24.10.2020 Podzimní prázdniny 26.-30. října

V týdnu od 26. října do 30. října jsou vyhlášené podzimní prázdniny a žádná zájmová činnost v DDM neprobíhá. O znovuotevření DDM v souvislosti s vládními nařízeními a epidemiologickou situací budeme informovat zde na webových stránkách a Facebooku DDM Modřany.

19.10.2020 DDM Modřany musí být do uzavřen

DDM Modřany má zakázanou přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání. Nařízení se týká všech aktivit na všech úrovních. DDM je školské zařízení a musí respektovat rozhodnutí dotčených orgánů, proto se na nás prosím nezlobte a nehledejte způsoby, jak dané nařízení obejít. Těšíme se na vás opět po podzimních prázdninách. Děkujeme za pochopení

12.10.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

10.09.2020 Provoz recepce pro veřejnost

Z důvodu ochrany zdraví vašeho i našich zaměstnanců jsou recepce DDM pro veřejnost uzavřeny. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky v časech uvedených v záložce Kontakty (Pracovní doba recepce). Pro odevzdání dokumentů a podepsaných přihlášek využijte poštovní schránku DDM.

COVID-19 opatření a postup v případě jeho výskytu

24.09.2020

Vážení účastníci našich kroužků,
 
vzhledem k neustále měnícímu se vývoji hygienické situace v Praze jsme pro vás připravili výčet nejdůležitějších opatření, která vás v našem DDM v souvislosti s COVID-19 čekají. Veškeré informace budeme průběžně aktualizovat a doplňovat. Prosíme o jejich dodržování a ochranu zdraví svého i našich zaměstnanců, abychom mohli zájmové činnosti, které u nás navštěvujete provozovat bez omezení. Děkujeme
 

 • Ve veškerých prostorách DDM je nutné mít nasazenou roušku, respirátor či jiné zakrytí dýchacích cest
   
 • Při zájmových činnostech je povinnost mít nasazenou roušku, respirátor, či jiné zakrytí dýchacích cest s výjimkou ZK sportovního charakteru, taneční a hudební výchovy – zpěv, hra na dechový nástroj
   
 • Účastníci jsou povinni si při vstupu a odchodu z DDM desinfikovat ruce
   
 • Při čekání na kroužek dodržujte rozestupy alespoň 2m od ostatních
   
Pokud účastník vykazuje jakýkoliv příznak nemoci (vysoká teplota, rýma, kašel…), nesmí se ZK účastnit


Postup DDM v případě výskytu COVID-19 pozitivního účastníka nebo pedagoga
 • DDM má povinnost komunikovat s HSHMP a poskytnout veškeré kontakty, se kterými daná osoba přišla do úzkého kontaktu v rámci zájmové činnosti
   
 • Na základě informací od DDM stanoví HSHMP pro naše zařízení příslušná protiepidemická opatření (provedení ohniskové dezinfekce všech prostor, kde se pohybovala COVID pozitivní osoba, virucidními dezinfekčními prostředky) a karanténní opatření pro rizikové kontakty
O případném uzavření kroužku/DDM rozhodne HSHMP a tento postup bude konzultovat s ředitelkou DDM.