18.09.2019 Nový kroužek stolního tenisu

Pro velký zájem jsme pro vás otevřeli nový kroužek stolního tenisu. Probíhat bude každou středu od 14:45 na pobočce Urbánkova. Více informací o kroužku a možnost přihlášení naleznete v záložce Zájmové kroužky.

16.09.2019 Zájmové kroužky

Kroužky začínají od 16. září 2019 na obou pobočkách DDM, kromě kroužků, které mají upraven začátek v jiném termínu.

10.09.2019 Sportuj po škole za školou

Pro žáky ZŠ K Dolům jsme za finanční podpory MHMP opět spustili projekt Sportuj po škole za školou, kdy jsou dětem nabízeny sportovní kroužky ZDARMA. Nabídka v sekci "Sportovní kroužky". Úterní kroužek pro 4-5 třídu a páteční pro 1-3 třídu.

05.09.2019 Spuštěno přihlašování na zimní tábor Hochficht

Dnešním dnem jsme spustili přihlašování na lyžařský tábor o jarních prázdninách v termínu 16. - 21. 2. 2020. Pro velký zájem jsme navýšili kapacitu na 40 účastníků.

Angličtina - děti

V průběhu hodin se budou děti učit slovní zásobě a gramatickým jevům, které odpovídají požadavkům na jejich věkovou skupinu v rámci školního vzdělávání. Cílem je, aby účastníci dokázali vyjádřit své názory a požadavky v běžné komunikaci v základním okruhu témat, rozvíjeli dosud získané komunikační dovednosti rozšiřováním slovní zásoby a osvojováním nových gramatických a fonetických pravidel. V hodinách bude kladen důraz na aktivní zapojení účastníků a praktické využití jazyka.

Kód 193214
Název Angličtina - děti
Místo konání DDM Herrmannova
Hlavní vedoucí Veronika Pecoldová
Věková skupina 9-12 let
V ceně zahrnuto pojištění, lektor
Cena 1. pololetí 1500,- Kč
Datum zahájení 18.09.2019
Datum ukončení 10.06.2020
Dny konání ST 14:15-15:10
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno