01.03.2021 Přihlašování na letní tábory 1. března od 12 hodin online

V pondělí 1. března ve 12 hodin spouštíme přihlašování na letní příměstské i pobytové tábory. Připomínáme, že přihlášení je možné pouze online skrze Klientské centrum. Zkontrolujte si, prosíme, včas funkčnost přihlášení do KC a v případě jakýchkoliv problémů s Klientským centrem napište na e-mail: recepce@ddmm.cz. Nové Klientské centrum si pohodlně založíte na našem webu v záložce Zájmové kroužky.

01.02.2021 Odmaturuj z angličtiny

Nové online lekce Odmaturuj z angličtiny jsou určeny pro všechny letošní maturanty. Zahrnují gramatiku na didaktické testy i různá konverzační témata, aby je u ústní části maturity nic nezaskočilo. Přihlášení je možné na našem webu v sekci Zájmové kroužky.

18.01.2021 DDM je uzavřen

Usnesením Vlády ČR byl vydán zákaz osobní přítomnosti účastníků v DDM. Až do odvolání nemohou probíhat v našem DDM žádné kroužky, kromě zájmové činnosti, která je realizovaná prostřednictvím distančního vzdělávání a online lekcí.

14.12.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

 
Děkujeme za podporu a spolupráci:


  

Magistrátu hlavního města Prahy
zřizovateli Domů dětí a mládeže Modřany

za finanční grantovou podporu při organizování akcí, táborů a zajišťování chodu Klubu akcí a her 
 
Městské části Prahy 12
 
za záštitu a finanční podporu projektu „Putovní pohár starosty Prahy 12“, za finanční podporu akcí Den dětí a Modřanský veletrh volnočasových aktivit a za finanční podporu a organizaci akcí Víkend sportu zdarma, Dvanáctka běhá a Dvanáctka jede

 
 

                                      
všem ředitelům a obzvláště učitelům TV ze ZŠ a SŠ Prahy 12

za bezplatné pronájmy sportovišť při organizování sportovních soutěží v rámci Prahy 12 a za perfetkní spolupráci a vstřícnost při zajišťování společných akcí 

 
 
                                                            
                    
                 
 společnosti dm drogerie markt s.r.o.
 
 za materiální a finanční dar, který DDM Modřany použije pro zajištění
 provozu DDM a k organizaci výjezdních ozdravných pobytů 
 ve školním roce 2017/2018


                           

 
společnosti  Candy plus
 
za materiální podporu ve formě sladkých odměn určených pro
děti sportovního táboru Všechlapy

Vážíme si této podpory a děkujeme.Dále děkujeme všem potencionálním dárcům za možné přispění v oblastech:
 
  • finanční podpory na sportovní turnaje, závody, soustředění, tábory, dopravu dětí na tábory nebo soustředění
  • podpory Divadla Na Cikorce na vzdělávací a kulturní akce pro děti, přednášky a nedělní pohádky
  • materiální podpory ve formě sportovních potřeb, dresů, míčů, chráničů a jiného vybavení
  • materiální podpory ve formě sladkostí, drobných cen, reklamních předmětů, časopisů, knih a tiskovin určených dětem za účast na jednotlivých akcích DDM a na táborech