Kroužky 2022/2023

Počet nalezených kroužků: 238

Aerobik - pokročilí

PO 18:00-18:55

Věk 13-16

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Na zájmovém kroužku se děti seznámí s klasickými aerobními kroky, které během roku společně s lektorem propojí do jednotlivých choreografií. Aerobik je klasické kondiční cvičení s posilovacím blokem a závěrečnou relaxací, která využívá převážně dechová cvičení na zklidnění celého těla po zátěži. Výstupem kroužku je účast na tanečních vystoupeních a akcích DDM. Kroužek svou náročností navazuje na předešlý začátečnický kurz. Proto je doporučen dětem, které již kroužek aerobiku navštěvovaly.

Aerobik I

PO 16:00-16:55

Věk 7-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Na zájmovém kroužku aerobiku se děti formou pohybových her seznámí s klasickými aerobními kroky, které během roku společně s lektorem propojí do jednotlivých choreografií. Aerobik je klasické kondiční cvičení s posilovacím blokem a závěrečnou relaxací, která využívá převážně dechová cvičení na zklidnění celého těla po zátěži. Výstupem kroužku je účast na tanečních vystoupeních a akcích DDM.

Aerobik II

PO 17:00-17:55

Věk 10-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Na zájmovém kroužku aerobiku se děti seznámí s klasickými aerobními kroky, které během roku společně s lektorem propojí do jednotlivých choreografií. Aerobik je klasické kondiční cvičení s posilovacím blokem a závěrečnou relaxací, která využívá převážně dechová cvičení na zklidnění celého těla po zátěži. Výstupem kroužku je účast na tanečních vystoupeních a akcích DDM.

Angličtina - mírně pokročilí

ST 19:00-19:55

Věk 18-99

2 100 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Angličtina pro mírně pokročilé.

Angličtina - mírně pokročilí

ČT 18:00-18:55

Věk 18-99

2 100 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Angličtina pro mírně pokročilé.

Angličtina - středně pokročilí

ST 18:00-18:55

Věk 18-99

2 100 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Angličtina pro středně pokročilé.

Angličtina - středně pokročilí

ČT 19:00-19:55

Věk 18-99

2 100 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Angličtina pro středně pokročilé.

Angličtina pro děti

ST 15:00-15:55

Věk 12-13

1 700 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek je určen všem dětem, které angličtina baví a chtěly by se v ní aktivně zlepšovat. V průběhu hodin se učí slovní zásobě a gramatickým a fonetickým jevům, které navazují na znalosti získané v rámci školního vzdělávání. Veškeré aktivity jsou připraveny dané skupině na míru. V hodinách je hojně využívána interaktivní tabule a různé aktivizační prvky. Důraz je kladen na spolupráci s vrstevníky a na pestrost zaměření aktivit: mluvený projev, psaný projev, poslechová a rétorická cvičení. Cílem lekcí je, aby se účastníci naučili využívat znalosti v praxi. Dále pak motivovat děti k dalšímu vlastnímu studiu a lásce k jazyku. Důležitá je u nás interakce, aktivní zapojení účastníků a praktické využití jazyka.

Angličtina pro předškoláky

PO 15:00-15:55

Věk 5-6

1 700 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Angličtina - děti V průběhu hodin se děti učí slovní zásobě a gramatickým a fonetickým jevům, které odpovídají požadavkům na jejich věkovou skupinu v rámci školního vzdělávání. Veškeré aktivity jsou připraveny dané skupině na míru. V hodinách je hojně využívána interaktivní tabule a různé herní a akční prvky. Důraz je kladen na spolupráci s vrstevníky a na pestrost zaměření aktivit: mluvený projev, psaný projev, poslechová a rétorická cvičení. Cílem lekcí je, aby se účastníci naučili využívat znalosti získávané ve škole v praxi. Dále pak motivovat děti k dalšímu vlastnímu studiu a lásce k jazyku. Důležitá je u nás interakce, aktivní zapojení účastníků a praktické využití jazyka. Angličtina hrou Přejete si, aby se vaše děti rozvíjely v angličtině, ale máte pocit, že se jim gramatické poučky už nevejdou do hlavy? Pokud ano, máme v nabídce zájmový kroužek, kde se základy angličtiny naučí zábavnou formou, a to prostřednictvím nejrůznějších her. Angličtina hrou pomůže překonat první kroky v jazyce, který budou děti po celý život potřebovat. Anglická konverzace Máte pocit, že vaše děti mají hlavu plnou gramatických pouček a celkem obstojně rozumí psanému textu v učebnicích, ale když přijde čas užít jazyk v praxi, vše se jim v hlavě pomotá a bojí se, že budou chybovat? Zájmový kroužek Anglická konverzace je určen všem, kteří chtějí zahodit ostych z mluvení a získat jistotu při mluveném projevu v cizím jazyce.

Angličtina pro školáčky - 1. a 2. třída

PO 16:00-16:55

Věk 6-8

1 700 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Angličtina - děti V průběhu hodin se děti učí slovní zásobě a gramatickým a fonetickým jevům, které odpovídají požadavkům na jejich věkovou skupinu v rámci školního vzdělávání. Veškeré aktivity jsou připraveny dané skupině na míru. V hodinách je hojně využívána interaktivní tabule a různé herní a akční prvky. Důraz je kladen na spolupráci s vrstevníky a na pestrost zaměření aktivit: mluvený projev, psaný projev, poslechová a rétorická cvičení. Cílem lekcí je, aby se účastníci naučili využívat znalosti získávané ve škole v praxi. Dále pak motivovat děti k dalšímu vlastnímu studiu a lásce k jazyku. Důležitá je u nás interakce, aktivní zapojení účastníků a praktické využití jazyka. Angličtina hrou Přejete si, aby se vaše děti rozvíjely v angličtině, ale máte pocit, že se jim gramatické poučky už nevejdou do hlavy? Pokud ano, máme v nabídce zájmový kroužek, kde se základy angličtiny naučí zábavnou formou, a to prostřednictvím nejrůznějších her. Angličtina hrou pomůže překonat první kroky v jazyce, který budou děti po celý život potřebovat. Anglická konverzace Máte pocit, že vaše děti mají hlavu plnou gramatických pouček a celkem obstojně rozumí psanému textu v učebnicích, ale když přijde čas užít jazyk v praxi, vše se jim v hlavě pomotá a bojí se, že budou chybovat? Zájmový kroužek Anglická konverzace je určen všem, kteří chtějí zahodit ostych z mluvení a získat jistotu při mluveném projevu v cizím jazyce.

Angličtina pro školáčky II 1. a 2. třída

PO 17:00-17:55

Věk 6-8

1 700 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Angličtina - děti V průběhu hodin se děti učí slovní zásobě a gramatickým a fonetickým jevům, které odpovídají požadavkům na jejich věkovou skupinu v rámci školního vzdělávání. Veškeré aktivity jsou připraveny dané skupině na míru. V hodinách je hojně využívána interaktivní tabule a různé herní a akční prvky. Důraz je kladen na spolupráci s vrstevníky a na pestrost zaměření aktivit: mluvený projev, psaný projev, poslechová a rétorická cvičení. Cílem lekcí je, aby se účastníci naučili využívat znalosti získávané ve škole v praxi. Dále pak motivovat děti k dalšímu vlastnímu studiu a lásce k jazyku. Důležitá je u nás interakce, aktivní zapojení účastníků a praktické využití jazyka. Angličtina hrou Přejete si, aby se vaše děti rozvíjely v angličtině, ale máte pocit, že se jim gramatické poučky už nevejdou do hlavy? Pokud ano, máme v nabídce zájmový kroužek, kde se základy angličtiny naučí zábavnou formou, a to prostřednictvím nejrůznějších her. Angličtina hrou pomůže překonat první kroky v jazyce, který budou děti po celý život potřebovat. Anglická konverzace Máte pocit, že vaše děti mají hlavu plnou gramatických pouček a celkem obstojně rozumí psanému textu v učebnicích, ale když přijde čas užít jazyk v praxi, vše se jim v hlavě pomotá a bojí se, že budou chybovat? Zájmový kroužek Anglická konverzace je určen všem, kteří chtějí zahodit ostych z mluvení a získat jistotu při mluveném projevu v cizím jazyce.

Badminton I

PO 16:05-17:00

Věk 8-11

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Obsazeno

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září 2022 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.-5. září 2022 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2022.

Badminton II

PO 17:05-18:00

Věk 10-16

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září 2022 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. Kroužek se řídí pravidly badmintonu a zaměřuje se na zvládnutí herních dovedností jednotlivce i dvojic pro dvouhru i čtyřhru. Podporuje také rozvoj týmové spolupráce a princip fair play při sportu. Náplní jednotlivých hodin je nácvik a prohloubení základních úderů. Forhend, bekhend, podání a příjem. Děti se učí pohybovat po dvorci, využívat periferního vidění a rozvíjet svou orientaci v?prostoru. Důraz je kladen na rozvoj fyzické kondice, koordinaci těla a posílení horních i dolních končetin. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.-5. září 2022 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2022.

Badminton III

ÚT 14:00-14:55

Věk 8-11

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Volno

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. Zájmový kroužek je zaměřen na pravidla badmintonu, zvládání herních činností jednotlivce i dvojic, rozvoj souhry a spolupráce. V ZK budeme také rozvíjet podání, příjem, pohyb po dvorci a různé údery. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.- 5. září 2022 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2022.

Badminton IV

ÚT 15:10-16:00

Věk 10-12

1 150 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. Zájmový kroužek je zaměřen na pravidla badmintonu, zvládání herních činností jednotlivce i dvojic, rozvoj souhry a spolupráce. V ZK budeme také rozvíjet podání, příjem, pohyb po dvorci a různé údery. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.- 5. září 2022 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2022.

Badminton V

ÚT 16:05-17:00

Věk 12-15

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Zájmový kroužek je zaměřen na pravidla badmintonu, zvládání herních činností jednotlivce i dvojic, rozvoj souhry a spolupráce. V ZK budeme také rozvíjet podání, příjem, pohyb po dvorci a různé údery. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.- 5. září 2022 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2022.

Balet - mírně pokročilí

ČT 15:00-15:55

Věk 7-10

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Součástí hodin je výuka nejzákladnějších baletních pozic a prvků. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Vzhledem k účasti dětí na vystoupeních je třeba zakoupit trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku a úrovně pokročilosti dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Balet - začátečníci

ÚT 15:00-15:55

Věk 6-8

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Součástí hodin je výuka nejzákladnějších baletních pozic a prvků. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Vzhledem k účasti dětí na vystoupeních je třeba zakoupit trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku a úrovně pokročilosti dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Beachvolejbal - hraní

ČT 17:00-17:55

Věk 13-17

1 400 Kč / pololetí

Hamr - Bráník

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí navázat na Beachvolejbal I a pokračovat v rekreačním volejbalu a beachvolejbalu. Děti se naučí základy volejbalu a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek probíhá na beachvolejbalových kurtech v areálu SK Hamr Braník.

Beachvolejbal - začátečníci I

ČT 15:00-15:55

Věk 8-12

1 400 Kč / pololetí

Hamr - Bráník

Poslední místo!

Kroužek je určeny pro zájemce, kteří se chtějí věnovat volejbalu na rekreační úrovni. Tento kroužek je určen pro děti, které začínají s volejbalem. Učí se základní přihrávky a nahrávky, základní techniky podání, pravidla hry. Začíná se vlastní hrou přehazované, která přechází postupně ve hru volejbalu. Poté se přidávají prvky beachvolejbalu jako jsou kobry, kaple a zejména hra ve dvojicích.

Beachvolejbal - začátečníci II

ČT 16:00-16:55

Věk 9-13

1 400 Kč / pololetí

Hamr - Bráník

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen mladším školním dětem, které chtějí začít s rekreačním volejbalem a beachvolejbalem. Děti se naučí základy volejbalu a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem nebo spodní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek probíhá na beachvolejbalových kurtech v areálu SK Hamr Braník.

Běh - základy atletiky I

ÚT 15:15-16:10

Věk 6-8

900 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Během lekcí se děti společně s lektorem zaměří na atletickou abecedu, všeobecné základy atletiky, štafety a běhání v přírodě. Běhání není trápení, ale krásný sport, který se dětem bude v každém dalším sportování hodit. Naučí se, jak vnímat svoji rychlost a vytrvalost, jak se správně odrážet nebo dopadat a jiné praktické rady pro správné provedení tohoto oblíbeného druhu pohybu. Kroužek probíhá na atletickém ovále RAK na Praze 12. Zaměříme se na atletická abecedu, překážky, starty, štafety, sprinty, vytrvalost a k tomu si přidáme i míčové hry. Jedná se o celoroční kroužek.

Běh - základy atletiky II

PO 15:15-16:10

Věk 9-13

900 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Během lekcí se děti společně s lektorem zaměří na atletickou abecedu, všeobecné základy atletiky, štafety a běhání v přírodě. Běhání není trápení, ale krásný sport, který se dětem bude v každém dalším sportování hodit. Naučí se, jak vnímat svoji rychlost a vytrvalost, jak se správně odrážet nebo dopadat a jiné praktické rady pro správné provedení tohoto oblíbeného druhu pohybu. Kroužek probíhá na atletickém ovále u ZŠ Rakovského a v lesoparku Kamýk. Zaměříme se na atletická abecedu, překážky, starty, štafety, sprinty, vytrvalost a k tomu si přidáme i míčové hry. Jedná se o celoroční kroužek.

Bodyform + Core (+ on-line)

ST 18:45-19:40

Věk 15-99

1 700 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Lekce jsou určené pro všechny, kteří chtějí zlepšit svoji fyzickou kondici, zaměřit se na formování postavy, s důrazem na posílení středu těla a problémových partií. Při cvičení využíváme především posilování s vlastní vahou těla, balanční pomůcky (overball), činky a gumičky. Důraz je kladen také na důkladné uvolnění kloubů a kvalitní strečink v závěru lekce.

