11.03.2020 Domeček on-line

Naše dveře jsou zavřené, ale my pro tebe chystáme aktivity dál! Více informací o projektu Domeček on-line nalezneš v sekci články v pravé části hlavní strany webových stránek.

28.02.2020 Přihlašování na PT

Upozorňujeme zájemce o přihlášení na PT, že přihlašování je možné pouze on-line přes Klientské centrum DDM (https://ddmmonet.iddm.cz/prihlaseni). Prosíme o zřízení přístupu do Klientského centra a kontrolu funkčnosti s dostatečným předstihem.

23.01.2020 Kola a koloběžky musí zůstat venku

Milí rodiče a účastníci kurzů, dovolujeme si vás upozornit, že s platností od 23.1. 2020 není dovolen vstup do budovy s jízdními koly a koloběžkami. K jejich odložení slouží venkovní stojan, kde si můžete svá kola přineseným zámkem zajistit. Za odložené věci nijak neručíme. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto pravidla. Vaše DDM

Angličtina - děti

V průběhu hodin se budou děti učit slovní zásobě a gramatickým jevům, které odpovídají požadavkům na jejich věkovou skupinu v rámci školního vzdělávání. Cílem je, aby účastníci dokázali vyjádřit své názory a požadavky v běžné komunikaci v základním okruhu témat, rozvíjeli dosud získané komunikační dovednosti rozšiřováním slovní zásoby a osvojováním nových gramatických a fonetických pravidel. V hodinách bude kladen důraz na aktivní zapojení účastníků a praktické využití jazyka.

Kód 193214
Název Angličtina - děti
Místo konání DDM Herrmannova
Hlavní vedoucí Veronika Pecoldová
Věková skupina 9-12 let
V ceně zahrnuto pojištění, lektor
Cena 1. pololetí 1500,- Kč
Cena 2. pololetí 1500,- Kč
Datum zahájení 18.09.2019
Datum ukončení 10.06.2020
Dny konání ST 14:15-15:10
Volná místa 1.pololetí poslední místo!
Volná místa 2.pololetí poslední místo!