Taneční soutěž M-Cup 2024

Taneční soutěž M-Cup 2024

Taneční soutěž M-Cup 2024

Aktuality a fotky sledujte po prokliku na našem Facebooku a zejména v události M-cupu.

I dnes pro velký zájem mimořádně můžete sledovat živý přenos zde.

Startovní listina nedělního dne:

Termín konání: 20. – 21. dubna 2024

Uzávěrka přihlášek: 29. března 2024 nebo do naplnění kapacity soutěže
 
Úhrada startovného: do 8. dubna 2024

Úhrada probíhá přes fakturu na stanovený bankovní účet.

Upozorňujeme, že počet startujících uvedený v přihlášce je závazný. Na základě něj bude vystavena faktura, kterou již nelze měnit. Prosíme trenéry, aby tuto skutečnost respektovali a předem zvážili počet přihlášených.
 
Nezaplacené choreografie budou po uplynutí termínu úhrady automaticky vyřazeny. Uhrazené startovné se nevrací.

Místo konání: 
Dům dětí a mládeže Modřany, sportovní hala
Adresa:
Herrmannova 2016/24
Praha 4 – Modřany, 143 00
 
Kontakt:
hlavní organizátor: 
v.pecoldova@ddmm.cz
hudba: k.hejnova@ddmm.cz
soupisky soutěžících: p.zalmanova@ddmm.cz

Časový harmonogram:

SOBOTA

8:00
MODERNÍ VÝRAZOVÝ TANEC (skupiny – BABY, KIDS, JUNIOR, SENIOR)
+ VYHLÁŠENÍ
 10:35
MODERNÍ VÝRAZOVÝ TANEC
sólo – KIDS, JUNIOR, SENIOR
duo/trio - KIDS, JUNIOR, SENIOR
malá formace - KIDS, JUNIOR, SENIOR
+ VYHLÁŠENÍ
 13:35
STREET DANCE (skupiny – BABY, KIDS)
+ VYHLÁŠENÍ
 15:10
STREET DANCE (skupiny – JUNIOR, SENIOR)
+ VYHLÁŠENÍ
 17:10
DISCO DANCE (skupiny – KIDS, JUNIOR, SENIOR)
+ VYHLÁŠENÍ
 18:25
STREET DANCE (duo/trio, malá formace – KIDS, JUNIOR, SENIOR)
+VYHLÁŠENÍ
 20:00
KONEC SOUTĚŽNÍHO DNE

 
Časy jsou orientační. Změna programu vyhrazena.

NEDĚLE
 
8:00
MAŽORETKY – BATON
malá formace - KIDS, JUNIOR, SENIOR
duo/trio - KIDS, JUNIOR, SENIOR
sólo – BABY, KIDS, JUNIOR, SENIOR
+ VYHLÁŠENÍ
13:30
MAŽORETKY – POM POM (skupiny - OLDIES)
MAŽORETKY BATON (skupiny – KIDS, JUNIOR, SENIOR)
+ VYHLÁŠENÍ
15:25
MAŽORETKY – POM POM (malé formace – BABY, KIDS, JUNIOR, SENIOR)
MAŽORETKY – POM POM (skupiny – KIDS, JUNIOR, SENIOR)
MAŽORETKY – POM POM (sólo, duo/trio - BABY)
+ VYHLÁŠENÍ
17:25
MAŽORETKY – POM POM (sólo, duo/trio - KIDS)
+ VYHLÁŠENÍ
18:20
MAŽORETKY – POM POM (duo/trio – JUNIOR, SENIOR)
MAŽORETKY – POM POM (sólo – JUNIOR, SENIOR)
+ VYHLÁŠENÍ
20:00
KONEC SOUTĚŽNÍHO DNE

Časy jsou orientační. Změna programu vyhrazena.

 

 
Časový limit sestav: 1:00 – 4:00 minuty
Startovné: 150 Kč/osoba/start
Vedoucí: na každých 10 soutěžících připadá 1 vedoucí zdarma


Vstupné
Vstupné pro diváky činí 50 Kč na osobu.
Děti do 6 let věku mají vstup zdarma.

Přihlašování:
Přihlašování probíhá prostřednictvím zaslání vyplněného přihlašovacího formuláře Google.
Pro každý soutěžní den je určen zvláštní formulář.
 