Bukiwaza/Taijutsu - pokročilí

ČT 19:00-19:55

Věk 12-99

1 700 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

Kurz je určen pro studenty s přechozí zkušeností s bojovým uměním, kteří by chtěli své znalosti sebeobrany dále prohloubit a upevnit. Vyučujeme pokročilým obranám proti napadení škrcením, údery, kopy a boj na zemi. Součástí rozcvičení je též cvičení pro rozvinutí technických kombinačních schopností, učící studenta aktivně se bránit v rámci cvičného zápolení. V tomto kurzu se vyučují specializované komplexní bojové kombinace ve formě krátkých nácvikových sestav, začínajících odvrácením útoku útočníka, které nad ním postupně přebírají kontrolu a vedou k plné kontrole či zneškodnění.

Cvičení rodičů s dětmi I

PO 09:15-10:10

Věk 2-3

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí i jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na nástroje a zazpívají si písničky.

Cvičení rodičů s dětmi II

PO 10:15-11:10

Věk 1-2

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky,trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti.

Cvičení rodičů s dětmi III

ÚT 09:30-10:25

Věk 1-2

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, psychomotorický padák) a sportovního nářadí (lavičky, trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí také jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na Orfovy nástroje a zazpívají si lidové písničky.

Cvičení rodičů s dětmi IV

ÚT 10:30-11:25

Věk 2-3

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, psychomotorický padák) a sportovního nářadí (lavičky, trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí také jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na Orfovy nástroje a zazpívají si lidové písničky.

Cvičení rodičů s dětmi V

ST 09:30-10:25

Věk 2-3

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností přiměřeně jejich věku za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (švihadla, míče, obruče, padák) a sportovního nářadí (lavičky, švédská bedna, trampolína) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí jednoduchá pohybová říkadla.

Cvičení rodičů s dětmi VII

ČT 09:15-10:10

Věk 2-3

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, psychomotorický padák) a sportovního nářadí (lavičky, trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí také jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na Orfovy nástroje a zazpívají si lidové písničky.

Cvičení rodičů s dětmi VIII

ČT 10:15-11:10

Věk 1-2

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na komplexní rozvoj pohybových dovedností dětí, přiměřeně jejich věku, za aktivní spolupráce s rodiči. S využitím pomůcek (lano, míče, obruče, psychomotorický padák) a sportovního nářadí (lavičky, trampolína, kruhy) se rozvíjejí jejich přirozené dovednosti. Děti se zde naučí také jednoduchá pohybová říkadla, zahrají si na Orfovy nástroje a zazpívají si lidové písničky.

Čeština hrou - předškolák - OMJ I

PO 17:00-17:45

Věk 4-6

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek je určen pro děti s odlišným mateřským jazykem. Je zaměřen na osvojování českého jazyka a porozumění, ale zároveň připravuje děti na vstup do ZŠ. Na kroužku jsou dětem k dispozici tablety se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Čeština hrou - předškolák - OMJ II.

ST 17:30-18:15

Věk 4-6

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Tento kroužek je určen pro děti s odlišným mateřským jazykem. Je zaměřen na osvojování českého jazyka a porozumění, ale zároveň připravuje děti na vstup do ZŠ. Na kroužku jsou dětem k dispozici tablety se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Čeština hrou - ZŠ I. - OMJ

PO 16:00-16:55

Věk 6-7

1 450 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Tento kroužek je určen pro děti s odlišným mateřským jazykem navštěvující 1. třídu ZŠ. Je zaměřen na osvojování českého jazyka a porozumění, ale zároveň pomáhá dětem lépe zvládat učivo 1.třídy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí. Kroužek napomáhá k snažší adaptaci na systém nutné přípravy na ZŠ.

Čeština hrou - ZŠ II. -OMJ(1x za 14 dní)

ST 14:00-14:55

Věk 7-10

730 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Tento kroužek je určen pro děti s odlišným mateřským jazykem navštěvující 1.-3. třídu ZŠ. Je zaměřen na osvojování českého jazyka a porozumění, ale zároveň pomáhá dětem lépe zvládat učivo ZŠ. Kroužek vede speciální pedagog. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí. Kroužek napomáhá k snažší adaptaci na systém nutné přípravy na ZŠ. Kroužek navazuje na ZK Putování s českým Honzou.

Deskové hry

ST 16:30-18:30

Věk 7-14

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Deskovky nejsou pouze Monopoly a Člověče, nezlob se. Naučíme se pravidla a sehrávky moderních deskových her. Poznáme třeba Smart games (hry pro jednoho), pohybové hry nebo hry vyžadující logické či strategické myšlení. Součástí zájmového kroužku je i pořádání turnajů mezi účastníky. Prozkoumejte s?námi svět deskových her a už nikdy nepoznáte, co to je to nuda.

Dívčí fotbal I

PÁ 15:00-15:55

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Volno

Kroužek dívčího fotbalu je pořádán ve spolupráci s fotbalovým týmem FK DUKLA Praha. Mezi hlavní činnosti na kroužku patří především celková pohybová průprava se zaměřením na fotbal, především pak individuální činnost jednotlivce. Důraz je kladen na prohloubení všeobecně pozitivního vztahu ke sportu, který je podporován prostřednictvím pestrosti aktivit a využití herního prostředí. Kroužek nabízí možnost zkušebního tréninku v týmu FK Dukla Praha, a to po domluvě s lektorem. V období od listopadu do dubna bude kroužek probíhat v tělocvičně v ZŠ K Dolům. V ostatní měsíce se kroužek uskuteční na umělé trávě DDM Modřany (prac. Herrmannova).

Dívčí fotbal II

PÁ 16:05-17:00

Věk 8-11

1 250 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Volno

Kroužek dívčího fotbalu je pořádán ve spolupráci s fotbalovým týmem FK DUKLA Praha. Mezi hlavní činnosti na kroužku patří především celková pohybová průprava se zaměřením na fotbal, především pak individuální činnost jednotlivce. Důraz je kladen na prohloubení všeobecně pozitivního vztahu ke sportu, který je podporován prostřednictvím pestrosti aktivit a využití herního prostředí. Kroužek nabízí možnost zkušebního tréninku v týmu FK Dukla Praha, a to po domluvě s lektorem. V období od listopadu do dubna bude kroužek probíhat v tělocvičně v ZŠ K Dolům. V ostatní měsíce se kroužek uskuteční na umělé trávě DDM Modřany (prac. Herrmannova).

Fitness Dance

ÚT 19:20-20:15

Věk 16-99

1 750 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

Jedna hodina nabitá tanci z nejrůznějších koutů světa, během které si osvojíte základní kroky v jednoduchých sestavách, posílíte svaly, rozhýbete pánev a nakonec se uvolníte během závěrečné relaxace, abyste se domů vrátili jako znovuzrození. Těšit se můžete na břišní a irské tance, latinu, zumbu, bollywood, aerobik a další. Těším se, že si spolu při tanci užijeme pořádnou zábavu!

Flétna - mírně pokročilí I

PO 17:00-17:45

Věk 6-15

1 550 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy nebo orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Flétna - mírně pokročilí II

ÚT 15:20-16:05

Věk 8-12

1 550 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy nebo orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Flétna - začátečníci

ÚT 14:30-15:15

Věk 6-10

1 550 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy nebo orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s?lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Flétna - začátečníci II

PO 18:00-18:45

Věk 6-10

1 550 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek nabízí dětem výuku hudební teorie a techniky hry na flétnu. Při hře je rozvíjeno správné dýchání, smysl pro rytmus, nácvik prstokladu a znalost a orientace v notovém zápisu. Hra na flétnu je doprovázena korepeticí vyučujícího na různé hudební nástroje, jakými jsou flétna, klávesy nebo orffovy nástroje. Po první hodině je možné na základě konzultace s?lektorem přeřadit dítě do odpovídající kategorie pokročilosti.

Florbal DDM Modřany I

ÚT 17:00-17:55

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Aktivity jsou voleny přiměřeně věku, pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. Co to pro nás znamená? Naučíme se pokročilejšímu pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost, ale i razanci ve střelbě. Vylepšíme si svoji kondičku a zúčastníme se turnajů. Postupně se pak naučíme vyspělejší taktické herní prvky, které se pro nás stanou každodenním chlebem. Kroužek je otevřen všem zájemcům, kteří rádi změří síly s ostatními týmy domů dětí a mládeže v námi pořádané celoroční florbalové lize. Nemusíš se bát, u nás hraje každý! Turnaje ti zaberou jedno víkendové odpoledne v měsíci.

Florbal DDM Modřany II

ÚT 18:00-18:55

Věk 14-16

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Aktivity jsou voleny přiměřeně věku, pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. Co to pro nás znamená? Naučíme se pokročilejšímu pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání, přesnost, ale i razanci ve střelbě. Vylepšíme si svoji kondičku a zúčastníme se turnajů. Postupně se pak naučíme vyspělejší taktické herní prvky, které se pro nás stanou každodenním chlebem. Kroužek je otevřen všem zájemcům, kteří rádi změří síly s ostatními týmy domů dětí a mládeže v námi pořádané celoroční florbalové lize. Nemusíš se bát, u nás hraje každý! Turnaje ti zaberou jedno víkendové odpoledne v měsíci.

Florbal rekreační hraní - dívky

ÚT 16:00-16:55

Věk 11-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

ZK je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. 1)rekreační úroveň florbalu, kdy kroužky jsou v nabídce označeny jako florbal: rekreační, hraní, začátečníci apod. Na těchto kroužcích se účastníci naučí základy florbalu nebo vlastní hru, hra je zaměřena převážně na prožitek ze hry. Na hodinách se děti nepřipravují na zápasy. Účastníci kroužku dostávají prostřednictvím svých lektorů nabídku na účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2 x za pololetí a cílem těchto turnajů je o to, aby si děti zažily atmosféru zápasu proti jiným týmům na odpovídající úrovni.

Florbal rekreační hraní - začátečníci I

PO 15:10-16:00

Věk 7-9

1 150 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Volno

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září 2022 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. Kroužek je zaměřen na individuální činnost jednotlivce a různá zábavná silová, rychlostní a obratnostní cvičení. Účastníci se během hodin učí činnostem s míčkem, které vychází ze hry a spočívají zejména ve vedení míčku. Dítě se ho naučí zastavovat, zatáčet s ním, střílet na cíl, ale i chytat a házet. Tím docílíme vyváženého pohybového rozvoje dítěte a koordinace celého jeho těla. Prostřednictvím různých her tak provádíme nácvik formou, která je pro děti přijatelná. Hru proti soupeři organizujeme v nejvyšším počtu tři na tři, a to v různých obměnách - s více míčky a na více branek. Účastníkům kroužku může být nabídnuta účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2x za pololetí a jejich cílem je to, aby si děti zažily atmosféru zápasu se soupeři na odpovídající úrovni. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.- 5. září 2022 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2022.

Florbal rekreační hraní - začátečníci II

ST 15:15-16:10

Věk 7-10

1 250 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Poslední 3 místa

ZK je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu.

Florbal rekreační hraní I

ÚT 15:00-15:55

Věk 9-12

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. 1)rekreační úroveň florbalu, kdy kroužky jsou v nabídce označeny jako florbal: rekreační, hraní, začátečníci apod. Na těchto kroužcích se účastníci naučí základy florbalu nebo vlastní hru, hra je zaměřena převážně na prožitek ze hry. Na hodinách se děti nepřipravují na zápasy. Účastníci kroužku dostávají prostřednictvím svých lektorů nabídku na účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2 x za pololetí a cílem těchto turnajů je o to, aby si děti zažily atmosféru zápasu proti jiným týmům na odpovídající úrovni.

Florbal rekreační hraní II

ČT 16:05-17:00

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. ZK je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.- 5. září (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září.

Florbal rekreační hraní III

ČT 17:00-18:25

Věk 14-17

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Zájmový kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku, pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. 1)rekreační úroveň florbalu, kdy kroužky jsou v nabídce označeny jako florbal: rekreační, hraní, začátečníci apod. Na těchto kroužcích se účastníci naučí základy florbalu nebo vlastní hru, hra je zaměřena převážně na prožitek ze hry. Na hodinách se děti nepřipravují na zápasy. Účastníci kroužku dostávají prostřednictvím svých lektorů nabídku na účast na florbalových turnajích, které pořádá DDM Modřany nebo jiný DDM. Turnaje se konají 1-2 x za pololetí a cílem těchto turnajů je o to, aby si děti zažily atmosféru zápasu proti jiným týmům na odpovídající úrovni.

Florbal rekreační hraní-začátečníci III

ČT 15:00-15:55

Věk 8-10

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. ZK je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, rozvoj souhry a spolupráce, přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí florbalu. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.-5. září (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září.

Florbal Vosy - herní

PÁ 16:30-18:00

Věk 10-18

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal Vosy - mladší + starší

PO 19:00-19:55

Věk 11-14

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal Vosy elévové + přípravka I

PO 18:00-18:55

Věk 6-10

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Florbal Vosy elévové + přípravka II

PÁ 15:00-16:25

Věk 6-10

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Závodní úroveň florbalu, nabízíme ve spolupráci s oddílem Vosy Praha. Kroužky tedy jsou označeny tímto názvem. Kroužky jsou koncipovány jako příprava účastníků ZK pro výkonnostní úroveň florbalu. Oproti běžným kroužkům probíhají tréninky Vos většinou dvakrát týdně a na účastníky jsou tak kladeny větší nároky než na tvz. "rekreační úroveň" ostatních sportovních volnočasových zájmových aktivit pořádaných DDM. Dle své výkonnosti jsou účastníci ZK nominováni na mistrovské zápasy, jezdí na různá soustředění, jednorázové turnaje apod. Zákonné a organizační povinnosti kladené na státní příspěvkovou organizaci jakou je DDM jsou rozdílné než na organizační složku FBK Vosy Praha. Považujeme za nutné vás tedy upozornit na skutečnost, že činnost a aktivity v zájmových kroužcích jsou organizovány prostřednictvím DDM a všechny ostatní aktivity organizuje FBK Vosy Praha (včetně dalších finančních nákladů) na svou plnou odpovědnost a DDM neodpovídá za bezpečnost, majetek, zdraví účastníků, organizaci a vlastní průběh činností při těchto aktivitách mimo ZK organizovaných DDM.

Fotbal sálový

ST 17:05-18:00

Věk 8-12

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září 2022 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. Kroužek sálového fotbalu je určen pro všechny kluky i holky, kteří si chtějí nejen zahrát fotbal, ale také si užít zábavná silová rychlostní obratnostní cvičení. Zaměříme se na individuální činnosti s míčem, při nichž zapojíme hlavně zábavné formy výuky. Hru proti soupeři budeme simulovat v malých průpravných hrách. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.- 5. září 2022 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2022.

Fotbal sálový DDM Modřany

ST 16:15-17:10

Věk 10-14

1 250 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na zvládání herních činností jednotlivce, ale i rozvoj souhry a spolupráce ve skupině. Aktivity probíhají přiměřeně věku a pohlaví i kondičnímu pojetí sálového fotbalu. Co to pro nás znamená? Budeme se učit pokročilejší pojetí herních situací, zlepšíme si rychlost v přihrávání a přesnost a razanci ve střelbě. Jelikož se budeme pravidelně účastnit turnajů, také si vylepšíme svoji kondičku. Nepřijdeme ani o jednodušší taktické herní prvky. Kroužek je otevřen všem zájemcům, kteří rádi změří síly s ostatními týmy Domů dětí a mládeže v námi pořádané celoroční fotbalové lize. Nemusíš se bát, u nás hraje každý! Turnaje ti zaberou jedno víkendové dopoledne v měsíci.

Fotbalová školička

ST 16:05-17:00

Věk 5-7

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září 2022 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. Kroužek Fotbalové školičku je určen pro všechny kluky i holky, kteří si chtějí nejen zahrát fotbal, ale také si užít zábavná cvičení. Zaměříme se na celkový pohybový rozvoj dětí, doplněný o základní techniky a ovládání míče. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.- 5. září 2022 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2022.

Fotografie hrou

ČT 17:00-19:00

Věk 11-15

1 900 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Víte, že lze nafotit minulost, která se stala a kterou jste nestihli postřehnout? Víte, co je skládané makro, malování světlem, hi-res shot, dynamický rozsah nebo ISO? V našem kroužku se naučíte plně ovládat váš nebo půjčený foťák, fotit po dobu třeba 8 sekund z ruky bez rozmazání fotky, využívat funkcí, o kterých jste si mysleli, že jsou k ničemu, tvořit vlastní webovou galerii a zpracovávat fotografie. Vyzkoušíte si špičkovou fotografickou techniku. Budeme navštěvovat zajímavá místa, na kterých zdokonalíte své fotografické umění.

Horolezectví - pokročilí

ST 18:00-18:55

Věk 14-99

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen mládeži a dospělým, pro které není problém vnímat horolezectví jako sport a outdoorovou aktivitu. Účastníci již umí pracovat s lanem a dále se učí vázat a používat složitější uzly, náročnější techniky lezení nebo jištění prvolezce či slaňování a prusíkování. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení včetně boulderování pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se učí zodpovědnosti a práci ve dvojicích či ve skupině, aby mohli své znalosti uplatnit i při lezení na skalách.

Horolezectví - přípravka

PO 14:10-14:55

Věk 6-7

1 150 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Kroužek je určen pro předškolní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví, základní techniky lezení a jištění. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví - přípravka

ST 14:10-14:55

Věk 6-7

1 150 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pro předškolní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví, základní techniky lezení a jištění. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví I

PO 15:00-15:55

Věk 8-10

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro nejmladší školní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví nebo základní techniky lezení a jištění druholezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví I

ST 15:00-15:55

Věk 8-10

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro nejmladší školní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport, naučí se pracovat s lanem a vázat základní uzly. Osvojí si horolezecké názvosloví nebo základní techniky lezení a jištění druholezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví II

PO 16:00-16:55

Věk 10-13

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek je určen pro mladší školní děti, které chtějí navázat na znalosti a dovednosti získané na kroužku Horolezectví I, nebo se v mladším věku naučit vnímat horolezectví jako sport. Děti na kroužku zjistí, jak pracovat s lanem, balit lano nebo vázat složitější uzly. Naučí se horolezecké názvosloví, základní techniky lezení, boulderování nebo jištění druholezce. Nedílnou součástí tohoto kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví II

ST 16:00-16:55

Věk 10-13

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro mladší školní děti, které chtějí navázat na znalosti a dovednosti získané na kroužku Horolezectví I, nebo se v mladším věku naučit vnímat horolezectví jako sport. Děti na kroužku zjistí, jak pracovat s lanem, balit lano nebo vázat složitější uzly. Naučí se horolezecké názvosloví, základní techniky lezení, boulderování nebo jištění druholezce. Nedílnou součástí tohoto kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve skupině.

Horolezectví III

PO 17:00-17:55

Věk 13-99

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kroužek je určen pro starší školní děti, které přechodem z kroužku Horolezectví II prohlubují své znalosti z horolezectví. V tomto věku již vnímají horolezectví jako sport, umí pracovat s lanem a učí se vázat a používat složitější uzly. Během hodin si dále osvojí i složitější techniky lezení a naučí se jištění prvolezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení včetně boulderování pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve dvojicích i ve skupině.

Horolezectví III

ST 17:00-17:55

Věk 13-99

1 500 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pro starší školní děti, které přechodem z kroužku Horolezectví II prohlubují své znalosti z horolezectví. V tomto věku již vnímají horolezectví jako sport, umí pracovat s lanem a učí se vázat a používat složitější uzly. Během hodin si dále osvojí i složitější techniky lezení a naučí se jištění prvolezce. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení včetně boulderování pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se učí zodpovědnosti a práci ve dvojicích i ve skupině.

Hudební kapela

ČT 17:00-17:55

Věk 8-16

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Hudební přípravka

ST 14:30-15:15

Věk 4-6

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

V kroužku si děti osvojí základy zpěvu, rozvinou své rytmické cítění pomocí hry na jednoduché nástroje a naučí se vědomě prožít a dramaticky ztvárnit obsah písniček. Během lekcí si hravou formou vštípí základy správného dýchání a používání hlasu při zpěvu i mluvení, rozvinou rytmické cítění vytvářením hudebních doprovodů k písničkám lidovým i umělým, a to jak na orffovy nástroje, tak i na zobcovou flétnu. Formou vlastního hudebního zážitku se při jednoduché hře na flétnu seznámí také s hudební teorií. Děti si v průběhu hodiny prožijí a hudebně a dramaticky ztvární lidovou nebo umělou píseň s vlastním hudebním doprovodem i s doprovodem lektora (flétna, kytara). Cílem je rozvinout osobnost dětí, jejich kreativitu a fantazii, a také jejich schopnost prezentovat se a spolupracovat s ostatními.

Jízda na koni I

ST 14:15-16:45

Věk 8-15

Trnová

Obsazeno

Kapacita kroužku je 12 dětí s tím, že děti jezdí na kroužek po 6, vždy 1 x za 14 dní. Sraz je ve 14:15 hod v DDM, jedeme služebním autem DDM s možností nabrání na trase Poliklinika Modřany, Komořany, Zbraslav. Cesta trvá cca 20 min. Jezdíme v jezdeckém areálu Trnová. Předpokládá se kladný vztah ke koním. Děti dojdou pro koně do výběhu. Vyhřebelcují, vyčistí kopyta, nasedlají a nauzdí koně (naučíme). Vlastní jízda pod vedením trenérek trvá 20 min, pak se děti vystřídají. Po jízdách koně vyčistí, ustájí. Do DDM se vracíme v cca 16:40 hod. Cena jedné jízdy je 310 Kč (skládá se z cenu jízdy na koni + dopravy autem DDM) Bližší informace na mailu m.dastych@ddmm.cz nebo na tel: 774 422 098

Jízda na koni II

ČT 14:15-16:45

Věk 8-15

Trnová

Přijímáme náhradníky

Kapacita kroužku je 12 dětí s tím, že děti jezdí na kroužek po 6, vždy 1 x za 14 dní. Sraz je ve 14:15 hod v DDM, jedeme služebním autem DDM s možností nabrání na trase Poliklinika Modřany, Komořany, Zbraslav. Cesta trvá cca 20 min. Jezdíme v jezdeckém areálu Trnová. Předpokládá se kladný vztah ke koním. Děti dojdou pro koně do výběhu. Vyhřebelcují, vyčistí kopyta, nasedlají a nauzdí koně (naučíme). Vlastní jízda pod vedením trenérek trvá 20 min, pak se děti vystřídají. Po jízdách koně vyčistí, ustájí. Do DDM se vracíme v cca 16:40 hod. Cena jedné jízdy je 310 Kč (skládá se z cenu jízdy na koni + dopravy autem DDM) Bližší informace na mailu m.dastych@ddmm.cz nebo na tel: 774 422 098

Jóga pro děti I

ÚT 17:15-18:00

Věk 4-6

1 100 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

Cvičením dětské jógy děti získají nejen větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, lepší držení těla, ale zlepší i koordinaci a smysl pro rovnováhu. Jógové polohy vycházejí z pohybů nejrůznějších zvířat. Děti jsou přirozeně zvídavé a mají barvitou představivost, díky níž je dokáží s nadšením napodobovat. Jógové dynamické provádění poloh podporuje zdravý tělesný vývoj a vyrovnává nepříznivé účinky nadměrného sezení, zároveň ovlivňuje správné držení těla. Pokud děti vykonávají jinou sportovní aktivitu, je jóga ideální kompenzací pro namáhané svaly. Provádějí se i dechové techniky a děti se učí relaxaci. To vše hravou formou.

Jóga pro děti II

ST 17:00-17:45

Věk 8-11

1 100 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cvičením dětské jógy děti získají nejen větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, lepší držení těla, ale zlepší i koordinaci a smysl pro rovnováhu. Jógové polohy vycházejí z pohybů nejrůznějších zvířat. Děti jsou přirozeně zvídavé a mají barvitou představivost, díky níž je dokáží s nadšením napodobovat. Jógové dynamické provádění poloh podporuje zdravý tělesný vývoj a vyrovnává nepříznivé účinky nadměrného sezení, zároveň ovlivňuje správné držení těla. Pokud děti vykonávají jinou sportovní aktivitu, je jóga ideální kompenzací pro namáhané svaly. Provádějí se i dechové techniky a děti se učí relaxaci. To vše hravou formou.

Jóga pro dospělé I

ÚT 20:00-21:30

Věk 16-99

DDM Urbánkova

Volno

Cvičení sestavená z těch nejlepších cviků, cvičená podle pokynů tradičních jógových manuálů a slavných indických asketů v rámci ucelené komplexní sestavy, zahájené relaxací a zakončené dechovými cvičeními kulminujícími v meditaci, jsou určená pro uvědomělé zájemce, především tedy pro dospělé. Účinnost cviků vychází z jejich dlouhodobého, nepřerušovaného a vhodného provádění s ohledem na zdravotní stav, věk, tělesnou stavbu a individuální kondici. Student si vybírá z různých úrovní obtížnosti cviků a postupně se dostává ke složitějším formám tím jak skrze cvičení nabírá sílu. Tato cvičení navrací tělu pohyblivost, sílu, odolnost proti nemocem a ozdravují orgány.

Jóga pro dospělé II

ČT 20:00-21:30

Věk 16-99

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Cvičení sestavená z těch nejlepších cviků, cvičená podle pokynů tradičních jógových manuálů a slavných indických asketů v rámci ucelené komplexní sestavy, zahájené relaxací a zakončené dechovými cvičeními kulminujícími v meditaci, jsou určená pro uvědomělé zájemce, především tedy pro dospělé. Účinnost cviků vychází z jejich dlouhodobého, nepřerušovaného a vhodného provádění s ohledem na zdravotní stav, věk, tělesnou stavbu a individuální kondici. Student si vybírá z různých úrovní obtížnosti cviků a postupně se dostává ke složitějším formám tím jak skrze cvičení nabírá sílu. Tato cvičení navrací tělu pohyblivost, sílu, odolnost proti nemocem a ozdravují orgány.

Karásek - Angličtina I (3.třída)

ST 13:00-13:30

Věk 4-6

850 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Obsazeno

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

Karásek - Angličtina II (4.třída)

ST 13:30-14:00

Věk 4-6

850 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Poslední místo!

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

Karásek - Keramika I. (4. třída)

ÚT 13:00-13:55

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Poslední místo!

Zápis na kroužky bude možný od středy 15. září 2022 od 12 hodin. Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Karásek.

Karásek - Keramika II. (3.třída)

ČT 13:00-13:55

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky bude možný od středy 15. září 2022 od 12 hodin. Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Karásek.

Karásek - Pohybová průprava

ST 13:00-13:50

Věk 5-7

MŠ Karásek

Obsazeno

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. Kroužek pohybové průpravy bude probíhat ve sportovní hale DDM Modřany. Lektor DDM si vyzvedne děti v MŠ a následně děti dovede zpět. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek.

Karásek - Taneční přípravka

ÚT 13:00-13:50

Věk 4-6

1 150 Kč / pololetí

MŠ Karásek

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek. V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a koordinaci pohybů. Cílem je rozvíjení taneční techniky, tanečního projevu dětí, motorické paměťi a hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách.

Karate

ST 18:00-19:25

Věk 8-16

1 700 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

V kurzu se účastníci naučí základním technikám karate. Dále se budou věnovat základním prvkům gymnastiky, zlepšení celkové fyzické kondice, nácviku základních technik karate, vštěpování etiky karate + základní pojmy, nácviku základních technik nohou a základních postojů karate v základních provedení za účelem lepšího bojového provedení.

Keramická dílna I.

