10.04.2021 Truhla plná překvapení II - Hodkovičky spuštěna

Otevřeli jsme novou trasu oblíbené akce. Trasu i funkčnost QR kódů průběžně kontrolujeme a doplňujeme truhlu o nové poklady. Veškeré důležité informace se dočtete a startovní QR kód najdete zde na webu v záložce Akce-Truhla plná překvapení II, a také na našem Facebooku.

09.04.2021 Režim DDM se od 12. 4. nemění

Na základě Mimořádného opatření se v režimu chodu DDM nic nemění, nadále se nekoná žádná zájmová činnost s osobní přítomností žáků. Kroužky, které to umožňují, probíhají i nadále formou online distanční výuky.

23.03.2021 Nové příměstské tábory a volná místa

Pro velký zájem jsme přidali nový příměstský Poznávací tábor v termínu 9.-13. srpna a Harry Potter tematický v termínu 16.-20. srpna, poslední volná místa najdete ještě i v jiných týdnech, vše přehledně na našich stránkách.

01.03.2021 Přihlašování na letní tábory

V pondělí 1. března ve 12 hodin jsme spustili přihlašování na letní příměstské i pobytové tábory. Připomínáme, že přihlášení je možné pouze online skrze Klientské centrum. Zkontrolujte si, prosíme, včas funkčnost přihlášení do KC a v případě jakýchkoliv problémů s Klientským centrem napište na e-mail: recepce@ddmm.cz. Nové Klientské centrum si pohodlně založíte na našem webu v záložce Zájmové kroužky.

01.02.2021 Odmaturuj z angličtiny

Nové online lekce Odmaturuj z angličtiny jsou určeny pro všechny letošní maturanty. Zahrnují gramatiku na didaktické testy i různá konverzační témata, aby je u ústní části maturity nic nezaskočilo. Přihlášení je možné na našem webu v sekci Zájmové kroužky.

18.01.2021 DDM je uzavřen

Usnesením Vlády ČR byl vydán zákaz osobní přítomnosti účastníků v DDM. Až do odvolání nemohou probíhat v našem DDM žádné kroužky, kromě zájmové činnosti, která je realizovaná prostřednictvím distančního vzdělávání a online lekcí.

14.12.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

Domeček otevírá většinu zájmových kroužků

03.12.2020

Vážení účastníci, Vážení rodiče,
od pondělí 7. 12. 2020 je v souladu s Usnesením vlády č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času.
DDM Modřany tak znovu otevírá většinu zájmové činnosti v režimu odpovídajícím aktuálně platným nařízením a hygienickým opatřením.

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínky účasti jsou:
 

  • Do budov a částí areálů je umožněn vstup pouze účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu
  • Ve společných prostorách a při činnosti jsou účastníci povinni nosit roušku. Při vykonávání aktivity sportovního a pohybového charakteru, hry na dechový nástroj a zpěvu se rouška nenosí. Každý účastník bude mít s sebou zároveň i sáček s náhradní rouškou
  • Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, které jsou v Pokynech, a jsou podrobně rozpracovány pro jednotlivé zájmové kroužky dle jejich charakteru a prostorových možností. Před každou výukou je s nimi stručně pedagog seznámí
  • Konkrétní pravidla pro bezproblémový průběh vašeho kroužku, předávání dětí lektorovi a jejich následné přebírání vám byla zaslána do vaší e-mailové schránky. Pokud vám e-mail nepřišel, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty - SPAM
Další podrobné informace naleznete na našem webu a u vedoucích jednotlivých sekcí.

NEKONAJÍ se kroužky, které probíhají v prostorách:
  • Sokol Modřany
  • ZŠ Rakovského
  • bazén Zelený pruh 
​ani
  • kroužky horolezení

Těšíme se na opětovné shledání a žádáme Vás o co nejvíce zodpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i následnému opětovnému uzavření našich zařízení.
 
Děkujeme

Váš DDM Modřany