které mají styl! Každý tanečník do tance vloží kus sebe a bude se cítit jak ve videoklipu či na parketu při live show. Účastníci mohou být vyzváni k nákupu jednotného úboru.

Muzikálové herectví

ÚT 18:00-19:00

Věk 8-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Na kroužku se účastníci zábavnou formou učí základním muzikálovým principům, kterými jsou zpěv, tanec a herectví. Skrze různá rytmická, pěvecká, taneční a herecká cvičení je následně všechny společně s lektorem propojí dohromady. Výsledkem tak vznikne celistvé muzikálové představení.

Plavání I

ČT 15:00-16:00

Věk 7-11

1 700 Kč / pololetí

SOU Zelený Pruh

Poslední místo!

Kroužek je veden hlavním vedoucím P. Niezgodzkým. Náplní jednotlivých hodin je především rozvoj citu pro vodu. Lekce jsou věnovány správnému dýchání při plavání, polohám těla na hladině nebo splývání. Děti se naučí známé plavecké způsoby. Prsa, kraul a znak. Účastníci kroužku jsou rozděleni do dvou skupin - začátečníci a pokročilí, a to na základě získaných plaveckých znalostí, schopností a dovedností.

Plavání II

ČT 16:00-17:00

Věk 11-15

1 700 Kč / pololetí

SOU Zelený Pruh

Obsazeno

Kroužek je veden hlavním vedoucím P. Niezgodzkým. Náplní jednotlivých lekcí je nácvik a zdokonalování naučených plaveckých způsobů, kterými jsou prsa, kraul a znak. U pokročilé skupiny je kladen důraz i na nácvik plaveckého způsobu motýlek. Výcvik je doplněn o vodní hry, potápění nebo skoky do vody. Účastníci kroužku jsou rozděleni do dvou skupin - začátečníci a pokročilí, a to na základě získaných plaveckých znalostí, schopností a dovedností.

Podvodní hokej

PO 15:00-16:00

Věk 10-16

1 900 Kč / pololetí

SOU Zelený Pruh

Poslední 4 místa

Nově otevíraný kroužek je určen pro všechny v dané věkové skupině, kteří mají kladný vztah k vodě. Nezáleží na tom, zda si zájemci budu chtít obohatit své plavecké dovednosti, nebo jen rádi šnorchlují v moři. Podvodní hokej je týmový bezkontaktní sport, který svou povahou skýtá i mnohá dobrodružství, protože se odehrává na dně bazénu. Tým tvoří zpravidla šest hráčů ve vodě, jejichž společným cílem je dostat puk do soupeřovi brány. Výbavu hráčů tvoří maska, šnorchl, ploutve, malá hokejka do jedné ruky, ochranná rukavice a rozlišovací čepička (podobná jako na vodní polo). Puky jsou rovněž speciální. Jsou vyrobeny z olova potažené gumou. Při hře si hráči zdokonalují svůj plavecký styl, učí se manipulaci s hokejkou, zvyšují si vitální kapacitu plic (jelikož se hraje na nádech), posilují týmového ducha (na který je zde kladen velký důraz) a také zjistí, jak napínavá může být tato hra obzvláště v situacích, když vám těsně před bránou dojde dech. Podvodní hokej u nás nemá tak dlouhou tradici v porovnání s ostatními státy světa (např. Francie, Velká Británie atd.). Naší snahou je vytvořit první juniorský tým v Čechách. Tréninky povedou zkušené lektorky, které mají s tímto sportem více jak desetiletou zkušenost a samy naší zemi v tomto sportu reprezentují. Úvod lekce bude zaměřen na správnou techniku plavání s ploutvemi a šnorchlování. Následně budeme přidávat čas strávený pod vodou, budeme zkoušet manipulaci s pukem a samotnou hru. Kurz bude probíhat v mělké části bazénu Zelený Pruh, který je svými podmínkami ideální pro začátečníky především z řad dětí a mládeže. Zájemcům můžeme zapůjčit potřebnou výbavu, stáčí si přinést jen plavky a ručník :) Kroužek se otevře při minimálním počtu 8 přihlášených účastníků. Přihlašovat na kroužek se můžete již od června. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na m.dastych@ddmm.cz Pro lepší ilustraci můžete shlédnout stránky a videa našeho týmu a reprezentace: www.narwhalsprague.com UWH CZECH (česká reprezentace): www.uwh.cz videa podvodní hokej: www.youtube.com/@uwhczech

Pohybová průprava a základy her I SOKOL

ST 13:30-14:15

Věk 3-5

1 050 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Poslední místo!