PO 16:00-17:25

Věk 6-13

1 600 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitých i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i?jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramická dílna III.

ČT 15:30-16:55

Věk 6-13

1 600 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitých i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i?jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramická dílna IV.

ČT 17:00-18:25

Věk 6-13

1 600 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Keramická dílna R+D

ČT 14:25-15:25

Věk 3-6

1 400 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Keramická dílna pro R+D je zaměřena na tvoření drobných keramických předmětů. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, uměleckého cítění a zdokonalování jemné motoriky dítěte. Společný prožitek dítěte a rodiče při společném uměleckém tvoření.(Rodič je v pozici asistence dítěti při jeho tvoření, sám výrobky netvoří)

Keramická dílnička R+D

PO 14:25-15:25

Věk 3-6

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Keramická dílna pro R+D je zaměřena na tvoření drobných keramických předmětů. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, uměleckého cítění a zdokonalování jemné motoriky dítěte. Společný prožitek dítěte a rodiče při společném uměleckém tvoření.(Rodič je v pozici asistence dítěti při jeho tvoření, sám výrobky netvoří)

Keramika - dospělí I.

PO 17:30-19:25

Věk 18-99

3 200 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Keramická dílna je určena pro dospělé. Vytvářet zde budeme výrobky dle vlastních nápadů i?fantazie. Vyzkoušíme si nejrůznější techniky od modelování po točení na hrnčířském kruhu. Účastníci zjistí, jaké netušené schopnosti se v nich skrývají a jak obdivuhodná díla jsou schopni vytvářet.

Keramika I.

ST 15:00-16:25

Věk 8-15

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

V keramické dílně se děti naučí základní techniky práce s hlínou, jako je modelování i točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitých i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika II.

ČT 15:30-16:55

Věk 6-9

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika III.

ČT 17:00-18:25

Věk 10-15

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika IV.

ÚT 16:30-17:55

Věk 7-11

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V keramické dílně se děti učí základní techniky práce s hlínou jako je modelování nebo točení na kruhu. Vyzkouší si také způsoby dekorování a glazování keramiky. Děti si v kroužku vyrobí mnoho užitných i dekoračních předmětů. Práce s keramikou je pro rozvoj osobnosti dítěte velmi přínosná - rozvíjí představivost, podporuje schopnost soustředění se na práci, hrubou i jemnou motoriku a v neposlední řadě i sebevědomí po dokončení vlastního díla.

Keramika R+D

PO 14:55-15:55

Věk 3-6

1 400 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Keramická dílna pro R+D je zaměřena na tvoření drobných keramických předmětů. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, uměleckého cítění a zdokonalování jemné motoriky dítěte. Společný prožitek dítěte a rodiče při společném uměleckém tvoření.(Rodič je v pozici asistence dítěti při jeho tvoření, sám výrobky netvoří)

Klasická animace a filmové triky I.

ÚT 15:00-16:25

Věk 8-13

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Účastníci se naučí pracovat s technikami klasických animací a videem. Na kroužku budou proto pracovat především s fotoaparáty a PC programy. Pat a mat, Cesta do Pravěku, Shrek a různé počítačové hry, všude se děti s?animací setkávají a my společně zjistíme, jak vznikají. Vyzkoušíme si stop-motion animaci, pixilaci, kreslenou i ploškovou animaci. U video tvorby se zaměříme na rozdílnost záběrů, rytmus videa a pokusíme si ke svým dílům nahrát i vlastní hudební podkres.

Klasický a moderní tanec

ST 17:30-18:25

Věk 7-10

DDM Urbánkova

Volno

Lekce klasického a moderního tance zavedou děti do světa baletu. Přirozeně si osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. Hodiny se skládají z rozcvičení u tyče, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních variací na volnosti. Na základy získané z klasického tanečního tréninku pak navazují prvky moderního tance. Odměnou je dětem účast na různých vystoupeních. Vzhledem k účasti na těchto vystoupeních je třeba zakoupit taneční trikot stejné barvy a značky.

Klasický a moderní tanec - mírně pokroč.

ČT 17:00-17:55

Věk 8-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Lekce klasického a moderního tance zavedou děti do světa baletu. Přirozeně si osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. Hodiny se skládají z rozcvičení u tyče, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních variací na volnosti. Na základy získané z klasického tanečního tréninku pak navazují prvky moderního tance. Odměnou je dětem účast na různých vystoupeních. Vzhledem k účasti na těchto vystoupeních je třeba zakoupit taneční trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku a úrovně pokročilosti dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Klasický a moderní tanec - soutěžní I

PO 17:00-17:55

Věk 8-10

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Klasický a moderní tanec zavede děti nejen do světa baletu. Během hodin si účastníci přirozeně osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. V hodinách dále rozvíjí své získané dovednosti a znalosti z klasického tance. Lekce se skládají z rozcvičení u tyče nebo na volnosti, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních klasických a moderních variací. Odměnou je dětem účast na různých tanečních vystoupeních a soutěžích. Účast na soutěžích na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu. Vzhledem k pokročilosti účastníků na tomto zájmovém kroužku, lektor po prvních hodinách vyhodnotí možné zařazení účastníka do této skupiny. V případě zájmu je nutná účast na tomto kroužku dvakrát týdně, tedy ve skupině Klasický a moderní tanec - soutěžní I a Klasický a moderní tanec - soutěžní II.

Klasický a moderní tanec - soutěžní II

ST 18:00-18:55

Věk 8-10

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Klasický a moderní tanec zavede děti nejen do světa baletu. Během hodin si účastníci přirozeně osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. V hodinách dále rozvíjí své získané dovednosti a znalosti z klasického tance. Lekce se skládají z rozcvičení u tyče nebo na volnosti, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních klasických a moderních variací. Odměnou je dětem účast na různých tanečních vystoupeních a soutěžích. Účast na soutěžích na sebe váže i vyšší finanční náročnost na mimořádné tréninky a zakoupení kostýmu. Vzhledem k pokročilosti účastníků na tomto zájmovém kroužku, lektor po prvních hodinách vyhodnotí možné zařazení účastníka do této skupiny. V případě zájmu je nutná účast na tomto kroužku dvakrát týdně, tedy ve skupině Klasický a moderní tanec - soutěžní I a Klasický a moderní tanec - soutěžní II.

Klasický a moderní tanec - začáteč. I

PO 16:00-16:55

Věk 7-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

Lekce klasického a moderního tance zavedou děti do světa baletu. V hodinách se kromě základních klasických prvků seznámí i s prvky moderního tance. Přirozeně si osvojí správné držení těla, vznešenost projevu a rozvoj improvizace. Hodiny se skládají z rozcvičení u tyče, procvičování pohybového rozsahu a secvičení krátkých tanečních variací na volnosti. Na základy získané z klasického tanečního tréninku pak navazují prvky moderního tance. Odměnou je dětem účast na různých vystoupeních. Vzhledem k účasti na těchto vystoupeních je třeba zakoupit taneční trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku a úrovně pokročilosti dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Klávesy - mírně pokročilí

ČT 15:00-15:45

Věk 7-12

1 610 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Účastníci tohoto kroužku budou lektorem seznámeni s nástrojem a s hrou na něj. Součástí kroužku bude prohlubování znalostí not, stupnic a akordů, díky kterým děti proniknou do umění hry na klávesy. Více než utudám a cvičením se budou věnovat zábavnější hře, tzn. hraní lidových písní, písniček z pohádek apod. Nechceme dětem nástroj zošklivit učením písní a skladeb, které ony samy neznají. Naším cílem je dětem naopak ukázat zábavnou formou hraní, pomoci jim nalézt vztah k hudbě a těšit se společně z pokroků a nově získaných zkušeností.

Klávesy - pokročilí

ČT 16:00-16:45

Věk 7-14

1 610 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Účastníci tohoto kroužku budou lektorem seznámeni s nástrojem a s hrou na něj. Součástí kroužku bude prohlubování znalostí not, stupnic a akordů, díky kterým děti proniknou do umění hry na klávesy. Více než utudám a cvičením se budou věnovat zábavnější hře, tzn. hraní lidových písní, písniček z pohádek apod. Nechceme dětem nástroj zošklivit učením písní a skladeb, které ony samy neznají. Naším cílem je dětem naopak ukázat zábavnou formou hraní, pomoci jim nalézt vztah k hudbě a těšit se společně z pokroků a nově získaných zkušeností.

Klávesy - začátečníci

ČT 14:00-14:45

Věk 6-12

1 610 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Účastníci tohoto kroužku budou lektorem seznámeni s nástrojem a s hrou na něj. Součástí kroužku bude prohlubování znalostí not, stupnic a akordů, díky kterým děti proniknou do umění hry na klávesy. Více než utudám a cvičením se budou věnovat zábavnější hře, tzn. hraní lidových písní, písniček z pohádek apod. Nechceme dětem nástroj zošklivit učením písní a skladeb, které ony samy neznají. Naším cílem je dětem naopak ukázat zábavnou formou hraní, pomoci jim nalézt vztah k hudbě a těšit se společně z pokroků a nově získaných zkušeností.

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí I

PO 16:00-16:55

Věk 9-12

700 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

PODZIMNÍ ČÁST PO 6-ti ODUČENÝCH HODINÁCH UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. Začátkem dubna Vás budeme kontaktovat s termínem začátku první jarní hodiny. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí II

ÚT 16:00-16:55

Věk 9-12

800 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

PODZIMNÍ ČÁST PO 6-ti ODUČENÝCH HODINÁCH UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici Jedná se o sezonní ZK.

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí III

ST 16:00-16:55

Věk 9-12

800 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

PODZIMNÍ ČÁST PO 6-ti ODUČENÝCH HODINÁCH UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici

Kolečkové bruslení - mírně pokročilí IV

PÁ 16:00-16:55

Věk 9-12

800 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

PODZIMNÍ ČÁST UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Jistá stabilita na bruslích, vím jak se rozjedu . Umím základní otáčky, naučím se pokročilé techniky . Zvládám jízdu ve slalomu, umím více technik brzdění . Umím základy jízdy pozadu, nedělám zbytečné pohyby . Zvládám obratnostní cvičení, můžu vyjet na ulici Jedná se o sezonní ZK. V rámci kroužku proběhnou v podzimní i jarní části závody bruslení pro účastníky kroužků bruslení DDM Modřany.

Kolečkové bruslení - pokročilí

PÁ 17:00-17:55

Věk 8-15

800 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

PODZIMNÍ ČÁST UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení s Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Umím perfektně a účinně zabrzdit kdekoliv v terénu . Zvládnu přešlapování dopředu i dozadu . Moje jízda je maximálně efektivní a vypadá pěkně . Dokážu plynule měnit styl jízdy, zvládnu jízdu z kopce V rámci kroužku proběhnou v podzimní i jarní části závody bruslení pro účastníky kroužků bruslení DDM Modřany.

Kolečkové bruslení - rodiče a děti I

ÚT 17:00-17:55

Věk 5-99

800 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

PODZIMNÍ ČÁST PO 6-ti ODUČENÝCH HODINÁCH UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového bruslení. Správná technika jízdy, pokročilé techniky brzdění, jízda s překládáním, vedeno hravou formou, soutěže. Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. Kroužek je určen pro rodiče s dětmi, děti od 6 let mohou jezdit již bez účasti rodičů/dospělého.

Kolečkové bruslení - rodiče a děti II

ST 17:00-17:55

Věk 5-99

800 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

PODZIMNÍ ČÁST PO 6-ti ODUČENÝCH HODINÁCH UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového bruslení. Správná technika jízdy, pokročilé techniky brzdění, jízda s překládáním, vedeno hravou formou, soutěže. Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. Jedná se o sezonní ZK. Kroužek je určen pro rodiče s dětmi, děti od 6 let mohou jezdit již bez účasti rodiče/dospělého.

Kolečkové bruslení - začátečníci I

PO 15:00-15:55

Věk 6-9

700 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

PODZIMNÍ ČÁST PO 6-ti ODUČENÝCH HODINÁCH UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení. Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Jedná se o sezonní ZK. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná v polovině dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích

Kolečkové bruslení - začátečníci II

ÚT 15:00-15:55

Věk 6-9

800 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

PODZIMNÍ ČÁST PO 6-ti ODUČENÝCH HODINÁCH UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a počtu odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích Jedná se o sezonní ZK.

Kolečkové bruslení - začátečníci III

ST 15:00-15:55

Věk 6-9

800 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

PODZIMNÍ ČÁST po 6.odučených hodninách UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a počtu odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích Jedná se o sezonní ZK.

Kolečkové bruslení - začátečníci IV

PÁ 15:00-15:55

Věk 6-9

700 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

PODZIMNÍ ČÁST UKONČENA. Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany. Pod vedením instruktorů in-line bruslení Podmínkou jsou mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Kroužky kolečkového bruslení probíhají na podzim a na jaře. 1.pololetí šk. roku začíná druhý týden v září a končí se dle počasí a počtu odučených hodin. 2.pololetí šk. roku začíná koncem dubna a trvá do poloviny června. . Základní bruslařský postoj, jak se rozjedeme . Základní způsob brzdění, jak mám spadnout . Základní jízda dopředu, první otáčka . Získání jistoty na bruslích, nemám strach . Základní hry na bruslích Jedná se o sezonní ZK. V rámci kroužku proběhnou v podzimní i jarní části závody bruslení pro účastníky kroužků bruslení DDM Modřany.

Kolečkové rychlobruslení A

ČT 15:30-16:30

Věk 6-10

1 050 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením instruktorů in-line bruslení se účastníci začínají seznamovat s technikou nutnou pro závodní in-line rychlobruslení. Vedeno hravou formou se děti postupně seznámí s bruslením jako sportem. Podmínkou je již základní dovednost na bruslích, dále mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena.

