30.06.2020 Aktualizace vnitřního řádu

Vnitřní řád DDM Modřany byl aktualizován k datu 10. června 2020. Naleznete jej k nahlédnutí i stažení v záložce Ke stažení.

25.06.2020 Vratky za neuskutečněné kroužky do 30.6. 12 hodin

Žádosti o vratky za neuskutečněné kroužky přijímáme do 30. 6. do 12 hodin, a sice do schránky DDM Herrmannova. Na později podané žádosti již nebudeme moci reagovat.

18.06.2020 Letní pobytové a příměstské tábory

Na základě příznivého vývoje mohou nyní proběhnout veškeré plánované prázdninové tábory. Podrobné informace k jednotlivým táborům obdržíte od lektora minimálně týden před zahájením samotného tábora do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru. V případě změn s ohledem na vývoj epidemiologické situace budete informováni.

10.06.2020 Nový sportovní program Pohybové hry

Od školního roku 2020/2021 budou kroužky Základy míčových her a pohybová všestrannost; Sportovní a pohybové hry; Karásek–pohybová všestrannost a hry součástí nového sportovního programu Pohybové hry. V těchto kroužcích budou děti cvičit dle námi vytvořené metodiky. Tento program nabídne přihlášeným účastníkům a jejich rodičům různé akce navíc: např. přednášky o výživě dětí, besedy a další. Program budeme postupně rozšiřovat a vylepšovat. Kompletní metodiku sportovního programu najdete na našem webu v sekci Ke stažení.

Otevřený klub Pod prahem je určen pro děti a mládež ve věku 6 – 18 let. Vstup je bezplatný a přivítáme každého, kdo má zájem zde strávit svůj volný čas. Klub lze využívat jako místo pro odpočinek, setkávání s kamarády, je také možné využít nabídky volnočasových aktivit. Pravidelně pořádáme turnaje ve fotbálku, stolním tenise, air hockey či billiardu. Všichni příchozí se mohou aktivně zapojit do tvorby programu. K dispozici jsou sportovní a žonglovací potřeby, kulečník, fotbálek, šipky, počítače, playstationy, Xbox a spousta deskových, karetních i jiných her. Pravidelně pořádáme i výlety a akce mimo areál klubu.

Klub Pod prahem o prázdninách


Lámeš si hlavu, co budeš dělat v prvním a posledním týdnu prázdnin? Už nemusíš! Přijď za námi do klubu, kde si můžeš zahrát různé stolní hry, kulečník, fotbálek nebo třeba trénovat FIFU či virtuálně sportovat přes kinect. Zábava je u nás neomezená!

Na adrese Urbánkova 3348/2 tě rádi uvítáme 1. - 3. července a 24. - 31. srpna. Příjít můžeš v čase 14:00 až 18:00 hodin.Návštěva je možná při splnění následujících podmínek a dodržení hygienických opatření.

  • Při příchodu je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení
  • Každý účastník je povinen mít nasazenou roušku po celou dobu pobytu v klubu
  • Při nedodržení jakéhokoliv nařízení, hygienických podmínek či neuposlechnutí pokynů je pedagog oprávněn účastníka z klubu vykázat


informace
Nikola Kaiserová
n.kaiserova@ddmm.cz