23.09.2021 Kroužky kláves a sólového zpěvu

Nově pro vás letos otevíráme dlouho očekávané zájmové kroužky hry na klávesy a také sólového zpěvu, které poběží od 11. října. Přihlásit se můžete v záložce Zájmové kroužky.

14.09.2021 Kroužek francouzštiny

Od středy 15. září 2021 otevíráme kroužek francouzštiny pro úplné začátečníky, na který je možné se ještě hlásit. V případě zájmu otevřeme i hodiny pro starší zájemce. Kontakt na lektorku získáte přes vedoucího sekce (j.sestak@ddmm.cz)

13.09.2021 Zápis na kroužky v MŠ Tyršovka a Karásek

bude probíhat od středy 15. září od 12 hodin formou on-line zápisu. Kroužky jsou již k nahlédnutí na www.ddmm.cz. Ve středu bude dodána záložka on-line přihlášení. Kroužky jsou v MŠ Karásek určeny pouze pro žáky 3 a 4 třídy. Kroužky začínají od 4. října 2021.

 
Děkujeme za podporu a spolupráci:


  

Magistrátu hlavního města Prahy
zřizovateli Domů dětí a mládeže Modřany

za finanční grantovou podporu při organizování akcí, táborů a zajišťování chodu Klubu akcí a her 
 
Městské části Prahy 12
 
za záštitu a finanční podporu projektu „Putovní pohár starosty Prahy 12“, za finanční podporu akcí Den dětí a Modřanský veletrh volnočasových aktivit a za finanční podporu a organizaci akcí Víkend sportu zdarma, Dvanáctka běhá a Dvanáctka jede

 
 

                                      
všem ředitelům a obzvláště učitelům TV ze ZŠ a SŠ Prahy 12

za bezplatné pronájmy sportovišť při organizování sportovních soutěží v rámci Prahy 12 a za perfetkní spolupráci a vstřícnost při zajišťování společných akcí 

 
 
                                                            
                    
                 
 společnosti dm drogerie markt s.r.o.
 
 za materiální a finanční dar, který DDM Modřany použije pro zajištění
 provozu DDM a k organizaci výjezdních ozdravných pobytů 
 ve školním roce 2017/2018


                           

 
společnosti  Candy plus
 
za materiální podporu ve formě sladkých odměn určených pro
děti sportovního táboru Všechlapy

Vážíme si této podpory a děkujeme.Dále děkujeme všem potencionálním dárcům za možné přispění v oblastech:
 
  • finanční podpory na sportovní turnaje, závody, soustředění, tábory, dopravu dětí na tábory nebo soustředění
  • podpory Divadla Na Cikorce na vzdělávací a kulturní akce pro děti, přednášky a nedělní pohádky
  • materiální podpory ve formě sportovních potřeb, dresů, míčů, chráničů a jiného vybavení
  • materiální podpory ve formě sladkostí, drobných cen, reklamních předmětů, časopisů, knih a tiskovin určených dětem za účast na jednotlivých akcích DDM a na táborech