Vratky

Vratky

Chci se odhlásit z kroužku a vrátit peníze, co mám udělat?
V případě, že chcete ze zájmového kroužku odhlásit je potřeba vyplnit formulář 
Žádost o odhlášení ze zájmové činnosti / Žádost o vrácení úplaty. Formulář je k dispozici na našich internetových stránkách v sekci Ke stažení.  Aby bylo možné vrátit finanční prostředky je potřeba splňovat důvody, které uvádí Vnitřní řád (změna rozvrhu u účastníků navštěvujících školu, nebo zdravotní důvody). Tyto skutečnosti musí být doloženy potvrzením školy, nebo lékaře. Žádost musí být odevzdána na recepci/do schránky  DDM Herrmannova 2016/24 s originálním podpisem žadatele.
 
Budou mi vráceny finanční prostředky, pokud se neúčastním zájmové činnosti na základě vlastního rozhodnutí?
Aby bylo možné vrátit finanční prostředky je potřeba splňovat důvody, které uvádí Vnitřní řád (změna rozvrhu u účastník navštěvujících školu, nebo zdravotní důvody). Tyto skutečnosti musí být doloženy potvrzením školy, nebo lékaře. Žádost musí být odevzdána na recepci/do schránky  DDM Herrmannova 2016/24 s originálním podpisem žadatele.


Jak mi budou kompenzovány hodiny, které neproběhly z důvodu uzavření/zrušení výuky ze strany DDM?
Účastníkům, kteří se nemohli z důvodu uzavření DDM na základě rozhodnutí vlády, účastnit zájmové činnosti, budou nevyčerpané lekce převedeny na 2. pololetí, v případě, že ani ve druhém pololetí by nebyly realizovány budou vráceny po ukončení školního roku. Není tedy potřeba podávat žádnou žádost. Obdobný postup je u lekcí zrušených ze strany DDM.


Pokud nechci v zájmové činnosti pokračovat v druhém pololetí, jak mi bude částka kompenzována?              
Všichni účastníci jsou na základě přihlášky přihlášeni na celý školní rok. Pouze jsou rozdělené platby do dvou pololetí. V případě, že nechcete v zájmové činnosti pokračovat, můžete požádat o vrácení alikvotní části úhrady prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na našich webových stránkách v záložce Ke stažení. Vaše žádost bude posouzena vedením DDM. Dle Vnitřního řádu je možné vrátit finanční prostředky pouze v případě, že se jedná o zdravotní důvody (potvrzení lékaře), případně změnu rozvrhu (potvrzení od ZŠ).

 
Mám nárok na vrácení peněz, pokud odhlásím dítě z příměstského nebo pobytového tábora?
V případě, že žádáte o odhlášení z příměstského tábora, prosíme o vyplnění a zaslání příslušného formuláře, který je 
ke stažení na našich internetových stránkách. O výši a termínu vratky bude rozhodnuto v souladu s Vnitřním řádem a storno podmínkami pro danou zájmovou činnost.
 
 
Jakým způsobem mi bude výplata vyplacena? Mohu si ji vyzvednout přímo v DDM?

  • Platby, které byly hrazeny převodem z bankovního účtu, budou vráceny na účet, ze kterého byly hrazeny.
  • Platby, které byly uhrazeny v hotovosti na recepci DDM, budou vráceny po předchozí telefonické domluvě na recepci DDM.
  • V případě, že byl zájmový kroužek uhrazen přes zaměstnavatele, je potřeba uplatnit vrácení částky prostřednictvím zaměstnavatele.

 
Co je variabilní symbol?
Variabilní symbol je číslo, pod kterým je evidována Vaše přihláška a následně párována platba. Pod tímto číslem jste prováděli úhradu prostřednictvím svého bankovního účtu. Toto číslo naleznete v Klientském centru.
 
 
Nenalezli jste odpověď na svou otázku?  
Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: 
recepce@ddmm.cz
Dotazy na vratky směřujte výhradně na e-mail: vratky@ddmm.cz

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.