30.06.2020 Aktualizace vnitřního řádu

Vnitřní řád DDM Modřany byl aktualizován k datu 10. června 2020. Naleznete jej k nahlédnutí i stažení v záložce Ke stažení.

25.06.2020 Vratky za neuskutečněné kroužky do 30.6. 12 hodin

Žádosti o vratky za neuskutečněné kroužky přijímáme do 30. 6. do 12 hodin, a sice do schránky DDM Herrmannova. Na později podané žádosti již nebudeme moci reagovat.

18.06.2020 Letní pobytové a příměstské tábory

Na základě příznivého vývoje mohou nyní proběhnout veškeré plánované prázdninové tábory. Podrobné informace k jednotlivým táborům obdržíte od lektora minimálně týden před zahájením samotného tábora do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru. V případě změn s ohledem na vývoj epidemiologické situace budete informováni.

10.06.2020 Nový sportovní program Pohybové hry

Od školního roku 2020/2021 budou kroužky Základy míčových her a pohybová všestrannost; Sportovní a pohybové hry; Karásek–pohybová všestrannost a hry součástí nového sportovního programu Pohybové hry. V těchto kroužcích budou děti cvičit dle námi vytvořené metodiky. Tento program nabídne přihlášeným účastníkům a jejich rodičům různé akce navíc: např. přednášky o výživě dětí, besedy a další. Program budeme postupně rozšiřovat a vylepšovat. Kompletní metodiku sportovního programu najdete na našem webu v sekci Ke stažení.

Sportovní a pohybové hry

Zápis na kroužky v ZŠ Rakovského NEBUDE probíhat v červnu, ale od 1. září 2020 s tím, že žáci ZŠ Rakovského budou mít do 3. září přednostní zápis.

Kroužek Sportovní a pohybové hry, je zařazen do nového projektu, který v DDM Modřany od školního roku 2020/2021 začne probíhat. Více informací na stránkách www.ddmm.cz.

V zájmovém kroužku pomocí různých pohybových a sportovních her rozvíjíme celkovou pohybovou kulturu. Cílem je motivovat účastníky k pozitivnímu vnímání sportu. Děti si vyzkouší běh, intervalový běh, míčové sporty, úpolové?hry a další zábavná silová, obratnostní i pohybová cvičení. K naplnění tohoto cíle nám pomohou stanoviště, na nichž si děti vyzkouší širokou škálu aktivit. Veškeré aktivity jsou podávány formou hry, která je pro děti nejlepším nástrojem k učení.

Pro žáky ZŠ Rakovského garantujeme přijetí na vybrané zájmové kroužky v případě přihlášení v termínu 1.-3. září 2020 (on-line zápis),rozhoduje datum přihlášení a samozřejmě i kapacita kroužku. Přihlášeným zájemcům z jiných škol, bude v případě volných míst, potvrzena přihláška od 4. září 2020.

Kód 101504
Název Sportovní a pohybové hry
Místo konání ZŠ Rakovského
Hlavní vedoucí Matěj Šplíchal
Věková skupina 7-11 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, sálová obuv
V ceně zahrnuto pojištění, lektor
Jiná ujednání lektor děti vyzvednává v družině ZŠ RAK
Cena 1. pololetí 1100,- Kč
Datum zahájení 14.09.2020
Datum ukončení 07.06.2021
Dny konání PO 15:10-16:00
Kontakt m.splichal@ddmm.cz
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí obsazeno