Kolečkové rychlobruslení A

PO 17:00-17:55

Věk 6-10

1 050 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením instruktorů in-line bruslení se účastníci začínají seznamovat s technikou nutnou pro závodní in-line rychlobruslení. Vedeno hravou formou se děti postupně seznámí s bruslením jako sportem. Podmínkou je již základní dovednost na bruslích, dále mimo kolečkových bruslí i helma a chrániče na předloktí, lokty a kolena. Ludmila Krupková tel. 603 193 080 - přihlašování probíhá po předešlé konzultaci

Kolečkové rychlobruslení B

PO 18:00-18:55

Věk 11-15

1 050 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením trenérů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového rychlobruslení. Správná technika jízdy, jízda s překládáním, jízda ve skupině, vedeno hravou formou, soutěže. Do kroužku se přechází z kroužku rychlobruslení A. Děti jsou vedeny k závodní formě tohoto sportu.

Kolečkové rychlobruslení B

ČT 16:30-17:30

Věk 11-15

1 050 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pod vedením trenérů in-line bruslení si účastníci prohloubí techniku jízdy kolečkového rychlobruslení. Správná technika jízdy, jízda s překládáním, jízda ve skupině, vedeno hravou formou, soutěže. Do kroužku se přechází z kroužku rychlobruslení A. Děti jsou vedeny k závodní formě tohoto sportu.

Kolečkové rychlobruslení C

PO 19:00-20:30

Věk 13-18

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pouze pro absolventy kroužku inline rychlobruslení B. Pod vedením trenérů in-line bruslení se výuka zaměřuje na speciální rychlobruslařskou techniku, na závodní taktiku, jízdu ve skupině, mentální přípravu.

Kolečkové rychlobruslení C

ČT 17:45-19:15

Věk 13-18

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Kroužek probíhá na kolečkové dráze DDM Modřany (cca březen- říjen, v zimních měsících se trénuje v hale PVA Letňany). Pouze pro absolventy kroužku inline rychlobruslení B. Pod vedením trenérů in-line bruslení se výuka zaměřuje na speciální rychlobruslařskou techniku, na závodní taktiku, jízdu ve skupině, mentální přípravu.

Kresba a malba I.

PO 15:30-16:55

Věk 8-15

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení a cítění. Budeme se učit vybudovat kresbu i malbu za pomoci výtvarných technik. Inspirací nám budou umělecké slohy a výtvarné tendence. Seznámíme se s dějinami umění, s tvorbou významných umělců. Rozvíjet budeme také fantazii ve volných tématech. Kroužek bude veden individuálně a směřovat k rozvoji každého z účastníků.

Kresba a malba II.

PO 17:00-18:25

Věk 8-15

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení, cítění a podporu fantazie. Budeme se učit základům kresby a malby za využití různých výtvarných a grafických technik. Děti se seznámí s tradičními výtvarnými zadáními jako je zátiší, portrét, základy perspektivy apod. Hodiny budou obohaceny o individuální práci i společnou účast na výtvarných projektech. Výtvarné úkoly budou dětem šité na míru.

Kresba a malba III.

ČT 15:00-16:25

Věk 6-13

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení, cítění a podporu fantazie. Budeme se učit základům kresby a malby za využití různých výtvarných a grafických technik. Děti se seznámí s tradičními výtvarnými zadáními jako je zátiší, portrét, základy perspektivy apod. Hodiny budou obohaceny o individuální práci i společnou účast na výtvarných projektech. Výtvarné úkoly budou dětem šité na míru.

Kresba a malba IV.

PO 16:30-17:55

Věk 8-15

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení, cítění a podporu fantazie. Budeme se učit základům kresby a malby za využití různých výtvarných a grafických technik. Děti se seznámí s tradičními výtvarnými zadáními jako je zátiší, portrét, základy perspektivy apod. Hodiny budou obohaceny o individuální práci i společnou účast na výtvarných projektech. Výtvarné úkoly budou dětem šité na míru.

Kresba a malba V.

PO 18:00-19:25

Věk 8-15

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj kreativního myšlení, cítění a podporu fantazie. Budeme se učit základům kresby a malby za využití různých výtvarných a grafických technik. Děti se seznámí s tradičními výtvarnými zadáními jako je zátiší, portrét, základy perspektivy apod. Hodiny budou obohaceny o individuální práci i společnou účast na výtvarných projektech. Výtvarné úkoly budou dětem šité na míru.

Kytara - začátečníci

PO 16:00-16:45

Věk 9-15

1 030 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí akordové značky, rytmy a pokud budou chtít, tak se budou umět i doprovodit na kytaru během zpěvu. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. S dětmi na kroužku můžeme používat i další nástroje jako jsou rytmické nástroje či doprovodné piano, a to vše nazvučené hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hodinu výuky může doplňovat i hra na ukulele jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara - začátečníci III

ST 16:00-16:55

Věk 10-12

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara ČT

ČT 18:15-19:10

Věk 9-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara PÁ

PÁ 15:00-15:55

Věk 9-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara PO

PO 16:45-17:40

Věk 9-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara ST - začátečníci

ST 17:20-18:15

Věk 9-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Kytara ÚT

ÚT 17:00-17:55

Věk 9-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke kytaře a k hudbě obecně. Na hodinách se naučí vybrnkávání, nové akordy i rytmy. To vše v návaznosti na již absolvovaný kurz pro začátečníky. V písničkách zabrouzdají do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoří malý orchestr složený z perkusních nástrojů, kytar, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Hudební nástroj ukulele doplňuje hodinu výuky na kytaru jako jednodušší alternativa hry na strunný nástroj. Děti jsou nenásilnou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním

PO 15:30-16:15

Věk 4-5

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním

PO 16:30-17:15

Věk 4-6

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním

PO 17:30-18:15

Věk 3-4

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním

ST 15:30-16:15

Věk 4-5

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči.

Logopedické hrátky s hudbou a malováním

PO 15:00-15:55

Věk 4-6

1 450 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Tento kroužek podporuje přirozený a zdravý rozvoj řeči. Pomoci hudebních nástrojů, výtvarných a pohybových aktivit stimuluje rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti, správného dýchání a jiných kognitivních schopností, které přispívají k bezproblémovému vývoji řeči a napomáhají k odstanění již vzniklé vady. Kroužek nenahrazuje terapie klinického logopeda, ale je vhodným doplňkem logopedických náprav či prevencí správného rozvoje řeči. Kroužek vede speciální pedagog.

Malý hudebník

ST 15:30-16:15

Věk 6-8

1 150 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Děti v kroužku navazují na základy správného dýchání a používání hlasu při zpěvu i mluvení, rozvíjí rytmické cítění vytvářením hudebních doprovodů k písničkám lidovým i umělým, a to jak na orffovy nástroje, tak i na zobcovou flétnu. Formou vlastního hudebního zážitku se při jednoduché hře na flétnu seznámí také s hudební teorií. Děti si v průběhu hodiny prožijí a hudebně a dramaticky ztvární lidovou nebo umělou píseň s vlastním hudebním doprovodem i s doprovodem lektora (flétna, kytara). Cílem je rozvinout osobnost dětí, jejich kreativitu a fantazii, a také jejich schopnost prezentovat se a spolupracovat s ostatními.

Mažoretky I

ÚT 15:00-15:55

Věk 6-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Účastníci mažoretkového kroužku se během hodin seznámí především s prací s hůlkou (batonem), osvojí si nové taneční a pohybové techniky, vylepší svoji orientaci v prostoru nebo práci s rytmikou a tempem. V průběhu lekcí se učí prezentovat získané dovednosti, komunikovat a pracovat ve skupině, rozvíjet kolektivní práci a prohlubovat sociální vztahy. Důraz je kladen na techniku provedení, ostrost pohybu, ale i schopnost improvizace a vlastní tvorby. Pomocí tance se děti naučí lépe vyjadřovat své pocity a zdokonalovat ladnost a držení těla. Výsledkem tohoto kroužku je secvičená mažoretková choreografie, se kterou budou děti moci vystupovat na různých společenských, kulturních nebo sportovních akcích. Účastníci mohou být vyzváni k nákupu jednotného tanečního oděvu pro účely vystupování.

Mažoretky II

ST 15:00-15:55

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Účastníci mažoretkového kroužku se během hodin seznámí především se základy práce s hůlkou, osvojí si nové taneční a pohybové techniky, vylepší svoji orientaci v prostoru nebo práci s rytmikou a tempem. Poznají specifika různých druhů tance a naučí se prezentovat získané dovednosti, rozvíjet kolektivní práci a prohlubovat sociální vztahy. Důraz je kladen rytmus, útvarovou přesnost, techniku provedení, ostrost pohybu, ale i schopnost improvizace a vlastní tvorby. Pomocí tance se děti učí lépe vyjadřovat své pocity a zdokonalovat ladnost a držení těla. Výsledkem tohoto kroužku je secvičená mažoretková choreografie, se kterou budou účastníci vystupovat na různých společenských, kulturních nebo sportovních akcích. Účastníci mohou být vyzváni k nákupu jednotného tanečního oděvu pro účely vystupování. Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín ZK upřesněn, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Přepodkládaná doba uveřejnění termínu je září 2022. Do 26. 6. 2022 je přihlašování určeno pouze pro účastníky, kteří v ZK pokračují z minulého školního roku.

Mažoretky UNiké - grandsenioři

ST 20:00-20:55

Věk 20-99

1 750 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Speciální kroužek pro dospělé je určen rodičům našich mažoretkových týmů i jejim známým, kteří se chtějí vybít, pobavit a užít si neopakovatelnou atmosféru týmového ducha. Nejen děti mohou přece odhalovat své skryté vlohy a nejen rodiče musí vždy fandit svým dětem. Někdy to může být i naopak! Na lekcích pro grandseniory budeme pracovat s náčiním pom pom (třásně) a nacvičíme společnou choreografii, s kterou se předvedeme na vystoupeních i soutěžích. Hlavním cílem je společně se pobavit při aktivitě, za kterou nám naše tělo poděkuje.

Mažoretky UNiké - juniorky + seniorky I

PO 17:30-18:55

Věk 11-20

1 850 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Poslední 2 místa

Skupina soutěžních mažoretek je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně, účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - juniorky II

ST 16:30-17:55

Věk 11-14

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Skupina soutěžních mažoretek je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně, účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - kadetky I

PO 15:00-16:25

Věk 7-11

1 850 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Poslední 4 místa

Skupina soutěžních mažoretek je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a úterý), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - kadetky II

ÚT 16:00-17:25

Věk 7-11

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Skupina soutěžních mažoretek je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně (pondělí a úterý), účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - seniorky II

ST 18:30-19:55

Věk 14-20

1 850 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Skupina soutěžních mažoretek je sestavena z děvčat, která se pravidelně účastní nejrůznějších postupových i nepostupových soutěží. Členky mažoretového kroužku v hodinách nacvičují techniku provedení prvků, učí se a zdokonalují své taneční choreografie a osvojují si nové a složitější taneční variace a techniky práce s hůlkou (batonem). Důraz je kladen mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce v rámci skupiny. Soutěžní mažoretky se dále účastní nejrůznějších vystoupení pro DDM i v rámci jeho reprezentace. Podmínkou navštěvování kroužku je pravidelná účast na hodinách, které probíhají dvakrát týdně, účast na soustředěních, soutěžích a dále pak úhrada výdajů spojených s účastí na soutěžích (kostým, obutí, startovné, doprava na soutěže, soustředění, apod.). Na kroužek se lze přihlašovat po e-mailové nebo telefonické domluvě s lektorkou.

Mažoretky UNiké - sóloformace

PO 16:30-17:25

Věk 7-25

1 000 Kč / pololetí

ZŠ K Dolům

Obsazeno

Moderní gymnastika - mírně pokročilí

ÚT 18:00-19:25

Věk 8-10

1 850 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Skupina se věnuje především rozsahovým pohybům a obtížnější akrobacii. Děvčata se učí náročnější prvky bez náčiní i s náčiním. Věnujeme se posilování vlastní vahou a klademe důraz na koordinaci těla a gymnastického náčiní. Důležitý je i soulad s hudbou a vlastní kreativita při tvorbě sestav, ať v jednotlivkyních, tak ve společné skladbě.

Moderní gymnastika - začátečníci

ÚT 17:00-17:55

Věk 5-7

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

V tomto kroužku se děvčata naučí základní pohybové a baletní průpravě pro gymnastická odvětví, základům akrobacie a manipulacím s náčiním, kterými jsou švihadlo, obruč a míč. Malé gymnastky učíme i krátké sestavy na hudbu, bez náčiní i s náčiním a v neposlední řadě i společnému secvičování. Zde se klade důraz na zpevnění a správné držení těla.

Moderní tanec Contemporary - pokročilí

ČT 17:00-18:25

Věk 10-18

1 850 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Technika contemporary respektuje přirozené linie těla, plynulost a přirozenost pohybu, vede tanečníka k práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu při rotacích a skocích i při kontrolovaných pádech a převalech. Velká pozornost se věnuje zvládání pohybu na zemi (floorwork), přechodům ze stoje na zem a opačně atd. Jsou zde cítit vlivy klasického tance a jazzu, nedrží se však jejich striktních pravidel. Contemporary Dance také často integruje vlivy dalších tanečních stylů včetně Street Dance. Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín ZK upřesněn, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Přepodkládaná doba uveřejnění termínu je září 2022.

Moderní tanec Contemporary - začátečníci

ČT 16:00-16:55

Věk 10-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Technika contemporary respektuje přirozené linie těla, plynulost a přirozenost pohybu, vede tanečníka k práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu při rotacích a skocích i při kontrolovaných pádech a převalech. Velká pozornost se věnuje zvládání pohybu na zemi (floorwork), přechodům ze stoje na zem a opačně atd. Jsou zde cítit vlivy klasického tance a jazzu, nedrží se však jejich striktních pravidel. Contemporary Dance také často integruje vlivy dalších tanečních stylů včetně Street Dance. Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín ZK upřesněn, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Přepodkládaná doba uveřejnění termínu je září 2022.

