17.06.2019 Přihlašování do ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům

a MŠ Tyršovka a Karásek bude přednostně probíhat pro žáky daných škol. V současné době nejsou na www zveřejněny všechny kroužky a na ty co jsou zveřejněny, není možný on-line zápis. Informace o kompletní nabídce a systému přihlašování najdete na www.ddmm.cz a nejdříve na školách ve formě informačních letáků.

16.06.2019 Zápis do zájmových kroužků 2019/2020

V současné době naleznete v sekci Zájmové kroužky, část kroužků, které budeme v novém školním roce otvírat. Od 17. června od 12:00 hod. bude probíhat on-line zápis pouze na ZK, o kterých víme, že je případné změny vyplývající z rekonstrukce dislokovaného pracoviště Urbánkova organizačně neovlivní. Tyto kroužky poznáte tak, že po rozkliknutí se v pravé spodní části objeví možnost on-line přihlášení. U kroužků které tuto možnost nemají budeme on-line přihlašovaní spouštět postupně, po vyřešení organizačních záležitostí každého individuálního kroužku.Úplný zápis do všech kroužků proběhne od 2. září 2019. Děkujeme za pochopení.

16.06.2019 Informace jak se zapisovat na zájmové kroužky

V záložce Zájmové kroužky naleznete odkaz s detailně popsaným způsobem, jakým způsobem se můžete přihlásit na zájmové kroužky.

15.06.2019 Školní rok 2018/19

Vážení návštěvníci, v týdnu 10. - 14. června byla zakončena převážná část našich zájmových kroužků. V týdnu od 17 - 21 června probíhají pouze hodiny, které byly dohodnuty mezi účastníky a lektory individuálně (jedná se převážně o náhradní hodiny, které nebyly v průběhu školního roku ze strany DDM zrealizovány).

Závody v kolečkovém bruslení

V pátek 14. června již tradičně konají závody v kolečkovém bruslení. Závody jsou určeny pro rekreační závodníky ve věku 5 - 14 let. Podle počtu závodníků budou děti rozděleni do skupin podle věku.

Záody budou probíhat v rychlostních, obratnostních a vytrvalostních disciplínách uzpůsobených podle dovedností a schopností dětí.

Každý závodník obdrží diplom, sladkost, první tři závodníci pak medaile a první v každé kategorii pohárek.

Bez obav z dosažených výkonů se můžete hlásit on-line nebo na mailu m.dastych@ddmm.cz, případně v den závodů.

Prezence účastníků je v 16 hodin, začátek závodů plánujeme v 16:15 hod.

V případě nepříznivého počasí budete průběžně informování na www.ddmm.cz nebo na FCB

Kód 189047
Název Závody v kolečkovém bruslení
Termín konání 14.06.2019 16:00 - 19:30
Místo konání DDM Herrmannova
Hlavní vedoucí Marek Dastych
Věková skupina 5-14 let
Sraz účastníků dráha in-line DDM Modřany
Vybavení na akci chrániče zápěstí, lokte, kolen a helmu
V ceně zahrnuto zdarma