Taneční soutěž M-Cup

Taneční soutěž M-Cup

Taneční soutěž M-CupTermín konání: 6. – 7. května 2023
Uzávěrka přihlášek: 17. dubna 2023 (nebo do naplnění kapacity)


Úhrada startovného: do 25. dubna 2023 (úhrada přes fakturu na stanovený bankovní účet)
Nezaplacené choreografie budou po uplynutí termínu automaticky vyřazeny.


Místo konání: Dům dětí a mládeže Modřany, sportovní hala
Adresa:
Herrmannova 2016/24
Praha 4 – Modřany, 143 00
 
Kontakt:
hlavní organizátor: v.pecoldova@ddmm.cz, tel.: 732 300 375
hudba: k.hejnova@ddmm.cz

Časový harmonogram:
Bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek.
Předpokládaný čas začátku soutěže je po oba soutěžní dny okolo 9:00 h.
 
Časový limit sestav: 1:00 – 4:00 minuty
Startovné: 150 Kč/osoba/start
Vedoucí: na každých 10 soutěžících připadá 1 vedoucí zdarma
Po uzávěrce přihlášek se startovné nevrací.


Vstupné
Vstupné pro diváky činí 50 Kč na osobu.
Děti do 6 let věku mají vstup zdarma.

Přihlašování:

Přihlašování probíhá prostřednictvím zaslání vyplněného přihlašovacího formuláře Google.
Pro každý soutěžní den je určen zvláštní formulář.
 
SOBOTA 6. 5. 2023

Přihlašování již bylo uzavřeno.
 
NEDĚLE 7. 5. 2023

Přihlašování již bylo uzavřeno.

Počet startujících choreografií v dané kategorii je omezen. Po dosažení kapacity soutěže či uzávěrce přihlášek již nebudeme přijímat další choreografie.
Přijata bude pouze přihláška, která bude vyplněna správně. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje označené jako povinné.
Po obdržení přihlášky vám bude zaslán seznam pro doplnění členů choreografií a ročníků narození.
 
Taneční disciplíny:

SOBOTA 6. 5. 2023
 • Moderní tanec – výrazový tanec, contemporary, parketové kompozice, muzikál, jazz apod.
 • Show dance - tanec s rekvizitou, choreografie s příběhovou linií
 • Street Dance - Break dance, Hip hop apod.
NEDĚLE 7. 5. 2023
 • Disco dance
 • Sportovní styly – aerobic, zumba, gymnastika, cheerleaders, pom pom dance apod.
 • Mažoretky – baton, flag
V případě malého počtu soutěžních formací v daných disciplínách mohou být vybrané disciplíny sloučeny.

Soutěžní kategorie
 • sólo                   1 soutěžící
 • duo/trio              2-3 soutěžící
 • malá formace    4-7 soutěžících
 • velká formace    8-30 soutěžících
Duplicitní přihlášení u sól a duí není povoleno. Jedna soutěžící nebo jedno duo nemůže startovat v dané disciplíny a kategorii vícekrát.
U věkové kategorie Oldies otevíráme pouze soutěžní kategorii velkých formací.
 
U méně obsazených věkových kategoriích si pořadatel vyhrazuje právo sloučit choreografie s blízkým věkovým průměrem.
 
Věkové kategorie:
 • Baby (4-6 let)
 • Kids (7-11 let)
 • Junior (12-14 let)
 • Senior (15-25 let)
 • Oldies (25 a více let)
Věkovou kategorii u velkých a malých formací (4 a více členů) určuje průměrný věk všech soutěžících členů. Rozhodující je věk dosažený v roce konání soutěže, tj. 2023, nikoli ke dni soutěže. U sól, duí i trií musí věk odpovídat stanovené kategorii.
Za správné zařazení do věkové i soutěžní kategorie zodpovídá vedoucí. Při špatném zařazení může být kolektiv či jednotlivec ze soutěže vyloučen.

Výkonnostní úroveň
hobby – účastníci, kteří zažívají své soutěžní začátky a trénují pouze jednou týdně
profi – účastníci, kteří pravidelně navštěvují nepostupové i postupové soutěže a trénují více než jednou týdně
 
Prosíme trenéry a přihlašující zástupce soutěžících, aby výkonnostní úroveň volily dle zadaných kritérií.
V případě malého počtu soutěžních formací ve výkonnostních úrovních si pořadatel vyhrazuje právě tyto úrovně sloučit.
 
Hudební doprovod
Hudbu je nutné zaslat přes server Úschovna.cz předem na e-mail k.hejnova@ddmm.cz.
Hudbu pojmenujte názvem choreografie a do poznámky blíže identifikujte disciplínu a věkovou kategorii.
Před začátkem soutěže lze hudbu vyzkoušet v čase prostorových zkoušek.
V hudbě není povoleno užití vulgarit.

