10.04.2021 Truhla plná překvapení II - Hodkovičky spuštěna

Otevřeli jsme novou trasu oblíbené akce. Trasu i funkčnost QR kódů průběžně kontrolujeme a doplňujeme truhlu o nové poklady. Veškeré důležité informace se dočtete a startovní QR kód najdete zde na webu v záložce Akce-Truhla plná překvapení II, a také na našem Facebooku.

09.04.2021 Režim DDM se od 12. 4. nemění

Na základě Mimořádného opatření se v režimu chodu DDM nic nemění, nadále se nekoná žádná zájmová činnost s osobní přítomností žáků. Kroužky, které to umožňují, probíhají i nadále formou online distanční výuky.

23.03.2021 Nové příměstské tábory a volná místa

Pro velký zájem jsme přidali nový příměstský Poznávací tábor v termínu 9.-13. srpna a Harry Potter tematický v termínu 16.-20. srpna, poslední volná místa najdete ještě i v jiných týdnech, vše přehledně na našich stránkách.

01.03.2021 Přihlašování na letní tábory

V pondělí 1. března ve 12 hodin jsme spustili přihlašování na letní příměstské i pobytové tábory. Připomínáme, že přihlášení je možné pouze online skrze Klientské centrum. Zkontrolujte si, prosíme, včas funkčnost přihlášení do KC a v případě jakýchkoliv problémů s Klientským centrem napište na e-mail: recepce@ddmm.cz. Nové Klientské centrum si pohodlně založíte na našem webu v záložce Zájmové kroužky.

01.02.2021 Odmaturuj z angličtiny

Nové online lekce Odmaturuj z angličtiny jsou určeny pro všechny letošní maturanty. Zahrnují gramatiku na didaktické testy i různá konverzační témata, aby je u ústní části maturity nic nezaskočilo. Přihlášení je možné na našem webu v sekci Zájmové kroužky.

18.01.2021 DDM je uzavřen

Usnesením Vlády ČR byl vydán zákaz osobní přítomnosti účastníků v DDM. Až do odvolání nemohou probíhat v našem DDM žádné kroužky, kromě zájmové činnosti, která je realizovaná prostřednictvím distančního vzdělávání a online lekcí.

14.12.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

COVID-19 opatření a postup v případě jeho výskytu

19.11.2020

Vážení účastníci našich kroužků,
 
vzhledem k neustále měnícímu se vývoji hygienické situace v Praze jsme pro vás připravili výčet nejdůležitějších opatření, která vás v našem DDM v souvislosti s COVID-19 čekají. Veškeré informace budeme průběžně aktualizovat a doplňovat. Prosíme o jejich dodržování a ochranu zdraví svého i našich zaměstnanců, abychom mohli zájmové činnosti, které u nás navštěvujete provozovat bez omezení. Děkujeme
 

 • Ve veškerých prostorách DDM je nutné mít nasazenou roušku, respirátor či jiné zakrytí dýchacích cest
   
 • Při zájmových činnostech je povinnost mít nasazenou roušku, respirátor, či jiné zakrytí dýchacích cest s výjimkou ZK sportovního charakteru, taneční a hudební výchovy – zpěv, hra na dechový nástroj
   
 • Účastníci jsou povinni si při vstupu a odchodu z DDM desinfikovat ruce
   
 • Při čekání na kroužek dodržujte rozestupy alespoň 2m od ostatních
   
Pokud účastník vykazuje jakýkoliv příznak nemoci (vysoká teplota, rýma, kašel…), nesmí se ZK účastnit


Postup DDM v případě výskytu COVID-19 pozitivního účastníka nebo pedagoga
 • DDM má povinnost komunikovat s HSHMP a poskytnout veškeré kontakty, se kterými daná osoba přišla do úzkého kontaktu v rámci zájmové činnosti
   
 • Na základě informací od DDM stanoví HSHMP pro naše zařízení příslušná protiepidemická opatření (provedení ohniskové dezinfekce všech prostor, kde se pohybovala COVID pozitivní osoba, virucidními dezinfekčními prostředky) a karanténní opatření pro rizikové kontakty
O případném uzavření kroužku/DDM rozhodne HSHMP a tento postup bude konzultovat s ředitelkou DDM.