Dům dětí a mládeže Modřany

Aktuality

Hobby horsing

 • 03.07.2024

Na základě Vašeho zájmu otvíráme kroužky Hobby horsingu.

Nové letní příměstské a výjezdní tábory - AKTUALIZOVÁNO

 • 02.07.2024

Nabízíme poslední volná místa na výjezdních i příměstských táborech, která se nám aktuálně uvolnila.

Nabídka letních příměstských a výjezdních táborů DDM Modřany je nyní kompletní a opravdu velmi rozmanitá.

Rekonstrukce pobočky DDM Urbánkova

 • 01.07.2024

Rekonstrukce pobočky DDM Modřany - Urbánkova započala v pondělí 12. února a postupuje rychleji než se plánovalo, takže II. část rekonstrukce začala již ve čtvrtek 16. května.

Nové kroužky Mimi cvičení

 • 21.06.2024

Mimi cvičení je určené pro rodiče s dětmi ve věku 6-10 měsíců a 10-14 (17) měsíců.

Zápis do zájmových kroužků na příští školní rok 2024/2025

 • 17.06.2024

Zápis pro všechny zájemce začal v pondělí 17. června. Zápis na nový školní rok přináší i několik novinek.

Zápis do mateřských školek

 • 15.06.2024

proběhne ve středu 19. června od 12 hod hodin, formou on-line zápisu.

Hledáme nové lektory kroužků

 • 20.05.2024

Dlouhodobě hledáme lektory polytechnických, inovativních a PC kroužků. Pro výuku nabízíme nadstandardní zázemí, moderně vybavenou PC učebnu. Rádi bychom nabídli i přírodovědné a turistické kroužky.

Dotazník spokojenosti se zájmovými kroužky DDM Modřany

 • 19.04.2024

Pro DDM Modřany je velmi důležitá i vaše zpětná vazba. Ta nám pomůže rozvíjet věci, které se nám daří a které naopak musíme ještě vylepšit. Rádi bychom vás tak poprosili o vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi budou pro nás motivací ke změnám k lepšímu.

Rekonstrukce DDM - Urbánkova

 • 01.02.2024

V pondělí 12. 2. se započnou práce na rekonstrukci nejprve středové části budovy, do které spadá mimo jiné Klub akcí a her a místnost pro zájmové kroužky keramiky. Těchto aktivit se první část rekonstrukce dotkne nejvíce. Klub akcí a her tak bude od pátku 9. 2. uzavřen. Zájmové kroužky keramiky budou od II. pololetí přesunuty do náhradních prostor pobočky Herrmannova.

Darujeme kroužky dětem

 • 22.12.2023

V článku vás seznámíme s možností čerpání příspěvek z projektu Darujeme kroužky dětem.

Program akcí

Sportovní tábor na Mácháči

 • Věk 8-15

 • Mimo stálé objekty

 • 13.07.2024 - 20.07.2024

 • 5 850 Kč

 • Přijímáme náhradníky

S ohledem na kapacitu tábora je v současné době umožněno online přihlášení pouze účastníkům tábora z roku 2023. V případě volné kapacity na táboře bude spuštěn zápis pro ostatní od 12. 2. od 12 hodin. Prosíme účastníky, kteří na táboře v loňském roce nebyli, aby se do tohoto termínu nepřihlašovali. V případě přihlášení bude přihláška zařazena do stavu dalších náhradníků. Na tomto pobytovém táboře v příjemném areálu TERMIT 25 si každý den vyzkoušíme sportovní a pohybové hry. Mimo to nás čekají zábavné hry, výlety v blízkém okolí a večerní program. Celý tým lektorů se těší, že si všichni připravený program užijí a budou trávit aktivně své prázdninové dny v krásném prostředí u Mácháče.

PT Letní zážitkový

 • Věk 7-14

 • Mimo stálé objekty

 • 15.07.2024 - 19.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

OBSAZENO - vzhledem k plné obsazenosti tábora, a i velkému počtu náhradníků, bylo již přihlašování na tento PT UKONČENO. Děkujeme za pochopení. V týdnu letních prázdnin nasbíráme společně mnoho skvělých zážitků. Navštívíme oblíbená, ale i méně známá místa v Praze, vytvoříme si tématické výrobky, zasoutěžíme si a budeme i sportovat na čerstvém vzduchu. Přidejte se k nám, máte se na co těšit! Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán před začátkem tábora. Těší se na Vás Petra Koubová a Jan Půček.

PT Výtvarný II.

