09.08.2020 Příjezd tábora Pod Kletí

plánujeme na cca 13 hod.Informaci o příjezdu upřesníme na tomto místě, podle aktuálních podmínek na cestě.

07.08.2020 PT Cyklo turistický - poslední volné místo

Máme poslední volné místo na příměstském táboře, který bude v termínu 17.-21. srpna 2020. Cyklistické okruhy jsou naplánované na 25 - 40km s převýšením do 700m. Počítá se tedy s určitou fyzickou a technickou zdatností jízdy na kole. Přihlásit se můžete online v záložce tábory nebo telefonicky přes recepci 244 400 334.

30.06.2020 Aktualizace vnitřního řádu

Vnitřní řád DDM Modřany byl aktualizován k datu 10. června 2020. Naleznete jej k nahlédnutí i stažení v záložce Ke stažení.

18.06.2020 Letní pobytové a příměstské tábory

Na základě příznivého vývoje mohou nyní proběhnout veškeré plánované prázdninové tábory. Podrobné informace k jednotlivým táborům obdržíte od lektora minimálně týden před zahájením samotného tábora do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru. V případě změn s ohledem na vývoj epidemiologické situace budete informováni.

10.06.2020 Nový sportovní program Pohybové hry

Od školního roku 2020/2021 budou kroužky Základy míčových her a pohybová všestrannost; Sportovní a pohybové hry; Karásek–pohybová všestrannost a hry součástí nového sportovního programu Pohybové hry. V těchto kroužcích budou děti cvičit dle námi vytvořené metodiky. Tento program nabídne přihlášeným účastníkům a jejich rodičům různé akce navíc: např. přednášky o výživě dětí, besedy a další. Program budeme postupně rozšiřovat a vylepšovat. Kompletní metodiku sportovního programu najdete na našem webu v sekci Ke stažení.

English art class I

English art class je určená dětem, které se již s angličtinou setkaly v rámci výuky na ZŠ. Výuka probíhá převážně v angličtině, a není proto vhodná pro úplné začátečníky. Děti si během konverzace osvojí základní obraty, rozšíří slovní zásobu k zadanému tématu a ztratí ostych z aktivního užívání jazyka.
V rámci výtvarné tvorby si děti vyzkouší nejrůznější výtvarné techniky kresby, malby, grafiky, plošnou i prostorovou tvorbou, ale také studijní i volnou tvorbou.

Kód 104101
Název English art class I
Místo konání DDM Herrmannova
Hlavní vedoucí Magdalena Hyblerová
Věková skupina 10-12 let
Cena 1. pololetí 1500,- Kč
Datum zahájení 14.09.2020
Datum ukončení 07.06.2021
Dny konání PO 17:00-18:25
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí obsazeno