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. ZK zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Seznámení a upevňování pohybových her s jednoduchými pravidly. Aktivity s padákem, se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová průprava a základy her II SOKOL

ST 14:15-15:15

Věk 5-7

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Přijímáme náhradníky

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. ZK zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Seznámení a upevňování pohybových her s jednoduchými pravidly. Aktivity s padákem, se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová průprava I

ČT 14:00-15:00

Věk 3-4

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytujeme dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí.

Pohybová průprava II

ČT 15:00-16:00

Věk 5-7

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí.

Pohybová průprava SOKOL

ÚT 16:00-17:00

Věk 4-7

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Přijímáme náhradníky

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. ZK zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Seznámení a upevňování pohybových her s jednoduchými pravidly. Aktivity s padákem, se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová školička - Taihenjutsu I

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Pohybová příprava pro bojová umění, zaměřená na dobré protažení a kvalitní výuku různých druhů bezpečného spadnutí a odkulení těla pryč od nebezpečí. Součástí výuky v tomto kurzu budou i vybrané gymnastické prvky, mající své opodstatnění v běžném životě i v sebeobraně. Kurz je určen především pro mladé zájemce o bojová umění a poslouží jim jako skvělá startovací platforma pro další rozvoj v této oblasti. Děti s pohybovými problémy, mladí studenti s nedostatkem sebevědomí a pozornosti, se stanou díky tomuto kurzu schopnějšími a odolnějšími.

Pohybová školička - Taihenjutsu II

ČT 17:00-18:00

Věk 6-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

Pohybová příprava pro bojová umění, zaměřená na dobré protažení a kvalitní výuku různých druhů bezpečného spadnutí a odkulení těla pryč od nebezpečí. Součástí výuky v tomto kurzu budou i vybrané gymnastické prvky, mající své opodstatnění v běžném životě i v sebeobraně. Kurz je určen především pro mladé zájemce o bojová umění a poslouží jim jako skvělá startovací platforma pro další rozvoj v této oblasti. Děti s pohybovými problémy, mladí studenti s nedostatkem sebevědomí a pozornosti, se stanou díky tomuto kurzu schopnějšími a odolnějšími.

Pohybová všestrannost I

PO 13:55-14:55

Věk 6-9

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Volno

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních základních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny.

Pohybová všestrannost II

ÚT 14:00-15:00

Věk 7-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny.

Pohybová všestrannost III

ST 15:00-16:00

Věk 7-10

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Přezápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu v týdnu od 12.6. - 18.6. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2022/2023, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 19.6. 2023 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 6. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 7.9.2023. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Větší část hodiny je věnována míčovým hrám, ve kterých budou děti postupně prohlubovat své dovednosti. Hodina je doplněna o koordinační, rychlostní a gymnastické cviky, které jsou implementovány do her a zábavných cvičení. Děti tak cvičí s vahou vlastního těla nebo hrají úpolové hry. Po absolvování tohoto kroužku se budou děti ve věku okolo jedenácti let schopné bezproblémově zapojit do tréninku oblíbeného míčového sportu, kterému se budou chtít věnovat dále, třeba i na profesionální úrovni.

Poznávání světa fotografie

ÚT 15:30-17:30

Věk 10-15

1 900 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek je pro ty, kteří rádi fotí a chtěli by vědět, jak fotit ještě lépe. V kurzu si zdokonalí své fotografické dovednosti a seznámí se se základy fotografie a s fungováním fotoaparátu. Vysvětlíme si, co je ISO, čas a clona a jak je při fotografování (i v mobilu) využít. Postupně se v kroužku budeme věnovat i úpravě fotografií. Vedoucí kurzu se věnuje fotografii dlouhodobě a pravidelně se účastní fotografických kurzů. V rámci kroužku budeme i hodně cestovat (dle možností budeme později hodiny spojovat, abychom stihli dojet i dále do města či do přírody).

