Tábory

Tábory

Mám nárok na vrácení peněz, pokud odhlásím dítě z příměstského nebo pobytového tábora?
V případě, že žádáte o odhlášení z příměstského tábora, prosíme o vyplnění a zaslání příslušného formuláře, který je ke stažení na našich internetových stránkách. O výši a termínu vratky bude rozhodnuto v souladu s Vnitřním řádem a storno podmínkami pro danou zájmovou činnost.
 

Důležité informace k pobytovým / příměstským táborům

 • Pro přihlášení na LT/PT je důležité mít založené Klientské centrum na adrese: https://ddmmonet.iddm.cz/prihlaseni
 • Na LT/PT se lze přihlásit pouze přes Klientské centrum uživatele, nikoliv přes pedagoga nebo recepci DDM
 • V ceně LT je ubytování, strava 5x denně + pitný režim, pedagogický dozor, pojištění (program LT a případně vstupy)
 • V ceně PT je pedagogický dozor, oběd, pojištění (program PT a případně vstupy)
 • Zaslat 1. část platby a dodat podepsanou přihlášku akce na recepci DDM je nutné do 5 dnů od schválení účastníka. Účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplacenu celkovou částku/1. část platby a současně odevzdanou podepsanou přihlášku
 • Nedojde-li k připsání platby na účet a SOUČASNĚ k odevzdání fyzické podepsané přihlášky do 5 dnů od schválení přihlášky, bude v těchto případech zaslán informační e-mail (uvedený v Klientském centru) o zrušení přihlášky a místo bude nabídnuto náhradníkovi
 • Změna programu tábora je vyhrazena
 • Program všech táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou
 • Přihlásit se lze pouze na celý blok tábora. Sraz účastníků a podrobnosti týkající se tábora bude upřesněn v informačním e-mailu  
 • Rezervace míst na LT/PT není možná
 • Přihlášení je možné pouze online
 • Mají-li účastníci (jejich zákonní zástupci) možnost získat příspěvek ze sociálního fondu zaměstnavatele, vystaví DDM fakturu na základě žádosti účastníka podané do 5 dnů od přihlášení na PT. Žádosti stahujte zde a zasílejte na e-mail: m.mastalir@ddmm.cz
 • Cena pro pražské účastníky se liší (je nižší) z důvodu finanční podpory MHMP, která je určena pouze účastníkům trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze
 
Storno podmínky
 • V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu bude všem přihlášeným platba vrácena
 • Storno podmínky jsou stanoveny ve Vnitřním řádu DDM
 • V případě absence účastníka se účastnický poplatek nevrací. Výjimku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to nejpozději do 3 dnů od ukončení daného příměstského tábora. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel
 • Formulář je k dispozici na webových stránkách DDM. V tomto případě určuje výši storno poplatků hlavní vedoucí akce, na základě celkového vyúčtování proběhlé akce, v závislosti na režijních nákladech dané akce
 • Vrácení platby bude provedeno po vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny
 • Vrácení alikvotní částky úplaty včetně uplatněného storna bude provedeno nejpozději do 1 měsíce (s výjimkou letních táborů a soustředění, které budou vráceny do konce září příslušného roku)
 • Manipulační poplatek ve všech případech činí 20,- Kč

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.