Kostýmy
Soutěžní oblečení musí být vhodné vzhledem k věkové kategorii soutěžících a musí být zachován dobrý vkus. Nesmí odhalovat intimní partie ani spodní prádlo.
Na soutěži je zakázáno použití sypkých i gelových třpytek.
 
Registrace
Registrace bude probíhat u vstupu přes recepci DDM Herrmannova 2016/24. U registrace bude přítomen pouze vedoucí, děti je možné předem odvést do šatny. Vedoucí může být vyzván k doložení věku přihlášených soutěžících (kartička pojištěnce, pas, občanský průkaz, průkazky svazových asociací, žákovský průkaz). Fotokopie dokumentů budou akceptovány, pokud budou jasně čitelné a bez známek grafických úprav.
 
Zázemí
Každému souboru bude pořadatelem přidělen prostor na převlékání. Prostory budou sdílené s dalšími týmy. Buďte proto, prosím, ohleduplní k ostatním soutěžícím. Za odložené věci pořadatel nezodpovídá. Cennosti bude možné si předem uložit na recepci DDM. Udržujte v šatnách čistotu a chraňte majetek DDM.
K rozcvičení bude určen přilehlý prostor sálu Divadla Na Cikorce.
Pro diváky je určen prostor v hledišti sportovní haly. Diváci mají přístup na soutěžní plochu zakázán.
V hale je zakázáno jíst, vnášet lze pouze vodu v uzavíratelné lahvi. K dispozici bude venkovní bufet s občerstvením.
Soutěžící mohou trávit svůj čas před a po vystoupení po stranách soutěžní plochy.

Soutěžní plocha
Soutěžní plocha má rozměry 12x12 metrů.
Před zahájením soutěže budou probíhat prostorové zkoušky. V tomto čase lze využít plochu k nazkoušení nástupu, odchodu, případně konkrétních částí choreografie. Buďte prosím ohleduplní k ostatním soutěžícím a netrénujte ani nezkoušejte celé sestavy.
Nástup i odchod je krátký, bez hudebního doprovodu. Nástup ani odchod není součástí hodnocení poroty. Nástup bude probíhat z pravé zadní strany (z pohledu diváka), odchod na pravou přední stranu.
Vstup na soutěžní plochu je po celou dobu soutěže povolen jen v taneční obuvi nezanechávající stopy, případně v návlecích.

Startovní listina
Startovní listina bude soutěžícím týmům zaslána nejpozději týden před konáním soutěže.
Aktuální startovní listina po registraci bude vyvěšena v místě konání na několika viditelných místech.

Hodnocení
Porota bude složena z odborníků v daném nebo úzce souvisejícím tanečním odvětví.
Hodnotit se bude v oblastech:
 • choreografie a kompozice (využití prostoru, ztvárnění hudby, pestrost obrazců, návaznost prvků…)
 • pohybová technika (technika nášlapu, držení těla a paží, ladnost pohybu…)
 • estetický dojem (výběr kostýmů, tématika, hudební doprovod, originalita, vhodnost k věku,…)
 • případně dle disciplíny práce s náčiním (správnost provedených prvků, obtížnost, pestrost prvků…)
Hodnocení poroty je konečné a nelze se proti němu odvolávat.

Trenéři jsou zodpovědní za volbu náročnosti prvků vzhledem k věku a schopnostem dětí.

Vyhlašování
Na vyhlášení nastoupí vždy všechny soutěžící ve vyhlašované kategorii. Moderátorem budou vyhlášena jednotlivá umístění. První tři místa obdrží medaili, pohár, diplom a drobné věcné ceny. Dále umístění si odnesou diplom a památeční medaili.
 
Doprava a ubytování
Ubytování ani dopravu pořadatel nezajišťuje.
 
GDPR
Podává-li vedoucí přihlášku, zavazuje se dále zaslat i jmenný seznam účastníků, a to včetně data narození všech členů skupin nebo jednotlivců. Je v kompetenci vedoucích zajistit si od rodičů souhlas s předáním osobních údajů třetí straně (DDM Modřany). Jmenný seznam kolektivů nebude zveřejňován. Jméno a příjmení jednotlivců (sólo, duo a trio) bude zveřejněno v rozpisech a výsledkových listinách soutěže.
Na soutěži budou pořizovány fotografie a videozáznam za účelem propagace soutěže na webových stránkách a sociálních sítích DDM Modřany. Je v kompetenci vedoucích tanečních kolektivů, aby
s tímto obeznámili zákonné zástupce vystupujících dětí.
Odesláním přihlášky souhlasíte s tím, že jste byli s výše uvedenými skutečnostmi seznámeni.

Minulý ročník

Fotogalerie M-Cup 2022

Sestřih M-Cup 2022


 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.