30.06.2020 Aktualizace vnitřního řádu

Vnitřní řád DDM Modřany byl aktualizován k datu 10. června 2020. Naleznete jej k nahlédnutí i stažení v záložce Ke stažení.

25.06.2020 Vratky za neuskutečněné kroužky do 30.6. 12 hodin

Žádosti o vratky za neuskutečněné kroužky přijímáme do 30. 6. do 12 hodin, a sice do schránky DDM Herrmannova. Na později podané žádosti již nebudeme moci reagovat.

18.06.2020 Letní pobytové a příměstské tábory

Na základě příznivého vývoje mohou nyní proběhnout veškeré plánované prázdninové tábory. Podrobné informace k jednotlivým táborům obdržíte od lektora minimálně týden před zahájením samotného tábora do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru. V případě změn s ohledem na vývoj epidemiologické situace budete informováni.

10.06.2020 Nový sportovní program Pohybové hry

Od školního roku 2020/2021 budou kroužky Základy míčových her a pohybová všestrannost; Sportovní a pohybové hry; Karásek–pohybová všestrannost a hry součástí nového sportovního programu Pohybové hry. V těchto kroužcích budou děti cvičit dle námi vytvořené metodiky. Tento program nabídne přihlášeným účastníkům a jejich rodičům různé akce navíc: např. přednášky o výživě dětí, besedy a další. Program budeme postupně rozšiřovat a vylepšovat. Kompletní metodiku sportovního programu najdete na našem webu v sekci Ke stažení.

Sportovní a kondiční průprava

ZK je zaměřen na rozvoj fyzické zdatnosti a obratnosti, aplikaci dynamického a statického strečinku, upevnění návyku správného držení těla, nárůst síly pomocí posilovacích a vytrvalostních cvičení, a v neposlední řadě se zaměříme na dechové cvičení, jeho intervaly, relaxační a odpočinkové techniky. Kroužek také zajistí skupinové sportovní aktivity, míčové hry a vzájemnou socializaci ve skupině.

Kód 100607
Název Sportovní a kondiční průprava
Místo konání DDM Herrmannova
Hlavní vedoucí Veronika Vavrušková
Věková skupina 8-12 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, obutí do tělocvičny
Cena 1. pololetí 1100,- Kč
Datum zahájení 16.09.2020
Datum ukončení 09.06.2021
Dny konání ST 14:00-14:55
Kontakt v.vavruskova@ddmm.cz
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno