Kroužky 2024/2025

Počet nalezených kroužků: 254

Aerobik - pokročilí

PO 18:00-19:00

Věk 14-18

DDM Herrmannova

Volno

Na zájmovém kroužku se děti seznámí s klasickými aerobními kroky, které během roku společně s lektorem propojí do jednotlivých choreografií. Aerobik je klasické kondiční cvičení s posilovacím blokem a závěrečnou relaxací, která využívá převážně dechová cvičení na zklidnění celého těla po zátěži. Výstupem kroužku je účast na tanečních vystoupeních a akcích DDM. Kroužek svou náročností navazuje na předešlý začátečnický kurz. Proto je doporučen dětem, které již kroužek aerobiku navštěvovaly.

Aerobik I

PO 16:00-17:00

Věk 7-10

DDM Herrmannova

Volno

Na zájmovém kroužku aerobiku se děti formou pohybových her seznámí s klasickými aerobními kroky, které během roku společně s lektorem propojí do jednotlivých choreografií. Aerobik je klasické kondiční cvičení s posilovacím blokem a závěrečnou relaxací, která využívá převážně dechová cvičení na zklidnění celého těla po zátěži. Výstupem kroužku je účast na tanečních vystoupeních a akcích DDM.

Aerobik II

PO 17:00-18:00

Věk 11-14

DDM Herrmannova

Volno

Na zájmovém kroužku aerobiku se děti seznámí s klasickými aerobními kroky, které během roku společně s lektorem propojí do jednotlivých choreografií. Aerobik je klasické kondiční cvičení s posilovacím blokem a závěrečnou relaxací, která využívá převážně dechová cvičení na zklidnění celého těla po zátěži. Výstupem kroužku je účast na tanečních vystoupeních a akcích DDM.

Angličtina - falešní začátečníci (A2) Dospělí

ÚT 17:00-18:00

Věk 18-99

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kurz pro věčné začátečníky. Hlavním cílem je zbavit studenty ostychu z komunikace v anglickém jazyce. Zopakujeme si základní gramatiku, ale především budeme mluvit a poslouchat, abychom si v zahraničí dokázali poradit v jednoduchých situacích. Nedílnou součástí je domácí příprava. Na kroužek není možné se přihlásit bez kódu. Kód Vám přidělí lektorka kurzu paní Rumlová, kterou prosíme kontaktujte a ona s Vámi zhodnotí, zda Vaše jazykové dovednosti odpovídají Vašemu pohledu na úroveň, na kterou se hlásíte. Tímto krokem maximalizujeme efektivnost kurzu a zajistíme tak ideálně stejnou jazykovou úroveň účastníků v každém kurzu tak, aby se každý v hodině cítil dobře. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina - mírně pokročilí (B1) Dospělí

ST 18:00-19:00

Věk 18-99

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kurz pro studenty, kteří chtějí probořit pomyslný strop a začít si konečně věřit, že obstojí v komunikaci i s rodilým mluvčím. Součástí výuky je domácí příprava: četba zjednodušené anglické/americké literatury a reprodukce textu, které napomáhají ke zlepšení všech jazykových dovedností. Před registrací na jazykový kurz je nutné kontaktovat lektorku, kvůli posouzení jazykové úrovně a následného zařazení do odpovídající jazykové kategorie. Tímto krokem maximalizujeme efeketivnost kurzu. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina - mírně pokročilí (B1) Dospělí

ČT 18:00-19:00

Věk 18-99

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kurz pro studenty, kteří chtějí probořit pomyslný strop a začít si konečně věřit, že obstojí v komunikaci i s rodilým mluvčím. Součástí výuky je domácí příprava: četba zjednodušené anglické/americké literatury a reprodukce textu, které napomáhají ke zlepšení všech jazykových dovedností. Na kroužek není možné se přihlásit bez kódu. Kód Vám přidělí lektorka kurzu paní Rumlová, kterou prosíme kontaktujte a ona s Vámi zhodnotí, zda Vaše jazykové dovednosti odpovídají Vašemu pohledu na úroveň, na kterou se hlásíte. Tímto krokem maximalizujeme efektivnost kurzu a zajistíme tak ideálně stejnou jazykovou úroveň účastníků v každém kurzu tak, aby se každý v hodině cítil dobře. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina - pokročilí (B2) Dospělí

ČT 19:00-20:00

Věk 18-99

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Kurz pro studenty, kteří si chtějí prohloubit komunikační dovednosti a sledovat trend současné slovní zásoby. Součástí výuky je poslech a četba knih anglicky píšících autorů. Na kroužek není možné se přihlásit bez kódu. Kód Vám přidělí lektorka kurzu paní Rumlová, kterou prosíme kontaktujte a ona s Vámi zhodnotí, zda Vaše jazykové dovednosti odpovídají Vašemu pohledu na úroveň, na kterou se hlásíte. Tímto krokem maximalizujeme efektivnost kurzu a zajistíme tak ideálně stejnou jazykovou úroveň účastníků v každém kurzu tak, aby se každý v hodině cítil dobře. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina - pokročilí (C1) Dospělí

ÚT 18:00-19:00

Věk 18-99

DDM Herrmannova

Volno

Kurz pro studenty, kteří si chtějí prohloubit komunikační dovednosti a sledovat trend současné slovní zásoby. Součástí výuky je poslech a četba knih anglicky píšících autorů. Na kroužek není možné se přihlásit bez kódu. Kód Vám přidělí lektorka kurzu paní Rumlová, kterou prosíme kontaktujte a ona s Vámi zhodnotí, zda Vaše jazykové dovednosti odpovídají Vašemu pohledu na úroveň, na kterou se hlásíte. Tímto krokem maximalizujeme efektivnost kurzu a zajistíme tak ideálně stejnou jazykovou úroveň účastníků v každém kurzu tak, aby se každý v hodině cítil dobře. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina - začátečníci Dospělí

ST 19:00-20:00

Věk 18-99

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Váháte, zda se pustit do studia angličtiny? Nabízíme kurz, ve kterém si po roce přečtete svou první anglickou knihu (i když zjednodušenou), budete rozumět základním frázím a budete se schopni zeptat na to, co vás zajímá... to vše v přátelské atmosféře skupin do maximálně 10 účastníků. Na kroužek není možné se přihlásit bez kódu. Kód Vám přidělí lektorka kurzu paní Rumlová, kterou prosíme kontaktujte a ona s Vámi zhodnotí, zda Vaše jazykové dovednosti odpovídají Vašemu pohledu na úroveň, na kterou se hlásíte. Tímto krokem maximalizujeme efektivnost kurzu a zajistíme tak ideálně stejnou jazykovou úroveň účastníků v každém kurzu tak, aby se každý v hodině cítil dobře. Kontaktní email lektorky: eva.rumlova@centrum.cz.

Angličtina pro předškoláčky

ČT 16:00-17:00

Věk 5-6

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

Angličtina pro školáky 1.-2. třída

ČT 15:00-16:00

Věk 6-8

DDM Herrmannova

Volno

Angličtina - děti V průběhu hodin se děti učí slovní zásobě a gramatickým a fonetickým jevům, které odpovídají požadavkům na jejich věkovou skupinu v rámci školního vzdělávání. Veškeré aktivity jsou připraveny dané skupině na míru. V hodinách je hojně využívána interaktivní tabule a různé herní a akční prvky. Důraz je kladen na spolupráci s vrstevníky a na pestrost zaměření aktivit: mluvený projev, psaný projev, poslechová a rétorická cvičení. Cílem lekcí je, aby se účastníci naučili využívat znalosti získávané ve škole v praxi. Dále pak motivovat děti k dalšímu vlastnímu studiu a lásce k jazyku. Důležitá je u nás interakce, aktivní zapojení účastníků a praktické využití jazyka. Angličtina hrou Přejete si, aby se vaše děti rozvíjely v angličtině, ale máte pocit, že se jim gramatické poučky už nevejdou do hlavy? Pokud ano, máme v nabídce zájmový kroužek, kde se základy angličtiny naučí zábavnou formou, a to prostřednictvím nejrůznějších her. Angličtina hrou pomůže překonat první kroky v jazyce, který budou děti po celý život potřebovat. Anglická konverzace Máte pocit, že vaše děti mají hlavu plnou gramatických pouček a celkem obstojně rozumí psanému textu v učebnicích, ale když přijde čas užít jazyk v praxi, vše se jim v hlavě pomotá a bojí se, že budou chybovat? Zájmový kroužek Anglická konverzace je určen všem, kteří chtějí zahodit ostych z mluvení a získat jistotu při mluveném projevu v cizím jazyce.

Angličtina pro školáky 3. a 4. třída

ČT 16:00-17:00

Věk 9-10

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Angličtina pro školáky má za cíl podpořit jazykové schopnosti dětí tak, aby si dokázaly poradit v běžných situacích, kdy bude zapotřebí aktivně použít cizí jazyk. Výuka povede k samostatnosti v mluvním projevu a bude zbavovat děti ostychu v komunikaci. Na hodinách budeme mnoho mluvit a málo psát. K výuce budou používány obrázky, díky kterým se přeneseme do nejrůznějších situací, které budeme muset vyřešit. Součástí každé lekce bude vytištěný seznam slovíček, která budeme potřebovat,. Děti budou povzbuzovány k tomu, aby si dělaly poznámky a myšlenkové mapy. Co budete v kurzu potřebovat? - psací potřeby (propiska a tužka určitě, pár pastelek se může hodit) - obyčejný sešit nebo blok (jak vám vyhovuje) - desky formátu A4 (rychlovazač s košilkami)

Angličtina pro školáky 5. a 6. třída

ČT 17:00-18:00

Věk 11-12

DDM Herrmannova

Volno

Angličtina pro školáky má za cíl podpořit jazykové schopnosti dětí tak, aby si dokázaly poradit v běžných situacích, kdy bude zapotřebí aktivně použít cizí jazyk. Výuka povede k samostatnosti v mluvním projevu a bude zbavovat děti ostychu v komunikaci. Na hodinách budeme mnoho mluvit a málo psát. K výuce budou používány obrázky, díky kterým se přeneseme do nejrůznějších situací, které budeme muset vyřešit. Součástí každé lekce bude vytištěný seznam slovíček, která budeme potřebovat,. Děti budou povzbuzovány k tomu, aby si dělaly poznámky a myšlenkové mapy. Co budete v kurzu potřebovat? - psací potřeby (propiska a tužka určitě, pár pastelek se může hodit) - obyčejný sešit nebo blok (jak vám vyhovuje) - desky formátu A4 (rychlovazač s košilkami)

Badminton - hraní I

PÁ 15:00-16:00

Věk 10-15

Hamr - Bráník

Přijímáme náhradníky

Páteční kroužek badmintonu neprobíhá na ZŠ Rakovského, ale v areálu Hamr Braník, kde se bude hrát na oficiálním kurtu pro badminton. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Badminton - hraní II

PÁ 16:00-17:00

Věk 10-15

Hamr - Bráník

Přijímáme náhradníky

Páteční kroužek badmintonu neprobíhá na ZŠ Rakovského, ale v areálu Hamr Braník, kde se bude hrát na oficiálním kurtu pro badminton. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Badminton I

PO 16:00-17:00

Věk 8-11

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Badminton II

PO 17:00-18:00

Věk 12-16

ZŠ Rakovského

Poslední 2 místa

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Badminton III

ÚT 14:00-15:00

Věk 8-11

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Badminton IV

ÚT 15:00-16:00

Věk 10-12

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Badminton V

ÚT 16:00-17:00

Věk 12-15

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin.

Balet

PO 17:10-18:10

Věk 7-10

DDM Urbánkova

Volno

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Součástí hodin je výuka nejzákladnějších baletních pozic a prvků. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Vzhledem k účasti dětí na vystoupeních je třeba zakoupit trikot stejné barvy a značky. Při přihlašování prosíme o respektování stanoveného věku dětí.

Beachvolejbal - hraní I

ČT 17:00-18:00

Věk 13-17

Hamr - Bráník

Volno

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí navázat na Beachvolejbal I a pokračovat v rekreačním volejbalu a beachvolejbalu. Děti se naučí základy volejbalu a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek probíhá na beachvolejbalových kurtech v areálu SK Hamr Braník.

Beachvolejbal - mírně pokročilí

ČT 16:00-17:00

Věk 9-13

Hamr - Bráník

Volno

Kroužek je určen mladším školním dětem, které chtějí začít s rekreačním volejbalem a beachvolejbalem. Děti se naučí základy volejbalu a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem nebo spodní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek probíhá na beachvolejbalových kurtech v areálu SK Hamr Braník.

Beachvolejbal - začátečníci

ČT 15:00-16:00

Věk 8-12

Hamr - Bráník

Volno

Kroužek je určeny pro zájemce, kteří se chtějí věnovat volejbalu na rekreační úrovni. Tento kroužek je určen pro děti, které začínají s volejbalem. Učí se základní přihrávky a nahrávky, základní techniky podání, pravidla hry. Začíná se vlastní hrou přehazované, která přechází postupně ve hru volejbalu. Poté se přidávají prvky beachvolejbalu jako jsou kobry, kaple a zejména hra ve dvojicích.

Běh - základy atletiky I

PO 14:05-15:05

Věk 6-9

ZŠ Rakovského

Obsazeno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Během lekcí se děti společně s lektorem zaměří na atletickou abecedu, všeobecné základy atletiky, štafety a běhání v přírodě. Běhání není trápení, ale krásný sport, který se dětem bude v každém dalším sportování hodit. Naučí se, jak vnímat svoji rychlost a vytrvalost, jak se správně odrážet nebo dopadat a jiné praktické rady pro správné provedení tohoto oblíbeného druhu pohybu. Kroužek probíhá na atletickém ovále u ZŠ Rakovského a v lesoparku Kamýk. Zaměříme se na atletická abecedu, překážky, starty, štafety, sprinty, vytrvalost a k tomu si přidáme i míčové hry. Kroužek probíhá celoročně venku, tedy i v zimě a proto se předpokládá, že účastníci budou chodit vhodně oblečeni k danému počasí. Kroužek nebude pouze za nepříznivého počasí, kdy lektor den předem nebo v den kroužku pošle informaci rodičům.

Běh - základy atletiky II

PO 15:15-16:15

Věk 9-13

ZŠ Rakovského

Poslední místo!

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Během lekcí se děti společně s lektorem zaměří na atletickou abecedu, všeobecné základy atletiky, štafety a běhání v přírodě. Běhání není trápení, ale krásný sport, který se dětem bude v každém dalším sportování hodit. Naučí se, jak vnímat svoji rychlost a vytrvalost, jak se správně odrážet nebo dopadat a jiné praktické rady pro správné provedení tohoto oblíbeného druhu pohybu. Kroužek probíhá na atletickém ovále u ZŠ Rakovského a v lesoparku Kamýk. Zaměříme se na atletická abecedu, překážky, starty, štafety, sprinty, vytrvalost a k tomu si přidáme i míčové hry. Kroužek probíhá celoročně venku, tedy i v zimě a proto se předpokládá, že účastníci budou chodit vhodně oblečeni k danému počasí. Kroužek nebude pouze za nepříznivého počasí, kdy lektor den předem nebo v den kroužku pošle informaci rodičům.

Běh - základy atletiky III

ÚT 14:05-15:05

Věk 6-9

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 20. - 21.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 24. 6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Během lekcí se děti společně s lektorem zaměří na atletickou abecedu, všeobecné základy atletiky, štafety a běhání v přírodě. Běhání není trápení, ale krásný sport, který se dětem bude v každém dalším sportování hodit. Naučí se, jak vnímat svoji rychlost a vytrvalost, jak se správně odrážet nebo dopadat a jiné praktické rady pro správné provedení tohoto oblíbeného druhu pohybu. Kroužek probíhá na atletickém ovále u ZŠ Rakovského a v lesoparku Kamýk. Zaměříme se na atletická abecedu, překážky, starty, štafety, sprinty, vytrvalost a k tomu si přidáme i míčové hry. Kroužek probíhá celoročně venku, tedy i v zimě a proto se předpokládá, že účastníci budou chodit vhodně oblečeni k danému počasí. Kroužek nebude pouze za nepříznivého počasí, kdy lektor den předem nebo v den kroužku pošle informaci rodičům.

Bukiwaza/Taijutsu - pokročilí

ČT 19:00-20:00

Věk 12-99

DDM Urbánkova

Volno

Kurz je určen pro studenty s přechozí zkušeností s bojovým uměním, kteří by chtěli své znalosti sebeobrany dále prohloubit a upevnit. Vyučujeme pokročilým obranám proti napadení škrcením, údery, kopy a boj na zemi. Součástí rozcvičení je též cvičení pro rozvinutí technických kombinačních schopností, učící studenta aktivně se bránit v rámci cvičného zápolení. V tomto kurzu se vyučují specializované komplexní bojové kombinace ve formě krátkých nácvikových sestav, začínajících odvrácením útoku útočníka, které nad ním postupně přebírají kontrolu a vedou k plné kontrole či zneškodnění.

Contemporary + MTV Dance - malé formace

Věk 10-18

DDM Urbánkova

Volno

Kroužek malých formací je určen dětem, které mají zájem o rozvíjení svých tanečních dovedností v rámci formací sól, duí a trií uvedených tanečních stylů. Během hodin budou mít děti prostor k vytváření, procvičování a zdokonalování svých vlastních choreografií. Naučí se pracovat a komunikovat ve skupině, rozvíjet svou představivost a kreativitu. Součástí hodin budou krátké choreografie pro inspiraci, cvičení pro sólové a skupinové formace, nácviky improvizace i cvičení na zmírnění nervozity při vystupování. Děti se v 2. pololetí mohou účastnit různých vystoupení či soutěží. Účast na soutěžích a vystoupeních na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu. Kroužek je určen pouze vybraným účastníkům zájmových kroužku Contemporary Dance a MTV Dance pod vedením Karolíny Izákové. Účastníci navazují na své dovednosti získané na zájmových kroužcích uvedených stylů a na tomto ZK společně s lektorkou tvoří sólové choreografie a menší formace. ZK nenabízí možnost celoroční platby.

Contemporary Dance - pokročilí

Věk 10-18

DDM Urbánkova

Volno

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín a místo konání ZK upřesněno, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Předpokládaná doba uveřejnění termínu je září 2024. Místo výuky bude záviset na finálním termínu. Technika contemporary respektuje přirozené linie těla, plynulost a přirozenost pohybu, vede tanečníka k práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu při rotacích a skocích i při kontrolovaných pádech a převalech. Velká pozornost se věnuje zvládání pohybu na zemi (floorwork), přechodům ze stoje na zem a opačně atd. Jsou zde cítit vlivy klasického tance a jazzu, nedrží se však jejich striktních pravidel. Contemporary Dance také často integruje vlivy dalších tanečních stylů včetně Street Dance. V 2. pololetí se budou děti připravovat na soutěžní sezónu a později se účastnit několika soutěží. Účast na soutěžích na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu. ZK nenabízí možnost celoroční platby.

Contemporary Dance - začátečníci

Věk 10-18

DDM Urbánkova

Volno

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín a místo konání ZK upřesněno, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Předpokládaná doba uveřejnění termínu je září 2024. Místo výuky bude záviset na finálním termínu. Technika contemporary respektuje přirozené linie těla, plynulost a přirozenost pohybu, vede tanečníka k práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu při rotacích a skocích i při kontrolovaných pádech a převalech. Velká pozornost se věnuje zvládání pohybu na zemi (floorwork), přechodům ze stoje na zem a opačně atd. Jsou zde cítit vlivy klasického tance a jazzu, nedrží se však jejich striktních pravidel. Contemporary Dance také často integruje vlivy dalších tanečních stylů včetně Street Dance. Účastníci budou vyzváni k nákupu jednotného tanečního úboru. ZK nenabízí možnost celoroční platby.

Cvičení rodičů s dětmi I

PO 09:00-10:00

Věk 2-3

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Cvičení rodičů s dětmi II

PO 10:00-10:45

Věk 1-2

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Cvičení rodičů s dětmi III

PO 10:45-11:30

Věk 1-2

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, psychomotorický padák) a sportovního nářadí (lavičky, trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí také jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na Orfovy nástroje a zazpívají si lidové písničky.

Cvičení rodičů s dětmi IV

ÚT 09:00-10:00

Věk 2-3

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, psychomotorický padák) a sportovního nářadí (lavičky, trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí také jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na Orfovy nástroje a zazpívají si lidové písničky.

Cvičení rodičů s dětmi V

ÚT 10:00-10:45

Věk 1-2

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Cvičení rodičů s dětmi VI

ÚT 10:45-11:45

Věk 2-3

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Cvičení rodičů s dětmi VII

ST 09:30-10:30

Věk 2-3

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Cvičení rodičů s dětmi VIII

ST 10:30-11:15

Věk 1-2

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Čeština s logopedií - Přípravka pro cizince II.

ÚT 17:30-18:30

Věk 4-6

DDM Urbánkova

Volno

Tento kroužek je určen pro děti s odlišným mateřským jazykem. Je zaměřen na osvojování českého jazyka se správnou výslovností a porozumění, ale zároveň připravuje děti na vstup do ZŠ. Na kroužku jsou dětem k dispozici tablety se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Deskové hry

ST 16:30-18:30

Věk 7-14

DDM Herrmannova

Volno

Deskovky nejsou pouze Monopoly a Člověče, nezlob se. Naučíme se pravidla a sehrávky moderních deskových her. Poznáme třeba Smart games (hry pro jednoho), pohybové hry nebo hry vyžadující logické či strategické myšlení. Součástí zájmového kroužku je i pořádání turnajů mezi účastníky. Prozkoumejte s?námi svět deskových her a už nikdy nepoznáte, co to je to nuda.

Deskové hry

ČT 18:00-19:30

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé účastníky, kteří již zvládají hraní složitějších deskových her a pravidel.Součástí zájmového kroužku je i pořádání turnajů mezi účastníky. Prozkoumejte s námi svět deskových her a už nikdy nepoznáte, co to je to nuda.

Dramatický kroužek I.

ČT 14:25-15:25

Věk 6-8

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kroužek je určený pro všechny, které zajímá herectví a divadlo. Divadelní setkávání bude hlavně o spolupráci, poznání sebe i ostatních, ovládnutí jevištní řeči i práci s trémou. Pomocí her, improvizací, pantomimy a dalších cvičení si osvojíme základní divadelní principy a vytvoříme společné divadelní představení! Ty odvážnější budou vystupovat i na přehlídkách a festivalech. Kromě herectví poznáme i jiné formy hraní, například loutkářství, film nebo imerzivní divadlo.

Dramatický kroužek II.

ČT 15:30-17:00

Věk 9-11

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určený pro všechny, které zajímá herectví a divadlo. Divadelní setkávání bude hlavně o spolupráci, poznání sebe i ostatních, ovládnutí jevištní řeči i práci s trémou. Pomocí her, improvizací, pantomimy a dalších cvičení si osvojíme základní divadelní principy a vytvoříme společné divadelní představení! Ty odvážnější budou vystupovat i na přehlídkách a festivalech. Kromě herectví poznáme i jiné formy hraní, například loutkářství, film nebo imerzivní divadlo.

Dramatický kroužek III.

ČT 17:00-18:30

Věk 12-15

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek je určený pro všechny, které zajímá herectví a divadlo. Divadelní setkávání bude hlavně o spolupráci, poznání sebe i ostatních, ovládnutí jevištní řeči i práci s trémou. Pomocí her, improvizací, pantomimy a dalších cvičení si osvojíme základní divadelní principy a vytvoříme společné divadelní představení! Ty odvážnější budou vystupovat i na přehlídkách a festivalech. Kromě herectví poznáme i jiné formy hraní, například loutkářství, film nebo imerzivní divadlo.

Flétna - mírně pokročilí I

PO 18:00-19:00

Věk 7-12

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy, kytara, ukulele nebo Orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Flétna - mírně pokročilí II

PO 14:30-15:30

Věk 7-10

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy, kytara, ukulele nebo orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s?lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Flétna - pokročilí

PO 17:00-18:00

Věk 8-12

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy, kytara, ukulele nebo Orffovy nástroje. Děti si v tomto kroužku vyzkouší hrát i na různé jiné nástroje, aby zjistily, jak to vypadá, když jsou součástí společného hudebního tělesa. Po první hodině je možné na základě konzultace s lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Flétna - začátečníci

ÚT 14:00-15:00

Věk 6-8

DDM Urbánkova

Volno

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy, kytara, ukulele nebo orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s?lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Florbal rekreační hraní - zač.+mírně pokr. II

ST 15:10-16:10

Věk 6-10

ZŠ K Dolům

Volno

ZK je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu.

Florbal rekreační hraní - začátečníci I

PO 15:10-16:00

Věk 7-9

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024 a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek je zaměřen na individuální činnost jednotlivce a různá zábavná silová, rychlostní a obratnostní cvičení. Účastníci se během hodin učí činnostem s míčkem, které vychází ze hry a spočívají zejména ve vedení míčku. Dítě se ho naučí zastavovat, zatáčet s ním, střílet na cíl, ale i chytat a házet. Tím docílíme vyváženého pohybového rozvoje dítěte a koordinace celého jeho těla. Prostřednictvím různých her tak provádíme nácvik formou, která je pro děti přijatelná. Hru proti soupeři organizujeme v nejvyšším počtu tři na tři, a to v různých obměnách - s více míčky a na více branek. Účastníkům kroužku může být nabídnuta účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2x za pololetí a jejich cílem je to, aby si děti zažily atmosféru zápasu se soupeři na odpovídající úrovni.

Florbal rekreační hraní I

ÚT 15:00-16:00

Věk 10-14

DDM Herrmannova

Volno

Zájmový kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. 1)rekreační úroveň florbalu, kdy kroužky jsou v nabídce označeny jako florbal: rekreační, hraní, začátečníci apod. Na těchto kroužcích se účastníci naučí základy florbalu nebo vlastní hru, hra je zaměřena převážně na prožitek ze hry. Na hodinách se děti nepřipravují na zápasy. Účastníci kroužku dostávají prostřednictvím svých lektorů nabídku na účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2 x za pololetí a cílem těchto turnajů je o to, aby si děti zažily atmosféru zápasu proti jiným týmům na odpovídající úrovni.

Florbal rekreační hraní II

ČT 15:00-16:00

Věk 9-12

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Aktivity jsou voleny přiměřeně věku, pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. Co to pro nás znamená? Naučíme se pokročilejšímu pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost, ale i razanci ve střelbě. Vylepšíme si svoji kondičku a zúčastníme se turnajů. Postupně se pak naučíme vyspělejší taktické herní prvky, které se pro nás stanou každodenním chlebem. Kroužek je otevřen všem zájemcům, kteří rádi změří síly s ostatními týmy domů dětí a mládeže v námi pořádané celoroční florbalové lize. Nemusíš se bát, u nás hraje každý! Turnaje ti zaberou jedno víkendové dopoledne v měsíci.

Florbal rekreační hraní III

ČT 16:00-17:00

Věk 12-15

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Aktivity jsou voleny přiměřeně věku, pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. Co to pro nás znamená? Naučíme se pokročilejšímu pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost, ale i razanci ve střelbě. Vylepšíme si svoji kondičku a zúčastníme se turnajů. Postupně se pak naučíme vyspělejší taktické herní prvky, které se pro nás stanou každodenním chlebem. Kroužek je otevřen všem zájemcům, kteří rádi změří síly s ostatními týmy domů dětí a mládeže v námi pořádané celoroční florbalové lize. Nemusíš se bát, u nás hraje každý! Turnaje ti zaberou jedno víkendové odpoledne v měsíci.

Florbal rekreační hraní IV

ČT 17:30-18:30

Věk 14-19

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Zájmový kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku, pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. 1)rekreační úroveň florbalu, kdy kroužky jsou v nabídce označeny jako florbal: rekreační, hraní, začátečníci apod. Na těchto kroužcích se účastníci naučí základy florbalu nebo vlastní hru, hra je zaměřena převážně na prožitek ze hry. Na hodinách se děti nepřipravují na zápasy. Účastníci kroužku dostávají prostřednictvím svých lektorů nabídku na účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2 x za pololetí a cílem těchto turnajů je o to, aby si děti zažily atmosféru zápasu proti jiným týmům na odpovídající úrovni.

Florbal Vosy - herní

PÁ 16:30-18:00

Věk 10-18

DDM Herrmannova

Volno

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal Vosy - mladší + starší

PO 19:00-20:00

Věk 11-14

DDM Herrmannova

Volno

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal Vosy elévové + přípravka I

PO 18:00-19:00

Věk 6-10

DDM Herrmannova

Volno

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal Vosy elévové + přípravka II

PÁ 15:00-16:30

Věk 6-10

DDM Herrmannova

Volno

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal-Liga DDM Modřany(chlapci r.2009-2011/dívky 2008-2010

ÚT 18:00-19:00

Věk 13-15

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen především pro děti, které mají zájem poměřit své síly s ostatními týmy pražských DDM. Turnaje hráčům zaberou jedno víkendové odpoledne v měsíci. Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině.Naučíme se pokročilejšímu pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost, ale i razanci ve střelbě.

Florbal-Liga DDM Modřany(chlapci r.2012/dívky r.2011a mladší

ÚT 17:00-18:00

Věk 9-12

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen především pro děti, které mají zájem poměřit své síly s ostatními týmy pražských DDM. Turnaje hráčům zaberou jedno víkendové dopoledne v měsíci. Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině.Naučíme se pokročilejšímu pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost, ale i razanci ve střelbě.

