24.05.2019 Den dětí, kouzel a čarování 30. května 2019

Těšíme se na vás na dni dětí, akci kterou pořádáme ve čtvrtek 30. května od 15:00 do 19:00 hod. v našem areálu DDM Herrmannova. Tento den se nekonají žádné zájmové kroužky, děkujeme.

22.05.2019 Centrum pro předškolní děti

Zápis na nový školní rok 2019/2020 proběhne v měsíci červnu. Bližší termín zápisu bude zveřejněn na našich webových stránkách v červnu 2019.

20.05.2019 nový sportovní kroužek

Otevíráme nový kroužek tenisu. 20. 5. - 22. 6. 2019. Kroužek se bude konat na tenisových kurtech TO Spartak Modřany (ulice Kabeláčova 262/4, Praha 4, 10 min od DDM Herrmannova). Plakát ke kroužku si můžete stáhnout v záložce ke stažení. V případě zájmu kontaktujte Marka Dastycha - m.dastych@ddmm.cz.

Taneční přípravka s prvky gymnastiky

V kroužku si děti pomoci pohybových a tanečních her, rytmických cvičení a jednoduchých tanečních kroků osvojují orientaci v prostoru a koordinaci pohybů. Kroužek je více zaměřen na rozvoj ohebnosti a gymnastické prvky. Důraz je kladen na správné držení těla ve všech základních polohách. Cílem je rozvíjení nejen gymnastických prvků, ale i rozvoj taneční techniky, tanečního projevu dětí a jejich hudebního cítění.

Kód 181705
Název Taneční přípravka s prvky gymnastiky
Místo konání DDM Herrmannova
Hlavní vedoucí Veronika Pecoldová
Věková skupina 5-6 let
Vybavení na kroužek trikot, legíny, taneční obuv
V ceně zahrnuto pojištění, lektor
Jiná ujednání trikot jednotný na vystoupení
Cena 1. pololetí 1100,- Kč
Cena 2. pololetí 1100,- Kč
Datum zahájení 19.09.2018
Datum ukončení 12.06.2019
Dny konání ST 15:00-15:55
Volná místa 1.pololetí poslední místo!
Volná místa 2.pololetí poslední místo!