01.03.2021 Přihlašování na letní tábory 1. března od 12 hodin online

V pondělí 1. března ve 12 hodin spouštíme přihlašování na letní příměstské i pobytové tábory. Připomínáme, že přihlášení je možné pouze online skrze Klientské centrum. Zkontrolujte si, prosíme, včas funkčnost přihlášení do KC a v případě jakýchkoliv problémů s Klientským centrem napište na e-mail: recepce@ddmm.cz. Nové Klientské centrum si pohodlně založíte na našem webu v záložce Zájmové kroužky.

01.02.2021 Odmaturuj z angličtiny

Nové online lekce Odmaturuj z angličtiny jsou určeny pro všechny letošní maturanty. Zahrnují gramatiku na didaktické testy i různá konverzační témata, aby je u ústní části maturity nic nezaskočilo. Přihlášení je možné na našem webu v sekci Zájmové kroužky.

18.01.2021 DDM je uzavřen

Usnesením Vlády ČR byl vydán zákaz osobní přítomnosti účastníků v DDM. Až do odvolání nemohou probíhat v našem DDM žádné kroužky, kromě zájmové činnosti, která je realizovaná prostřednictvím distančního vzdělávání a online lekcí.

14.12.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

Přehled letních táborů 2021

20.02.2021 Vážení účastníci, vážení rodiče,
doba letních prázdnin se nezadržitelně blíží, a my vám s radostí a optimismem představujeme nabídku letních táborů, které chystáme. Můžete si tak v klidu vybrat termín a téma, které se vám nejvíce hodí a líbí. Přihlášení na tábory bude spuštěno po jarních prázdninách 1. 3. 2021, nemusíte mít strach, že byste dlouhým rozmýšlením o místa přišli.

Anotace a bližší informace k jednotlivým táborům, stejně tak kontakt na vedoucí, naleznete na našem webu v záložce Tábory. Veškeré důležité informace a odpovědi na dotazy najdete v záložce FAQ Nejčastější dotazy/tábory. Jednoduchý přehled přikládáme i zde.

Nabídku táborů budeme i nadále rozšiřovat podle aktuální situace a možností. Srpnové termíny PT budou přibývat.
 
Letní prázdniny 2021
 
Příměstské tábory

ČERVENEC

PT Turistický                                           1.–2. 7. 2021
PT Sportovní I                                        1.–2. 7. 2021
PT Tvoříme všemi smysly                      7.9. 7. 2021
PT  Sportovní II                                      7.–9. 7. 2021
PT Léto s Vincentem van Goghem        12.–16. 7. 2021
PT  Florbalový I                                      12.–16. 7. 2021
PT  Mažoretkový                                    12.–16. 7. 2021    
PT In-line bruslení I                                termín bude upřesněn
PT Taneční                                             19.–23. 7. 2021
PT Historie staré Prahy                          19.–23. 7. 2021
PT Florbalový II                                      26.–30. 7. 2021
PT In-line bruslení II                                26. - 30. 7. 2021

SRPEN
PT Florbalový III                                     2.–6. 8. 2021
PT In-line bruslení III                               2.–6. 8. 2021
PT Toulání s foťákem                              2.–6. 8. 2021
PT Horolezecký                                    9.–13. 8. 2021
PT Poznávací                                        16.–20. 8. 2021
PT Umělecko-kreativní                          16.–20. 8. 2021
PT Výletový                                            23.–27. 8. 2021
 
Výjezdní tábory
 
Výjezdní tábor Všechlapy                       1.–16. 7.2021
Outdoorový tábor                                    3.–10. 7.2021
Výjezdní tábor Jizerky I                10.–17. 7.2021
Sportovní tábor Jizerky               10.–17. 7. 2021
Taneční a mažoretkový tábor Strážné    24.–31. 7. 2021
Multimediální tábor Homole                    31. 7. – 7. 8. 2021
Výjezdní tábor Jizerky II                1.–13. 8. 2021
 

Důležité informace k letním pobytovým / příměstským táborům
 • Pro přihlášení na LT/PT je důležité mít založené Klientské centrum na adrese: https://ddmmonet.iddm.cz/prihlaseni
 • Na LT/PT se lze přihlásit pouze přes Klientské centrum uživatele, nikoliv přes pedagoga nebo recepci DDM
 • Zaslat zálohu a dodat podepsanou přihlášku akce na recepci DDM je nutné do 5 dnů od schválení účastníka. Účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplacenu zálohu a současně odevzdanou podepsanou přihlášku
 • Nedojde-li k připsání platby na účet a SOUČASNĚ k odevzdání fyzické podepsané přihlášky do 5 dnů od schválení přihlášky, bude v těchto případech zaslán informační e-mail (uvedený v Klientském centru) o zrušení přihlášky a místo bude nabídnuto náhradníkovi
 • V poznámce je uvedena výše zálohy, celková cena tábory bude stanovena dle epidemické situace a případného příspěvku z MHMP nejpozději v průběhu května 2021
 • Program všech táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou
 • Rezervace míst na LT/PT není možná
 • Termín zveřejnění táborů k přihlášení je 1. 3. 2021 v 12:00 hodin na www.ddmm.cz
 • Přihlášení je možné pouze online
Storno podmínky
 • Storno podmínky jsou stanoveny ve Vnitřním řádu DDM
 • Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny
 • Vrácení alikvotní částky úplaty včetně uplatněného storna bude provedeno nejpozději do 1 měsíce (s výjimkou letních táborů a soustředění, které budou vráceny do konce září příslušného roku)
 • Manipulační poplatek ve všech případech činí 20,- Kč