Fotbal - dívky

PÁ 15:00-16:00

Věk 11-14

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek bude probíhat do listopadu a od dubna v areálu DDM Herrmannova na víceúčelovém hřišti a v období 2/2 listopad až 1/2 dubna v ZŠ K Dolům. Kroužek je určen jen pro dívky. Podle fotbalových dovedností a schopností holek budou voleny aktivity s cílem je naučit základní přihrávky, střelbu. Pomocí průpravných cvičení se holky naučí základní herní dovednosti spojené s pohybem na hřišti, výběrem místa, bráněním a útočením. Většina hodiny bude věnována vlastní hře. Fotbalové aktivity budou doplňovány prvky s cílem rozvíjet celkovou pohybovou průpravu. Důraz je kladen na prohloubení všeobecně pozitivního vztahu ke sportu, který je podporován prostřednictvím pestrosti aktivit a využití herního prostředí.

Fotbal - mix

PÁ 16:00-17:00

Věk 7-10

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek bude probíhat do listopadu a od dubna v areálu DDM Herrmannova na víceúčelovém hřišti a v období 2/2 listopad až 1/2 dubna v ZŠ K Dolům. Kroužek je určen pro kluky i holky. Cílem kroužku je děti naučit základní fotbalové dovednosti jako je přihrávka, střelba, pohyb po hřišti. Důraz bude kladen na pestrost nabízených aktivit, hravost s cílem rozvoje pohybových dovedností, kdy fotbal bude základním prostředkem k tomu, aby se u dětí docílilo pocitu, že pohyb a fotbal je to co je baví. Většina hodiny bude věnována vlastní hře.

Fotbal sálový

ST 17:00-18:00

Věk 8-11

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek sálového fotbalu je určen pro všechny, kteří si chtějí nejen zahrát fotbal, ale také si užít zábavná silová rychlostní obratnostní cvičení. Zaměříme se na individuální činnosti s míčem, při nichž zapojíme hlavně zábavné formy výuky. Hru proti soupeři budeme simulovat v malých průpravných hrách. Děti z kroužku se budou účastnit 1x/měsíc Fotbalové ligy pražských DDM.

Fotbal sálový - hraní (junioři)

ČT 18:30-19:30

Věk 13-18

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Budeme se učit pokročilejší pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost a razanci ve střelbě.

Fotbal sálový - Liga DDM Modřany (ročník 2010-2012)

ST 16:15-17:15

Věk 12-14

ZŠ K Dolům

Volno

Kroužek je určen především pro děti,které mají zájem poměřit své síly s ostatními týmy pražských DDM. Turnaje hráčům zaberou jedno víkendové dopoledne v měsíci. Současně je kroužek zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Budeme se učit pokročilejší pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání a přesnost a razanci ve střelbě. Jelikož se budeme pravidelně účastnit turnajů, také si vylepšíme svoji kondičku. Nepřijdeme ani o jednodušší taktické herní prvky.

Fotbalová školička I

ÚT 16:00-17:00

Věk 6-7

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek Fotbalové školičku je určen pro všechny kluky i holky, kteří si chtějí nejen zahrát fotbal, ale také si užít zábavná cvičení. Zaměříme se na celkový pohybový rozvoj dětí, doplněný o základní techniky a ovládání míče.

Fotbalová školička II

ST 16:00-17:00

Věk 6-7

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek Fotbalové školičku je určen pro všechny kluky i holky, kteří si chtějí nejen zahrát fotbal, ale také si užít zábavná cvičení. Zaměříme se na celkový pohybový rozvoj dětí, doplněný o základní techniky a ovládání míče.

Grafické techniky I.

ÚT 15:30-17:00

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Volno

Tento kroužek je pro všechny, kteří si chtějí své výtvarné a kresebné schopnosti vyzkoušet na různých grafických technikách (tisk z výšky, plochy a hloubky). Jednoduchá kresba tužkou v technice monotypu vypadá rázem úchvatně a originální tisky z grafického lisu jsou pokaždé překvapením! Tisky linorytu, suché jehly či papírové grafiky z koláže v různých barvách budou jistě také vítanými dárky.

Grafické techniky II.

ST 15:00-16:30

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Volno

Grafické techniky pro každého. Rozmnožte své kresby či malby pomocí lynoritu, suché jehly, leptu a dalších technik. Zkuste si tisk z hloubky i výšky, experimentujete s barvami i druhy papíru. Budeme také rozvíjet kreslířské dovednosti při navrhování i experimentovat s materiály a druhy papíru. Fantazii se meze nekladou!

Horolezectví - pokročilí

ST 18:00-19:00

Věk 14-99

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen mládeži a dospělým, pro které není problém vnímat horolezectví jako sport a outdoorovou aktivitu. Účastníci již umí pracovat s lanem a dále se učí vázat a používat složitější uzly, náročnější techniky lezení nebo jištění prvolezce či slaňování a prusíkování. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení včetně boulderování pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se učí zodpovědnosti a práci ve dvojicích či ve skupině, aby mohli své znalosti uplatnit i při lezení na skalách.

Horolezectví - přípravka I

PO 14:10-14:55

Věk 6-7

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro předškolní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví, základní techniky lezení a jištění. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví - přípravka II

ST 14:10-14:55

Věk 6-7

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro předškolní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví, základní techniky lezení a jištění. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví I

PO 15:00-16:00

Věk 8-10

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro nejmladší školní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví nebo základní techniky lezení a jištění druholezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví I

ST 15:00-16:00

Věk 8-10

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kroužek je určen pro nejmladší školní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví nebo základní techniky lezení a jištění druholezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví II

PO 16:00-17:00

Věk 10-13

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro mladší školní děti, které chtějí navázat na znalosti a dovednosti získané na kroužku Horolezectví I, nebo se v mladším věku naučit vnímat horolezectví jako sport. Děti na kroužku zjistí, jak pracovat s lanem, balit lano nebo vázat složitější uzly. Naučí se horolezecké názvosloví, základní techniky lezení, boulderování nebo jištění druholezce. Nedílnou součástí tohoto kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví II

ST 16:00-17:00

Věk 10-13

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro mladší školní děti, které chtějí navázat na znalosti a dovednosti získané na kroužku Horolezectví I, nebo se v mladším věku naučit vnímat horolezectví jako sport. Děti na kroužku zjistí, jak pracovat s lanem, balit lano nebo vázat složitější uzly. Naučí se horolezecké názvosloví, základní techniky lezení, boulderování nebo jištění druholezce. Nedílnou součástí tohoto kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví III

ST 17:00-18:00

Věk 13-99

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro starší školní děti, které přechodem z kroužku Horolezectví II prohlubují své znalosti z horolezectví. V tomto věku již vnímají horolezectví jako sport, umí pracovat s lanem a učí se vázat a používat složitější uzly. Během hodin si dále osvojí i složitější techniky lezení a naučí se jištění prvolezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení včetně boulderování pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve dvojicích i ve skupině.

Horolezectví III

PO 17:00-18:00

Věk 13-99

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro starší školní děti, které přechodem z kroužku Horolezectví II prohlubují své znalosti z horolezectví. V tomto věku již vnímají horolezectví jako sport, umí pracovat s lanem a učí se vázat a používat složitější uzly. Během hodin si dále osvojí i složitější techniky lezení a naučí se jištění prvolezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení včetně boulderování pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve dvojicích i ve skupině.

Hudební kapela

ČT 17:30-18:30

Věk 11-18

DDM Urbánkova

Volno

Tento kroužek je tvořen z účastníků hudebních kroužků, kteří do DDM Modřany chodí už delší dobu. Skládá se z hráčů na flétnu, kytaru, ukulele, piano, djembe a ze zpěváků. Společně tvoří větší hudební těleso, ve kterém mají možnost se komplexně hudebně vzdělávat a vystupovat na různých akcích.

Hudební přípravka

ST 14:00-15:00

Věk 4-6

DDM Urbánkova

Volno

V kroužku si děti osvojí základy zpěvu a pěvecké techniky, rozvinou své rytmické cítění pomocí hry na jednoduché nástroje jako je např. djembe, boomwhackers a Orffovy nástroje. Během lekcí si hravou formou vštípí základy správného dýchání a používání hlasu při zpěvu i mluvení, rozvinou rytmické cítění poslechem hudebních doprovodů k písničkám a zpěvem lidových i umělých písniček a písniček z pohádek. Děti dostanou základy hudební teorie a získají povědomí o zápisu not v notové osnově. Cílem je rozvinout osobnost dětí, jejich kreativitu a fantazii, a také jejich schopnost prezentovat se a spolupracovat s ostatními. Součástí ZK je i tzv. kreslení hudby během poslechu klasické i současné hudby.

Cheerleading

ÚT 17:10-18:10

Věk 7-12

DDM Urbánkova

Volno

Zájmový kroužek je zaměřen na práci s třásněmi při tanci neboli Pomdance, který obsahuje mimo jiné vytváření obrazců či průpravu výhozů třásní. Dále se v hodinách naučíme základními Stunty Level 1 (lidské zvedačky) a jejich správnou techniku. Vše se spojíme do tématické choreografie, během níž se naučíme základní kroky i několika tanečních stylů, jako Streetdance, Artdance nebo Discodance. Důraz je kladen také na správný stretching a držení těla, které využijeme při základní gymnastické průpravě.

Jízda na koni I

ST 14:15-16:45

Věk 8-15

Trnová

Poslední 4 místa

Do 20. června 2024 je zápis určen pro účastníky, kteří navštěvovali kroužek ve školním roce 2024/25. Bude-li volná kapacita, volný zápis do kroužku bude možný od 21. června 2024. Informační schůzka ke kroužku bude probíhat v pondělí 23. září 2024 od 17:30 hod v DDM. Kroužky začínají od října. Kapacita kroužku je 12 dětí s tím, že děti jezdí na kroužek po 6, vždy 1 x za 14 dní. Sraz je ve 14:15 hod v DDM, jedeme služebním autem DDM s možností nabrání na trase Poliklinika Modřany, Komořany, Zbraslav. Cesta trvá cca 20 min. Jezdíme v jezdeckém areálu Trnová. Předpokládá se kladný vztah ke koním. Děti dojdou pro koně do výběhu. Vyhřebelcují, vyčistí kopyta, nasedlají a nauzdí koně (naučíme). Vlastní jízda pod vedením trenérek trvá 20 min, pak se děti vystřídají. Po jízdách koně vyčistí, ustájí. Do DDM se vracíme v cca 16:40 hod. Cena jedné jízdy je 310 Kč (skládá se z cenu jízdy na koni + dopravy autem DDM) Bližší informace na mailu m.dastych@ddmm.cz nebo na tel: 774 422 098 Chceme zdůraznit, že kroužek je určen pro děti, které mají opravdový zájem o daný kroužek. Koně občas zaprskají, při čištění z nich padá bahno, chlupy. Oblečení často bývá špinavé. Koně se občas leknou, takže poposkočí, může dojít k pádu. Jezdí se za každého počasí (za deště a sněhu v hale), tedy i v zimě.

Jízda na koni II

ČT 14:15-16:45

Věk 8-15

Trnová

Volno

Do 20. června 2024 je zápis určen pro účastníky, kteří navštěvovali kroužek ve školním roce 2024/25. Bude-li volná kapacita, volný zápis do kroužku bude možný od 21. června 2024. Informační schůzka ke kroužku bude probíhat v pondělí 23. září 2024 od 17:30 hod v DDM. Kroužky začínají od října. Kapacita kroužku je 12 dětí s tím, že děti jezdí na kroužek po 6, vždy 1 x za 14 dní. Sraz je ve 14:15 hod v DDM, jedeme služebním autem DDM s možností nabrání na trase Poliklinika Modřany, Komořany, Zbraslav. Cesta trvá cca 20 min. Jezdíme v jezdeckém areálu Trnová. Předpokládá se kladný vztah ke koním. Děti dojdou pro koně do výběhu. Vyhřebelcují, vyčistí kopyta, nasedlají a nauzdí koně (naučíme). Vlastní jízda pod vedením trenérek trvá 20 min, pak se děti vystřídají. Po jízdách koně vyčistí, ustájí. Do DDM se vracíme v cca 16:40 hod. Cena jedné jízdy je 310 Kč (skládá se z cenu jízdy na koni + dopravy autem DDM) Bližší informace na mailu m.dastych@ddmm.cz nebo na tel: 774 422 098 Chceme zdůraznit, že kroužek je určen pro děti, které mají opravdový zájem o daný kroužek. Koně občas zaprskají, při čištění z nich padá bahno, chlupy. Oblečení často bývá špinavé. Koně se občas leknou, takže poposkočí, může dojít k pádu. Jezdí se za každého počasí (za deště a sněhu v hale), tedy i v zimě.

Jóga pro dospělé I

ÚT 20:10-21:30

Věk 16-99

DDM Urbánkova

Volno

Cvičení sestavená z těch nejlepších cviků, cvičená podle pokynů tradičních jógových manuálů a slavných indických asketů v rámci ucelené komplexní sestavy, zahájené relaxací a zakončené dechovými cvičeními kulminujícími v meditaci, jsou určená pro uvědomělé zájemce, především tedy pro dospělé. Účinnost cviků vychází z jejich dlouhodobého, nepřerušovaného a vhodného provádění s ohledem na zdravotní stav, věk, tělesnou stavbu a individuální kondici. Student si vybírá z různých úrovní obtížnosti cviků a postupně se dostává ke složitějším formám tím jak skrze cvičení nabírá sílu. Tato cvičení navrací tělu pohyblivost, sílu, odolnost proti nemocem a ozdravují orgány.

Jóga pro dospělé II

ČT 20:10-21:30

Věk 16-99

DDM Urbánkova

Volno

Cvičení sestavená z těch nejlepších cviků, cvičená podle pokynů tradičních jógových manuálů a slavných indických asketů v rámci ucelené komplexní sestavy, zahájené relaxací a zakončené dechovými cvičeními kulminujícími v meditaci, jsou určená pro uvědomělé zájemce, především tedy pro dospělé. Účinnost cviků vychází z jejich dlouhodobého, nepřerušovaného a vhodného provádění s ohledem na zdravotní stav, věk, tělesnou stavbu a individuální kondici. Student si vybírá z různých úrovní obtížnosti cviků a postupně se dostává ke složitějším formám tím jak skrze cvičení nabírá sílu. Tato cvičení navrací tělu pohyblivost, sílu, odolnost proti nemocem a ozdravují orgány.

Keramická dílna - dospělí

PO 17:30-19:30

Věk 14-99

DDM Urbánkova

Volno

Keramická dílna je určena pro dospělé. Vytvářet zde budeme výrobky dle vlastních nápadů i?fantazie. Vyzkoušíme si nejrůznější techniky od modelování po točení na hrnčířském kruhu. Účastníci zjistí, jaké netušené schopnosti se v nich skrývají a jak obdivuhodná díla jsou schopni vytvářet.

Keramická dílna I.

PO 16:00-17:30

Věk 6-13

DDM Urbánkova

Poslední místo!

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitých i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i?jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramická dílna II.

ST 15:00-16:30

Věk 8-15

DDM Urbánkova

Volno

Tento kroužek je pro všechny, kteří si chtějí užít modelování z keramické hlíny různých barev, ale také si osvojit různé postupy při vytváření reliéfů, plastik, nádob a jejich zdobení. Pracovat budeme nejen na zadané téma, ale důležitý je tu také individuální přístup. Vyzkoušíte si také točení na hrnčířském kruhu a po vypálení keramiku dekorovat patinou, glazurou nebo engobou.

Keramická dílna III.

ČT 15:30-17:00

Věk 6-13

DDM Urbánkova

Volno

Tento kroužek je pro všechny, kteří si chtějí užít modelování z keramické hlíny různých barev, ale také si osvojit různé postupy při vytváření reliéfů, plastik, nádob a jejich zdobení. Pracovat budeme nejen na zadané téma, ale důležitý je tu také individuální přístup. Vyzkoušíte si také točení na hrnčířském kruhu a po vypálení keramiku dekorovat patinou, glazurou nebo engobou.

Keramická dílna IV.

ČT 17:00-18:30

Věk 6-13

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Tento kroužek je pro všechny, kteří si chtějí užít modelování z keramické hlíny různých barev, ale také si osvojit různé postupy při vytváření reliéfů, plastik, nádob a jejich zdobení. Pracovat budeme nejen na zadané téma, ale důležitý je tu také individuální přístup. Vyzkoušíte si také točení na hrnčířském kruhu a po vypálení keramiku dekorovat patinou, glazurou nebo engobou.

Keramická dílna R+D

ČT 14:25-15:25

Věk 3-6

DDM Urbánkova

Volno

Keramická dílna pro R+D je zaměřena na tvoření drobných keramických předmětů. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, uměleckého cítění a zdokonalování jemné motoriky dítěte. Společný prožitek dítěte a rodiče při společném uměleckém tvoření.(Rodič je v pozici asistence dítěti při jeho tvoření, sám výrobky netvoří)

Keramická dílnička R+D

PO 14:25-15:25

Věk 3-6

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Keramická dílna pro R+D je zaměřena na tvoření drobných keramických předmětů. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, uměleckého cítění a zdokonalování jemné motoriky dítěte. Společný prožitek dítěte a rodiče při společném uměleckém tvoření.(Rodič je v pozici asistence dítěti při jeho tvoření, sám výrobky netvoří)

Keramika I.

ÚT 15:00-16:30

Věk 6-10

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika II.

ÚT 16:30-18:00

Věk 6-10

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika III.

ČT 15:30-17:00

Věk 6-10

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika IV.

ČT 17:00-18:30

Věk 6-10

DDM Herrmannova

Volno

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika R+D

PO 14:55-15:55

Věk 3-6

DDM Urbánkova

Volno

Keramická dílna pro R+D je zaměřena na tvoření drobných keramických předmětů. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, uměleckého cítění a zdokonalování jemné motoriky dítěte. Společný prožitek dítěte a rodiče při společném uměleckém tvoření.(Rodič je v pozici asistence dítěti při jeho tvoření, sám výrobky netvoří)

Keramika V.

PÁ 14:00-15:30

Věk 6-10

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika VI.

PÁ 15:30-17:00

Věk 6-10

DDM Herrmannova

Volno

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Klasický a moderní tanec I

PO 15:00-16:00

Věk 8-10

DDM Urbánkova

Volno

Lekce klasického a moderního tance zavedou děti do světa baletu. V hodinách se kromě základních klasických prvků seznámí i s prvky moderního tance. Přirozeně si osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. Hodiny se skládají z rozcvičení u tyče, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních variací na volnosti. Na základy získané z klasického tanečního tréninku pak navazují prvky moderního tance. Odměnou je dětem účast na různých vystoupeních. Vzhledem k účasti na těchto vystoupeních je třeba zakoupit taneční trikot stejné barvy a značky. Při přihlašování prosíme o respektování stanoveného věku dětí.

Klasický a moderní tanec II

ST 14:25-15:25

Věk 6-8

DDM Urbánkova

Volno

Lekce klasického a moderního tance zavedou děti do světa baletu. Přirozeně si osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. Hodiny se skládají z rozcvičení u tyče, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních variací na volnosti. Na základy získané z klasického tanečního tréninku pak navazují prvky moderního tance. Odměnou je dětem účast na různých vystoupeních. Vzhledem k účasti na těchto vystoupeních je třeba zakoupit taneční trikot stejné barvy a značky. Při přihlašování prosíme o respektování stanoveného věku dětí.

Klávesy I

ČT 14:00-15:00

Věk 6-9

DDM Urbánkova

Obsazeno

Účastníci tohoto kroužku jsou lektorem seznámeni s nástrojem a s hrou na něj. Součástí kroužku je získání znalostí v rámci not, stupnic a akordů, díky kterým děti proniknou do umění hry na klávesy. Více než etudám a cvičením se budou věnovat zábavnější hře, tzn. hraní lidových písní, písniček z pohádek apod. Nechceme dětem nástroj zošklivit učením písní a skladeb, které ony samy neznají. Naším cílem je dětem naopak ukázat zábavnou formu hraní, pomoci jim nalézt vztah k hudbě a těšit se společně z pokroků a nově získaných zkušeností. Během hodin kláves si občas děti vyzkouší i hru na ukulele, djembe nebo třeba Orffovy nástroje. Tento ZK je vhodný pro děti od 6 do 8 let.

Klávesy II

ČT 15:00-16:00

Věk 8-13

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Účastníci tohoto kroužku pokračují ve hře na klávesy tam, kde skončili minulý školní rok. Součástí kroužku je prohlubování znalostí not, stupnic a akordů, díky kterým děti proniknou do umění hry na klávesy. Více než etudám a cvičením se budou věnovat zábavnější hře, tzn. hraní lidových písní, písniček z pohádek apod. Nechceme dětem nástroj zošklivit učením písní a skladeb, které ony samy neznají. Naším cílem je dětem naopak ukázat zábavnou formu hraní, pomoci jim nalézt vztah k hudbě a těšit se společně z pokroků a nově získaných zkušeností. Během hodin kláves si občas děti vyzkouší i hru na ukulele, djembe nebo třeba Orffovy nástroje. Tento ZK je vhodný pro děti od 9 do 11 let.

Klávesy III

ČT 16:00-17:00

Věk 11-16

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Účastníci tohoto kroužku pokračují ve hře na klávesy tam, kde skončili minulý školní rok. Součástí kroužku je prohlubování znalostí not, stupnic a akordů formou notových zápisů a také hraním klávesových doprovodů k písním pouze podle akordů. Výhodou je i kombinace se zpěvem během doprovodů na klávesy. Během hodin kláves si občas děti vyzkouší i hru na ukulele, djembe nebo třeba Orffovy nástroje. Tento ZK je vhodný pro děti od 12 do 16 let.

Klubík pro R+D - Poupátko I.

ST 09:00-10:00

Věk 2-4

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj kognitivních funkcí dětí za aktivní spolupráce rodičů. S využitím nejrůznějších didaktických pomůcek trénujeme jemnou a hrubou motoriku, rozvoj zrakového a sluchového vnímání a motivujeme děti k přirozenému rozvoji řečových dovedností. Děti se naučí jednoduchá říkadla, zahrají si na Orffovy nástroje a zazpívají si písničky. Na závěr si vždy něco pěkného vyrobíme.

Klubík pro R+D - Poupátko II.

ST 10:15-11:15

Věk 2-4

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj kognitivních funkcí dětí za aktivní spolupráce rodičů. S využitím nejrůznějších didaktických pomůcek trénujeme jemnou a hrubou motoriku, rozvoj zrakového a sluchového vnímání a motivujeme děti k přirozenému rozvoji řečových dovedností. Děti se naučí jednoduchá říkadla, zahrají si na Orffovy nástroje a zazpívají si písničky. Na závěr si vždy něco pěkného vyrobíme.

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí I

PO 16:00-17:00

Věk 9-12

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici Jedná se o sezonní ZK. V rámci kroužku proběhnou v podzimní i jarní části závody bruslení pro účastníky kroužků bruslení DDM Modřany.

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí II

ÚT 16:00-17:00

Věk 9-12

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici Jedná se o sezonní ZK.

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí III

ST 16:00-17:00

Věk 9-12

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí IV

PÁ 16:00-17:00

Věk 9-12

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici Jedná se o sezonní ZK. V rámci kroužku proběhnou v podzimní i jarní části závody bruslení pro účastníky kroužků bruslení DDM Modřany.

Kolečkové bruslení - rodiče a děti I

ÚT 17:00-18:00

Věk 5-99

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového bruslení. Správná technika jízdy, pokročilé techniky brzdění, jízda s překládáním, vedeno hravou formou, soutěže. Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. Kroužek je určen pro rodiče s dětmi, děti od 7 let mohou jezdit již bez účasti rodičů/dospělého.

Kolečkové bruslení - rodiče a děti II

ST 17:00-18:00

Věk 5-99

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového bruslení. Správná technika jízdy, pokročilé techniky brzdění, jízda s překládáním, vedeno hravou formou, soutěže. Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. Jedná se o sezonní ZK. Kroužek je určen pro rodiče s dětmi, děti od 7 let mohou jezdit již bez účasti rodiče/dospělého.

Kolečkové bruslení - rodiče a děti III

PÁ 17:00-18:00

Věk 5-99

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového bruslení. Správná technika jízdy, pokročilé techniky brzdění, jízda s překládáním, vedeno hravou formou, soutěže. Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. Jedná se o sezonní ZK. Kroužek je určen pro rodiče s dětmi, děti od 6 let mohou jezdit již bez účasti rodiče/dospělého.

Kolečkové bruslení - začátečníci I

PO 15:00-16:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a počtu odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích Jedná se o sezonní ZK. V rámci kroužku proběhnou v podzimní i jarní části závody bruslení pro účastníky kroužků bruslení DDM Modřany.

Kolečkové bruslení - začátečníci II

ÚT 15:00-16:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a počtu odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích Jedná se o sezonní ZK.

Kolečkové bruslení - začátečníci III

ST 15:00-16:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a počtu odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích Jedná se o sezonní ZK.

Kolečkové bruslení - začátečníci IV

PÁ 15:00-16:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a počtu odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích Jedná se o sezonní ZK. V rámci kroužku proběhnou v podzimní i jarní části závody bruslení pro účastníky kroužků bruslení DDM Modřany.

Kolečkové rychlobruslení A

PO 17:00-18:00

Věk 6-10

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením instruktorů in-line bruslení se účastníci začínají seznamovat s technikou nutnou pro závodní in-line rychlobruslení. Vedeno hravou formou se děti postupně seznámí s bruslením jako sportem. Podmínkou je již základní dovednost na bruslích, dále mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Ludmila Krupková tel. 603 193 080 - přihlašování probíhá po předešlé konzultaci

Kolečkové rychlobruslení A + B

ČT 16:30-17:30

Věk 6-15

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením trenérů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového rychlobruslení. Správná technika jízdy, jízda s překládáním, jízda ve skupině, vedeno hravou formou, soutěže. Do kroužku se přechází z kroužku rychlobruslení A. Děti jsou vedeny k závodní formě tohoto sportu.

Kolečkové rychlobruslení B

PO 18:00-19:30

Věk 11-15

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením trenérů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového rychlobruslení. Správná technika jízdy, jízda s překládáním, jízda ve skupině, vedeno hravou formou, soutěže. Do kroužku se přechází z kroužku rychlobruslení A. Děti jsou vedeny k závodní formě tohoto sportu.

Kolečkové rychlobruslení C

PO 16:30-19:00

Věk 13-18

Mimo stálé objekty

Volno

Kroužek probíhá v in-line areálu Na Korunce, TJ Sokol Běchovice (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pouze pro absolventy kroužku inline rychlobruslení B. Pod vedením trenérů in-line bruslení se výuka zaměřuje na speciální rychlobruslařskou techniku, na závodní taktiku, jízdu ve skupině, mentální přípravu.

Kolečkové rychlobruslení C

ČT 18:00-19:30

Věk 13-18

Mimo stálé objekty

Volno

Kroužek probíhá v in-line areálu Na Korunce, TJ Sokol Běchovice (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pouze pro absolventy kroužku inline rychlobruslení B. Pod vedením trenérů in-line bruslení se výuka zaměřuje na speciální rychlobruslařskou techniku, na závodní taktiku, jízdu ve skupině, mentální přípravu.

Kouzelník

ST 17:00-18:00

Věk 7-11

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Pokud Vás zajímají kouzla a magie, rád Vás přivítá náš kouzelník a podělí se s Vámi o kouzelnická tajemství. Naučíte se nejrůznější triky a iluze s kartami, provazy, šátky, míčky, tužkami, penězi, se vším, co Vás napadne. Budete se věnovat magii v malém měřítku u stolu, či v malé skupině diváků, podíváme se i na magii ve větším měřítku na jevišti s doprovodnou hudbou a programem. Naučíte se, jak někoho okouzlit a očarovat, ale hlavně jak mu vykouzlit úsměv na rtech.

Kresba a malba + přípravka

PO 17:00-18:30

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Volno

Tento kroužek je pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v kreslení a malování. Stínováním, ať už tužkou, rudkou nebo uhlem, se pustíme do zobrazení plasticity, prostorového dojmu. Osvojíme si techniku malby temperou, akrylem, olejem i akvarelem. Věnovat se budeme zvířatům, zátiší, krajině, portrétu i ilustraci. Naučíme se skicování, stínování i perspektivu a seznámíme se s uměleckými směry. Vhodné jako příprava na talentové zkoušky.

Kresba a malba I.

PO 15:30-17:00

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Tento kroužek je pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v kreslení a malování. Stínováním, ať už tužkou, rudkou nebo uhlem, se pustíme do zobrazení plasticity, prostorového dojmu. Osvojíme si techniku malby temperou, akrylem, olejem i akvarelem. Věnovat se budeme zvířatům, zátiší, krajině, portrétu i ilustraci. Naučíme se skicování, stínování i perspektivu a seznámíme se s uměleckými směry. Vhodné jako příprava na talentové zkoušky.

Kresba a malba II.

PO 17:00-18:30

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení, cítění a podporu fantazie. Budeme se učit základům kresby a malby za využití různých výtvarných a grafických technik. Děti se seznámí s tradičními výtvarnými zadáními jako je zátiší, portrét, základy perspektivy apod. Hodiny budou obohaceny o individuální práci i společnou účast na výtvarných projektech. Výtvarné úkoly budou dětem šité na míru.

Kytara - začátečníci I

PO 14:45-15:45

Věk 9-15

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí akordové značky, rytmy a budou se umět i doprovodit na kytaru během zpěvu. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. S dětmi na kroužku můžeme používat i další nástroje jako jsou rytmické nástroje či doprovodné piano, a to vše nazvučené hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hodinu výuky může doplňovat i hra na ukulele jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara - začátečníci II

ST 18:00-19:00

Věk 10-15

DDM Herrmannova

Volno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Součástí kroužku je i výuka prstové techniky, hudební doprovody, harmonizace písní a základy hudební nauky.

Kytara I

PO 15:45-16:45

Věk 9-15

DDM Urbánkova

Obsazeno

Kytara - úroveň mírně pokročilá Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Součástí kroužku je i výuka prstové techniky, hudební doprovody, harmonizace písní a základy hudební nauky.

Kytara II

PO 17:00-18:00

Věk 9-15

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kytara - úroveň mírně pokročilá Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara III

ÚT 16:30-17:30

Věk 9-15

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kytara - úroveň mírně pokročilá Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Součástí kroužku je i výuka prstové techniky, hudební doprovody, harmonizace písní a základy hudební nauky.

Kytara IV

ÚT 17:30-18:30

Věk 9-15

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kytara - úroveň pokročilá Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara V

ST 17:00-18:00

Věk 9-15

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kytara - úroveň pokročilá Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara VI

PÁ 15:00-16:00

Věk 9-15

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kytara - úroveň pokročilá Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním I.

PO 15:30-16:30

Věk 5-6

DDM Herrmannova

Volno

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči. Kroužek vede speciální pedagog. Posledních 10 minut kroužku je vždy věnováno konzultacím s rodiči a předávání informací, ohledně vhodné domácí přípravy, či procvičování.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním II.

PO 16:30-17:30

Věk 4-5

DDM Herrmannova

Volno

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním III.

PO 17:30-18:30

Věk 4-6

DDM Herrmannova

Volno

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním IV.

ST 15:30-16:30

Věk 4-6

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním V.

ČT 15:30-16:30

Věk 4-6

DDM Herrmannova

Volno

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním VI

ČT 16:30-17:30

Věk 4-6

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Longboarding, cruising & skateslalom I - začátečníci

ČT 14:30-15:30

Věk 8-13

DDM Herrmannova

Volno

Na kroužku longboardingu pro začátečníky naučíme účastníky, jak si bezpečně a perfektně zajezdit na longboardu. Začneme správným postojem a rovnováhou, pak rozjezdy, jízdu, zatáčení a zastavování. V rámci lekcí si vyzkoušíte různá prkna a všechny styly od surfskatingu po závodní skateslalom. Longboarding je skvělý volnočasový sport pro všechny. Může být pojatý relaxačně, kdy se na pohodu pomocí prkna rychle a zábavně přemisťujeme z místa na místo, nebo i aktivně, kdy jezdíme závodní slalomy z kopce dle pravidel ČASS. Často dochází k zaměňování longboardu se skateboardem. Longboard se od skateboardu liší tvarem a velikostí desky a koleček, je celkově stabilnější. Na longboardu jezdíme delší vzdálenosti po rovině, z kopce a nebo si jen užíváme oblouky. Oproti tomu na skateboardu děláme triky ve skateparku, ale nehodí se na delší jízdu či oblouky. Kroužek longboardingu vede Daniel Syrový, na longboardu jezdí přes 40 let, je několikanásobný vítěz Českého poháru skateslalomu, vicemistr Evropy a místopředseda České asociace slalomu na skateboardu. Jako mladšího ho můžete vidět ve filmu King Skate. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany a bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. Podmínkou pro účast na kroužku jsou mimo longboardu (či surfskate nebo slalomboard) i helma, chrániče na lokty + kolena a chrániče rukou/rukavice. ! POZOR NEKUPUJTE LONGBOARD ČI SKATE PŘED PRVNÍ LEKCÍ ! Na první lekci bude dostatek různých prken a longboardů k zapůjčení a vyzkoušení. Děti si tak zkusí, který jim vyhovuje nejlépe a jestli je to vůbec bude bavit. Poté vám poskytnu konkrétní tipy na longboardy, které můžete dětem pořídit. Ceny se pohybují 2 - 3 000,- Kč za longboardy z decathlon.cz , či 5 000,- Kč a výše za kvalitní slalomboard od UrbanSurf.cz Pokud již longboard či jiný skate máte, vemte ho sebou na první lekci, kde posoudíme zda je vhodný či ne.

Longboarding, cruising & skateslalom II - mírně pokročilí

ČT 15:30-16:30

Věk 8-13

DDM Herrmannova

Volno

Na kroužku longboardingu aučíme účastníky, jak si bezpečně a perfektně zajezdit na longboardu. Zopakujeme si správný postoj a procvičíme rovnováhou, pak rozjezdy, jízdu, zatáčení a zastavování. V rámci lekcí si vyzkoušíte různá prkna a všechny styly od surfskatingu po závodní skateslalom. Minimální počet úhrazených účastníků pro otevření kroužku je 5. Longboarding je skvělý volnočasový sport pro všechny. Může být pojatý relaxačně, kdy se na pohodu pomocí prkna rychle a zábavně přemisťujeme z místa na místo, nebo i aktivně, kdy jezdíme závodní slalomy z kopce dle pravidel ČASS. Často dochází k zaměňování longboardu se skateboardem. Longboard se od skateboardu liší tvarem a velikostí desky a koleček, je celkově stabilnější. Na longboardu jezdíme delší vzdálenosti po rovině, z kopce a nebo si jen užíváme oblouky. Oproti tomu na skateboardu děláme triky ve skateparku, ale nehodí se na delší jízdu či oblouky. Kroužek longboardingu vede Daniel Syrový, na longboardu jezdí přes 40 let, je několikanásobný vítěz Českého poháru skateslalomu, vicemistr Evropy a místopředseda České asociace slalomu na skateboardu. Jako mladšího ho můžete vidět ve filmu King Skate. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Podmínkou pro účast na kroužku jsou mimo longboardu (či surfskate nebo slalomboard) i helma, chrániče na lokty + kolena a chrániče rukou/rukavice. ! POZOR NEKUPUJTE LONGBOARD ČI SKATE PŘED PRVNÍ LEKCÍ ! Na první lekci bude dostatek různých prken a longboardů k zapůjčení a vyzkoušení. Děti si tak zkusí, který jim vyhovuje nejlépe a jestli je to vůbec bude bavit. Poté vám poskytnu konkrétní tipy na longboardy, které můžete dětem pořídit. Ceny se pohybují 2 - 3 000,- Kč za longboardy z decathlon.cz , či 5 000,- Kč a výše za kvalitní slalomboard od UrbanSurf.cz Pokud již longboard či jiný skate máte, vemte ho sebou na první lekci, kde posoudíme zda je vhodný či ne.

Malý hudebník

ST 15:00-16:00

Věk 5-8

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

V kroužku si děti osvojí základy zpěvu, rozvinou své rytmické cítění pomocí hry na jednoduché nástroje jako např. djembe, boomwhackers a Orffovy nástroje. Během lekcí si hravou formou vštípí základy správného dýchání a používání hlasu při zpěvu i mluvení, rozvinou rytmické cítění vytvářením hudebních doprovodů k písničkám lidovým i umělým. Děti získají základy hudební teorie a získají povědomí o zápisu not v notové osnově. Účastníci si budou moci vyzkoušet hru na spoustu nástrojů. Cílem je rozvinout osobnost dětí, jejich kreativitu a fantazii, a také jejich schopnost prezentovat se a spolupracovat s ostatními. Součástí ZK je i tzv. kreslení hudby během poslechu klasické i současné hudby.

Malý přírodovědec

ST 15:30-16:30

Věk 7-9

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je pro děti, kteří se chtějí o světě kolem nás dozvědět něco více, a to nejen ve školních lavicích. Budeme dělat různé pokusy, poznávat přírodu z první ruky a vysvětlovat si principy v lidském těle např. pomocí stolních i divadelních her. Nemusíte se bát ani žádného zkoušení, cílem je naleznout lásku k přírodě a všemu živému i neživému.

Mažoretky I

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-9

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Účastníci mažoretkového kroužku se během hodin seznámí především s prací s hůlkou (batonem), osvojí si nové taneční a pohybové techniky, vylepší svoji orientaci v prostoru nebo práci s rytmikou a tempem. V průběhu lekcí se učí prezentovat získané dovednosti, komunikovat a pracovat ve skupině, rozvíjet kolektivní práci a prohlubovat sociální vztahy. Důraz je kladen na techniku provedení, ostrost pohybu, ale i schopnost improvizace a vlastní tvorby. Pomocí tance se děti naučí lépe vyjadřovat své pocity a zdokonalovat ladnost a držení těla. Výsledkem tohoto kroužku je secvičená mažoretková choreografie, se kterou budou děti moci vystupovat na různých společenských, kulturních nebo sportovních akcích. Účastníci mohou být vyzváni k nákupu jednotného tanečního oděvu pro účely vystupování.

Mažoretky II

Věk 9-13

DDM Herrmannova

Volno

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín a místo konání ZK upřesněno, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Předpokládaná doba uveřejnění termínu je září 2024. Místo výuky bude záviset na finálním termínu. Účastníci mažoretkového kroužku se během hodin seznámí především se základy práce s hůlkou, osvojí si nové taneční a pohybové techniky, vylepší svou orientaci v prostoru nebo práci s rytmikou a tempem. Poznají specifika různých druhů tance a naučí se prezentovat získané dovednosti, rozvíjet kolektivní práci a prohlubovat sociální vztahy. Důraz je kladen rytmus, útvarovou přesnost, techniku provedení, ostrost pohybu, ale i schopnost improvizace a vlastní tvorby. Pomocí tance se děti učí lépe vyjadřovat své pocity a zdokonalovat ladnost a držení těla. Výsledkem tohoto kroužku je secvičená mažoretková choreografie, se kterou budou účastníci vystupovat na různých společenských, kulturních nebo sportovních akcích. Účastníci mohou být vyzváni k nákupu jednotného úboru pro účely vystupování.

Mažoretky UNiké - grandsenioři

ST 20:00-21:00

Věk 27-99

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Speciální kroužek pro dospělé je určen rodičům našich mažoretkových týmů i jejim známým, kteří se chtějí vybít, pobavit a užít si neopakovatelnou atmosféru týmového ducha. Nejen děti mohou přece odhalovat své skryté vlohy a nejen rodiče musí vždy fandit svým dětem. Někdy to může být i naopak! Na lekcích pro grandseniory budeme pracovat s náčiním pom pom (třásně) a nacvičíme společnou choreografii, s kterou se předvedeme na vystoupeních i soutěžích. Hlavním cílem je společně se pobavit při aktivitě, za kterou nám naše tělo poděkuje.

Mažoretky UNiké - juniorky + seniorky I

PO 17:30-19:00

Věk 11-20

ZŠ K Dolům

Poslední místo!

Skupina soutěžních mažoretek UNiké je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně, účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Noví účastníci se na kroužek mohou přihlašovat pouze po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - juniorky II

ST 16:30-18:00

Věk 11-14

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Skupina soutěžních mažoretek UNiké je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a středa), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Noví účastníci se na kroužek mohou přihlašovat pouze po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - kadetky I

PO 15:00-16:30

Věk 7-11

ZŠ K Dolům

Volno

Skupina soutěžních mažoretek UNiké je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a úterý), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Noví účastníci se na kroužek mohou přihlašovat pouze po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - kadetky II

ÚT 16:00-17:30

Věk 7-11

DDM Herrmannova

Volno

Skupina soutěžních mažoretek UNiké je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a úterý), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Noví účastníci se na kroužek mohou přihlašovat pouze po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - littlekadetky I

ST 15:30-16:30

Věk 4-6

DDM Herrmannova

Volno

Na našem kroužku mažoretek pro předškolní děti se účastníci naučí správnému držení těla, koordinaci pohybu a především práci s hůlkou neboli batonem. Osvojí si nové taneční a pohybové techniky a okusí i základy baletu nebo gymnastiky. Naučí se rytmickému cítění, orientaci v prostoru a během hodin nacvičí zábavné choreografie, s kterými se časem ukáží i svým rodičům nebo širokému publiku a zúčastní se i několika soutěží mažoretek. Budou rozvíjet nejen své pohybové dovednosti, ale také trpělivost, vytrvalost nebo práci v týmu. Děti budou mít možnost trénovat společně, vystupovat na různých akcích a tvořit nezapomenutelné zážitky. V rámci her si užijí i spoustu další zábavy. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (středa a pátek), účast na vybraných soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, případná krátká soustředění, apod.). Na kroužek prosím prozatím nenakupujte žádné vybavení. Všichni účastníci budou hromadně vyzváni k nákupu jednotného vybavení lektorkou (hůlka, tréninkové oblečení, obutí, kostým apod.).

Mažoretky UNiké - littlekadetky II

PÁ 16:00-17:00

Věk 4-6

DDM Herrmannova

Volno

Na našem kroužku mažoretek pro předškolní děti se účastníci naučí správnému držení těla, koordinaci pohybu a především práci s hůlkou neboli batonem. Osvojí si nové taneční a pohybové techniky a okusí i základy baletu nebo gymnastiky. Naučí se rytmickému cítění, orientaci v prostoru a během hodin nacvičí zábavné choreografie, s kterými se časem ukáží i svým rodičům nebo širokému publiku a zúčastní se i několika soutěží mažoretek. Budou rozvíjet nejen své pohybové dovednosti, ale také trpělivost, vytrvalost nebo práci v týmu. Děti budou mít možnost trénovat společně, vystupovat na různých akcích a tvořit nezapomenutelné zážitky. V rámci her si užijí i spoustu další zábavy. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (středa a pátek), účast na vybraných soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, případná krátká soustředění, apod.). Na kroužek prosím prozatím nenakupujte žádné vybavení. Všichni účastníci budou hromadně vyzváni k nákupu jednotného vybavení lektorkou (hůlka, tréninkové oblečení, obutí, kostým apod.).

Mažoretky UNiké - seniorky II

ST 18:30-20:00

Věk 14-20

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Skupina soutěžních mažoretek UNiké je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a středa), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Noví účastníci se na kroužek mohou přihlašovat pouze po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - sóloformace

PO 16:30-17:30

Věk 5-23

ZŠ K Dolům

Volno

Kroužek sóloformací pro mažoretky je určen talentovaným jedincům ze soutěžních skupin mažoretek UNiké. Na hodinách dívky nacvičují konkrétní soutěžní choreografie malých formací pro danou soutěžní sezónu, jako jsou sóla, dua, tria nebo miniformace. Děti na hodinách pracují pod vedením lektora i formou samostatné práce pod odborným dohledem.