SOBOTA 20. 4. 2024


STOP STAV - již nepříjímáme žádné další choreografie
 
NEDĚLE 21. 4. 2024


STOP STAV - již nepříjímáme žádné další choreografie

Počet startujících v daném dni je omezen. Po dosažení kapacity soutěže či uzávěrce přihlášek již nebudeme přijímat další choreografie.
Přijata bude pouze přihláška, která bude vyplněna správně. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje označené jako povinné.
Po obdržení přihlášky vám bude zaslán seznam pro doplnění členů choreografií a ročníků narození.
 
Taneční disciplíny:

SOBOTA 20. 4. 2024

 • Moderní výrazový tanec – výrazový tanec, contemporary, parketové kompozice, tanec s rekvizitou, choreografie s příběhovou linií apod.
 • Street Dance - Break dance, Hip hop apod.
 • Disco dance - POZOR ZMĚNA DNE
NEDĚLE 21. 4. 2024
 • Mažoretky – BATON - baton, 2baton, flag apod.
 • Mažoretky – POM POM – tanec s třásněmi, cheerleaders, pom pom dance apod.
V případě malého počtu soutěžních formací v daných disciplínách mohou být vybrané disciplíny sloučeny. Bližší specifikaci v rámci jedné disciplíny uvádějte v přihlášce do poznámky (např. showdance, 2baton, flag apod.). Pořadatel však nezaručuje oddělení těchto poddisciplín od standartních disciplín.


Soutěžní kategorie
 • sólo                   1 soutěžící
 • duo/trio              2-3 soutěžící
 • malá formace    4-7 soutěžících
 • velká formace    8-30 soutěžících
Duplicitní přihlášení u sól a duí není povoleno. Jedna soutěžící nebo jedno duo nemůže startovat v dané disciplíny a kategorii vícekrát.
U věkové kategorie Oldies otevíráme pouze soutěžní kategorii velkých formací.
 
U méně obsazených věkových kategoriích si pořadatel vyhrazuje právo sloučit choreografie s blízkým věkovým průměrem.
 
Věkové kategorie:
 • Baby (do 7,49 let)
 • Kids (7,50-11,49 let)
 • Junior (11,50-14,49 let)
 • Senior (14,50-25,49 let)
 • Oldies (25,50 a více let)
Věkovou kategorii u velkých a malých formací (4 a více členů) určuje průměrný věk všech soutěžících členů. Rozhodující je věk dosažený v roce konání soutěže, tj. 2024, nikoli ke dni soutěže. U sól, duí i trií musí věk odpovídat stanovené kategorii, tj. netvoří se průměr, ale každá členka musí spadat do vybrané kategorie.
Za správné zařazení do věkové i soutěžní kategorie zodpovídá vedoucí. Při špatném zařazení může být kolektiv či jednotlivec ze soutěže vyloučen.

Výkonnostní úroveň
hobby – účastníci, kteří zažívají své soutěžní začátky a trénují pouze jednou týdně
profi – účastníci, kteří pravidelně navštěvují nepostupové i postupové soutěže nebo trénují více než jednou týdně
 
Prosíme trenéry a přihlašující zástupce soutěžících, aby výkonnostní úroveň volily dle zadaných kritérií.
V případě malého počtu soutěžních formací ve výkonnostních úrovních si pořadatel vyhrazuje právě tyto úrovně sloučit.
 
Hudební doprovod
Hudbu je nutné zaslat přes server Úschovna.cz předem na e-mail 
k.hejnova@ddmm.cz.
Hudbu pojmenujte názvem choreografie a do poznámky blíže identifikujte disciplínu a věkovou kategorii. Hudby nám prosím zaposílejte do 10. dubna.
Před začátkem soutěže lze hudbu vyzkoušet v čase prostorových zkoušek.
V hudbě není povoleno užití vulgarit.

Kostýmy
Soutěžní oblečení musí být vhodné vzhledem k věkové kategorii soutěžících a musí být zachován dobrý vkus. Nesmí odhalovat intimní partie ani spodní prádlo.
Na soutěži je zakázáno použití sypkých i gelových třpytek.
 
Registrace
Registrace bude probíhat u vstupu přes recepci DDM Herrmannova 2016/24. U registrace bude přítomen pouze vedoucí, děti je možné předem odvést do šatny. Vedoucí může být vyzván k doložení věku přihlášených soutěžících (kartička pojištěnce, pas, občanský průkaz, průkazky svazových asociací, žákovský průkaz). Fotokopie dokumentů budou akceptovány, pokud budou jasně čitelné a bez známek grafických úprav.
 
