12.11.2018 Vaše nedělní pohádky pro děti

Pravidelné nedělní pohádky začínají od 11. listopadu v našem Divadle Na Cikorce. Nabídku pohádek najdete v záložce Divadlo Na Cikorce. Moc se na vás těšíme.

06.11.2018 Přihlašování na kroužky

je možné i v průběhu školního roku. Zda jsou na kroužku volná místa zjistíte u každého jednotlivého kroužku v záložce Zájmové útvary. Platba za pozdější nástup na ZK je krácena dle pravidel uvedených ve Vnitřním řádu DDM...

06.11.2018 Volná místa Sportovní a pohybové hry

Máme volná místa ve sportovním kroužku, který se koná na ZŠ Rakovského každý čtvrtek od 15:00 do 15:55 hod. Přihlásit se můžete osobně na naší recepci nebo online na našich stránkách.

05.11.2018 VYPRODÁNO - Mikulášská nadílka

Omlouváme se, ale vstupenky na Mikulášskou nadílku jsou již vyprodány.

01.11.2018 Doklad o zaplacení zájmového kroužku

Upozorňujeme, že v případě potřeby vystavení dokladu o zaplacení zájmového kroužku (pouze u VzP) je nutné požádat DDM o vystavení faktury. Jiné potvrzení VzP neakceptuje. Děkujeme za pochopení.

19.09.2018 Přihlášky na zájmový kroužek šk.r. 2018/19

Přihlášky na zájmové kroužky pro šk.r. 2018/19 prosíme doručit do DDM s originálním podpisem a to buď osobně na recepci DDM (možno využít schránku před budovou) nebo poštou a to nejpozději v první den účasti na ZK.

Legenda "O pověrčivé sestře"

Dle jedné legendy, byla, žila jedna dcera Krokova jménem Teta. Byla sestrou jak věhlasné Libuše, tak také Kazi. Jak známo, Teta bývala velmi pověrčivá a nerada vycházela ze svého obydlí v Údolí děsu.
Každý kdo vstoupil do blízkosti jejího panství bez ohlášení, měl tu smůlu, že zmizel v hluboké jeskyni. Nebylo to dáno tím, že by Teta byla zlá, ale konala tak spíše ze strachu z jiných.
Tím jak se klaněla všemožným bohům a zahrávala si s tajemnými silami, tu se onoho dne v jejím rajonu objevila tajemná víla, která ji zavedla do oněch míst, kde mizela místní zabloudivší čeládka, hajný, ale i šlechticové a princezny.
Může se zdáti, že v oné proláklině bylo pusto, smutno a ne příliš veselo, ale opak je pravdou. V Kodově jeskyni panoval čilý ruch, daný bohatstvím jejího otce, který nad svojí dcerou držel ochranou ruku.
No a myslíte, že se oni šťastní nešťastníci vrátili odkud přišli nebo případně společně žili, jedli, pili a hodovali na jednom kdysi známém hradě až navěky?
Prozatím můžete pouze hádat, více Vám prozradí na dalším outdoorovém výletě plný záhad a tajemství Honza a Ríša.

Kód 175354
Název Legenda "O pověrčivé sestře"
Termín konání 20.05.2018 08:00 - 19:00
Místo konání Mimo stálé objekty
Hlavní vedoucí Jan Šesták
Věková skupina 6-18 let
Vybavení na akci kvalitní boty do přírody, svačina a pití
V ceně zahrnuto pedagogický dozor, doprava, pojištění
Cena 150,- Kč