01.03.2021 Přihlašování na letní tábory 1. března od 12 hodin online

V pondělí 1. března ve 12 hodin spouštíme přihlašování na letní příměstské i pobytové tábory. Připomínáme, že přihlášení je možné pouze online skrze Klientské centrum. Zkontrolujte si, prosíme, včas funkčnost přihlášení do KC a v případě jakýchkoliv problémů s Klientským centrem napište na e-mail: recepce@ddmm.cz. Nové Klientské centrum si pohodlně založíte na našem webu v záložce Zájmové kroužky.

01.02.2021 Odmaturuj z angličtiny

Nové online lekce Odmaturuj z angličtiny jsou určeny pro všechny letošní maturanty. Zahrnují gramatiku na didaktické testy i různá konverzační témata, aby je u ústní části maturity nic nezaskočilo. Přihlášení je možné na našem webu v sekci Zájmové kroužky.

18.01.2021 DDM je uzavřen

Usnesením Vlády ČR byl vydán zákaz osobní přítomnosti účastníků v DDM. Až do odvolání nemohou probíhat v našem DDM žádné kroužky, kromě zájmové činnosti, která je realizovaná prostřednictvím distančního vzdělávání a online lekcí.

14.12.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

DŠA-angličtina PO

Výuka angličtiny bude přizpůsobena úrovni osvojených dovedností každého přihlášeného účastníka. Třída tedy není v nabízených kroužcích angličtiny záměrně uváděna.Domeček školních aktivit probíhá od pondělí do čtvrtka vždy mezi 14:00 a 17:30 a je zdarma. Je však potřeba se na něj přihlásit, jako na kroužek DDM. Přihlášení na konkrétní výuku dle předmětů najdete na našich webových stránkách v sekci Zájmové kroužky, a také ve svém Klientském centru.

Kód 103544
Název DŠA-angličtina PO
Místo konání Mimo stálé objekty
Hlavní vedoucí Magdalena Hyblerová
Věková skupina 7-11 let
Vybavení na kroužek připojení přes Microsoft Teams
Jiná ujednání k přihlašování od 18.1.
Cena 1. pololetí 1,- Kč
Cena 2. pololetí 1,- Kč
Datum zahájení 18.01.2021
Dny konání PO 15:00-15:45
Kontakt m.hyblerova@ddmm.cz; skoladdmm@ddmm.cz
Volná místa Přijímáme náhradníky