Mimi-cvičení I (děti 6-9 měsíců)

ÚT 09:30-10:15

Věk 0-1

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, jemné i hrubé motoriky, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím psychomotorických pomůcek a sportovního náčiní se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti.Lekce kombinujeme s hudbou a říkankami. Používáme balanční pomůcky, velké i malé balóny. Do lekcí zařazujeme také další aktivity, jejichž cílem je zvýšený přísun podnětů do nervového systému. Veškeré cvičení probíhá hravou, pro dítě zajímavou formou. Dalšími, pro dítě zajímavými pomůckami, rozvíjíme také jemnou motoriku, zařazujeme cviky a malou akrobacii s maminkou či tatínkem. Vše za hudebního doprovodu.

Mimi-cvičení II (děti 10-13 měsíců)

ÚT 10:30-11:15

Věk 0-1

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, jemné i hrubé motoriky, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím psychomotorických pomůcek a sportovního náčiní se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Lekce kombinujeme s hudbou a říkankami. Používáme balanční pomůcky, velké i malé balóny. Do lekcí zařazujeme také další aktivity, jejichž cílem je zvýšený přísun podnětů do nervového systému. Veškeré cvičení probíhá hravou, pro dítě zajímavou formou. Dalšími, pro dítě zajímavými pomůckami, rozvíjíme také jemnou motoriku, zařazujeme cviky a malou akrobacii s maminkou či tatínkem. Vše za hudebního doprovodu.

Mladý biolog

ST 16:30-17:30

Věk 10-15

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je pro všechny přírodovědné nadšence, kteří se chtějí o světě kolem nás dozvědět ještě o něco více, a to nejen ve školních lavicích. Na kurzu budeme dělat různé pokusy, poznávat přírodu z první ruky a vysvětlovat si principy v lidském těle. Nemusíte se bát žádného zkoušení, cílem je prohloubit znalosti i lásku k přírodě.

Moderní gymnastika I

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-8

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

V tomto kroužku se děvčata naučí základní pohybové a baletní průpravě pro gymnastická odvětví, základům akrobacie a manipulacím s náčiním, kterými jsou švihadlo, obruč a míč. Malé gymnastky učíme i krátké sestavy na hudbu, bez náčiní i s náčiním a v neposlední řadě i společnému secvičování. Zde se klade důraz na zpevnění a správné držení těla.

Moderní gymnastika II

ÚT 18:00-19:30

Věk 9-13

DDM Urbánkova

Volno

Skupina se věnuje především rozsahovým pohybům a obtížnější akrobacii. Děvčata se učí náročnější prvky bez náčiní i s náčiním. Věnujeme se posilování vlastní vahou a klademe důraz na koordinaci těla a gymnastického náčiní. Důležitý je i soulad s hudbou a vlastní kreativita při tvorbě sestav, ať v jednotlivkyních, tak ve společné skladbě.

Moderní scénický tanec - mini - TS Know-How I

PO 17:00-18:00

Věk 7-10

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Kroužek je určen vybraným účastníkům pokročilé taneční úrovně klasického a moderního tance, kteří vytvoří nový soutěžní tým. Během hodin navážou na již osvojené prvky a styly tanečních technik. V průběhu roku se budou dívky učit a rozvíjet složitější kombinace kroků a různých tanečních vazeb, které později využívají v soutěžních choreografiích. Odměnou je dětem účast na různých tanečních vystoupeních a soutěžích. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a středa), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Moderní scénický tanec - mini - TS Know-How II

ST 16:00-17:00

Věk 7-10

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Kroužek je určen vybraným účastníkům pokročilé taneční úrovně klasického a moderního tance, kteří vytvoří nový soutěžní tým. Během hodin navážou na již osvojené prvky a styly tanečních technik. V průběhu roku se budou dívky učit a rozvíjet složitější kombinace kroků a různých tanečních vazeb, které později využívají v soutěžních choreografiích. Odměnou je dětem účast na různých tanečních vystoupeních a soutěžích. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a středa), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Moderní scénický tanec - sólová taneční příprava

ST 17:00-18:00

Věk 8-15

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Kroužek sólové taneční přípravy je určen účastníkům pokročilé taneční úrovně klasického a moderního tance. Na hodinách dívky nacvičují choreografie obsahující menší počet tanečnic, jako jsou sóla, dua, tria nebo malé skupiny. Děti na hodinách pracují pod vedením lektorky i formou samostatné práce pod odborným dohledem. Odměnou je dětem účast na různých tanečních vystoupeních a soutěžích. Účast na soutěžích na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlásit po telefonické nebo e-mailové domluvě s lektorkou.

Moderní scénický tanec - TS Know-How I

PO 18:00-19:00

Věk 9-15

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Soutěžní skupina se skládá z dívek, které již hodiny scénického moderního tance navštěvují několikátým rokem. Tým se během sezóny pravidelně účastní nejen nejrůznějších tanečních soutěží, ale například i vystoupení pro DDM, v rámci jeho reprezentace. Dívky v hodinách navazují na osvojené prvky a styly tanečních technik, které v průběhu roku dále rozvíjí a učí se složitější kombinace kroků a různých tanečních vazeb, které později využívají v soutěžních choreografiích. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a středa), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlásit po telefonické nebo e-mailové domluvě s lektorkou.

Moderní scénický tanec - TS Know-How II

ST 18:00-19:00

Věk 9-15

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Soutěžní skupina se skládá z dívek, které již hodiny scénického moderního tance navštěvují několikátým rokem. Tým se během sezóny pravidelně účastní nejen nejrůznějších tanečních soutěží, ale například i vystoupení pro DDM, v rámci jeho reprezentace. Dívky v hodinách navazují na osvojené prvky a styly tanečních technik, které v průběhu roku dále rozvíjí a učí se složitější kombinace kroků a různých tanečních vazeb, které později využívají v soutěžních choreografiích. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a středa), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlásit po telefonické nebo e-mailové domluvě s lektorkou.

Moderní tanec

ST 17:30-18:30

Věk 8-11

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Moderní tanec skládající se z moderních stylů M. Graham, contemporary dance, prvků jazzu a taneční improvizace. Hodiny jsou doprovázeny známými písněmi a hudebními melodiemi. Nenásilnou formou díky tanečním kombinacím se u dětí rozvíjí cit pro hudbu, pohybová koordinace, motorická paměť, taneční prostorová orientace a formace. Složení hodiny: rozcvičení, protažení a uvolnění, taneční technika - chůze, kroky, skoky, točky. Odměnou za pilnou práci je možnost účasti na vystoupeních nebo přihlášení na soutěže.

MŠ Karásek - Angličtina I (3 třída)

ST 13:00-13:30

Věk 4-6

MŠ Karásek

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

MŠ Karásek - Angličtina II (4 třída)

ST 13:35-14:05

Věk 4-6

MŠ Karásek

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

MŠ Karásek - Keramika I. (4. třída)

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

MŠ Karásek

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky bude možný od středy 15. září 2022 od 12 hodin. Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Karásek.

MŠ Karásek - Keramika II. (3.třída)

ČT 13:00-14:00

Věk 4-6

MŠ Karásek

Obsazeno

Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Karásek.

MŠ Karásek - Pohybová průprava (3. a 4. třída)

ST 13:00-13:50

Věk 5-7

MŠ Karásek

Obsazeno

Zápis na kroužky bude možný od 19.6.2024 od 12 hodin. Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. Kroužek pohybové průpravy bude probíhat ve sportovní hale DDM Modřany. Lektor DDM si vyzvedne děti v MŠ a následně děti dovede zpět. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek.

MŠ Karásek - Taneční přípravka (3. a 4. třída)

ÚT 13:00-13:50

Věk 4-6

MŠ Karásek

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek. V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a koordinaci pohybů. Cílem je rozvíjení taneční techniky, tanečního projevu dětí, motorické paměťi a hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách.

MŠ Pastelka - Angličtina I. (modrásci)

Věk 4-6

MŠ Pastelka

Volno

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín a místo konání ZK upřesněno, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Předpokládaná doba uveřejnění termínu je září 2024. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Pastelka. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

MŠ Pastelka - Angličtina II. (žabičky)

Věk 4-6

MŠ Pastelka

Volno

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín a místo konání ZK upřesněno, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Předpokládaná doba uveřejnění termínu je září 2024. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Pastelka. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

MŠ Pastelka - Hrošík Logopedík s hudbou,malováním (modrásci)

ST 13:00-14:00

Věk 4-6

MŠ Pastelka

Volno

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči. Kroužek vede speciální pedagog.

MŠ Pastelka - Taneční přípravka

PO 13:20-14:10

Věk 4-6

MŠ Pastelka

Volno

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Pastelka. V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a koordinaci pohybů. Cílem je rozvíjení taneční techniky, tanečního projevu dětí, motorické paměti a hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách.

MŠ Pastelka-Hrošík Logopedík s hudbou a mal.(žabičky)

ST 14:05-15:05

Věk 4-6

MŠ Pastelka

Volno

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči. Kroužek vede speciální pedagog.

MŠ Tyršovka - Keramika I. (citrón a borůvka)

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

MŠ Tyršovka

Volno

Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Tyršovka.

MŠ Tyršovka - Keramika II. (jablko a hruška)

ST 13:00-14:00

Věk 4-6

MŠ Tyršovka

Přijímáme náhradníky

Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Tyršovka.

MŠ Tyršovka - Pohybová průprava (citróni a borůvky)

ČT 12:50-13:40

Věk 4-6

MŠ Tyršovka

Volno

Zápis na kroužky bude možný od 19.6.2024 od 12 hodin. Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. Kroužek pohybové průpravy bude probíhat ve sportovní hale DDM Modřany. Lektor DDM si vyzvedne děti v MŠ a následně děti dovede zpět. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Tyršovka.

MŠ Tyršovka - Taneční přípravka (mimo jahody a meruňky)

PO 13:00-13:50

Věk 4-6

MŠ Tyršovka

Volno

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Tyršovka. V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a koordinaci pohybů. Cílem je rozvíjení taneční techniky, tanečního projevu dětí, motorické paměti a hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách.

MŠ Tyršovka - Výtvarný kroužek (mimo jahody a meruňky)

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

MŠ Tyršovka

Poslední 4 místa

Výtvarný kroužek s názvem "Chameleonek" je určený pro děti ve věku 4 – 6 let, kde si vyzkouší zajímavé i méně tradiční výtvarné techniky a seznámí se s různým kreativním materiálem. Cílem kroužku je rozvíjet v dětech kreativitu, spontánnost a radost z tvoření. V rámci výtvarné dílny se děti postupně seznámí s různými možnostmi výtvarného, ale především tvůrčího způsobu sebevyjádření. Dle individuálních potřeb a zájmu dětí se budeme věnovat barvám, naučíme se je poznávat, míchat a pracovat s nimi v různých technikách. Čeká nás akční tvorba v přírodě i uvnitř školky. Nejdůležitějším pro nás ale bude, aby se děti dokázaly radovat z procesu tvorby, aby se nebály experimentovat a byly samy sebou.

MTV Dance - pokročilí

Věk 10-18

DDM Urbánkova

Volno

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín a místo konání ZK upřesněno, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Předpokládaná doba uveřejnění termínu je září 2024. Místo výuky bude záviset na finálním termínu. MTV Dance je moderní, poměrně nově vytvořeny taneční styl, který se tančí na komerční pop hudbu od známých interpretů. Patří pod street dance a velmi hojně využívá prvky Hip - hopu. Je zaměřen především na choreografie, které mají styl! Každý tanečník do tance vloží kus sebe a bude se cítit jak ve videoklipu či na parketu při live show. V 2. pololetí se budou děti připravovat na soutěžní sezónu a později se účastnit několika soutěží. Účast na soutěžích na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu. ZK nenabízí možnost celoroční platby.

MTV Dance - začátečníci

Věk 10-18

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín a místo konání ZK upřesněno, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Předpokládaná doba uveřejnění termínu je září 2024. Místo výuky bude záviset na finálním termínu. MTV Dance je moderní, poměrně nově vytvořeny taneční styl, který se tančí na komerční pop hudbu od známých interpretů. Patří pod street dance a velmi hojně využívá prvky Hip - hopu. Je zaměřen především na choreografie, které mají styl! Každý tanečník do tance vloží kus sebe a bude se cítit jak ve videoklipu či na parketu při live show. Účastníci budou vyzváni k nákupu jednotného tanečního úboru. ZK nenabízí možnost celoroční platby.

Muzikálové herectví

ÚT 17:30-19:00

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Na kroužku se účastníci zábavnou formou učí základním muzikálovým principům, kterými jsou zpěv, herectví a tanec. Skrze různá rytmická, pěvecká, taneční a herecká cvičení je následně všechny společně s lektorem propojí dohromady. Výsledkem tak vznikne celistvé muzikálové představení. Už druhým rokem se s dětmi zabýváme vymýšlením autorských muzikálů, které vznikají za pochodu během celého školního roku. Děti si vytváří své vlastní divadelní kulisy a samy se podílí na ději muzikálu.

Plavání I

ČT 15:00-16:00

Věk 8-11

SOU Zelený Pruh

Volno

Kroužek je vede T. Baumruk a T. Bednář. Náplní jednotlivých hodin je především rozvoj citu pro vodu. Lekce jsou věnovány správnému dýchání při plavání, polohám těla na hladině nebo splývání. Děti se naučí známé plavecké způsoby. Prsa, kraul a znak. Účastníci kroužku jsou rozděleni do dvou skupin - začátečníci a pokročilí, a to na základě získaných plaveckých znalostí, schopností a dovedností.

Plavání II

ČT 16:00-17:00

Věk 11-15

SOU Zelený Pruh

Poslední 3 místa

Náplní jednotlivých lekcí je nácvik a zdokonalování naučených plaveckých způsobů, kterými jsou prsa, kraul a znak. U pokročilé skupiny je kladen důraz i na nácvik plaveckého způsobu motýlek. Výcvik je doplněn o vodní hry, potápění nebo skoky do vody. Účastníci kroužku jsou rozděleni do dvou skupin - začátečníci a pokročilí, a to na základě získaných plaveckých znalostí, schopností a dovedností.

