19.03.2019 Velikonoční jarmark 13. 4.

Vstupenky na tradiční Velikonoční jarmark jsou v prodeji na recepci Herrmannova od 1. března. Vstupné je 40 Kč za dítě a 60 Kč za dospělého. Těšíme se na vás.

04.03.2019 volná místa v kroužcích

Máme volná místa ve Sportovním aerobiku, Angličtině doučování a Street dance/Hip hop, přihlásit se můžete online v záložce kroužky.

21.01.2019 Doklad o zaplacení zájmového kroužku

Upozorňujeme, že v případě potřeby vystavení dokladu o zaplacení zájmového kroužku (pouze u VzP) je nutné požádat DDM o vystavení faktury. Jiné potvrzení VzP neakceptuje. Děkujeme za pochopení.

21.01.2019 Přihlášky na zájmový kroužek šk.r. 2018/19

Přihlášky nových účastníků na zájmové kroužky pro šk.r. 2018/19 (únor-červen) prosíme doručit do DDM s originálním podpisem a to buď osobně na recepci DDM (možno využít schránku před budovou) nebo poštou a to nejpozději v první den účasti na ZK.

05.12.2018 Přihlašování na kroužky

je možné i v průběhu školního roku. Zda jsou na kroužku volná místa zjistíte u každého jednotlivého kroužku v záložce Zájmové útvary. Platba za pozdější nástup na ZK je krácena dle pravidel uvedených ve Vnitřním řádu DDM...

Rozvojový klubík R+D - Poupátko

Lekce jsou zaměřeny na hravé rozvíjení všech oblastí psychomotorického vývoje dětí: hrubé a jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání, soustředění pozornosti, rytmické a hudební cítění. Hry s dětmi jsou prokládány krátkými informačními vstupy ohledně vývojových stupňů v daných oblastech - dozvíte se, co u svého dítěte sledovat a jak dané oblasti přirozeně stimulovat v domácím prostředí. Zdravý rozvoj všech smyslů v dětském věku je zásadní pro budoucí zvládnutí všech školních dovedností a jejich stimulace je nejlepší prevencí obtíží v oblasti čtení, psaní či mluvení. . Jakékoliv dotazy a nejasnosti můžete během lekce konzultovat s lektorkou - speciální pedagožkou.

Kód 183801
Název Rozvojový klubík R+D - Poupátko
Místo konání DDM Herrmannova
Hlavní vedoucí Jana Jirsová
Věková skupina 2-3 let
V ceně zahrnuto rodič+dítě NUTNO přihlásit rodiče i dítě
Cena 1. pololetí 1400,- Kč
Cena 2. pololetí 1400,- Kč
Datum zahájení 17.09.2018
Datum ukončení 10.06.2019
Dny konání PO 09:00-09:55
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno