23.09.2021 Kroužky kláves a sólového zpěvu

Nově pro vás letos otevíráme dlouho očekávané zájmové kroužky hry na klávesy a také sólového zpěvu, které poběží od 11. října. Přihlásit se můžete v záložce Zájmové kroužky.

22.09.2021 Pondělí 27.9.

Sportovní zájmová činnost v DDM proběhne tento den bez omezení (kromě ZK v ZŠ Rakovského).

21.09.2021 ZŠ Rakovského 27. 9. uzavřena

V pondělí 27. 9. se z důvodu ředitelského volna v ZŠ Rakovského kroužky v této škole nekonají. Ostatní zájmová činnost v DDM i dalších ZŠ proběhne bez omezení.

14.09.2021 Kroužek francouzštiny

Od středy 15. září 2021 otevíráme kroužek francouzštiny pro úplné začátečníky, na který je možné se ještě hlásit. V případě zájmu otevřeme i hodiny pro starší zájemce. Kontakt na lektorku získáte přes vedoucího sekce (j.sestak@ddmm.cz)

14.09.2021 Tenis

ke dni 14. 9. 2021 zbývá poslední volné místo na kroužku tenisu, který se koná v sobotu od 12:00 - 12:55 hod.

13.09.2021 Zápis na kroužky v MŠ Tyršovka a Karásek

bude probíhat od středy 15. září od 12 hodin formou on-line zápisu. Kroužky jsou již k nahlédnutí na www.ddmm.cz. Ve středu bude dodána záložka on-line přihlášení. Kroužky jsou v MŠ Karásek určeny pouze pro žáky 3 a 4 třídy. Kroužky začínají od 4. října 2021.

10.09.2021 Kroužky začínají

Nový školní rok přináší nové kroužky, lektory i prostory. V týdnu od 13. 9. rozjíždíme většinu našich zájmových kroužků, a to v běžném režimu. Veškeré informace týkajících se specificky vašeho zájmového kroužku obdržíte do svých e-mailových schránek. Prosíme o dodržování nastavených pravidel a opatření (respirátory/roušky ve společných prostorách, vstup určeným vchodem apod.), abychom zabránili jakémukoliv omezení výuky v našem DDM.

03.09.2021 Nové Umělecké kroužky

Otevíráme další Umělecké kroužky: Zážitková výtvarka IV., V., Keramická dílna pro R+D, Keramická dílna III., Malý záchranář, Poupátko I., II., Výtvarná dílnička. Bližší informace k novým zájmovým kroužkům naleznete na našich webových stránkách v záložce Zájmové kroužky.

30.08.2021 Košíkářství, Módní tvorba

Otevíráme nové kroužky: Košíkářství a Módní tvorby. Bližší informace k novým kroužkům v záložce Zájmové kroužky.

09.08.2021 Sochařství

Otevíráme nové kroužky Sochařství pro děti i dospělé pod vedením MgA. Lenky Tsikoliy, která vystudovala Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera. Každé úterý od 16:30 hod a 18:00 hod. se na zájemce budeme těšit.

Účast na akcích prosím potvrzujte na emailu:  (kapacita je omezena)

r.rezek@ddmm.cz
j.sestak@ddmm.cz

Richard Rezek  tel. 777 107 510
Honza Šesták    tel. 604 626 008 


Následující outdoorové akce: 
Proběhnuvší outdoorové akce:

26.5. Troufalý kníže Josef Vilém z rodu Fürstenbergů Je to už několik století nazpět, kdy se rozprostíralo u plání a lesů Kocourského potoka sídlo knížete Josefa Viléma z rodu Fürstenbergů.
Onen kníže žil na statku, ze kterého dohlížel se svým panstvem na těžbu zlata  v nedalekých štolách. Ačkoliv horníci pracovali v nuzných podmínkách a sotva dokázali nasytiti své rodiny. Josef Vilém proháněl se po okolí v honosném kočáře osazeném zlatem vytěženým v jeho štolách.
Jednoho deštivého dne, kníže hodlal usadit do těžkého žaláře jakéhosi nebohého horníka, shodou okolností taktéž se jmenoval Josef, kterému při kutání zbylo na oděvu několik málo kousíčků zlata.
Kníže Josef Vilém hřímal u soudu slovy o nepoctivosti místního lidu, láteřil na nevděčnost, že jim dává práci a on se mu takto odmění. Nebohý havíř Josef tak byl odsouzen do místního vězení, kde čekal na svůj konec.
Jak je známo, tak lidská paměť je krátká. Tudíž uplynulo mnoho let a na výše popsanou příhodu již se málem zapomnělo.
Jednoho letního večera, náš milostpán seděl v krčmě, kde po celý večer hodoval a hrál karty.
Podlehnuvší dobrým rozmarem zmínil se o dceři uvězněného havíře Josefa, která se mu líbila a rád by jí za ženu.
Krčmář vyslechnuvší jeho rozhovor poradil mu, že havířova dcera žije v jedné osamocené chatrčy hluboko v lesích, na druhém břehu Kocourského potoka.
Inu vínem opojený Josef Vilém rozhodl se nasednout do kočáru a vydat se do tmavého lesa za horníkovou dcerou s nabídkou, která se nedá odmítnout.
Od té doby, knížete, kočár a koně nikdo neviděl.
Štola je dnes zavřená a v jejím okolí panuje legenda o spravedlnosti, která Josefa Viléma dostihla.
Ptáte se, jaká ona spravedlnost byla?
To Vám nemůžeme prozatím prozradit, ale můžete se to dozvědět na outdoorové výpravě s Honzou a Ríšou.
Těšíme se na Vás!

14.4. O tom, jak Fabián hledal zakletou ženuBrdská legenda praví, že v místních lesích stával hrad. Sídlil v něm zdatný rytíř Fabián,
do kterého si jednoho dne přivedl ženu Medulínu.
Ale brzy po svatbě se v lesích pod hradem usídlila čarodějka, bývalá Fabiánova zhrzená milenka. Jak už to u mužů někdy bývá, tak v poblouznění smyslů i jí byla od udatného rytíře slíbena celoživotní láska. Bohužel Fabián měl smůlu v tom, že onou zhrzenou dámou byla čarodějka.
Přišla se, jak to ženy dělávají, pomstít. Jedné bouřlivé noci si zavolala na pomoc síly pekelné a hrad zmizel. Medulína byla proměněna v bylinu zeměžluč a Fabián se stal duchem. Čáry zlé čarodějky však nedokázaly zlomit Fabiánovo dobré srdce, a tak rytíř zůstal dobrákem i v zakletí. Lidem neubližuje, a když je v dobrém rozmaru, tu a tam je poškádlí. Pokud je Fabián špatně naladěn a teskní po své krásné ženě, je z lesů slyšet táhlé houkání připomínající sovu. Běda tomu, kdo se snaží jeho teskné houkání napodobit, či přijde do brdských lesů škodit. Tomu se zle povede.
A je to právě na nás, s pomocí Honzy a Ríši, Fabiánovi pomoci najít v lese plném kvítí a bylin jeho krásnou ženu Medulínu.

9.12. Pytláci od Hladké skály - (Speciální zimní outdoor) Legenda praví, že kdysi dávno v lesích Bučina nebylo neobvyklé vídat mnoho lupičů a pytláků. Nejednou místní páni byli svědky krvavých bojů mezi myslivci a pytláky. Nutno dodat, že vítězství nebývalo vždy na straně spravedlnosti. Na to se patron myslivců, svatý Hubert, již nemohl dívat a tak trapičům zvěře připravil nejednu horkou chvíli. Ačkoliv většina zlosynů znala les velmi dobře, několikrát se jim stalo, že upadli přes skrytý kořen stromu, spadla na ně větev či uvízli v bažinách. Jednoho dne se parta několika vejlupků přestrojených za zvěř vydala právě za svatým Hubertem...
Jak příběh pokračuje dále?
To Vám ve zkrácené a speciální zimomřivé edici outdooru představí Honza a Ríša.
Cestou za legendou stavíme se na polévku či něčeho jiného na zahřátí.

4.11. Hamtilka, aneb příběh o lakotěJak je známo, tak lakota je matkou nenávisti, pomstychtivosti, zloby a zločinu samotného. Traduje se o ní, že je nesmrtelná a všechno přežije, aby se nastěhovala do duší našich potomků. Příběh o selce, která po smrti rodičů získala celé hospodářstí a přesto zatoužila i po kusu lesa, který patřil jejímu bratrovi. Touha vlastnit místo, kde jako dítě vyřezávala píšťalky, učila se znát stromy a poznala tam svojí maminku i tatinka, jí nedala spát. Na svého bratra i les myslela dnem i nocí. No a jelikož věděla, kam chodí její bratr odpočívat, nastražila léčku...
Zajímá Vás, jak příběh pokračuje dále?
Jestli ano, tak neváhejte s Ríšou a Honzou vyrazit do oněch míst v okolí vysílače Cukráku, kde jsou krásné výhledy na řeku Vltavu a kam chodil odpočívat jeden nebohý bratr, který se měl stát obětí selky Hamtilky - své vlastní sestry.

7.10. Jelen se zlatými parohy


Přijďte s námi zažít příběh o dvou sestrách, které bylo třeba brzy provdat, aby bylo na sedlákově statku k práci vícero pomocných rukou. Jednoho dne, při oslavě dožínků, přišla neznámá stará selka, která rozdala dívkám krásné vyšívané šátky. Na dotaz odkud se nezvaný host vzal, jim bylo odpovězeno, ať jdou na svátek svaté Justýny do lesa, uvážou si šátek a přejí si jednu věc, na které jim ponejvíce záleží. Inu, po cestě lemované měsíčním svitem uslyšely v dáli jakýsi šramot. Když se pozorně zadívaly na mýtinu před sebou, spatřily krásného bílého jelena se zlatými parohy. Obě sestry užasly v údiv až si zapomněly něco přát. Jedna z nich, ta starší, stihla ještě myšlenkou ke své tužbě v duši nakrátko zablouditi. Mladší sestřička už to bohužel nestihla. A bude to právě ona, kdo nás provede na kopci Hvížděnec legendou, co se stane v případě, když přejeme druhým jen to špatné a popadne nás zloba a závist, kterou onen bílý jelen zaslechl.
Ptáte se, copak kouzelný jelen zaslechl? V tom případě Vám nezbývá, než se vypravit tam, kde zde popisovaný příběh vznikl.
Na setkání v pustých lesích vedoucích na kopec Hvížděnec se těší průvodci světa outdooru Honza a Ríša.

15.4. Jak rybář o svoji loďku přišelV místě dnešního klidného Bojovského potoka tekla kdysi dávno bájná řeka zapomnění jménem Léthé, která se vlévala do jiné mýtické řeky Styx – ta nevedla nikam jinam, než do říše mrtvých.
Z této řeky Léthé nebylo radno se napít, jelikož ten kdo tak učinil, zapomněl na svůj pozemský život.
Jenomže v těchto vodách, plavaly vždy ty nejchutnější a nejžádanější ryby.
Kdo takovou rybu ulovil, prodal ji velmi draze na nedalekém trhu.
Ze strachu propadnutí se do říše zapomnění, vydávali se na řeku Léthé jen ti nejzdatnější a nejodvážnější rybáři.
Jedním z nich byl i mladý rybář Adalbertus, který jednoho dne za velmi podivuhodných okolností přišel o svojí loďku, kterou z nerozvážnosti propůjčil převozníkovi z řeky Styx Charónovi.
Hrozilo, že už nikdy nebude jako dřív a Adalbertus přijde o svoji obživu.
A jak to vlastně dopadlo?
To se dozvíte na dalším outdoorovém výletě s průvodci v říši zapomnění Honzou a Ríšou…

15.10. Legenda "O dvouocasé lišce"
Na jednom dvoře hradního pána, žila krásná dívka. Touto dívkou byl celý dvůr uchvácen a byla prohlašována za nejkrásnější a nejchytřejší dívku v celém království, jelikož její šaty zůstávaly po celý den upravené a udivovala svými znalostmi.
Jednoho dne se král rozhodl, že si dívku, která prý zná vše, vyzkouší. Položil ji otázku ohledně jednoho obzvláště složitého astrologického učení a udiveně naslouchal její perfektní odpovědi. Dívka si poté získala u krále takovou oblibu, že si ji nechával dnem i nocí po svém boku a staral se o ni, jako by byla jeho královnou.
O několik týdnů později se na hradě konalo hudební a vypravěčské představení a král na něj samozřejmě vzal i onu dívku. V momentě, kdy oba usedli, vítr sfoukl všechny pochodně a místnost se ponořila do tmy. V tu chvíli se objevilo světlo, jež jakoby vycházelo z místa, kde seděla. Král prohlásil, že dívka je bezesporu vtělením bohyně Venuše, kterou celé království uctívalo.
Nějakou dobu po té král onemocněl chorobou, jíž nedokázal žádný doktor vyléčit. Bylo posláno pro dvorního astrologa. Ten provedl věštbu a prohlásil, že král se musí okamžitě začít modlit. Z celého kraje se na hradě shromáždili všichni mudrcové , avšak žádná modlitba nepomáhala. Dvorní astrolog tedy zkusil ještě jednou věštit a odhalil, že ona tajemná dívka je ve skutečnosti dvouocasou liškou. I když císař nechtěl tomuto uvěřit, nakonec byla odhalena pravá podoba jeho oblíbenkyně a císařovi se navrátilo zdraví.
A proč se dvouocasá krásná dívka schovávala na králově dvoře?
To se dozvíte s námi na dalším outdoorovém výletě.

16.9. Legenda všech legend aneb "O praotci Čechovi"
Na první outdoorový výlet jsme si pro Vás připravili výlet na bájnou horu Říp. Ano, tušíte správně, to je ta hora, která má pro nás všechny veliký význam. Jak všichni víme, tak právě na onu horu vystoupal kdysi dávno otec nás všech Čechů - Praotec Čech. Legenda praví, že kdysi z jejího vrcholku se rozhlédl po okolí a řekl svým druhům, že právě zde v úrodné labské nížině se usadí. Touto nejznámější legendou Vás provede jako vždy Honza a Ríša.

25.6. "Aneb jak tramp o svojí kytaru přišel"
Na poslední outdoorový výlet v tomto školním roce se vydáme Posázavským Pacifikem k Mekce českého trampování, k řece Sázavě. Není to tak dávno, co jeden zběhlý tramp přišel při své cestě krásnými lesy a vyhlídkami lemující Údolí temna o svojí milovanou kytaru. Tak jí šel hledat a hledal, hledal a hledá možná dodnes…Kdo najde kytaru a rozluští tento příběh, bude moci si na ní zahrát u táboráku, kde si společně opečeme buřty. A ten kdo na kytaru hrát neumí, to nevadí, je totiž kouzelná a za dobrého člověka - hraje sama.
Už se na Vás těší průvodci trampským světem.
Johny Sázava a Richie Buřt

28.5. Legenda O zemním trpaslíkovi Permoníkovi
Tentokráte se vydáme společně po stopách legendárního zemního skřítka Permoníka ke štole Halíře na Kněží hoře.
Faktem zůstává, že tato tajemná bytost mohl být sice někdy trochu zlomyslná a nevypočitatelná, obvykle však pomáhala nebo aspoň varovala před hrozícím nebezpečím.
Někdy se dokonce vypravila na povrch, aby pomohla nejvíce potřebným. Obvykle je obdarovala uhlím, které se později přeměnilo ve zlato. A jak se traduje, litoval pak nevděčník, který zdánlivě bezcenné uhlí vztekle zahodil, když v kapse místo mouru našel zbytky zlatého prachu. A jak to souvisí s onou Kněží horou? To se dozvíte, když vyrazíte s námi…
Těší se na Vás průvodci světa chudých horníků a bohaté šlechty – Honza a Ríša

8.4. Legenda O opilém námořníkovi

Byl/nebyl, plul/neplul, tahle po řece Berounce jeden námořník, který po jednom pirátském večírku jaksi odbočil od moře a správného kurzu. Zakotvil loďku a šel do okolních lesů hledat vyhlídku, aby se mohl rozhlédnout po okolí. Hledal onu velikou vodní plochu, ten oceán radosti a naděje, jelikož toužil navrátit se domů. 
Vyrazme s Ríšou a Honzou podívat se do oněch míst, kam zavítal onen ostřílený mořský vlk, zda tam kotví dodnes, případně našel-li cestu na širé moře.

13.2. Lyžovačka v Chotouni

Lyžařský výcvik malých lyžařů.
Nezkušené lyžaře naučíme základní postavení a získají jistotu státní na lyžích, zkušenější lyžaře zdokonalíme v jejich jízdních vlastnostech.
Takže lyže, helmu a vhodně vybavení s sebou a kdo nemá, tak na místě možnost zapůjčení za 350Kč.
Budeme se na Vás těšit!

26.10. Po stopách Divokého muže
Kdesi v Brdských lesích na hoře Plešivec, žil a byl človíček, kterému široko daleko přezdívali "Divoký muž".
Kdopak se asi za tímto podivným názvem mohl tak skrývat a zda náhodou ho neznáme i my?
Pojďme na tradiční outdoorové akci klubu přijít na zoubek této záhadě.
Jste srdečně zváni!
Honza a Ríša