22.09.2021 Cvičení R+D V a VI se ve středu 22.9. neuskuteční.

Informační mail byl zaslán všem účastníkům kroužků.

21.09.2021 ZŠ Rakovského 27. 9. uzavřena

V pondělí 27. 9. se z důvodu ředitelského volna v ZŠ Rakovského kroužky v této škole nekonají. Ostatní zájmová činnost v DDM i dalších ZŠ proběhne bez omezení.

14.09.2021 Kroužek francouzštiny

Od středy 15. září 2021 otevíráme kroužek francouzštiny pro úplné začátečníky, na který je možné se ještě hlásit. V případě zájmu otevřeme i hodiny pro starší zájemce. Kontakt na lektorku získáte přes vedoucího sekce (j.sestak@ddmm.cz)

14.09.2021 První hodina kroužku KARATE

se přesouvá o týden, na středu 22. září. 2021. Přihlášeným účastníkům na kroužek byl zaslán mail s touto informací.

14.09.2021 Tenis

ke dni 14. 9. 2021 zbývá poslední volné místo na kroužku tenisu, který se koná v sobotu od 12:00 - 12:55 hod.

13.09.2021 Zápis na kroužky v MŠ Tyršovka a Karásek

bude probíhat od středy 15. září od 12 hodin formou on-line zápisu. Kroužky jsou již k nahlédnutí na www.ddmm.cz. Ve středu bude dodána záložka on-line přihlášení. Kroužky jsou v MŠ Karásek určeny pouze pro žáky 3 a 4 třídy. Kroužky začínají od 4. října 2021.

10.09.2021 Kroužky začínají

Nový školní rok přináší nové kroužky, lektory i prostory. V týdnu od 13. 9. rozjíždíme většinu našich zájmových kroužků, a to v běžném režimu. Veškeré informace týkajících se specificky vašeho zájmového kroužku obdržíte do svých e-mailových schránek. Prosíme o dodržování nastavených pravidel a opatření (respirátory/roušky ve společných prostorách, vstup určeným vchodem apod.), abychom zabránili jakémukoliv omezení výuky v našem DDM.

03.09.2021 Nové Umělecké kroužky

Otevíráme další Umělecké kroužky: Zážitková výtvarka IV., V., Keramická dílna pro R+D, Keramická dílna III., Malý záchranář, Poupátko I., II., Výtvarná dílnička. Bližší informace k novým zájmovým kroužkům naleznete na našich webových stránkách v záložce Zájmové kroužky.

30.08.2021 Košíkářství, Módní tvorba

Otevíráme nové kroužky: Košíkářství a Módní tvorby. Bližší informace k novým kroužkům v záložce Zájmové kroužky.

09.08.2021 Sochařství

Otevíráme nové kroužky Sochařství pro děti i dospělé pod vedením MgA. Lenky Tsikoliy, která vystudovala Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera. Každé úterý od 16:30 hod a 18:00 hod. se na zájemce budeme těšit.

Co vás nejvíce zajímá v souvislosti s otevřením DDM?

11.09.2021
Vážení účastníci, vážení rodiče,
protože je ohledně otevření spousta otázek a naše telefonní linky nepřestávají zvonit, připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího, co vás u startu nového školního roku zajímá.
Veškeré dotazy a odpovědi i pro další odvětví zájmového vzdělávání (tábory, kroužky...) najdete v příslušné kolonce na hlavní straně FAQ Nejčastější dotazy
 

Co vás nejvíce zajímá v souvislosti s otevřením DDM?

Dle aktuálně platných nařízení vás žádáme, abyste:
  • ve společných prostorách měli vždy nasazenou roušku/respirátor
  • dodržovali rozestupy nejméně 1,5m
  • dezinfikovali si ruce při vstupu a odchodu
  • nezdržovali se v prostorách DDM po dobu delší než nezbytně nutnou
  • neposílali na zájmovou činnost účastníka, který vykazuje jakékoliv známky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota...)

Samotestování a Čestné prohlášení 
Dle aktuálních pravidel není potřeba prokazovat test u účastníků kroužku, kde je méně než 20 lidí.
Na kroužcích, kde je kapacita vyšší něž 19 účastníků + lektor, bude test po účastních vyžadován.

Jak je to na akcích DDM?
Řídíme se dle stejného nařízení o 20 lidech. Tedy na akcích je nutné prokázat test, očkování či prodělání onemocnění a podepsat čestné prohlášení, jelikož se na nich pohybuje více než 20 osob.

 

Veškerá další opatření, která vyplynou z nařízení MZ ČR budeme ihned aktualizovat zde na našich stránkách a facebooku.