Poznávání světa fotografie - pokročilí

PO 16:30-18:00

Věk 11-16

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je pro ty, kteří rádi fotí a chtěli by vědět, jak fotit ještě lépe. V kurzu si zdokonalí své fotografické dovednosti a seznámí se se základy fotografie a s fungováním fotoaparátu. Vysvětlíme si, co je ISO, čas a clona a jak je při fotografování (i v mobilu) využít. Postupně se v kroužku budeme věnovat i úpravě fotografií. Vedoucí kurzu se věnuje fotografii dlouhodobě a pravidelně se účastní fotografických kurzů. V rámci kroužku budeme i hodně cestovat (dle možností budeme později hodiny spojovat, abychom stihli dojet i dále do města či do přírody).

Programování pro středně pokročilé

PÁ 17:00-18:30

Věk 12-16

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek je určen pro ty, kteří mají již osvojeny základy práce s Pythonem. Python je v současnosti nejpopulárnější a nejžádanější programovací jazyk na světě. Budeme se věnovat psaní interaktivních programů a jednoduchých textových her, kalkulaček a dalším složitějším zajímavým aplikacím. Děti si z kroužku odnesou pochopení základních konceptů programování (proměnné, podmínky, cykly), poznání zajímavých programů a mimo jiné i schopnost prostřednictvím programování realizovat svoje vlastní nápady.

Příprava na osmiletá gymnázia - Český jazyk I.

PÁ 15:00-16:00

Věk 11-12

DDM Urbánkova

Obsazeno

Příprava na osmiletá gymnázia nabízí možnost připravit účastníky na přijímací zkoušky na gymnázia tak, aby se orientovali v řešení standardizovaných testů Cermatu. Příprava probíhá v menších skupinách dětí, aby byl zajištěn individuální přístup a zajištěn prostor na detailní procvičení problematických úloh. Výuku vedou vysokoškolsky vzdělaní lektoři.

Příprava na osmiletá gymnázia - Český jazyk II.

PÁ 17:00-18:00

Věk 11-12

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Příprava na osmiletá gymnázia nabízí možnost připravit účastníky na přijímací zkoušky na gymnázia tak, aby se orientovali v řešení standardizovaných testů Cermatu. Příprava probíhá v menších skupinách dětí, aby byl zajištěn individuální přístup a zajištěn prostor na detailní procvičení problematických úloh. Výuku vedou vysokoškolsky vzdělaní lektoři.

Příprava na osmiletá gymnázia - Matematika I.

PÁ 16:00-17:00

Věk 11-12

DDM Urbánkova

Obsazeno

Příprava na osmiletá gymnázia nabízí možnost připravit účastníky na přijímací zkoušky na gymnázia tak, aby se orientovali v řešení standardizovaných testů Cermatu. Příprava probíhá v menších skupinách dětí, aby byl zajištěn individuální přístup a zajištěn prostor na detailní procvičení problematických úloh.Výuku vedou vysokoškolsky vzdělaní lektoři.

Příprava na osmiletá gymnázia - Matematika II.

PÁ 18:00-19:00

Věk 11-12

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

Příprava na osmiletá gymnázia nabízí možnost připravit účastníky na přijímací zkoušky na gymnázia tak, aby se orientovali v řešení standardizovaných testů Cermatu. Příprava probíhá v menších skupinách dětí, aby byl zajištěn individuální přístup a zajištěn prostor na detailní procvičení problematických úloh.Výuku vedou vysokoškolsky vzdělaní lektoři.

Příprava na umělecké školy

ST 16:30-18:00

Věk 8-15

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Účastníci přípravného kurzu jsou vedeni k přijímacím zkouškám na?střední?umělecké školy. Učí se základům perspektivy a vyzkouší si například budování objemu za pomocí světla a?stínu. Rozvíjejí svou fantazii ve volných tématech, učí se studijní kresbě za pomoci šrafování a mnoho dalšího. Podpůrným materiálem jsou umělecké slohy a historické výtvarné tendence, z kterých čerpáme inspiraci.?

Putování s českým Honzou-1x za 14 dníOMJ

ST 14:00-18:00

Věk 7-10

2 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Program je určený pro děti s odlišným mateřským jazykem s výukou češtiny. Putování s českým Honzou je zážitkový program, při kterém se děti hravou formou seznamují s kulturou České republiky a památkami v Praze a v blízkém okolí. V rámci akce navštívíme například Pražský hrad, poplujeme lodí po Vltavě s výkladem o památkách ČR, navštívíme zákulisí Národního divadla, seznámíme se s českými řemesly, v přírodě nalezneme trilobity a mnoho dalšího. Děti provází marioneta tradičního českého Honzy.

Sólový zpěv

PO 18:00-19:00

Věk 12-15

1 850 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Účastníci tohoto kroužku se budou věnovat správnému dýchání, rozvoji artikulace, pěveckému výrazu a zpívání nejrůznějších písní. Seznámí se s hlasovou technikou a hlasovou hygienou, které jsou zodpovědné za zdraví hlasu. Vyzkouší si nejrůznější hudební styly, jako je pop, rock, jazz, aj., a jejich interpretaci, která je u každého z nich odlišná. Písně budou lektor a žák vybírat společně podle individuálního zájmu a schopností účastníka. Důležité je užít si radost z hudby, najít si k hudbě vztah a těšit se z pokroků každého z dětí. ZK je určen pro 3 účastníky.

Sportovní gymnastická průprava - dívky

PO 15:00-16:00

Věk 9-12

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na sportovní gymnastiku.Cílem je zvládnutí základních gymnastických cviků na nařádí (kladina, koberec, lavičky, trampolína, hrazda, kruhy, švédská bedna), jednoduchých sestav na kladině, prostných a hrazdě a také na získání obratnosti a pohyblivosti.

Sportovní gymnastická průprava - chlapci

ÚT 15:00-16:00

Věk 8-12

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Volno

Kroužek je zaměřen na základy sportovní gymnastiky. Cílem je zvládnutí základních gymnastických cviků na nařádí (koberec, lavičky, trampolína, hrazda, kruhy, švédská bedna), prostných a hrazdě a také na zlepšení kondice, obratnosti a pohyblivosti.

Sportovní gymnastická průprava - mix

PO 14:00-15:00

Věk 6-8

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Poslední místo!

Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybové gramotnosti, jako základ pro sportovní gymnastiku chlapců a dívek. Cílem je hravou formou zvládnutí základních prvků na žiněnkách i nářadí a také na získání kondice, obratnosti a pohyblivosti přiměřené danému věku.

Sportovní všestrannost

ČT 16:00-17:00

Věk 8-12

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek navazuje na zájmový kroužek Pohybové všestrannosti. Větší část hodiny je věnována míčovým hrám, ve kterých budou děti postupně prohlubovat své dovednosti. Hodina je doplněna o koordinační, rychlostní a gymnastické cviky, které jsou implementovány do her a zábavných cvičení. Děti tak cvičí s vahou vlastního těla nebo hrají úpolové hry. Po absolvování tohoto kroužku se budou děti ve věku okolo jedenácti let schopné bezproblémově zapojit do tréninku oblíbeného míčového sportu, kterému se budou chtít věnovat dále, třeba i na profesionální úrovni.

Sportovní všestrannost SOKOL I

ÚT 17:00-18:00

Věk 7-11

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Přijímáme náhradníky

ZK je zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny. Seznámení a nácvik kolektivních her (házená, basketbal, fotbal). Aktivity se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Sportovní všestrannost SOKOL II

ST 15:15-16:15

Věk 8-12

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Poslední 3 místa

Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny.

Sportuj po škole

ÚT 13:55-14:55

Věk 7-10

ZŠ K Dolům

Poslední místo!

Cílem kroužku je dětem ve družině nabídnout program formou aktivního sportování. Jednotlivé sportovní aktivity budou dětem nabízeny podle aktuálního počtu dětí na kroužku, aktuálně dostupného sportoviště a částečně i poptávky dětí. Cílem bude rozvoj pohybových schopností a dovedností, včetně seznámení s různými druhy sportu a pohybových her. Kroužek je určen pouze pro žáky ZŠ K Dolům, kteří navštěvují 1-4 třídu. Je-li dítěti 6 let a navštěvuje 1 třídu, kontaktujte lektora. Kroužek bude probíhat za příznivého počasí venku. V případě špatného počasí nebo nemoci lektora budou rodiče kontaktování, zda kroužek probíhá. Proto je nutné odevzdat přihlášku s kontaktními údaji na rodiče. Jedinou podmínkou účasti je tedy řádně vyplněná a podepsaná přihláška odevzdaná lektorovi nebo na recepci DDM.

Stolní tenis - rekreační hraní I

PO 16:00-17:00

Věk 11-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Stolní tenis - rekreační hraní II

PO 17:00-18:00

Věk 13-16

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Stolní tenis - začátečníci

PO 15:00-16:00

Věk 9-11

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

V kroužku se děti učí, a následně nacvičují a zdokonalují správné držení pálky, postavení a práce těla, různé druhy úderů a stylů hry, techniky hry a herní taktiky.

Stolní tenis I

PÁ 14:30-15:30

Věk 8-12

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Stolní tenis II

PÁ 15:30-16:30

Věk 10-14

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Šachy - pokročilí

PÁ 16:00-17:00

Věk 11-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Šachový kroužek pokročilí – kroužek navazující na kroužek pro začátečníky. Děti provedeme pokročilejší strategií, jak šachovou partii zahájit, kde hledat slabiny soupeře, jak využít nepřesné hry soupeře a jak řešit koncovky hry. Kroužek šachů doplňujeme řešením šachových diagramů. Během roku děti používají šachové hodiny ve formě turnajů mezi účastníky kroužku. Neformálním přístupem děti učíme děti přemýšlet, milovat šachy a cílem je vytvořit kamarádskou atmosféru, kam se děti budou rády vracet.

Šachy - začátečníci

ST 15:30-16:30

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Šachový kroužek začátečníci – kroužek pro začínající hráče, vysvětlení základních pravidel a princip hry. Děti provedeme základní strategií, jak šachovou partii zahájit, kde hledat slabiny soupeře a jak řešit koncovky hry. Kroužek šachů doplňujeme řešením šachových diagramů. Během roku se děti naučí používat šachové hodiny ve formě turnajů mezi účastníky kroužku. Neformálním přístupem učíme děti přemýšlet, milovat šachy a cílem kroužku je vytvořit kamarádskou atmosféru, kam se děti budou rády vracet.

Šikovný školáček - příprava na ZŠ I.

ST 16:30-17:30

Věk 5-6

1 450 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek nejen efektivně připravuje děti pro bezproblémový vstup do ZŠ, ale taktéž podporuje a stimuluje rozvoj schopností, které jsou z jakéhokoliv důvodu oslabené. Na kroužku jsou dětem k dispozici tablety se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Šikovný školáček - příprava na ZŠ III.

ČT 17:30-18:30

Věk 5-6

1 450 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Tento kroužek nejen efektivně připravuje děti pro bezproblémový vstup do ZŠ, ale taktéž podporuje a stimuluje rozvoj schopností, které jsou z jakéhokoliv důvodu oslabené. Na kroužku jsou dětem k dispozici tablety se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Šikovný školák - Přípravná + 1. třída

ÚT 15:45-16:45

Věk 6-8

1 450 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Tento kroužek podporuje děti v snazší adaptaci na ZŠ, ale taktéž podporuje a stimuluje rozvoj schopností, které jsou z jakéhokoliv důvodu oslabené. Děti si vyrábí a odnáší nejrůznější pomůcky, které jim usnadňují osvojování školních dovedností, za pomoci nejrůznějších didaktických pomůcek a hudebních nástrojů si děti stimulují zrakové i sluchové vnímání a jemnou motoriku. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí.

Šitíčko I.

ÚT 16:30-18:00

Věk 8-15

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Na kroužku šití si osvojíte základy práce na šicím stroji i ručního šití. Vyzkoušíme si ušít jednoduché dekorace, ale i užité předměty.Naučíme se kombinovat různé materiály a barvy, vyzkoušíme si možnosti barvení textilu.

Šitíčko II.

ST 15:00-16:30

Věk 8-15

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Na kroužku šití si osvojíte základy práce na šicím stroji i ručního šití. Vyzkoušíme si ušít jednoduché dekorace, ale i užité předměty.Naučíme se kombinovat různé materiály a barvy, vyzkoušíme si možnosti barvení textilu.

Taijutsu - pokročilí

ÚT 19:00-20:00

Věk 12-99

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

Kurz je určen pro studenty s přechozí zkušeností s bojovým uměním, kteří by chtěli své znalosti sebeobrany dále prohloubit a upevnit. Vyučujeme pokročilým obranám proti napadení škrcením, údery, kopy a boj na zemi. Součástí rozcvičení je též cvičení pro rozvinutí technických kombinačních schopností, učící studenta aktivně se bránit v rámci cvičného zápolení. V tomto kurzu se vyučují specializované komplexní bojové kombinace ve formě krátkých nácvikových sestav, začínajících odvrácením útoku útočníka, které nad ním postupně přebírají kontrolu a vedou k plné kontrole či zneškodnění.

Taijutsu - začátečníci I

ÚT 18:00-19:00

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Kurz vyučuje bojovým pohybovým dovednostem, které jsou nezbytné pro sebeobranu a základním sebeobranným technikám, založeným na úchopech za ruce a ramena, napadením zezadu, únikům z úchopů a kontrole protivníka za pomoci účinných pákových technik a tlaků na bolestivá místa. Součástí výuky je i úvod do problematiky obrany proti úderům a kopům, přestože těmito technikami se žák zabývá podrobněji až na kurzu pro pokročilé. Začíná se půlhodinovou rozcvičkou, zbytek hodiny věnujeme výuce technik.

Taijutsu - začátečníci II

ČT 18:00-19:00

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kurz vyučuje bojovým pohybovým dovednostem, které jsou nezbytné pro sebeobranu a základním sebeobranným technikám, založeným na úchopech za ruce a ramena, napadením zezadu, únikům z úchopů a kontrole protivníka za pomoci účinných pákových technik a tlaků na bolestivá místa. Součástí výuky je i úvod do problematiky obrany proti úderům a kopům, přestože těmito technikami se žák zabývá podrobněji až na kurzu pro pokročilé. Začíná se půlhodinovou rozcvičkou, zbytek hodiny věnujeme výuce technik.

Tajemství přírody

ÚT 15:30-16:30

Věk 8-12

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je pro děti, kteří se chtějí o světě kolem nás dozvědět něco více, a to nejen ve školních lavicích. Na kurzu budeme dělat různé pokusy, poznávat přírodu z první ruky a vysvětlovat si principy v lidském těle např. pomocí stolních i divadelních her. Nemusíte se bát ani žádného zkoušení, cílem je naleznout lásku k přírodě a všemu živému i neživému.

Taneční přípravka - Fialky

ÚT 17:05-18:05

Věk 5-6

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Vzhledem k účasti dětí na vystoupeních je třeba zakoupit trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Taneční přípravka - Pampelišky

ST 16:00-17:00

Věk 4-5

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Vzhledem k účasti dětí na vystoupeních je třeba zakoupit trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Taneční přípravka - Pomněnky

ST 16:30-17:30

Věk 5-6

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Na hodiny bude potřeba zakoupit taneční dres stejné barvy a baletní piškoty.

Taneční přípravka - Růžičky

ST 15:30-16:30

Věk 3-4

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Na hodiny bude potřeba zakoupit taneční dres stejné barvy a baletní piškoty.

Taneční přípravka - Sedmikrásky

PO 16:00-17:00

Věk 3-4

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Na hodiny bude potřeba zakoupit taneční dres stejné barvy a baletní piškoty. Prosíme o respektování stanoveného věku dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Tvorba webových stránek I.

PO 15:00-16:30

Věk 10-15

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Doba internetová nás obklopuje, a kdo je připraven, není zaskočen! V kroužku se dozvíme, jak se tvoří internetové webové stránky. Seznámíme se s?postupy tvorby stránek v?rámech nebo jak se upravují tabulky a seznamy v?CSS. Poznáváme základy webhostingu, kde si založíme vlastní doménu a přeneseme prezentace pomocí FTP protokolu. Navíc si osvojíme vkládání grafiky do HTML dokumentů, seznámíme se s?redakčním systémem DRUPAL 7 a nakonec si v?HTML a CSS vytvoříme projekt. Vlastní webovou stránku.

Tvorba webových stránek II.

ČT 16:30-18:00

Věk 8-15

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Doba internetová nás obklopuje, a kdo je připraven, není zaskočen! V kroužku se dozvíme, jak se tvoří internetové webové stránky. Seznámíme se s?postupy tvorby stránek v?rámech nebo jak se upravují tabulky a seznamy v?CSS. Poznáváme základy webhostingu, kde si založíme vlastní doménu a přeneseme prezentace pomocí FTP protokolu. Navíc si osvojíme vkládání grafiky do HTML dokumentů, seznámíme se s?redakčním systémem DRUPAL 7 a nakonec si v?HTML a CSS vytvoříme projekt. Vlastní webovou stránku.

Ukulele - pokročilí

PO 15:00-16:00

Věk 8-15

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí kamarádský vztah k nástroji ukulele a k hudbě obecně. Na hodinách se zdokonalíme v základních akordech a rytmech. V písničkách postupně pronikneme do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoříme malý orchestr složený z perkusních nástrojů, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Děti jsou přirozenou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok. Během výukových hodin si děti vyzkouší samostatně zhudebnit i jednoduché básničky a získat tak základy pro tvoření svých vlastních písniček.

Ukulele - začátečníci

ÚT 16:00-17:00

Věk 7-15

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí kamarádský vztah k nástroji ukulele a k hudbě obecně. Na hodinách se děti naučí jednoduché akordy na ukulele a budou třídat několik rytmů. V písničkách postupně pronikneme do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoříme malý orchestr složený z perkusních nástrojů, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Děti jsou přirozenou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok. Během roku si děti vyzkouší i zhudebnit jednoduché básničky a získat tak základy pro tvoření svých vlastních písniček.

Volejbal - mírně pokročilí I

PO 16:00-17:00

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí navázat na Základy volejbalu - přehazovaná a pokračovat v rekreačním volejbalu. Děti se naučí základy volejbalu a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek je určený pro zájemce, kteří se chtějí naučit základy chytání, házení s míčem, orientaci ve volejbalovém hřišti, základním pravidlům volejbalu, přehazované, vybíjené.

Volejbal - mírně pokročilí II

ST 15:00-16:00

Věk 10-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pro děti školního věku, ve kterém si upevňují dovednosti v přehazované, a učí se základům volejbalu. V rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky, zopakují si chytání, naučí se odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek je určený pro zájemce, kteří se chtějí naučit základy chytání, házení s míčem, orientaci ve volejbalovém hřišti, základním pravidlům volejbalu, přehazované, vybíjené.

Volejbal - rekreační hraní I

PO 17:00-18:00

Věk 14-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí pokračovat v rekreačním volejbalu. Děti umí již základy hry a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky a taktiku hry. Zdokonalí si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině.

Volejbal - rekreační hraní II

ST 16:00-17:00

Věk 14-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí pokračovat v rekreačním volejbalu. Děti se naučí základy hry a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině.

Všestranný muzikant

ST 17:00-18:00

Věk 8-11

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

Cílem tohoto kroužku je povědomí o základech na různé hudební nástroje. Děti se naučí základy hry na, kytaru, ukulele, perkusní nástroje, budou součástí rytmické průpravy a naučí se, jak používat svůj hlas při zpěvu. Cílem kroužku je radost z hudby a proniknutí do spousty žánrů jako je například folk, pop a v neposlední řadě lidová tvorba. Děti budou mít možnost skládat vlastní písně a doprovodit se na nejrůznější hudební nástroje, které budou na kroužku používat.

Začínáme s programováním - mladší začátečníci

PÁ 14:30-15:30

Věk 9-11

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Python, první programovací jazyk, se kterým se děti v kroužku seznámí. Ačkoliv je Python v současnosti nejpopulárnější a nejžádanější programovací jazyk na světě, skvěle se hodí i pro úplné začátečníky ve světě programování. Pro účast v kroužku je tak potřeba jen zájem učit se programovat a zvládat základní práci s počítačem. Začínáme od úplných základů a postupně se dostaneme až k psaní interaktivních programů a jednoduchých textových her, kalkulaček a dalších zajímavých aplikací. Děti si z kroužku odnesou pochopení základních konceptů programování (proměnné, podmínky, cykly), poznání zajímavých programů a mimo jiné i schopnost prostřednictvím programování realizovat svoje vlastní nápady.

Začínáme s programováním - starší začátečníci

PÁ 15:30-17:00

Věk 11-14

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Python, první programovací jazyk, se kterým se děti v kroužku seznámí. Ačkoliv je Python v současnosti nejpopulárnější a nejžádanější programovací jazyk na světě, skvěle se hodí i pro úplné začátečníky ve světě programování. Pro účast v kroužku je tak potřeba jen zájem učit se programovat a zvládat základní práci s počítačem. Začínáme od úplných základů a postupně se dostaneme až k psaní interaktivních programů a jednoduchých textových her, kalkulaček a dalších zajímavých aplikací. Děti si z kroužku odnesou pochopení základních konceptů programování (proměnné, podmínky, cykly), poznání zajímavých programů a mimo jiné i schopnost prostřednictvím programování realizovat svoje vlastní nápady.

Základy kolektivních her

ST 17:00-18:00

Věk 10-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Sportovní kroužek je věnován kolektivním pohybovým hrám, ve kterých budou děti postupně prohlubovat své schopnosti a dovednosti. Hodina je doplněna o koordinační, rychlostní a gymnastické cviky, které jsou taktéž aplikovány v rámci her a zábavných cvičení. Po absolvování tohoto kroužku budou děti ve věku okolo jedenácti let mít možnost se zapojit do tréninku oblíbeného míčového sportu, kterému se budou chtít věnovat dále.

Základy programování - začátečníci

ČT 15:00-16:30

Věk 8-15

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

V počítačovém světě, můžeme se setkat se spoustou programovacích jazyků jako je např. Linux, Java, Python, Pascal aj. Kdo se s nim potká poprvé, může být zaskočen nespočtem znalostí, které je potřeba pro jejich ovládání. Přesto ony programy provází podobné základy, na kterých můžeme později stavět. Pomalu a postupně budeme společně stoupat krůček po krůčku ke znalostem základů programování a rozšiřovat si zatím nepoznané obzory.

Základy volejbalu - přehazovaná

PO 15:00-16:00

Věk 7-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek je určený pro zájemce, kteří se chtějí naučit základy chytání, házení s míčem, orientaci ve volejbalovém hřišti, základním pravidlům volejbalu, přehazované, vybíjené.

Zážitková výtvarka I.

PO 15:30-17:00

Věk 6-9

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka II.

PO 15:30-17:00

Věk 6-9

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka III.

ÚT 15:30-17:00

Věk 8-11

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka IV.

ÚT 17:00-18:30

Věk 8-11

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka V.

ČT 15:00-16:30

Věk 8-11

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka VI.

ČT 16:30-18:00

Věk 6-9

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zdravá záda

PO 19:30-20:30

Věk 17-99

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Máte sedavé zaměstnání? Za celý den si nesednete a neustále stojíte? Máte převážně jednostrannou zátěž? Máte po ránu pocit, že máte ztuhlá záda? Jestli jste alespoň jednou odpověděli ano, tak je tento kroužek určen přímo pro vás. Kroužek bude zaměřen na cviky, které vám pomůžou tyto nesnáze překonat. Při sedavém zaměstnání, jednostranné zátěži, ale i při velkém fyzickém vypětí je potřeba nezapomenout na svá záda a nejen je posilovat, ale i protahovat. Při cvičení se zaměříme na posílení svalů, které nám pomůžou ke správnému držení těla. Nedílnou součástí každé hodiny však bude i protahovaní. Budeme cvičit převážně jen se svou váhou, ale budeme používat i různé pomůcky. Účastníci kroužku si postupem času oblíbí různé cviky, které by pak měli praktikovat i doma a ulevit tak svým přetíženým zádům.

Zpěv, hlasová technika a interpretace

PO 15:00-16:00

Věk 7-10

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Účastníci tohoto kroužku se budou věnovat správnému dýchání, rozvoji artikulace a zpívání nejrůznějších písní. Seznámí se s hlasovou technikou a hlasovou hygienou, které jsou zodpovědné za zdraví hlasu. Vyzkouší si zpěv lidových písní, písní z pohádek a podobně. Písně budou účastníci vybírat společně s lektorem podle individuálních zájmů účastníků. Důležité je užít si radost z hudby, najít si k hudbě vztah a těšit se z pokroků každého z dětí.

Zpěv, hlasová technika a interpretace II

ST 16:00-17:00

Věk 10-18

1 300 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

Účastníci tohoto kroužku se budou věnovat správnému dýchání, rozvoji artikulace a zpívání nejrůznějších písní. Seznámí se s hlasovou technikou a hlasovou hygienou, které jsou zodpovědné za zdraví hlasu. Vyzkouší si nejrůznější hudební styly, jako je pop, folk, lidová tvorba aj., a jejich interpretaci, která je u každého z nich odlišná. Písně budou vybírat společně s lektorem podle individuálních zájmů účastníků. Důležité je užít si radost z hudby, najít si k hudbě vztah a těšit se z pokroků každého z dětí.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.