30.06.2020 Aktualizace vnitřního řádu

Vnitřní řád DDM Modřany byl aktualizován k datu 10. června 2020. Naleznete jej k nahlédnutí i stažení v záložce Ke stažení.

25.06.2020 Vratky za neuskutečněné kroužky do 30.6. 12 hodin

Žádosti o vratky za neuskutečněné kroužky přijímáme do 30. 6. do 12 hodin, a sice do schránky DDM Herrmannova. Na později podané žádosti již nebudeme moci reagovat.

18.06.2020 Letní pobytové a příměstské tábory

Na základě příznivého vývoje mohou nyní proběhnout veškeré plánované prázdninové tábory. Podrobné informace k jednotlivým táborům obdržíte od lektora minimálně týden před zahájením samotného tábora do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru. V případě změn s ohledem na vývoj epidemiologické situace budete informováni.

10.06.2020 Nový sportovní program Pohybové hry

Od školního roku 2020/2021 budou kroužky Základy míčových her a pohybová všestrannost; Sportovní a pohybové hry; Karásek–pohybová všestrannost a hry součástí nového sportovního programu Pohybové hry. V těchto kroužcích budou děti cvičit dle námi vytvořené metodiky. Tento program nabídne přihlášeným účastníkům a jejich rodičům různé akce navíc: např. přednášky o výživě dětí, besedy a další. Program budeme postupně rozšiřovat a vylepšovat. Kompletní metodiku sportovního programu najdete na našem webu v sekci Ke stažení.

PT Sportovně-výletový I.

OBSAZENO - JIŽ POUZE NÁHRADNÍCI.
Připravili jsme v době jarních prázdnin mnoho sportovních i kulturních akcí, pár výletů i trochu aktivního sportování: sport.gymnastika, míčové hry, plavání, aquapark, návštěva výstavy Cosmos, Iluze, Chocoworkshop. Přesný program tábora bude zaslán přihlášeným účastníkům s časovým předstihem. Přihlásit se můžete do 5. února 2020.

Kód 198706
Název PT Sportovně-výletový I.
Termín konání 17.02.2020 08:00 - 21.02.2020 16:30
Místo konání Mimo stálé objekty
Hlavní vedoucí Pavol Niezgodzký
Věková skupina 7-15 let
Sraz účastníků DDMM Herrmannova 24
Vybavení na akci průkazka MHD, pití, svačina
V ceně zahrnuto obědy,vstupy,materiál,pedagog,pojištění
Jiná ujednání pro děti od 1.třídy ZŠ
Cena 1350,- Kč