Podvodní hokej

PO 15:00-16:00

Věk 10-16

SOU Zelený Pruh

Volno

Nově otevíraný kroužek je určen pro všechny v dané věkové skupině, kteří mají kladný vztah k vodě. Nezáleží na tom, zda si zájemci budu chtít obohatit své plavecké dovednosti, nebo jen rádi šnorchlují v moři. Podvodní hokej je týmový bezkontaktní sport, který svou povahou skýtá i mnohá dobrodružství, protože se odehrává na dně bazénu. Tým tvoří zpravidla šest hráčů ve vodě, jejichž společným cílem je dostat puk do soupeřovi brány. Výbavu hráčů tvoří maska, šnorchl, ploutve, malá hokejka do jedné ruky, ochranná rukavice a rozlišovací čepička (podobná jako na vodní polo). Puky jsou rovněž speciální. Jsou vyrobeny z olova potažené gumou. Při hře si hráči zdokonalují svůj plavecký styl, učí se manipulaci s hokejkou, zvyšují si vitální kapacitu plic (jelikož se hraje na nádech), posilují týmového ducha (na který je zde kladen velký důraz) a také zjistí, jak napínavá může být tato hra obzvláště v situacích, když vám těsně před bránou dojde dech. Podvodní hokej u nás nemá tak dlouhou tradici v porovnání s ostatními státy světa (např. Francie, Velká Británie atd.). Naší snahou je vytvořit první juniorský tým v Čechách. Tréninky povedou zkušené lektorky, které mají s tímto sportem více jak desetiletou zkušenost a samy naší zemi v tomto sportu reprezentují. Úvod lekce bude zaměřen na správnou techniku plavání s ploutvemi a šnorchlování. Následně budeme přidávat čas strávený pod vodou, budeme zkoušet manipulaci s pukem a samotnou hru. Kurz bude probíhat v mělké části bazénu Zelený Pruh, který je svými podmínkami ideální pro začátečníky především z řad dětí a mládeže. Zájemcům můžeme zapůjčit potřebnou výbavu, stáčí si přinést jen plavky a ručník :) Kroužek se otevře při minimálním počtu 8 přihlášených účastníků. Přihlašovat na kroužek se můžete již od června. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na m.dastych@ddmm.cz Pro lepší ilustraci můžete shlédnout stránky a videa našeho týmu a reprezentace: www.narwhalsprague.com UWH CZECH (česká reprezentace): www.uwh.cz videa podvodní hokej: www.youtube.com/@uwhczech

Pohybová průprava a hry

ČT 13:45-14:30

Věk 3-4

DDM Herrmannova

Volno

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. ZK zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Seznámení a upevňování pohybových her s jednoduchými pravidly. Aktivity s padákem, se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová průprava a základy her I SOKOL

ST 13:30-14:15

Věk 4-5

Sokol Spartak Modřany

Volno

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. ZK zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Seznámení a upevňování pohybových her s jednoduchými pravidly. Aktivity s padákem, se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová průprava a základy her II SOKOL

ST 14:15-15:15

Věk 5-7

Sokol Spartak Modřany

Volno

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. ZK zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Seznámení a upevňování pohybových her s jednoduchými pravidly. Aktivity s padákem, se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová průprava I

ČT 14:30-15:30

Věk 3-4

DDM Herrmannova

Volno

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytujeme dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí.

Pohybová průprava II

ČT 15:30-16:30

Věk 5-6

DDM Herrmannova

Volno

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí.

Pohybová průprava SOKOL

ÚT 16:00-17:00

Věk 5-7

Sokol Spartak Modřany

Poslední místo!

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. ZK zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Seznámení a upevňování pohybových her s jednoduchými pravidly. Aktivity s padákem, se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová školička - Taihenjutsu I

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-9

DDM Urbánkova

Volno

Pohybová příprava pro bojová umění, zaměřená na dobré protažení a kvalitní výuku různých druhů bezpečného spadnutí a odkulení těla pryč od nebezpečí. Součástí výuky v tomto kurzu budou i vybrané gymnastické prvky, mající své opodstatnění v běžném životě i v sebeobraně. Kurz je určen především pro mladé zájemce o bojová umění a poslouží jim jako skvělá startovací platforma pro další rozvoj v této oblasti. Děti s pohybovými problémy, mladí studenti s nedostatkem sebevědomí a pozornosti, se stanou díky tomuto kurzu schopnějšími a odolnějšími.

Pohybová školička - Taihenjutsu II

ČT 17:00-18:00

Věk 6-9

DDM Urbánkova

Volno

Pohybová příprava pro bojová umění, zaměřená na dobré protažení a kvalitní výuku různých druhů bezpečného spadnutí a odkulení těla pryč od nebezpečí. Součástí výuky v tomto kurzu budou i vybrané gymnastické prvky, mající své opodstatnění v běžném životě i v sebeobraně. Kurz je určen především pro mladé zájemce o bojová umění a poslouží jim jako skvělá startovací platforma pro další rozvoj v této oblasti. Děti s pohybovými problémy, mladí studenti s nedostatkem sebevědomí a pozornosti, se stanou díky tomuto kurzu schopnějšími a odolnějšími.

Pohybová všestrannost I

PO 13:55-14:55

Věk 6-9

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny.

Pohybová všestrannost II

ÚT 14:00-15:00

Věk 7-9

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny.

Pohybová všestrannost III

ST 15:00-16:00

Věk 7-10

ZŠ Rakovského

Volno

Předzápis na kroužky v ZŠ Rakovského bude probíhat v červnu, v týdnu od 10. - 17.6. 2024. Týkat se bude dětí, které kroužek navštěvovaly ve školním roce 2023/2024, a byly žáky ZŠ Rakovského. Klasický zápis bude probíhat od 17.6. 2024 s tím, že žákům ZŠ Rakovského garantujeme přijetí (v případě volné kapacity) na uvedené ZK v případě přihlášení do 3. září 2024 (přes online zápis nebo na recepci DDM Herrmannova). Rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol budou v případě volných míst potvrzovány přihlášky od 4. září 2024. Děti, které navštěvují školní družinu, vyzvedává a odevzdává zpět do družiny pedagog DDM Modřany. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Větší část hodiny je věnována míčovým hrám, ve kterých budou děti postupně prohlubovat své dovednosti. Hodina je doplněna o koordinační, rychlostní a gymnastické cviky, které jsou implementovány do her a zábavných cvičení. Děti tak cvičí s vahou vlastního těla nebo hrají úpolové hry. Po absolvování tohoto kroužku se budou děti ve věku okolo jedenácti let schopné bezproblémově zapojit do tréninku oblíbeného míčového sportu, kterému se budou chtít věnovat dále, třeba i na profesionální úrovni.

Poznávání světa fotografie

ÚT 15:30-17:00

Věk 10-15

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek je pro ty, kteří rádi fotí a chtěli by vědět, jak fotit ještě lépe. V kurzu si zdokonalí své fotografické dovednosti a seznámí se se základy fotografie a s fungováním fotoaparátu. Vysvětlíme si, co je ISO, čas a clona a jak je při fotografování (i v mobilu) využít. Postupně se v kroužku budeme věnovat i úpravě fotografií. Vedoucí kurzu se věnuje fotografii dlouhodobě a pravidelně se účastní fotografických kurzů. V rámci kroužku budeme i hodně cestovat (dle možností budeme později hodiny spojovat, abychom stihli dojet i dále do města či do přírody).

Poznávání světa fotografie - pokročilí

PO 16:30-18:00

Věk 12-17

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek je pro ty, kteří rádi fotí a chtěli by vědět, jak fotit ještě lépe. V kurzu si zdokonalí své fotografické dovednosti a seznámí se se základy fotografie a s fungováním fotoaparátu. Vysvětlíme si, co je ISO, čas a clona a jak je při fotografování (i v mobilu) využít. Postupně se v kroužku budeme věnovat i úpravě fotografií. Vedoucí kurzu se věnuje fotografii dlouhodobě a pravidelně se účastní fotografických kurzů. V rámci kroužku budeme i hodně cestovat (dle možností budeme později hodiny spojovat, abychom stihli dojet i dále do města či do přírody).

Programování - pokročilí

ČT 15:00-16:30

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Volno

V počítačovém světě, můžeme se setkat se spoustou programovacích jazyků jako je např. Linux, Java, Python, Pascal aj. Kdo se s nim potká poprvé, může být zaskočen nespočtem znalostí, které je potřeba pro jejich ovládání. Přesto ony programy provází podobné základy, na kterých můžeme později stavět. Pomalu a postupně budeme společně stoupat krůček po krůčku ke znalostem základů programování a rozšiřovat si zatím nepoznané obzory.

Příprava na umělecké školy

ST 16:30-18:00

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Účastníci přípravného kurzu jsou vedeni k přijímacím zkouškám na střední umělecké školy. Učí se základům perspektivy a vyzkouší si například budování objemu za pomocí světla a stínu. Rozvíjejí svou fantazii ve volných tématech, učí se studijní kresbě za pomoci šrafování a mnoho dalšího. Podpůrným materiálem jsou umělecké slohy a historické výtvarné tendence, z kterých čerpáme inspiraci.

Putování s českým Honzou-1x za 14 dní OMJ

ST 14:00-18:00

Věk 7-10

DDM Herrmannova

Volno

Program je určený pro děti s odlišným mateřským jazykem s výukou češtiny. Putování s českým Honzou je zážitkový program, při kterém se děti hravou formou seznamují s kulturou České republiky a památkami v Praze a v blízkém okolí. V rámci kroužku navštívíme například Pražský hrad, navštívíme zákulisí Národního divadla, seznámíme se s českými řemesly a mnoho dalšího. Děti provází marioneta tradičního českého Honzy.

Sportovní gymnastická průprava - dívky

PO 15:00-16:00

Věk 9-13

Sokol Spartak Modřany

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na sportovní gymnastiku.Cílem je zvládnutí základních gymnastických cviků na nařádí (kladina, koberec, lavičky, trampolína, hrazda, kruhy, švédská bedna), jednoduchých sestav na kladině, prostných a hrazdě a také na získání obratnosti a pohyblivosti.

Sportovní gymnastická průprava - chlapci

ÚT 15:00-16:00

Věk 8-13

Sokol Spartak Modřany

Volno

Kroužek je zaměřen na základy sportovní gymnastiky. Cílem je zvládnutí základních gymnastických cviků na nařádí (koberec, lavičky, trampolína, hrazda, kruhy, švédská bedna), prostných a hrazdě a také na zlepšení kondice, obratnosti a pohyblivosti.

Sportovní gymnastická průprava - mix

PO 14:00-15:00

Věk 6-8

Sokol Spartak Modřany

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybové gramotnosti, jako základ pro sportovní gymnastiku chlapců a dívek. Cílem je hravou formou zvládnutí základních prvků na žiněnkách i nářadí a také na získání kondice, obratnosti a pohyblivosti přiměřené danému věku.

Sportovní všestrannost

ČT 16:30-17:30

Věk 8-12

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek navazuje na zájmový kroužek Pohybové všestrannosti. Větší část hodiny je věnována míčovým hrám, ve kterých budou děti postupně prohlubovat své dovednosti. Hodina je doplněna o koordinační, rychlostní a gymnastické cviky, které jsou implementovány do her a zábavných cvičení. Děti tak cvičí s vahou vlastního těla nebo hrají úpolové hry. Po absolvování tohoto kroužku se budou děti ve věku okolo jedenácti let schopné bezproblémově zapojit do tréninku oblíbeného míčového sportu, kterému se budou chtít věnovat dále, třeba i na profesionální úrovni.

Sportovní všestrannost SOKOL I

ÚT 17:00-18:00

Věk 8-13

Sokol Spartak Modřany

Volno

ZK je zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny. Seznámení a nácvik kolektivních her (házená, basketbal, fotbal). Aktivity se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Sportovní všestrannost SOKOL II

ST 15:15-16:15

Věk 8-13

Sokol Spartak Modřany

Poslední 3 místa

Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny.

Sportuj po škole

ÚT 13:45-14:45

Věk 7-10

ZŠ K Dolům

Poslední 3 místa

Cílem kroužku je dětem ve družině nabídnout program formou aktivního sportování. Jednotlivé sportovní aktivity budou dětem nabízeny podle aktuálního počtu dětí na kroužku, aktuálně dostupného sportoviště a částečně i poptávky dětí. Cílem bude rozvoj pohybových schopností a dovedností, včetně seznámení s různými druhy sportu a pohybových her. Kroužek je určen pouze pro žáky ZŠ K Dolům, kteří navštěvují 1-4 třídu. Je-li dítěti 6 let a navštěvuje 1 třídu, kontaktujte lektora. Kroužek bude probíhat za příznivého počasí venku. V případě špatného počasí nebo nemoci lektora budou rodiče kontaktování, zda kroužek probíhá. Proto je nutné odevzdat přihlášku s kontaktními údaji na rodiče. Jedinou podmínkou účasti je tedy řádně vyplněná a podepsaná přihláška odevzdaná lektorovi nebo na recepci DDM.

Stolní tenis - rekreační hraní I

PO 16:00-17:00

Věk 10-13

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Stolní tenis - rekreační hraní II

PO 17:00-18:00

Věk 13-16

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Stolní tenis - začátečníci

PO 15:00-16:00

Věk 7-10

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

V kroužku se děti učí, a následně nacvičují a zdokonalují správné držení pálky, postavení a práce těla, různé druhy úderů a stylů hry, techniky hry a herní taktiky.

Stolní tenis I

PÁ 14:25-15:25

Věk 8-12

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Stolní tenis II

PÁ 15:25-16:25

Věk 10-14

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Stopaři času

PO 16:30-18:00

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro děti, které mají zájem o historii a aktivní zábavu. V kroužku se budeme zabývat historií Prahy a okolí z hlediska života obyvatel v jednotlivých historických dobách a poznáváním stavebních slohů. Dále se děti naučí orientaci ve svém okolí pomocí her Geocaching a Munzee a zjistí tak, že mobilní telefon nemusí sloužit je pro hraní her, ale i pro aktivní zábavu. Dalším tématem kroužku je fotografování (zejména mobilním telefonem), kde děti získají zanlosti z plného využití svého mobilního telefonu.

Street Dance I

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-10

DDM Urbánkova

Volno

Zájmový kroužek je zaměřený na několik tanečních stylů Streetdance, zejména Oldchool, Newschool, Haus, Dancehall nebo Funk. Naučíme se základní kroky jednotlivých stylů a jejich správnou technickou průpravu. Vše poté spojíme do jednotlivých choreografií, naučíme se práci s prostorem, synchronizaci s ostatními tanečníky a výrazovou techniku. Zaměříme se také na správné držení těla, stretching a silové cvičení pro podpoření fyzické kondice a správného dýchání při tanci.

Street Dance II

ÚT 16:00-17:00

Věk 10-15

DDM Urbánkova

Volno

Zájmový kroužek je zaměřený na několik tanečních stylů Streetdance, zejména Oldchool, Newschool, Haus, Dancehall nebo Funk. Naučíme se základní kroky jednotlivých stylů a jejich správnou technickou průpravu. Vše poté spojíme do jednotlivých choreografií, naučíme se práci s prostorem, synchronizaci s ostatními tanečníky a výrazovou techniku. Zaměříme se také na správné držení těla, stretching a silové cvičení pro podpoření fyzické kondice a správného dýchání při tanci.

Šachy - pokročilí

PÁ 16:00-17:00

Věk 11-16

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Šachový kroužek pokročilí – kroužek navazující na kroužek pro začátečníky. Děti provedeme pokročilejší strategií, jak šachovou partii zahájit, kde hledat slabiny soupeře, jak využít nepřesné hry soupeře a jak řešit koncovky hry. Kroužek šachů doplňujeme řešením šachových diagramů. Během roku děti používají šachové hodiny ve formě turnajů mezi účastníky kroužku. Neformálním přístupem děti učíme děti přemýšlet, milovat šachy a cílem je vytvořit kamarádskou atmosféru, kam se děti budou rády vracet.