MTV dance I

PÁ 14:00-14:55

Věk 8-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

MTV dance je moderní, poměrně nově vytvořeny taneční styl, který se tančí na komerční pop hudbu od známých interpretů. Patří pod street dance a velmi hojně využívá prvky Hip - hopu. Je zaměřen především na choreografie, které mají styl! Každý tanečník do tance vloží kus sebe a bude se cítit jak ve videoklipu či na parketu při live show. Zájmový kroužek prozatím nemá určený termín. V případě přihlášení na ZK budete evidováni jako zájemci bez udělení předpisu k platbě. Jakmile bude termín ZK upřesněn, budete kontaktováni a dotázáni na váš případný stále trvající zájem o účast v ZK. Přepodkládaná doba uveřejnění termínu je září 2022.

MTV dance II

PÁ 15:00-15:55

Věk 8-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

MTV dance je moderní, poměrně nově vytvořeny taneční styl, který se tančí na komerční pop hudbu od známých interpretů. Patří pod street dance a velmi hojně využívá prvky Hip - hopu. Je zaměřen především na choreografie, které mají styl! Každý tanečník do tance vloží kus sebe a bude se cítit jak ve videoklipu či na parketu při live show.

Muzikálové herectví

ÚT 17:30-18:55

Věk 8-15

1 840 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Na kroužku se účastníci zábavnou formou učí základním muzikálovým principům, kterými jsou zpěv, tanec a herectví. Skrze různá rytmická, pěvecká, taneční a herecká cvičení je následně všechny společně s lektorem propojí dohromady. Výsledkem se stane celistvé muzikálové představení.

Pěvecký sbor

ST 16:30-17:55

Věk 9-18

1 850 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

Účastníci tohoto kroužku se budou věnovat správnému dýchání, rozvoji artikulace a zpívání nejrůznějších písní. Seznámí se s hlasovou technikou a hlasovou hygienou, které jsou zodpovědné za zdraví hlasu. Vyzkouší si nejrůznější hudební styly, jako je pop, rock, jazz, aj., a jejich interpretaci, která je u každého z nich odlišná. Písně budou vybírat společně s lektorem podle individuálních zájmů účastníků. Důležité je užít si radost z hudby, najít si k hudbě vztah a těšit se z pokroků každého z dětí.

Plavání I

ČT 15:00-15:55

Věk 7-11

1 700 Kč / pololetí

SOU Zelený Pruh

Přijímáme náhradníky

Kroužek je veden hlavním vedoucím P. Niezgodzkým. Náplní jednotlivých hodin je především rozvoj citu pro vodu. Lekce jsou věnovány správnému dýchání při plavání, polohám těla na hladině nebo splývání. Děti se naučí známé plavecké způsoby. Prsa, kraul a znak. Účastníci kroužku jsou rozděleni do dvou skupin - začátečníci a pokročilí, a to na základě získaných plaveckých znalostí, schopností a dovedností.

Plavání II

ČT 16:00-16:55

Věk 11-15

1 700 Kč / pololetí

SOU Zelený Pruh

Poslední 4 místa

Kroužek je veden hlavním vedoucím P. Niezgodzkým. Náplní jednotlivých lekcí je nácvik a zdokonalování naučených plaveckých způsobů, kterými jsou prsa, kraul a znak. U pokročilé skupiny je kladen důraz i na nácvik plaveckého způsobu motýlek. Výcvik je doplněn o vodní hry, potápění nebo skoky do vody. Účastníci kroužku jsou rozděleni do dvou skupin - začátečníci a pokročilí, a to na základě získaných plaveckých znalostí, schopností a dovedností.

Po stopách J. Foglara

PO 17:00-17:55

Věk 10-15

DDM Herrmannova

Volno

"Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a oblaka bílá rychleji než kde jinde plují." Kdo by nechtěl poznat tajemství foglarovek? Existovala Stínadla? Žil hoši od Bobří řeky a kluci z Rychlých šípů? Kdo jsou Vontové a kde leží Jezerní kotlina? Byly foglarovky vymyšleny, nebo prožity? Vydejte se po stopách Jaroslava Foglara a odhalte nejedno tajemství, které si vzal do hrobu! Využijeme k tomu jeho knížek, kronikových zápisků a dalších pramenů, podíváme se na místa spojená s Foglarem a setkáme se se znalci díla JF i s pamětníky.

Pohybová průprava a základy her I SOKOL

ST 14:00-14:55

Věk 3-5

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Obsazeno

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. ZK zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Seznámení a upevňování pohybových her s jednoduchými pravidly. Aktivity s padákem, se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová průprava a základy her II SOKOL

ST 15:00-15:55

Věk 5-9

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Obsazeno

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. ZK zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Seznámení a upevňování pohybových her s jednoduchými pravidly. Aktivity s padákem, se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová průprava I SOKOL

ÚT 16:05-17:00

Věk 4-6

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Přijímáme náhradníky

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. ZK zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Seznámení a upevňování pohybových her s jednoduchými pravidly. Aktivity s padákem, se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová průprava II

ČT 14:00-14:55

Věk 3-4

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytujeme dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí.

Pohybová průprava III

ČT 15:00-15:55

Věk 5-7

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí.

Pohybová školička - Taihenjutsu I

ÚT 17:00-17:55

Věk 6-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Pohybová příprava pro bojová umění, zaměřená na dobré protažení a kvalitní výuku různých druhů bezpečného spadnutí a odkulení těla pryč od nebezpečí. Součástí výuky v tomto kurzu budou i vybrané gymnastické prvky, mající své opodstatnění v běžném životě i v sebeobraně. Kurz je určen především pro mladé zájemce o bojová umění a poslouží jim jako skvělá startovací platforma pro další rozvoj v této oblasti. Děti s pohybovými problémy, mladí studenti s nedostatkem sebevědomí a pozornosti, se stanou díky tomuto kurzu schopnějšími a odolnějšími.

Pohybová školička - Taihenjutsu II

ČT 17:00-17:55

Věk 6-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

Pohybová příprava pro bojová umění, zaměřená na dobré protažení a kvalitní výuku různých druhů bezpečného spadnutí a odkulení těla pryč od nebezpečí. Součástí výuky v tomto kurzu budou i vybrané gymnastické prvky, mající své opodstatnění v běžném životě i v sebeobraně. Kurz je určen především pro mladé zájemce o bojová umění a poslouží jim jako skvělá startovací platforma pro další rozvoj v této oblasti. Děti s pohybovými problémy, mladí studenti s nedostatkem sebevědomí a pozornosti, se stanou díky tomuto kurzu schopnějšími a odolnějšími.

Pohybová všestrannost I

PO 14:00-14:55

Věk 6-9

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září 2022 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. Kroužek Sportovní a pohybové hry, je zařazen do nového projektu, který v DDM Modřany probíhá od školního roku 2022/2023. Více informací o projektu na stránkách www.ddmm.cz. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.-5. září 2022 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2022.

Pohybová všestrannost II

ÚT 14:00-14:55

Věk 7-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek Sportovní a pohybové hry, je zařazen do nového projektu, který v DDM Modřany od školního roku 2020/2021 začal probíhat. Více informací na stránkách www.ddmm.cz. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny.

Pohybová všestrannost III SOKOL

ÚT 17:00-17:55

Věk 6-9

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Obsazeno

ZK je zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny. Seznámení a nácvik kolektivních her (házená, basketbal, fotbal). Aktivity se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Pohybová všestrannost IV

ST 15:00-15:55

Věk 7-10

1 250 Kč / pololetí

ZŠ Rakovského

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září 2022 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 5. září přednostní zápis. Žáci z ostatních škol se mohou hlásít od 6.9.2022. Kroužek Pohybová všestrannost IV, je zařazen do nového projektu, který v DDM Modřany od školního roku 2020/2021 probíhá. Více informací na stránkách www.ddmm.cz. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Větší část hodiny je věnována míčovým hrám, ve kterých budou děti postupně prohlubovat své dovednosti. Hodina je doplněna o koordinační, rychlostní a gymnastické cviky, které jsou implementovány do her a zábavných cvičení. Děti tak cvičí s vahou vlastního těla nebo hrají úpolové hry. Po absolvování tohoto kroužku se budou děti ve věku okolo jedenácti let schopné bezproblémově zapojit do tréninku oblíbeného míčového sportu, kterému se budou chtít věnovat dále, třeba i na profesionální úrovni. Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.- 5. září 2022 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 6. září 2022.

Poznávání světa fotografie

ÚT 15:30-17:30

Věk 10-15

1 900 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek je pro ty, kteří rádi fotí a chtěli by vědět, jak fotit ještě lépe. V kurzu si zdokonalí své fotografické dovednosti a seznámí se se základy fotografie a s fungováním fotoaparátu. Vysvětlíme si, co je ISO, čas a clona a jak je při fotografování (i v mobilu) využít. Postupně se v kroužku budeme věnovat i úpravě fotografií. Vedoucí kurzu se věnuje fotografii dlouhodobě a pravidelně se účastní fotografických kurzů. V rámci kroužku budeme i hodně cestovat (dle možností budeme později hodiny spojovat, abychom stihli dojet i dále do města či do přírody).

Poznávání světa fotografie - pokročilí

PO 16:30-18:00

Věk 11-16

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je pro ty, kteří rádi fotí a chtěli by vědět, jak fotit ještě lépe. V kurzu si zdokonalí své fotografické dovednosti a seznámí se se základy fotografie a s fungováním fotoaparátu. Vysvětlíme si, co je ISO, čas a clona a jak je při fotografování (i v mobilu) využít. Postupně se v kroužku budeme věnovat i úpravě fotografií. Vedoucí kurzu se věnuje fotografii dlouhodobě a pravidelně se účastní fotografických kurzů. V rámci kroužku budeme i hodně cestovat (dle možností budeme později hodiny spojovat, abychom stihli dojet i dále do města či do přírody).

Programová zákoutí v našich počítačích

PO 16:30-18:00

Věk 8-15

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

S počítačem pracuje dnes již každý z?nás. Ale jsme si jistí, že naše děti umí ovládat jeho základní funkce, které budou pro budoucí studia i život potřebovat? Nebo jejich dovednosti začínají a končí spuštěním her a videí? V kroužku se seznamujeme s počítačovou terminologií, programovým vybavením a nástroji řady MS (Word, Excel, PowerPoint). Učíme se i základy práce s?fotografiemi a audiovizuálními aplikacemi, které má každý ve svém PC doma.

Příprava na umělecké školy

ST 16:30-17:55

Věk 8-15

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Účastníci přípravného kurzu jsou vedeni k přijímacím zkouškám na?střední?umělecké školy. Učí se základům perspektivy a vyzkouší si například budování objemu za pomocí světla a?stínu. Rozvíjejí svou fantazii ve volných tématech, učí se studijní kresbě za pomoci šrafování a mnoho dalšího. Podpůrným materiálem jsou umělecké slohy a historické výtvarné tendence, z kterých čerpáme inspiraci.?

Putování s českým Honzou-OMJ (1x14 dní)

ST 15:00-18:00

Věk 7-10

1 900 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Program je určený pro děti s odlišným mateřským jazykem. Putování s českým Honzou je zážitkový program, při kterém se děti hravou formou seznamují s kulturou České republiky a památkami v Praze a v blízkém okolí. V rámci akce navštívíme například Pražský hrad, poplujeme lodí po Vltavě s výkladem o památkách ČR, navštívíme zákulisí Národního divadla, seznámíme se s českými řemesly, v přírodě nalezneme trilobity a mnoho dalšího. Děti provází marioneta tradičního českého Honzy.

Sólový zpěv I

PO 18:00-18:45

Věk 10-14

1 850 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Účastník tohoto kroužku se bude věnovat správnému dýchání, rozvoji artikulace a zpívání nejrůznějších písní. Seznámí se s hlasovou technikou a hlasovou hygienou, které jsou zodpovědné za zdraví hlasu. Vyzkouší si nejrůznější hudební styly, jako je pop, rock, jazz, aj., a jejich interpretaci, která je u každého z nich odlišná. Písně budou lektor a žák vybírat společně podle individuálního zájmu účastníka. Důležité je užít si radost z hudby, najít si k hudbě vztah a těšit se z pokroků každého z dětí.

Sólový zpěv II

ST 18:00-18:45

Věk 10-14

1 850 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Účastník tohoto kroužku se bude věnovat správnému dýchání, rozvoji artikulace a zpívání nejrůznějších písní. Seznámí se s hlasovou technikou a hlasovou hygienou, které jsou zodpovědné za zdraví hlasu. Vyzkouší si nejrůznější hudební styly, jako je pop, rock, jazz, aj., a jejich interpretaci, která je u každého z nich odlišná. Písně budou lektor a žák vybírat společně podle individuálního zájmu účastníka. Důležité je užít si radost z hudby, najít si k hudbě vztah a těšit se z pokroků každého z dětí.

Sportovně-kreativní klub R+D I

ST 09:00-10:30

Věk 2-4

2 000 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek, kdy dáváme dětem možnost realizovat se v pohybové činnosti a zároveň chceme podpořit jejich kreativitu a fantazii za aktivní spolupráce s rodiči. Cílem je vytvořit pozitivní vztah ke sportu, rozvinout koordinační dovednosti, zaměřit se na komunikaci mezi dětmi i dospělými. Při výtvarné činnosti zkoušíme nejrůznější techniky, poznáváme materiály a zaměřujeme se na soustředění a smysl pro detail.

