Informace o platbě za 2. pololetí a Fond solidarity

Informace o platbě za 2. pololetí a Fond solidarity

Informace o platbě za 2. pololetí a Fond solidarity

20.01.2023

Vážení rodiče, účastníci zájmových aktivit a táborů,
 

od úterý 17. ledna 2023 vám budeme do vašeho účtu v Klientském centru DDM zasílat předpisy pro platbu na druhé pololetí školního roku 2022/2023.
 
Zaplacením daného předpisu (prosíme, použijte správný VS) automaticky potvrzujete přihlášku na druhé pololetí a účastník tak může plynule chodit na kroužky od února. Druhé pololetí začíná od středy 1. února 2023.
 
Jestliže již nyní víte, že vaše dítě nebude ve druhém pololetí na kroužku pokračovat, prosíme o napsání této skutečnosti co nejdříve na mail recepce@ddmm.cz. Velmi nám to pomůže při administraci přihlášek a případného včasného oslovení náhradníků.
 
V souvislosti s platbou za kroužky na druhé pololetí a platby za lyžařské tábory 2023 bychom vás rádi upozornili, že Dům dětí a mládeže Modřany se zapojil do opatření hlavního města Prahy, které směřuje ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023.
 
Podrobné informace o daném opatření naleznete zde. Vlastní text Opatření je součástí jedné ze tří příloh.
 
Pro Dům dětí mládeže Modřany se vztahuje Opatření č. 4 – FOND SOLIDARITY, které je určeno pro účastníky s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
 
Na základě tohoto Opatření vydal Dům dětí mládeže Modřany následující pravidla, na základě kterých bude administrovat a rozhodovat o žádostech žadatelům, kteří mají potřebu žádat o prominutí části úplaty za zájmový kroužek nebo lyžařské tábor 2023, s cílem zmírnit dopady inflace pro jejich domácnost.
 
  1. Žadatel o prominutí části úplaty za zápisné za kroužek na druhé pololetí školního roku 2022/2023 a žadatel o prominutí části úplaty za jarní lyžařské tábory podá žádost na předepsané formuláři ke stažení zde, nejpozději do 31. ledna 2023.
 
  1. Podmínkou žádosti o prominutí části úplaty je skutečnost, že žadatel již nezaplatil zápisné za druhé pololetí. V tomto případě vás žádáme, neplaťte dříve, než rozhodneme o vaší žádosti.
 
  1. Na Žádosti o příspěvek z FONDU SOLIDARITY uveďte u školského zařízení Dům dětí a mládeže Modřany a k vlastnímu odůvodnění pak na jaké zájmové kroužky či lyžařský tábor žádáte. Vyplněnou žádost podepsanou od zákonného zástupce doručte nejpozději do 31. 1. 2023.
​V případě, že Vaše dítě navštěvuje více kroužků a chcete žádat na každý kroužek, prosíme o podání žádosti na každý kroužek zvlášť s uvedením názvu kroužku a dne, kdy kroužek probíhá.
 
  1. Poštou
  2. Osobně zaměstnanci na recepci DDM Urbánkova nebo Herrmannova (ne do schránky)
  3. Datovou zprávou. ID datové schránky: q2azt9c
 
  1. Na základě množství podaných žádostí a finančních prostředků určených na toto Opatření ředitelka rozhodne o schválení či neschválení žádosti a výši příspěvku. V případě kladného vyřízení vám bude následně snížen předpis za platbu kroužku nebo lyžařského tábora a bude zaslán upravený předpis pro platbu. V případě zamítnutí žádosti Vás budeme informovat na mail uvedený v Klientském centru DDM.
 
  1. O žádosti může rozhodnout pouze ředitelka DDM. Pokud vaší žádosti nevyhoví, může to být z toho důvodu, že nesplňujete podmínky, které jsme uvedli, ale také z důvodu, že DDM nebude mít k dispozici dostatečné finance. Vyhovění žádosti tak není "nárokové" a vůči nevyhovění se nemůžete odvolat, ředitelka Vám rovněž nemusí sdělovat důvody nevyhovění.
 
  1. O možnosti podávat žádosti o prominutí úplaty na výjezdní tábory o letních prázdninách budou přihlášené účastníky informovat hlavní vedoucí jednotlivých táborů.

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.