Šachy - začátečníci a mírně pokročilí

ST 15:30-16:30

Věk 9-13

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Šachový kroužek začátečníci – kroužek pro začínající a mírně pokr. hráče, vysvětlení základních pravidel a princip hry. Děti provedeme základní strategií, jak šachovou partii zahájit, kde hledat slabiny soupeře a jak řešit koncovky hry. Kroužek šachů doplňujeme řešením šachových diagramů. Během roku se děti naučí používat šachové hodiny ve formě turnajů mezi účastníky kroužku. Neformálním přístupem učíme děti přemýšlet, milovat šachy a cílem kroužku je vytvořit kamarádskou atmosféru, kam se děti budou rády vracet.

Šikovný školáček - příprava na ZŠ I.

ÚT 15:30-16:30

Věk 5-7

DDM Urbánkova

Volno

Tento kroužek nejen efektivně připravuje děti pro bezproblémový vstup do ZŠ, ale taktéž podporuje a stimuluje rozvoj schopností, které jsou z jakéhokoliv důvodu oslabené. Na kroužku jsou dětem k dispozici interaktivní tabule se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Šikovný školáček - příprava na ZŠ III.

ST 16:30-17:30

Věk 5-7

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Tento kroužek nejen efektivně připravuje děti pro bezproblémový vstup do ZŠ, ale taktéž podporuje a stimuluje rozvoj schopností, které jsou z jakéhokoliv důvodu oslabené. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Šikovný školák - Příprava na ZŠ II.

ÚT 16:30-17:30

Věk 5-7

DDM Urbánkova

Volno

Tento kroužek nejen efektivně připravuje děti pro bezproblémový vstup do ZŠ, ale taktéž podporuje a stimuluje rozvoj schopností, které jsou z jakéhokoliv důvodu oslabené. Na kroužku jsou dětem k dispozici interaktivní tabule se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Šitíčko I.

ÚT 16:30-18:00

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Na kroužku šití si osvojíte základy práce na šicím stroji i ručního šití. Vyzkoušíme si ušít jednoduché dekorace, ale i užité předměty.Naučíme se kombinovat různé materiály a barvy, vyzkoušíme si možnosti barvení textilu.

Šitíčko II.

ST 15:00-16:30

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Na kroužku šití si osvojíte základy práce na šicím stroji i ručního šití. Vyzkoušíme si ušít jednoduché dekorace, ale i užité předměty.Naučíme se kombinovat různé materiály a barvy, vyzkoušíme si možnosti barvení textilu.

Taijutsu - pokročilí

ÚT 19:00-20:00

Věk 12-99

DDM Urbánkova

Volno

Kurz je určen pro studenty s přechozí zkušeností s bojovým uměním, kteří by chtěli své znalosti sebeobrany dále prohloubit a upevnit. Vyučujeme pokročilým obranám proti napadení škrcením, údery, kopy a boj na zemi. Součástí rozcvičení je též cvičení pro rozvinutí technických kombinačních schopností, učící studenta aktivně se bránit v rámci cvičného zápolení. V tomto kurzu se vyučují specializované komplexní bojové kombinace ve formě krátkých nácvikových sestav, začínajících odvrácením útoku útočníka, které nad ním postupně přebírají kontrolu a vedou k plné kontrole či zneškodnění.

Taijutsu - začátečníci I

ÚT 18:00-19:00

Věk 9-13

DDM Urbánkova

Volno

Kurz vyučuje bojovým pohybovým dovednostem, které jsou nezbytné pro sebeobranu a základním sebeobranným technikám, založeným na úchopech za ruce a ramena, napadením zezadu, únikům z úchopů a kontrole protivníka za pomoci účinných pákových technik a tlaků na bolestivá místa. Součástí výuky je i úvod do problematiky obrany proti úderům a kopům, přestože těmito technikami se žák zabývá podrobněji až na kurzu pro pokročilé. Začíná se půlhodinovou rozcvičkou, zbytek hodiny věnujeme výuce technik.

Taijutsu - začátečníci II

ČT 18:00-19:00

Věk 9-13

DDM Urbánkova

Volno

Kurz vyučuje bojovým pohybovým dovednostem, které jsou nezbytné pro sebeobranu a základním sebeobranným technikám, založeným na úchopech za ruce a ramena, napadením zezadu, únikům z úchopů a kontrole protivníka za pomoci účinných pákových technik a tlaků na bolestivá místa. Součástí výuky je i úvod do problematiky obrany proti úderům a kopům, přestože těmito technikami se žák zabývá podrobněji až na kurzu pro pokročilé. Začíná se půlhodinovou rozcvičkou, zbytek hodiny věnujeme výuce technik.

Taneční přípravka - Pampelišky

ST 16:30-17:30

Věk 5-6

DDM Urbánkova

Poslední místo!

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Na hodiny bude potřeba zakoupit taneční dres stejné barvy a baletní piškoty dle zadání lektora. Při přihlašování prosíme o respektování stanoveného věku dětí.

Taneční přípravka - Pomněnky

ST 15:30-16:30

Věk 4-5

DDM Urbánkova

Volno

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Na hodiny bude potřeba zakoupit taneční dres stejné barvy a baletní piškoty dle zadání lektora. Při přihlašování prosíme o respektování stanoveného věku dětí.

Taneční přípravka - Růžičky

PO 16:00-17:00

Věk 3-4

DDM Urbánkova

Volno

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Na hodiny bude potřeba zakoupit taneční dres stejné barvy a baletní piškoty dle zadání lektora. Při přihlašování prosíme o respektování stanoveného věku dětí.

Tenis I

ST 17:00-18:00

Věk 7-9

TO Spartak Modřany

Obsazeno

Tenisový kroužek je určený pro děti ve věku 7-9 let. Hlavním cílem je hravou formou seznámit děti se základy tenisové techniky a taktiky včetně pravidel tenisu. Během výuky používáme mini sítě, měkké barevné míče a spousta dalších tenisových pomůcek. Výuka probíhá ve skupince čtyř dětí. Tenisové tréninky se uskuteční ve sportovním areálu TO Spartak Modřany. Kroužek bude otevřen při počtu 4 účastníků na kroužku.O otevření nebo neotevření budou účastníci včas informováni. Jedná se o sezonní kroužek. Cena kroužku při 2 účastnících 1600 Kč, při třech účastnících 1100 Kč, při 4 účastnících 800 Kč.

Tenis II

ST 18:00-19:00

Věk 10-14

TO Spartak Modřany

Obsazeno

Tenisový kroužek je určený pro pokročilejší děti ve věku 10-14 let, kteří již mají osvojené základy tenisu a zvládnou samotnou hru přes síť. Hlavním cílem je zdokonalení tenisových úderů, herní taktiky, podání a hra na síti. Výuka probíhá ve skupince čtyř dětí. Tenisové tréninky se uskuteční ve sportovním areálu TJ Spartak Modřany. Kroužek bude otevřen při počtu 4 účastníků na kroužku. O otevření nebo neotevření budou účastníci včas informováni. Jedná se o sezonní kroužek. Cena kroužku při 2 účastnících 1600 Kč, při třech účastnících 1100 Kč, při 4 účastnících 800 Kč.

Tvorba webových stránek I.

PO 15:00-16:30

Věk 10-14

DDM Herrmannova

Volno

Doba internetová nás obklopuje, a kdo je připraven, není zaskočen! V kroužku se dozvíme, jak se tvoří internetové webové stránky. Seznámíme se s?postupy tvorby stránek v?rámech nebo jak se upravují tabulky a seznamy v CSS. Poznáváme základy webhostingu, kde si založíme vlastní doménu a přeneseme prezentace pomocí FTP protokolu. Navíc si osvojíme vkládání grafiky do HTML dokumentů, seznámíme se s?redakčním systémem DRUPAL 7 a nakonec si v?HTML a CSS vytvoříme projekt. Vlastní webovou stránku.

Tvorba webových stránek II.

ČT 16:30-18:00

Věk 8-15

DDM Herrmannova

Volno

Doba internetová nás obklopuje, a kdo je připraven, není zaskočen! V kroužku se dozvíme, jak se tvoří internetové webové stránky. Seznámíme se s?postupy tvorby stránek v?rámech nebo jak se upravují tabulky a seznamy v?CSS. Poznáváme základy webhostingu, kde si založíme vlastní doménu a přeneseme prezentace pomocí FTP protokolu. Navíc si osvojíme vkládání grafiky do HTML dokumentů, seznámíme se s?redakčním systémem DRUPAL 7 a nakonec si v?HTML a CSS vytvoříme projekt. Vlastní webovou stránku.

Ukulele - mírně pokročilí

ÚT 15:30-16:30

Věk 8-15

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je vytvořit u dětí kamarádský vztah k nástroji ukulele a k hudbě obecně. Na hodinách se děti budou druhým rokem učit jednoduché akordy na ukulele a budou střídat několik rytmů. V písničkách postupně pronikneme do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoříme malý orchestr složený z perkusních nástrojů, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Děti jsou přirozenou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok. Během roku si děti vyzkouší i zhudebnit jednoduché básničky a získat tak základy pro tvoření svých vlastních písniček.

Volejbal - mírně pokročilí I

PO 16:00-17:00

Věk 9-13

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí navázat na Základy volejbalu - přehazovaná a pokračovat v rekreačním volejbalu. Děti se naučí základy volejbalu a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek je určený pro zájemce, kteří se chtějí naučit základy chytání, házení s míčem, orientaci ve volejbalovém hřišti, základním pravidlům volejbalu, přehazované, vybíjené.

Volejbal - mírně pokročilí II

ST 15:00-16:00

Věk 9-13

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro děti školního věku, ve kterém si upevňují dovednosti v přehazované, a učí se základům volejbalu. V rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky, zopakují si chytání, naučí se odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek je určený pro zájemce, kteří se chtějí naučit základy chytání, házení s míčem, orientaci ve volejbalovém hřišti, základním pravidlům volejbalu, přehazované, vybíjené.

Volejbal - rekreační hraní I

PO 17:00-18:00

Věk 14-18

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí pokračovat v rekreačním volejbalu. Děti umí již základy hry a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky a taktiku hry. Zdokonalí si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině.

Volejbal - rekreační hraní II

ST 17:00-18:00

Věk 14-18

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí pokračovat v rekreačním volejbalu. Děti se naučí základy hry a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině.

Všestranný muzikant

ÚT 14:30-15:30

Věk 8-11

DDM Urbánkova

Volno

Cílem tohoto kroužku je získat povědomí o základech hry na různé hudební nástroje. Děti se naučí základy hry na kytaru, ukulele, perkusní nástroje, klávesy, budou součástí rytmické průpravy a naučí se, jak používat svůj hlas při zpěvu. Cílem kroužku je radost z hudby a proniknutí do spousty žánrů jako je například folk, pop a v neposlední řadě lidová tvorba. Děti budou mít možnost skládat vlastní písně a doprovodit se na nejrůznější hudební nástroje, které budou na kroužku používat.

Výtvarka

ST 16:30-18:00

Věk 6-10

DDM Urbánkova

Volno

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení a cítění. Vyzkoušíme si různé výtvarné techniky. Inspirací nám budou umělecké slohy a výtvarné tendence. Seznámíme se s dějinami umění, s tvorbou významných umělců. Rozvíjet budeme také fantazii ve volných tématech. Kroužek bude veden individuálně a směřovat k rozvoji každého z účastníků.

Základy kolektivních her

ST 16:00-17:00

Věk 12-15

DDM Herrmannova

Volno

Sportovní kroužek je věnován kolektivním pohybovým hrám, ve kterých budou děti postupně prohlubovat své schopnosti a dovednosti. Hodina je doplněna o koordinační, rychlostní a gymnastické cviky, které jsou taktéž aplikovány v rámci her a zábavných cvičení. Po absolvování tohoto kroužku budou děti ve věku okolo jedenácti let mít možnost se zapojit do tréninku oblíbeného míčového sportu, kterému se budou chtít věnovat dále.

Základy programování - začátečníci

ST 15:00-16:30

Věk 8-12

DDM Herrmannova

Volno

V počítačovém světě, můžeme se setkat se spoustou programovacích jazyků jako je např. Linux, Java, Python, Pascal aj. Kdo se s nim potká poprvé, může být zaskočen nespočtem znalostí, které je potřeba pro jejich ovládání. Přesto ony programy provází podobné základy, na kterých můžeme později stavět. Pomalu a postupně budeme společně stoupat krůček po krůčku ke znalostem základů programování a rozšiřovat si zatím nepoznané obzory.

Základy volejbalu - přehazovaná

PO 15:00-16:00

Věk 7-9

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek je určený pro zájemce, kteří se chtějí naučit základy chytání, házení s míčem, orientaci ve volejbalovém hřišti, základním pravidlům volejbalu, přehazované, vybíjené.

Zážitková výtvarka I.

PO 15:30-17:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka II.

PO 15:30-17:00

Věk 7-10

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka III.

ÚT 15:00-16:30

Věk 8-11

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka IV.

ČT 15:00-16:30

Věk 8-11

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka V.

ČT 16:30-18:00

Věk 6-9

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zdravá záda

PO 19:30-20:30

Věk 17-99

DDM Herrmannova

Obsazeno

Máte sedavé zaměstnání? Za celý den si nesednete a neustále stojíte? Máte převážně jednostrannou zátěž? Máte po ránu pocit, že máte ztuhlá záda? Jestli jste alespoň jednou odpověděli ano, tak je tento kroužek určen přímo pro vás. Kroužek bude zaměřen na cviky, které vám pomůžou tyto nesnáze překonat. Při sedavém zaměstnání, jednostranné zátěži, ale i při velkém fyzickém vypětí je potřeba nezapomenout na svá záda a nejen je posilovat, ale i protahovat. Při cvičení se zaměříme na posílení svalů, které nám pomůžou ke správnému držení těla. Nedílnou součástí každé hodiny však bude i protahovaní. Budeme cvičit převážně jen se svou váhou, ale budeme používat i různé pomůcky. Účastníci kroužku si postupem času oblíbí různé cviky, které by pak měli praktikovat i doma a ulevit tak svým přetíženým zádům.

Zpěv, hlasová technika a interpretace

PO 15:45-16:45

Věk 7-10

DDM Urbánkova

Volno

Účastníci tohoto kroužku se budou věnovat správnému dýchání, rozvoji artikulace a zpívání nejrůznějších písní. Seznámí se s hlasovou technikou a hlasovou hygienou, které jsou zodpovědné za zdraví hlasu. Vyzkouší si zpěv lidových písní, písní z pohádek a podobně. Písně budou účastníci vybírat společně s lektorem podle individuálního zájmu účastníků. Důležité je užít si radost z hudby, najít si k hudbě vztah a těšit se z pokroků každého z dětí.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.