 • Věk 7-15

 • DDM Herrmannova

 • 15.07.2024 - 19.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

Příměstský umělecký tábor je zaměřený na výtvarné tvoření hravou formou. Inspiraci budeme brát všude kolem nás, podíváme se do výstavních prostor galerií, půjdeme na výlet za památkami, nebo se vypravíme kreslit do přírody. Děti si vyzkouší mnoho výtvarných technik, od malby na plátno, textilní tvorbu po drátkování. Na konci týdne si děti odnesou nejen spoustu vlastnoručně vyrobených výrobků, ale i mnoho příjemných zážitků. Cena PT nepřesáhne částku 2250kč. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora.

PT Začínáme s programováním

 • Věk 10-12

 • DDM Herrmannova

 • 15.07.2024 - 19.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Tábor je určen pro úplné začátečníky, kteří nemají předchozí zkušenosti s programováním, ale chtěli by je získat. Na táboře se děti seznámí se základy programování prostřednictvím jazyka Scratch, který je speciálně navržený pro mladé studenty. Scratch je vizuální programovací jazyk, vhodný i pro úplné začátečníky. Nabyté znalosti a způsob myšlení lze však později snadno převést i do tradičních textových programovacích jazyků. Hravou formou se seznámíme se základními programátorskými koncepty, jako jsou proměnné, podmínky a cykly. Děti si nejen vyzkouší vytváření vlastních animací ajednoduchých her, ale také se naučí, jak tyto projekty sdílet a diskutovat o nich vbezpečném a podporujícím prostředí. Každý den tábora nabídne interaktivní lekce a praktické programování, které dětemumožní aplikovat naučené koncepty a rozvíjet dovednosti v oblasti kritického myšlení. Odpoledne bude čas věnován výletům a různým aktivitám mimo počítač. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora. Předpokládaná cena tábora bude do 2100 Kč (nově přidaný tábor, rozpočet v řešení). Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Přihlašování bude spuštěno 12. 2. 2024 ve 12:00 hodin.

PT Dramatický I.

 • Věk 7-12

 • DDM Herrmannova

 • 15.07.2024 - 19.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Příměstský tábor je určený pro všechny, které zajímá herectví a divadlo. Divadelní setkávání bude hlavně o spolupráci, poznání sebe i ostatních, ovládnutí jevištní řeči i práci s trémou. Pomocí her, improvizací, pantomimy a dalších cvičení si osvojíme základní divadelní principy a vytvoříme společné divadelní představení! Kromě herectví poznáme i jiné formy hraní. Předpokládaná cena tábora je maximálně 2000 Kč. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Přihlašování bude spuštěno ve středu 13. 3. 2024 ve 12:00 hodin. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora.

PT Florbalový II

 • Věk 7-15

 • Mimo stálé objekty

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 1 400 Kč

 • Obsazeno

V průběhu týdne nás čekají různá florbalová cvičení zaměřená na obranné i útočné herní systémy, herní taktiku a další florbalové aktivity. Budeme se věnovat rozvoji technicko-taktických dovedností, týmovému pojetí a fyzické přípravě pod vedením zkušených trenérů. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora. Přihlašování na příměstský tábor bude spuštěno 25.3.2024.

PT Tajemství divadla

 • Věk 7-15

 • DDM Herrmannova

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

Přijď si s námi užít týden plný divadla! Společně budeme během týdne trénovat divadelní představení, ve kterém si zahrajeme spoustu rolí, zapojíme zpěv, tanec i samotné divadelní herectví. Budeme součástí různých hereckých cvičení, vyzkoušíme si, jak probíhá samotné zkoušení divadelního představení, možná si vyrobíme svoje kulisy a celý týden zakončíme naší vlastní divadelní premiérou! Možná se dokonce setkáš s někým, kdo už na divadelních prknech mnohokrát sám stál. Předpokládaná cena tábora je 1500 Kč. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Přihlašování bude spuštěno 12. 2. 2024 ve 12:00 hodin. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora.

PT Umělecký I.

 • Věk 7-15

 • DDM Herrmannova

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

První den se všichni seznámíme a vyrobíme tašku z papíru. Další den bychom se měli vypravit do Toulcova Dvoru a budeme i tvořit. Třetí den pojedeme na zámek Chvaly v Praze, a oběd na děti bude čekat v restauraci u zámku. Ve čtvrtek se budeme věnovat koláži. Část posledního dne strávíme na výstavě a krátkém koncertě v Chodovské tvrzi,v DDM vzniknou dětmi vyrobené Macramé lístky. Cena tábora nepřesáhne 1800 Kč. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora.

PT Začínáme s programováním II.

 • Věk 10-14

 • DDM Herrmannova

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 2 100 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Tábor je určen pro začátečníky, kteří nemají předchozí zkušenosti s programováním, ale chtěli by nahlédnout pod pokličku světa IT. Během tábora se děti hravou formou seznámí s proměnnými, podmínkami, cykly a dalšími základy programování. Nabyté znalosti využijí při programování ve vizuálním programovacím jazyce Scratch, který je vhodný pro úplné začátečníky, a přesto už je to od něj jen krůček k textovým programovacím jazykům. Děti si vyzkouší, jak pomocí jazyka Scratch nakreslit základní i komplexnější tvary, ale například i jak naprogramovat různé druhy her. Na závěr budou moct popustit uzdu fantazii a vymyslet svůj vlastní prográmek. Ukážeme si i jak by naše prográmky vypadaly v jazyce Python, díky kterému se účastníci stanou opravdovými programátory. Odpolední část programu bude věnována exkurzím a venkovním hrám.

Letní mažoretkový tábor

 • Věk 8-20

 • Mimo stálé objekty

 • 27.07.2024 - 03.08.2024

 • 4 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Letní mažoretkový tábor je opět tady! Už se nemůžeme dočkat, až s vámi vyjedeme za zábavou do prostředí pomezí Jizerských hor a Krkonoš. I letos nás čeká program šitý na míru přímo mažoretkám. Užijeme si spoustu tréninků, naučíme se nové triky s hůlkou, pohybové vazby a krátké choreografie. Neochudíme se ale ani o zábavný program inspirovaný tábornickými aktivitami a užijeme si společný čas v přírodě nebo u bazénu. Částka 4000 Kč je záloha. Předpokládaná celková cena tábora je 6500 Kč.

PT Florbalový III

 • Věk 7-15

 • Mimo stálé objekty

 • 29.07.2024 - 02.08.2024

 • 1 400 Kč

 • Obsazeno

V průběhu týdne nás čekají různá florbalová cvičení zaměřená na obranné i útočné herní systémy, herní taktiku a další florbalové aktivity. Budeme se věnovat rozvoji technicko-taktických dovedností, týmovému pojetí a fyzické přípravě pod vedením zkušených trenérů. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora.

PT Keramický II.

 • Věk 7-15

 • DDM Herrmannova

 • 29.07.2024 - 02.08.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

Příměstský tábor keramický je zaměřen na hravou tvorbu z keramické hlíny. Je určen pro milovníky keramiky a vše s ní spojené. Společně se tedy ponoříme do tvorby keramických výrobků a navštívíme i některá zajímavá místa v Praze. Příroda bude naší inspirací a bude nás provázet celým táborem. Ať už jde o zvířátka, rostliny či drobný hmyz. Vše si vyzkoušíme osahat a poté vymodelovat. Na konci tábora si děti odnesou spoustu vlastnoručně vyrobených výrobků dle časových možností keramické pece. Cena PT nepřesáhne částku 2050kč. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora.

PT Dramatický II.

 • Věk 8-15

 • DDM Herrmannova

 • 29.07.2024 - 02.08.2024

 • 1 200 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Příměstský tábor je určený pro všechny, které zajímá herectví a divadlo. Divadelní setkávání bude hlavně o spolupráci, poznání sebe i ostatních, ovládnutí jevištní řeči i práci s trémou. Pomocí her, improvizací, pantomimy a dalších cvičení si osvojíme základní divadelní principy a vytvoříme společné divadelní představení! Kromě herectví poznáme i jiné formy hraní. Předpokládaná cena tábora je maximálně 2000 Kč. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Přihlašování bude spuštěno ve středu 13. 3. 2024 ve 12:00 hodin. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora.

Letní tanečně-hudební tábor

 • Věk 7-15

 • Mimo stálé objekty

 • 04.08.2024 - 10.08.2024

 • 4 000 Kč

 • Poslední 3 místa

Úplně poprvé v DDM Modřany proběhne Tanečně-hudební výjezdní tábor! Bude to týden plný hudby a tance na krásném místě jen kousek od Českého Švýcarska, v Rekreačním středisku Babočka. Na své si přijdou děti, které rády tančí a to jakýkoliv taneční styl, závodně či pro radost. Děti si zažijí vedené choreografie od lektorů a budou si moci na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být nejen choreografem. Spoustu krásných chvil zažijí na tomto táboře i děti, které mají rády hudbu a to už jakýkoliv žánr. Budeme hrát na hudební nástroje, naučíme se psát texty k písním, skládat hudbu a užijeme si i několik rytmických a dalších her. Celý tábor nebude jen o hudbě a tanci, ale jako správné táborníky nás čekají například sportovní hry, bojovka, táborák a v neposlední řadě tematická celotáborová hra. Pojď s námi zažít týden tance a hudby s krásnou letní atmosférou v přírodě, kde prostě není možné umělecky netvořit. Částka 4000 Kč je záloha. Předpokládaná celková cena tábora je 6500 Kč.

PT Horolezecký I

 • Věk 9-16

 • Mimo stálé objekty

 • 05.08.2024 - 09.08.2024

 • 3 600 Kč

 • Poslední 4 místa

Cena tábora je 3.600 Kč. 5. 8. - 9. 8. 2024 PT Horolezecký I. je určen zkušenějším dětem, ostatní přihlášení pouze po domluvě na mail: t.bednar@ddmm.cz Program: 1. den lezení v DDM, ostatní dny návštěva 4 lezeckých center v Praze. V ceně je pedagogický dozor, instruktoři, obědy a vstupy do vybraných lezeckých center v Praze.

PT In-line bruslení II

 • Věk 7-15

 • DDM Herrmannova

 • 05.08.2024 - 09.08.2024

 • 2 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Náplní celého týdne je in-line bruslení - zlepšování techniky jízdy, přešlapování, jízda vzad, slalomy, překážkové dráhy, různé techniky brždění, štafeta a další. Program a soutěže mají především sportovní charakter. V programu je také celodenní výlet. Předpokládaná cena tábora je do 2150 Kč. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora.

PT Umělecký II.

 • Věk 7-15

 • DDM Herrmannova

 • 05.08.2024 - 09.08.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

Tábor je zaměřený na akvarel, včetně pomůcek. Podíváme se do nově otevřené Umělecké zahrady na Vyšehradě, která je plná soch. Účastníci budou posléze modelovat vlastní sošky ze samotvrdnoucí hmoty. Výtvarnou inspiraci posílí také návštěva Botanické zahrady na Albertově. Měli bychom navštívit i jeden z objektů Národní galerie s lektorským programem. Změna programu vyhrazena. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora.

PT Toulání s foťákem 2024

 • Věk 10-17

 • DDM Herrmannova

 • 05.08.2024 - 09.08.2024

 • 1 200 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Máš zrcadlovku, kompakt nebo mobil, který umí fotit skoro jako foťák? Pokud ano, je tento tábor určen právě pro tebe. Neříká ti nic kompozice, clona nebo čas? Nevadí, během tábora projdeme zajímavá místa a podíváme se na ně skrz objektiv. Naučíme se základní techniky focení i základní nastavení foťáku. Vyzkoušíme si focení krajiny, města, statických prvků, ale třeba i zvířátek a navštívíme přitom spoustu zajímavých míst. PT Toulání s foťákem 2024 je již tradiční příměstský tábor a prošli jsme s ním již od roku 2021 řadu zajímavých míst v Praze i momo ní. Letošní rok nebude jiný, tábor se stále snaží objevovat nová a nová fotogenická místa a zábavu. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora. Předpokládaná cena tábora je do 2250 Kč. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Přihlašování bude spuštěno 12. 2. 2024 ve 12:00 hodin.

Letní tábor Na Špici

 • Věk 8-15

 • Mimo stálé objekty

 • 10.08.2024 - 17.08.2024

 • 4 500 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Budeme ubytováni v příjemné horské chatě Na Špici, která je obklopena lesem a krásnou přírodou Krkonoš. Táborem nás bude provázet celotáborová hra, čeká nás i noční stezka odvahy, dobrovolné přespání pod širákem a mnoho sportovních i kreativních aktivit. Těšit se můžeš i na večerní hry, karneval, diskotéku, grilování nebo táboráky při zpěvu. Náplánováno máme i mnoho výletů v Krkonoších. Kapacita tábora 32-35 dětí. Těší se na Vás Petra Koubová, Tamara Vlčková a Tomáš Baumruk. Více informací na p.koubova@ddmm.cz.

PT In-line bruslení III

 • Věk 7-15

 • DDM Herrmannova

 • 12.08.2024 - 16.08.2024

 • 2 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Náplní celého týdne je in-line bruslení - zlepšování techniky jízdy, přešlapování, jízda vzad, slalomy, překážkové dráhy, různé techniky brždění, štafeta a další. Program a soutěže mají především sportovní charakter. V programu je také celodenní výlet. Předpokládaná cena tábora je do 2150 Kč. Výsledná cena tábora bude pravděpodobně pro pražské účastníky nižší v závislosti na grantové podpoře hlavního města Prahy. Více podrobností najdete v informačním e-mailu, který bude odeslán nejpozději týden před začátkem tábora.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.