Sportovně-kreativní klub R+D II

ČT 10:15-11:45

Věk 2-4

2 000 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek, kdy dáváme dětem možnost realizovat se v pohybové činnosti a zároveň chceme podpořit jejich kreativitu a fantazii za aktivní spolupráce s rodiči. Cílem je vytvořit pozitivní vztah ke sportu, rozvinout koordinační dovednosti, zaměřit se na komunikaci a při výtvarné činnosti na soustředění a smyslu pro detail. Program: 10:15-11:00 kreativní tvoření všeho druhu 11:00-11:15 čas na donesenou svačinku 11:15-11:45 sportovní aktivity v tělocvičně básničky, písničky, další aktivity

Sportovně-kreativní klub R+D III

ST 10:45-11:45

Věk 2-4

1 750 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Přihlášení je možné pouze pro rodiče již přihlášených dětí! Kroužek, kdy dáváme dětem možnost realizovat se v pohybové činnosti a zároveň chceme podpořit jejich kreativitu a fantazii za aktivní spolupráce s rodiči. Cílem je vytvořit pozitivní vztah ke sportu, rozvinout koordinační dovednosti, zaměřit se na komunikaci mezi dětmi i dospělými. Při výtvarné činnosti zkoušíme nejrůznější techniky, poznáváme materiály a zaměřujeme se na soustředění a smysl pro detail. Jedná se o 60 min. lekci (sportovní aktivity v tělocvičně + výtvarné aktivity).

Sportovní gymnastika - dívky

PO 15:00-15:55

Věk 8-12

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na sportovní gymnastiku.Cílem je zvládnutí základních gymnastických cviků na nařádí (kladina, koberec, lavičky, trampolína, hrazda, kruhy, švédská bedna), jednoduchých sestav na kladině, prostných a hrazdě a také na získání obratnosti a pohyblivosti.

Sportovní gymnastika - chlapci

ÚT 15:00-15:55

Věk 8-10

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na základy sportovní gymnastiky.Cílem je zvládnutí základních gymnastických cviků na nařádí (koberec, lavičky, trampolína, hrazda, kruhy, švédská bedna), prostných a hrazdě a také na zlepšení kondice, obratnosti a pohyblivosti.

Sportovní všestrannost I

ST 14:00-14:55

Věk 7-12

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny.

Sportovní všestrannost II

ČT 16:00-16:55

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové všestrannosti. Větší část hodiny je věnována míčovým hrám, ve kterých budou děti postupně prohlubovat své dovednosti. Hodina je doplněna o koordinační, rychlostní a gymnastické cviky, které jsou implementovány do her a zábavných cvičení. Děti tak cvičí s vahou vlastního těla nebo hrají úpolové hry. Po absolvování tohoto kroužku se budou děti ve věku okolo jedenácti let schopné bezproblémově zapojit do tréninku oblíbeného míčového sportu, kterému se budou chtít věnovat dále, třeba i na profesionální úrovni.

Sportovní všestrannost SOKOL

ÚT 14:00-14:55

Věk 6-8

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Poslední 4 místa

ZK je zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti, pohyblivosti a spolupráci ve skupině. Kroužek plynule navazuje na zájmový kroužek Pohybové průpravy. Děti se postupně dostávají do senzitivního období pro rozvoj rychlosti a koordinace. V kroužku budeme primárně rozvíjet reakční i lokomoční rychlost. Prohlubovány budou u dětí schopnosti chytání, házení, kopání. To vše formou zábavných her, které se budou pravidelně obměňovat. Pro rozvoj silových schopností budou využívány různé úpolové hry a opičí dráhy. Většina cvičení je vedena hravou formou, abychom u dětí prohlubovali emoční vazbu ke sportu. Cílem cvičení je, aby byly děti co nejvíce v pohybu po celou dobu trvání hodiny. Seznámení a nácvik kolektivních her (házená, basketbal, fotbal). Aktivity se sportovním náčiním (míče, obruče, lano, švihadla) a gymnastickým nářadím (kladina, trampolína, koza, švédská bedna) nejčastěji v rámci překážkové dráhy.

Sportuj po škole

ÚT 13:55-14:50

Věk 7-10

ZŠ K Dolům

Obsazeno

Cílem kroužku je dětem ve družině nabídnout program formou aktivního sportování. Jednotlivé sportovní aktivity budou dětem nabízeny podle aktuálního počtu dětí na kroužku, aktuálně dostupného sportoviště a částečně i poptávky dětí. Cílem bude rozvoj pohybových schopností a dovedností, včetně seznámení s různými druhy sportu a pohybových her. Kroužek je určen pouze pro žáky ZŠ K Dolům, kteří navštěvují 1-4 třídu. Je-li dítěti 6 let a navštěvuje 1 třídu, kontaktujte lektora. Kroužek bude probíhat za příznivého počasí venku. V případě špatného počasí nebo nemoci lektora budou rodiče kontaktování, zda kroužek probíhá. Proto je nutné odevzdat přihlášku s kontaktními údaji na rodiče. Jedinou podmínkou účasti je tedy řádně vyplněná a podepsaná přihláška odevzdaná lektorovi nebo na recepci DDM. V první části bude kroužek probíhat do 15.11. 2022 a když se podaří zajistit tělocvična a bude dostatečný zájem, bude kroužek probíhat i v zimním období.

Stolní tenis - rekreační hraní I

PO 16:00-16:55

Věk 11-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Stolní tenis - rekreační hraní II

PO 17:00-17:55

Věk 13-16

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Stolní tenis - začátečníci

PO 15:00-15:55

Věk 9-11

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

V kroužku se děti učí, a následně nacvičují a zdokonalují správné držení pálky, postavení a práce těla, různé druhy úderů a stylů hry, techniky hry a herní taktiky.

Stolní tenis I

ST 15:30-16:25

Věk 9-12

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Stolní tenis II

ST 16:30-17:25

Věk 12-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Kroužek je zaměřen na oblíbený sport dětí, mládeže i dospělých. Děti si v něm nacvičí a zdokonalí správné držení pálky nebo postavení a práci nohou. Budou se zaměřovat na různé druhy úderů a styly hry, techniky a taktiky. Během lekcí se dále naučí aplikovat složitější údery a pokročilejší herní taktiky. Zájmový kroužek zahrnuje také náročnější herní spolupráci. Účastníci si ve hře vyzkouší turnajové podmínky zápasů a hru podle pravidel zápasů.

Šachy

PÁ 16:00-16:55

Věk 9-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

Šachy nebo šach (z perského šáh, panovník) jsou klasická desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě zároveň považovaná za odvětví sportu. Představuje střetnutí dvou nepřátelských armád. Komu se podaří zneškodnit nepřátelského krále (dát mu mat), vítězí.

Šikovný školáček - příprava na ZŠ I

ÚT 14:45-15:30

Věk 5-7

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek nejen efektivně připravuje děti pro bezproblémový vstup do ZŠ, ale taktéž podporuje a stimuluje rozvoj schopností, které jsou z jakéhokoliv důvodu oslabené. Na kroužku jsou dětem k dispozici tablety se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Šikovný školáček - příprava na ZŠ II

ÚT 15:45-16:30

Věk 5-7

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek nejen efektivně připravuje děti pro bezproblémový vstup do ZŠ, ale taktéž podporuje a stimuluje rozvoj schopností, které jsou z jakéhokoliv důvodu oslabené. Na kroužku jsou dětem k dispozici tablety se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Šikovný školáček - příprava na ZŠ III.

ST 16:30-17:15

Věk 5-7

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

Tento kroužek nejen efektivně připravuje děti pro bezproblémový vstup do ZŠ, ale taktéž podporuje a stimuluje rozvoj schopností, které jsou z jakéhokoliv důvodu oslabené. Na kroužku jsou dětem k dispozici tablety se speciálními výukovými programy. Kroužek vede speciální pedagog. Obsazovány jsou menším počtem účastníků, tak aby byl zaručen individuální přístup ke všem zúčastněným. Kroužky jsou vedeny zábavnou formou a stimulují účastníky po stránce kognitivní i sociální.Tento kroužek zábavnou a kreativní činností rozvíjí kognitivní funkce dětí, jejichž rozvoj přispívá k efektivní přípravě na nástup do ZŠ.

Šitíčko

ST 15:00-16:25

Věk 8-15

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Na kroužku šití si osvojíte základy práce na šicím stroji i ručního šití. Vyzkoušíme si ušít jednoduché dekorace, ale i užité předměty.Naučíme se kombinovat různé materiály a barvy, vyzkoušíme si možnosti barvení textilu.

Španělština začátečníci pro dospělé

ČT 17:00-17:55

Věk 18-99

2 100 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

Kurz je určen především pro ty, kteří se španělsky nikdy neučili. Přihlásit se ale mohou také takzvaní falešní začátečníci, kteří již minimální základy španělštiny mají. Z počátku budeme pracovat především na správné výslovnosti a na mluveném projevu obecně, postupně se dostaneme také ke psaní a čtení. V učení budeme vycházet ze situací běžného života, ve kterých můžeme španělštinu využít: cestování, služební cesty, kontakt s cizinci a tak dále. V tomto ohledu budeme do jisté míry vycházet ze zájmů a profesního nebo studijního zaměření účastníků kurzu, aby pro ně byl jazyk prakticky využitelný. Cílem je také vytvořit příjemné prostředí menší skupiny, kde se nikdo nemusí bát mluvit a dělat chyby.

Taijutsu - pokročilí

ÚT 19:00-19:55

Věk 12-99

1 700 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

Kurz je určen pro studenty s přechozí zkušeností s bojovým uměním, kteří by chtěli své znalosti sebeobrany dále prohloubit a upevnit. Vyučujeme pokročilým obranám proti napadení škrcením, údery, kopy a boj na zemi. Součástí rozcvičení je též cvičení pro rozvinutí technických kombinačních schopností, učící studenta aktivně se bránit v rámci cvičného zápolení. V tomto kurzu se vyučují specializované komplexní bojové kombinace ve formě krátkých nácvikových sestav, začínajících odvrácením útoku útočníka, které nad ním postupně přebírají kontrolu a vedou k plné kontrole či zneškodnění.

Taijutsu - začátečníci I

ÚT 18:00-18:55

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 4 místa

Kurz vyučuje bojovým pohybovým dovednostem, které jsou nezbytné pro sebeobranu a základním sebeobranným technikám, založeným na úchopech za ruce a ramena, napadením zezadu, únikům z úchopů a kontrole protivníka za pomoci účinných pákových technik a tlaků na bolestivá místa. Součástí výuky je i úvod do problematiky obrany proti úderům a kopům, přestože těmito technikami se žák zabývá podrobněji až na kurzu pro pokročilé. Začíná se půlhodinovou rozcvičkou, zbytek hodiny věnujeme výuce technik.

Taijutsu - začátečníci II

ČT 18:00-18:55

Věk 9-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

Kurz vyučuje bojovým pohybovým dovednostem, které jsou nezbytné pro sebeobranu a základním sebeobranným technikám, založeným na úchopech za ruce a ramena, napadením zezadu, únikům z úchopů a kontrole protivníka za pomoci účinných pákových technik a tlaků na bolestivá místa. Součástí výuky je i úvod do problematiky obrany proti úderům a kopům, přestože těmito technikami se žák zabývá podrobněji až na kurzu pro pokročilé. Začíná se půlhodinovou rozcvičkou, zbytek hodiny věnujeme výuce technik.

Taneční přípravka - Fialky

ST 16:00-16:55

Věk 5-6

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 3 místa

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Vzhledem k účasti dětí na vystoupeních je třeba zakoupit trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku a úrovně pokročilosti dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Taneční přípravka - Pampelišky

ČT 16:00-16:55

Věk 4-5

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 3 místa

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Vzhledem k účasti dětí na vystoupeních je třeba zakoupit trikot stejné barvy a značky. Prosíme o respektování stanoveného věku a úrovně pokročilosti dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Taneční přípravka - Pomněnky

ST 16:30-17:25

Věk 4-6

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Přijímáme náhradníky

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Na hodiny bude potřeba zakoupit taneční dres stejné barvy a baletní piškoty.

Taneční přípravka - Růžičky

ST 15:30-16:25

Věk 3-4

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Obsazeno

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Na hodiny bude potřeba zakoupit taneční dres stejné barvy a baletní piškoty.

Taneční přípravka - Sedmikrásky

ST 15:00-15:55

Věk 3-4

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Na hodiny bude potřeba zakoupit taneční dres stejné barvy a baletní piškoty. Prosíme o respektování stanoveného věku a úrovně pokročilosti dětí na daném zájmovém kroužku u přihlašování.

Taneční přípravka s prvky baletu

ÚT 16:00-16:55

Věk 5-6

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Volno

V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a rozvíjejí koordinaci pohybů. Cílem je rozvoj techniky tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Vzhledem k účasti dětí na vystoupeních je třeba zakoupit trikot stejné barvy a značky.

Tenis I

ST 17:00-17:55

Věk 7-9

800 Kč / pololetí

TO Spartak Modřany

Poslední 3 místa

Tenisový kroužek je určený pro děti ve věku 7-9 let. Hlavním cílem je hravou formou seznámit děti se základy tenisové techniky a taktiky včetně pravidel tenisu. Během výuky používáme mini sítě, měkké barevné míče a spousta dalších tenisových pomůcek. Výuka probíhá ve skupince čtyř dětí. Tenisové tréninky se uskuteční ve sportovním areálu TJ Spartak Modřany. Kroužek bude otevřen při počtu 4 účastníků na kroužku.O otevření nebo neotevření budou účastníci včas informováni. Jedná se o sezonní kroužek.

Tenis II

ST 18:00-18:55

Věk 10-14

800 Kč / pololetí

TO Spartak Modřany

Poslední 2 místa

Tenisový kroužek je určený pro děti ve věku 10-14 let, kteří již mají osvojené základy tenisu. Hlavním cílem je zdokonalení tenisových úderů, herní taktiky, podání a hra na síti. Výuka probíhá ve skupince čtyř dětí. Tenisové tréninky se uskuteční ve sportovním areálu TJ Spartak Modřany. Kroužek bude otevřen při počtu 4 účastníků na kroužku. O otevření nebo neotevření budou účastníci včas informováni. Jedná se o sezonní kroužek.

Tvorba webových stránek I.

PO 15:00-16:25

Věk 8-15

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Doba internetová nás obklopuje, a kdo je připraven, není zaskočen! V kroužku se dozvíme, jak se tvoří internetové webové stránky. Seznámíme se s?postupy tvorby stránek v?rámech nebo jak se upravují tabulky a seznamy v?CSS. Poznáváme základy webhostingu, kde si založíme vlastní doménu a přeneseme prezentace pomocí FTP protokolu. Navíc si osvojíme vkládání grafiky do HTML dokumentů, seznámíme se s?redakčním systémem DRUPAL 7 a nakonec si v?HTML a CSS vytvoříme projekt. Vlastní webovou stránku.

Tvorba webových stránek II.

ČT 16:30-18:00

Věk 8-15

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Volno

Doba internetová nás obklopuje, a kdo je připraven, není zaskočen! V kroužku se dozvíme, jak se tvoří internetové webové stránky. Seznámíme se s?postupy tvorby stránek v?rámech nebo jak se upravují tabulky a seznamy v?CSS. Poznáváme základy webhostingu, kde si založíme vlastní doménu a přeneseme prezentace pomocí FTP protokolu. Navíc si osvojíme vkládání grafiky do HTML dokumentů, seznámíme se s?redakčním systémem DRUPAL 7 a nakonec si v?HTML a CSS vytvoříme projekt. Vlastní webovou stránku.

Tyršovka - Angličtina I

ČT 13:00-13:30

Věk 4-6

850 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Tyrsovka. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

Tyršovka - Angličtina II

ČT 13:45-14:15

Věk 4-6

850 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Obsazeno

Zápis na kroužky bude možný od 15. září 2021 od 12 hodin. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Tyrsovka. Kroužek angličtiny je určen pro děti, které s angličtinou začínají. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí se základními anglickými slovíčky a frázemi. Prostřednictvím her, písniček (spojených s pohybem), pokynů, obrázků, krátkých příběhů a výtvarných aktivit budou děti přirozeně motivovány k osvojení komunikačních schopností a dovedností.

Tyršovka - Hudební kroužek

ÚT 15:00-16:00

Věk 4-7

MŠ Tyršovka

Poslední 2 místa

Hudební kroužek je určen pro 10-12 dětí ve věku 4 – 6 let a bude se konat jednou týdně pod vedením paní učitelky Veroniky Trdé. Děti budou prohlubovat své dovednosti v rámci poslechových činností, rytmizace, melodizace, zpěvu, pohybu a také improvizace. Cílem hudebního kroužku je prožívání hudby a vnímání jejich aspektů jako například tempo, nálada, výška/hloubka a rozvoj jemných pohybů v rámci hry na hudební nástroje (Orffovy nástroje, bubínky, boomwhackery). Kroužek probíhá pouze v I. pololetí a končí v lednu 2023.

Tyršovka - Keramika I.

PO 13:00-14:00

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Obsazeno

Zápis na kroužky bude možný od středy 15. září 2022 od 12 hodin. Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Tyršovka.

Tyršovka - Keramika II.

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Obsazeno

Zápis na kroužky bude možný od středy 15. září 2022 od 12 hodin. Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Tyršovka.

Tyršovka - Keramika III.

ST 13:00-14:00

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Obsazeno

Zápis na kroužky bude možný od středy 15. září 2022 od 12 hodin. Keramický kroužek je určen pouze pro děti navštěvující MŠ Tyršovka.

Tyršovka - Pohybová průprava

ČT 13:00-13:50

Věk 5-6

1 150 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Přijímáme náhradníky

Zápis na kroužky bude možný od 15. září 2022 od 12 hodin. Budování vztahu k pohybu a sportu obecně je potřeba již od útlého dětství. Koordinace těla, rovnováha, skoky, běh i obyčejná chůze jsou základem pro správný vývoj každého jedince. V kroužku Pohybové průpravy poskytuje dětem zábavnou formou kontrolované rozvíjení přirozeného pohybu a práce s vlastním tělem. To vše si díky hravým variacím zamilují a budou mít radost z odvedené činnosti. Kombinace herního prostředí, příjemné atmosféry a zábavných cvičení bude pro děti nejvhodnějším učebním prostředkem. Je zde kladen důraz na spontánní pohybovou aktivitu, která má pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. Kroužek pohybové průpravy bude probíhat ve sportovní hale DDM Modřany. Lektor DDM si vyzvedne děti v MŠ a následně děti dovede zpět. Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Karásek.

Tyršovka - Taneční přípravka

PO 13:00-13:50

Věk 4-6

1 150 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Obsazeno

Kroužek je určen pouze pro děti z MŠ Tyršovka. V kroužku si děti pomocí pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a koordinaci pohybů. Cílem je rozvíjení taneční techniky, tanečního projevu dětí, motorické paměti a hudebního cítění. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách.

Tyršovka - Výtvarný kroužek

ČT 15:30-16:30

Věk 4-6

1 300 Kč / pololetí

MŠ Tyršovka

Přijímáme náhradníky

Výtvarný kroužek s názvem "Chameleonek" je určený pro děti ve věku 4 – 6 let, kde si vyzkouší zajímavé i méně tradiční výtvarné techniky a seznámí se s různým kreativním materiálem. Cílem kroužku je rozvíjet v dětech kreativitu, spontánnost a radost z tvoření. V rámci výtvarné dílny se děti postupně seznámí s různými možnostmi výtvarného, ale především tvůrčího způsobu sebevyjádření. Dle individuálních potřeb a zájmu dětí se budeme věnovat barvám, naučíme se je poznávat, míchat a pracovat s nimi v různých technikách. Čeká nás akční tvorba v přírodě i uvnitř školky. Nejdůležitějším pro nás ale bude, aby se děti dokázaly radovat z procesu tvorby, aby se nebály experimentovat a byly samy sebou.

Ukulele

PO 15:15-16:10

Věk 8-15

1 250 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední místo!

Cílem kroužku je vytvořit u dětí kamarádský vztah k nástroji ukulele a k hudbě obecně. Na hodinách se zdokonalíme v základních akordech a rytmech. V písničkách postupně pronikneme do světa táborových, folkových, popových a lidových žánrů. Během hraní společně vytvoříme malý orchestr složený z perkusních nástrojů, ukulele a zpěváků nazvučených hudebním aparátem. Děti si tak budou moci vyzkoušet jednotlivé role zastoupené v hudební kapele. Děti jsou přirozenou formou vedeny ke kreativnímu rozvíjení hudebního citu. Do repertoáru přispívají děti výběrem skladeb v průběhu výuky po celý školní rok. Během výukových hodin si děti vyzkouší samostatně zhudebnit i jednoduché básničky a získat tak základy pro tvoření svých vlastních písniček.

Volejbal - mírně pokročilí I

PO 16:00-16:55

Věk 10-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 4 místa

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí navázat na Základy volejbalu - přehazovaná a pokračovat v rekreačním volejbalu. Děti se naučí základy volejbalu a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek je určený pro zájemce, kteří se chtějí naučit základy chytání, házení s míčem, orientaci ve volejbalovém hřišti, základním pravidlům volejbalu, přehazované, vybíjené.

Volejbal - mírně pokročilí II

ST 15:00-15:55

Věk 10-13

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí navázat na Základy volejbalu - přehazovaná a pokračovat v rekreačním volejbalu. Děti se naučí základy volejbalu a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině. Kroužek je určený pro zájemce, kteří se chtějí naučit základy chytání, házení s míčem, orientaci ve volejbalovém hřišti, základním pravidlům volejbalu, přehazované, vybíjené.

Volejbal - rekreační hraní I

PO 17:00-17:55

Věk 14-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí pokračovat v rekreačním volejbalu. Děti umí již základy hry a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky a taktitu hry. Zdokonalí si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině.

Volejbal - rekreační hraní II

ST 16:00-16:55

Věk 14-18

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti školního věku, které chtějí pokračovat v rekreačním volejbalu. Děti se naučí základy hry a v rámci hodin si osvojí různé volejbalové techniky. Vyzkouší si chytání, odehrávání míče obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní i vrchní podání. Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro zvýšení fyzické zdatnosti. Účastníci se v rámci lekcí učí zodpovědnosti a práci skupině.

Začínáme s programováním I.

PÁ 15:00-16:30

Věk 10-14

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Python, první programovací jazyk, se kterým se děti v kroužku seznámí. Ačkoliv je Python v současnosti nejpopulárnější a nejžádanější programovací jazyk na světě, skvěle se hodí i pro úplné začátečníky ve světě programování. Pro účast v kroužku je tak potřeba jen zájem učit se programovat a zvládat základní práci s počítačem. Začínáme od úplných základů a postupně se dostaneme až k psaní interaktivních programů a jednoduchých textových her, kalkulaček a dalších zajímavých aplikací. Děti si z kroužku odnesou pochopení základních konceptů programování (proměnné, podmínky, cykly), poznání zajímavých programů a mimo jiné i schopnost prostřednictvím programování realizovat svoje vlastní nápady.

Začínáme s programováním II.

PÁ 16:40-18:10

Věk 13-16

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední místo!

Python, první programovací jazyk, se kterým se děti v kroužku seznámí. Ačkoliv je Python v současnosti nejpopulárnější a nejžádanější programovací jazyk na světě, skvěle se hodí i pro úplné začátečníky ve světě programování. Pro účast v kroužku je tak potřeba jen zájem učit se programovat a zvládat základní práci s počítačem. Začínáme od úplných základů a postupně se dostaneme až k psaní interaktivních programů a jednoduchých textových her, kalkulaček a dalších zajímavých aplikací. Děti si z kroužku odnesou pochopení základních konceptů programování (proměnné, podmínky, cykly), poznání zajímavých programů a mimo jiné i schopnost prostřednictvím programování realizovat svoje vlastní nápady.

Základy programování na PC I.

ST 15:00-16:25

Věk 8-15

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V počítačovém světě, můžeme se setkat se spoustou programovacích jazyků jako je např. Linux, Java, Python, Pascal aj. Kdo se s nim potká poprvé, může být zaskočen nespočtem znalostí, které je potřeba pro jejich ovládání. Přesto ony programy provází podobné základy, na kterých můžeme později stavět. Pomalu a postupně budeme společně stoupat krůček po krůčku ke znalostem základů programování a rozšiřovat si zatím nepoznané obzory.

Základy programování na PC II.

ČT 15:00-16:25

Věk 8-15

1 400 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

V počítačovém světě, můžeme se setkat se spoustou programovacích jazyků jako je např. Linux, Java, Python, Pascal aj. Kdo se s nim potká poprvé, může být zaskočen nespočtem znalostí, které je potřeba pro jejich ovládání. Přesto ony programy provází podobné základy, na kterých můžeme později stavět. Pomalu a postupně budeme společně stoupat krůček po krůčku ke znalostem základů programování a rozšiřovat si zatím nepoznané obzory.

Základy sportovní gymnastiky I - mix

PO 14:00-14:55

Věk 6-9

1 250 Kč / pololetí

Sokol Spartak Modřany

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybové gramotnosti, jako základ pro sportovní gymnastiku chlapců a dívek. Cílem je hravou formou zvládnutí základních prvků na žiněnkách i nářadí a také na získání kondice, obratnosti a pohyblivosti přiměřené danému věku.

Základy volejbalu - přehazovaná

PO 15:00-15:55

Věk 7-9

1 250 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Kroužek je určený pro zájemce, kteří se chtějí naučit základy chytání, házení s míčem, orientaci ve volejbalovém hřišti, základním pravidlům volejbalu, přehazované, vybíjené.

Zážitková výtvarka I.

ÚT 15:30-16:55

Věk 8-11

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Poslední 2 místa

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka II.

ÚT 17:00-18:25

Věk 8-11

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka III.

ČT 16:30-17:55

Věk 6-9

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka IV.

PO 15:30-16:55

Věk 6-9

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Obsazeno

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zážitková výtvarka V.

PO 15:30-16:55

Věk 6-9

1 600 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Výtvarka skrývá mnoho zajímavých uměleckých technik. Linoryt, grafické tisky, výrobu ručního papíru, akční malbu, práci s přírodninami i keramickou hlínou. To vše se děti hravě v kroužku naučí. Odnesou si tak spoustu nových poznatků a zážitků z tvorby a práce s materiálem a navíc své originální výrobky.

Zdravá záda

PO 19:30-20:25

Věk 17-99

1 750 Kč / pololetí

DDM Herrmannova

Přijímáme náhradníky

Máte sedavé zaměstnání? Za celý den si nesednete a neustále stojíte? Máte převážně jednostrannou zátěž? Máte po ránu pocit, že máte ztuhlá záda? Jestli jste alespoň jednou odpověděli ano, tak je tento kroužek určen přímo pro vás. Kroužek bude zaměřen na cviky, které vám pomůžou tyto nesnáze překonat. Při sedavém zaměstnání, jednostranné zátěži, ale i při velkém fyzickém vypětí je potřeba nezapomenout na svá záda a nejen je posilovat, ale i protahovat. Při cvičení se zaměříme na posílení svalů, které nám pomůžou ke správnému držení těla. Nedílnou součástí každé hodiny však bude i protahovaní. Budeme cvičit převážně jen se svou váhou, ale budeme používat i různé pomůcky. Účastníci kroužku si postupem času oblíbí různé cviky, které by pak měli praktikovat i doma a ulevit tak svým přetíženým zádům.

Zpěv, hlasová technika a interpretace

PO 15:00-15:45

Věk 6-10

1 100 Kč / pololetí

DDM Urbánkova

Poslední 2 místa

Účastníci tohoto kroužku se budou věnovat správnému dýchání, rozvoji artikulace a zpívání nejrůznějších písní. Seznámí se s hlasovou technikou a hlasovou hygienou, které jsou zodpovědné za zdraví hlasu. Vyzkouší si nejrůznější hudební styly, jako je pop, rock, jazz, aj., a jejich interpretaci, která je u každého z nich odlišná. Písně budou vybírat společně s lektorem podle individuálních zájmů účastníků. Důležité je užít si radost z hudby, najít si k hudbě vztah a těšit se z pokroků každého z dětí.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.