Fond solidarity a Darujeme kroužky dětem

Fond solidarity a Darujeme kroužky dětem

Fond solidarity a Darujeme kroužky dětem

13.02.2023

Aktualizováno: 7.3.2023

Vážení rodiče, účastníci zájmových aktivit a táborů,
 

po přihlášení na příměstský a výjezdní tábor budeme na vaší e-mailovou adresu uvedenou v Klientském centru DDM zasílat případné potvrzení o přihlášení na tábor.

Součástí daného e-mailu bude i informace o možnosti čerpání příspěvku z Fondu solidarity.
 
Podrobné informace o daném opatření či čerpání naleznete zde. Vlastní text Opatření je součástí jedné ze tří příloh.
 
Pro Dům dětí mládeže Modřany se vztahuje Opatření č. 4 – FOND SOLIDARITY, které je určeno pro účastníky s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
 
Na základě tohoto Opatření vydal Dům dětí mládeže Modřany následující pravidla, na základě kterých bude administrovat a rozhodovat o žádostech žadatelům, kteří mají potřebu žádat o prominutí části úplaty za příměstské a výjezdní letní tábory a zájmový kroužek nebo lyžařské tábory 2023, s cílem zmírnit dopady inflace pro jejich domácnost.
 
  1. Žadatel o prominutí části úplaty za zápisné za tábory nebo kroužek na druhé pololetí školního roku 2022/2023 podá žádost na předepsané formuláři ke stažení zde, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzeného přihlášení na tábor nebo kroužek (s nástupem účastníka na ZK po 1. 2. 2023). Jestliže žádost nepodá do požadovaného termínu, bude mu automaticky zaslán předpis na celou částku. 
 
  1. Podmínkou žádosti o prominutí části úplaty je skutečnost, že žadatel již nezaplatil zápisné za tábor (celou částku) nebo zápisné kroužku (s nástupem účastníka na ZK po 1. 2. 2023) na druhé pololetí. V tomto případě vás žádáme, neplaťte dříve, než rozhodneme o vaší žádosti. Při kladném rozhodnutí vám zašleme opravený platební příkaz snížený o daný příspěvek.
 
  1. Na Žádosti o příspěvek z FONDU SOLIDARITY uveďte u školského zařízení Dům dětí a mládeže Modřany a k vlastnímu odůvodnění pak na jaké tábory nebo zájmové kroužky žádáte. Vyplněnou žádost podepsanou od zákonného zástupce doručte nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzeného přihlášení na tábor..
​V případě, že vaše dítě navštěvuje více kroužků (s nástupem účastníka na ZK po 1. 2. 2023) a nebo má potvrzenou přihlášku na více táborů, prosíme o podání žádosti na každý tábor či kroužek zvlášť s uvedením názvu táboru či kroužku a dne (termínu), kdy tábor či kroužek probíhá.
 
  1. Poštou
  2. Osobně zaměstnanci na recepci DDM Urbánkova nebo Herrmannova (ne do schránky)
  3. Datovou zprávou. ID datové schránky: q2azt9c
 
  1. Na základě množství podaných žádostí a finančních prostředků určených na toto Opatření ředitelka rozhodne o schválení či neschválení žádosti a výši příspěvku. V případě kladného vyřízení vám bude následně snížen předpis za platbu táboru či kroužku a bude zaslán upravený předpis pro platbu. V případě zamítnutí žádosti vás budeme informovat na mail uvedený v Klientském centru DDM.
 
  1. O žádosti může rozhodnout pouze ředitelka DDM. Pokud vaší žádosti nevyhoví, může to být z toho důvodu, že nesplňujete podmínky, které jsme uvedli, ale také z důvodu, že DDM nebude mít k dispozici dostatečné finance. Vyhovění žádosti tak není "nárokové" a vůči nevyhovění se nemůžete odvolat, ředitelka vám rovněž nemusí sdělovat důvody nevyhovění.
 
Darujeme kroužky dětem
Kromě dotačního projektu Fond solidarity se Dům dětí a mládeže Modřany připojil do projektu pod názvem „Darujeme kroužky dětem“, který je určen na podporu rodin v ČR, které jsou v tíživé finanční situaci.
 
Bližší informace o programu naleznete zde.

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.