18.01.2021 Domeček školních aktivit

Otevřeli jsme pro Vás další kroužky doučování z angličtiny, českého jazyka, matematiky a vlastivědy. Výuka předmětu bude přizpůsobena úrovni osvojených dovedností každého přihlášeného účastníka. Třída tedy není v nabízeném kroužku záměrně uváděna. Domeček školních aktivit je zdarma. Je však potřeba se na něj přihlásit jako na kroužek DDMM.

07.01.2021 DDM je uzavřen

Usnesením Vlády ČR byl vydán zákaz osobní přítomnosti účastníků v našem DDM až do 22. ledna 2021. Po tuto dobu tedy nemohou probíhat v našem DDM žádné kroužky, kromě zájmové činnosti, která je realizovaná prostřednictvím on-line lekcí.

15.12.2020 Zimní lyžařský tábor Herlíkovice 2021

Spustili jsme pro vás online přihlašování na Zimní lyžařský tábor Herlíkovice 2021, který proběhne v termínu jarních prázdnin Prahy 1 - 5., tedy 20. 2. - 27. 2. 2021. Více informací a možnost přihlášení naleznete při rozklinutí tábora v záložce Tábory.

14.12.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

Sólový zpěv III

Účastníci tohoto kroužku se kromě zpěvu nejrůznějších písní věnují i podstatě správného dýchání a rozvoji artikulace. U starších uchazečů je kladen větší důraz na hlasovou techniku a hlasovou hygienu, které jsou zodpovědné za zdraví hlasu. Účastníci se dále seznámí s různými hudebními styly, jako je blues, jazz, rock, pop, aj., a jejich interpretací, která je u každého z nich odlišná. Písně vybírají účastníci společně s lektorem. Důležité je si z každé hodiny něco odnést a užít si radost z hudby.Kód 104804
Název Sólový zpěv III
Místo konání DDM Urbánkova
Hlavní vedoucí Petra Mudráková
Věková skupina 8-10 let
V ceně zahrnuto pojištění, lektor
Cena 1. pololetí 2200,- Kč
Datum zahájení 16.09.2020
Datum ukončení 08.06.2021
Dny konání ST 17:00-17:55
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno