22.11.2020 DDM Modřany musí být uzavřen

DDM Modřany má zakázanou přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání. Nařízení se týká všech aktivit na všech úrovních. DDM je školské zařízení a musí respektovat rozhodnutí dotčených orgánů, proto se na nás prosím nezlobte a nehledejte způsoby, jak dané nařízení obejít. Děkujeme za pochopení

10.11.2020 Provoz recepce pro veřejnost

Z důvodu ochrany zdraví vašeho i našich zaměstnanců jsou recepce DDM pro veřejnost uzavřeny. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky v časech uvedených v záložce Kontakty (Pracovní doba recepce). Pro odevzdání dokumentů a podepsaných přihlášek využijte poštovní schránku DDM.

12.10.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

COVID-19 opatření a postup v případě jeho výskytu

19.11.2020

Vážení účastníci našich kroužků,
 
vzhledem k neustále měnícímu se vývoji hygienické situace v Praze jsme pro vás připravili výčet nejdůležitějších opatření, která vás v našem DDM v souvislosti s COVID-19 čekají. Veškeré informace budeme průběžně aktualizovat a doplňovat. Prosíme o jejich dodržování a ochranu zdraví svého i našich zaměstnanců, abychom mohli zájmové činnosti, které u nás navštěvujete provozovat bez omezení. Děkujeme
 

 • Ve veškerých prostorách DDM je nutné mít nasazenou roušku, respirátor či jiné zakrytí dýchacích cest
   
 • Při zájmových činnostech je povinnost mít nasazenou roušku, respirátor, či jiné zakrytí dýchacích cest s výjimkou ZK sportovního charakteru, taneční a hudební výchovy – zpěv, hra na dechový nástroj
   
 • Účastníci jsou povinni si při vstupu a odchodu z DDM desinfikovat ruce
   
 • Při čekání na kroužek dodržujte rozestupy alespoň 2m od ostatních
   
Pokud účastník vykazuje jakýkoliv příznak nemoci (vysoká teplota, rýma, kašel…), nesmí se ZK účastnit


Postup DDM v případě výskytu COVID-19 pozitivního účastníka nebo pedagoga
 • DDM má povinnost komunikovat s HSHMP a poskytnout veškeré kontakty, se kterými daná osoba přišla do úzkého kontaktu v rámci zájmové činnosti
   
 • Na základě informací od DDM stanoví HSHMP pro naše zařízení příslušná protiepidemická opatření (provedení ohniskové dezinfekce všech prostor, kde se pohybovala COVID pozitivní osoba, virucidními dezinfekčními prostředky) a karanténní opatření pro rizikové kontakty
O případném uzavření kroužku/DDM rozhodne HSHMP a tento postup bude konzultovat s ředitelkou DDM.