07.01.2021 DDM je uzavřen

Usnesením Vlády ČR byl vydán zákaz osobní přítomnosti účastníků v našem DDM až do 22. ledna 2021. Po tuto dobu tedy nemohou probíhat v našem DDM žádné kroužky, kromě zájmové činnosti, která je realizovaná prostřednictvím on-line lekcí.

15.12.2020 Zimní lyžařský tábor Herlíkovice 2021

Spustili jsme pro vás online přihlašování na Zimní lyžařský tábor Herlíkovice 2021, který proběhne v termínu jarních prázdnin Prahy 1 - 5., tedy 20. 2. - 27. 2. 2021. Více informací a možnost přihlášení naleznete při rozklinutí tábora v záložce Tábory.

14.12.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

Domeček školních aktivit ON-LINE

Projekt Domeček školních aktivit probíhá ON-LINE od pondělí do čtvrtka vždy mezi 14:00 a 17:30 a je zdarma. Je však potřeba se na něj přihlásit, jako na kroužek DDM. Přihlášení na konkrétní výuku dle předmětů i třídy najdete na našich webových stránkách v sekci Zájmové kroužky, a také ve svém Klientském centru od 8.1.2021.
Přihlašovat se můžete od pátku 8.1., výuku pak odstartujeme v pondělí 11.1.,
přihlašování na doučování anglického jazyka bude otevřeno k přihlašování od 18.1..
Po přihlášení do projektu budete kontaktováni naším pedagogem, se kterým se dohodnete na technických možnostech online doučování a rozsahu výuky.
Pro: žáky 2.–5. tříd ZŠ
Kdy: pondělí – čtvrtek, 14-17,30 hod (čas dle předmětů konkrétní třídy)
Předměty: Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Vlastivěda, Přírodověda, Prvouka

Doučování dětí ZŠ je taktéž nabízeno na www.mitkamjit.cz, název projektu KAZ.

Kód 103520
Název Domeček školních aktivit ON-LINE
Termín konání 11.01.2021 12:00 - 20.02.2021 17:30
Místo konání Mimo stálé objekty
Hlavní vedoucí Petra Koubová
Věková skupina 7-11 let
Vybavení na akci připojení přes Microsoft Teams
Jiná ujednání doučování probíhá ON-LINE formou 1 pedagog + 1 dítě