Zázemí
Každému souboru bude pořadatelem přidělen prostor na převlékání. Prostory budou sdílené s dalšími týmy. Buďte proto, prosím, ohleduplní k ostatním soutěžícím. Za odložené věci pořadatel nezodpovídá. Cennosti bude možné si předem uložit na recepci DDM. Udržujte v šatnách čistotu a chraňte majetek DDM.
K rozcvičení bude určen přilehlý prostor sálu Divadla Na Cikorce.
Pro diváky je určen prostor v hledišti sportovní haly. Diváci mají přístup na soutěžní plochu zakázán. Vstup do haly je možný pouze v návlecích nebo vlastním přezutí.
V hale je zakázáno jíst, vnášet lze pouze vodu v uzavíratelné lahvi. K dispozici bude venkovní bufet s občerstvením.
Soutěžící mohou trávit svůj čas před a po vystoupení po stranách soutěžní plochy.

Soutěžní plocha
Soutěžní plocha má rozměry 12x12 metrů.
Před zahájením soutěže budou probíhat prostorové zkoušky. V tomto čase lze využít plochu k nazkoušení nástupu, odchodu, případně konkrétních částí choreografie. Buďte prosím ohleduplní k ostatním soutěžícím a netrénujte ani nezkoušejte celé sestavy.
Nástup i odchod je krátký, bez hudebního doprovodu. Nástup ani odchod není součástí hodnocení poroty. Nástup bude probíhat z pravé zadní strany (z pohledu diváka), odchod na pravou přední stranu.
Vstup na soutěžní plochu je po celou dobu soutěže povolen jen v taneční obuvi nezanechávající stopy, případně v návlecích.

Startovní listina
Startovní listina bude soutěžícím týmům zaslána nejpozději týden před konáním soutěže.
Aktuální startovní listina po registraci bude vyvěšena v místě konání na několika viditelných místech.

Hodnocení
Porota bude složena z odborníků v daném nebo úzce souvisejícím tanečním odvětví.
Hodnotit se bude v oblastech:
 • choreografie a kompozice (využití prostoru, ztvárnění hudby, pestrost obrazců, návaznost prvků…)
 • pohybová technika (technika nášlapu, držení těla a paží, ladnost pohybu…)
 • estetický dojem (výběr kostýmů, tématika, hudební doprovod, originalita, vhodnost k věku,…)
 • případně dle disciplíny práce s náčiním (správnost provedených prvků, obtížnost, pestrost prvků…)
Hodnocení poroty je konečné a nelze se proti němu odvolávat.

Trenéři jsou zodpovědní za volbu náročnosti prvků vzhledem k věku a schopnostem dětí.

Vyhlašování
Na vyhlášení nastoupí vždy všechny soutěžící ve vyhlašované kategorii. Moderátorem budou vyhlášena jednotlivá umístění. První tři místa obdrží medaili, pohár, diplom a drobné věcné ceny. Dále umístění si odnesou diplom a památeční medaili.
 
Doprava a ubytování
Ubytování ani dopravu pořadatel nezajišťuje.
 
GDPR
Podává-li vedoucí přihlášku, zavazuje se dále zaslat i jmenný seznam účastníků, a to včetně data narození všech členů skupin nebo jednotlivců. Je v kompetenci vedoucích zajistit si od rodičů souhlas s předáním osobních údajů třetí straně (DDM Modřany). Jmenný seznam kolektivů nebude zveřejňován. Jméno a příjmení jednotlivců (sólo, duo a trio) bude zveřejněno v rozpisech a výsledkových listinách soutěže.
Na soutěži budou pořizovány fotografie a videozáznam za účelem propagace soutěže na webových stránkách a sociálních sítích DDM Modřany. Je v kompetenci vedoucích tanečních kolektivů, aby
s tímto obeznámili zákonné zástupce vystupujících dětí.


Odesláním přihlášky souhlasíte s tím, že jste byli s výše uvedenými skutečnostmi seznámeni.

Minulý ročník


Sestřih M-Cup 2023 – sobota 6. 5.

Sestřih M-Cup 2023 – neděle 7. 5.

 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.