30.06.2020 Aktualizace vnitřního řádu

Vnitřní řád DDM Modřany byl aktualizován k datu 10. června 2020. Naleznete jej k nahlédnutí i stažení v záložce Ke stažení.

25.06.2020 Vratky za neuskutečněné kroužky do 30.6. 12 hodin

Žádosti o vratky za neuskutečněné kroužky přijímáme do 30. 6. do 12 hodin, a sice do schránky DDM Herrmannova. Na později podané žádosti již nebudeme moci reagovat.

18.06.2020 Letní pobytové a příměstské tábory

Na základě příznivého vývoje mohou nyní proběhnout veškeré plánované prázdninové tábory. Podrobné informace k jednotlivým táborům obdržíte od lektora minimálně týden před zahájením samotného tábora do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru. V případě změn s ohledem na vývoj epidemiologické situace budete informováni.

10.06.2020 Nový sportovní program Pohybové hry

Od školního roku 2020/2021 budou kroužky Základy míčových her a pohybová všestrannost; Sportovní a pohybové hry; Karásek–pohybová všestrannost a hry součástí nového sportovního programu Pohybové hry. V těchto kroužcích budou děti cvičit dle námi vytvořené metodiky. Tento program nabídne přihlášeným účastníkům a jejich rodičům různé akce navíc: např. přednášky o výživě dětí, besedy a další. Program budeme postupně rozšiřovat a vylepšovat. Kompletní metodiku sportovního programu najdete na našem webu v sekci Ke stažení.

Sólový zpěv

Účastník tohoto kroužku se kromě zpěvu nejrůznějších písní věnuje i podstatě správného dýchání a rozvoji artikulace. U starších uchazečů je kladen větší důraz na hlasovou techniku a?hlasovou hygienu, které jsou zodpovědné za zdraví hlasu. Účastník se dále seznámí s?různými hudebními styly, jako je blues, jazz, rock, pop, aj., a jejich interpretací, která je u?každého z nich odlišná. Písně vybírají lektor a žák společně. Důležité je si z?každé hodiny něco odnést a užít si radost z hudby.??

Kroužek je určen pouze pro jednoho účastníka.?

Kód 104803
Název Sólový zpěv
Místo konání DDM Herrmannova
Hlavní vedoucí Petra Mudráková
Věková skupina 12-15 let
V ceně zahrnuto pojištění, lektor
Cena 1. pololetí 2200,- Kč
Datum zahájení 16.09.2020
Datum ukončení 09.06.2021
Dny konání ST 18:00-18:55
Volná místa 1.pololetí poslední místo!
Volná místa 2.pololetí obsazeno