13.10.2020 DDM Modřany musí být do 1. listopadu 2020 uzavřen

DDM Modřany má zakázanou přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání. Nařízení se týká všech aktivit na všech úrovních. DDM je školské zařízení a musí respektovat rozhodnutí dotčených orgánů, proto se na nás prosím nezlobte a nehledejte způsoby, jak dané nařízení obejít. Těšíme se na vás opět po podzimních prázdninách. Děkujeme za pochopení

12.10.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

10.09.2020 Provoz recepce pro veřejnost

Z důvodu ochrany zdraví vašeho i našich zaměstnanců jsou recepce DDM pro veřejnost uzavřeny. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky v časech uvedených v záložce Kontakty (Pracovní doba recepce). Pro odevzdání dokumentů a podepsaných přihlášek využijte poštovní schránku DDM.

Kroužky začínají

10.09.2020 Vážení návštěvníci, vážení rodiče,
 
od pondělí 14. 9. se spouští většina zájmových kroužků, které náš DDM nabízí. Pro to, abychom zajistili hladký průběh a nemuseli provoz omezit, prosíme vás o přečtení a respektování daných informací potřebné k hladkému průběhu ZK a ochraně zdraví svého i druhých. Veškeré pokyny osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti naleznete v Pokynech ředitelky, které jsou ke stažení na našem webu a zároveň je obdržíte i do svých e-mailových schránek, které jste uvedli v Klienstkém centru.
 
Nejdůležitější z nich jsou:

  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu
  • Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru a pokynů lektora
  • Žádný účastník s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID–19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školského zařízení vstoupit
  • Každý účastník bude mít s sebou sáček/uzaviratelnou nádobu na uložení roušky 
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v Pokynech, a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí
  • Vzhledem k nutnému dodržení hygienických nařízení, bude upravena forma výuky dle aktuálních potřeb
  • Zpravidla rodiče přivedou děti na místo určené pro předání dětí, kde si je převezme lektor (místo bude upřesněno e-mailem každému kroužku zvlášť)
  • Nošení roušek a dodržení rozestupů dle v současnosti platných nařízení zajišťují do předání rodiče
  • Rodiče si děti vyzvednou po kroužku a opustí prostory DDM neprodleně po ukončení aktivity
  • Samostatně odcházející účastník opustí areál DDM ihned po skončení aktivity
 
Prosíme, seznamte se s uvedenými pravidly (Příkazem ředitelky č. 2/20 k zajištění provozu v době pandemie COVID-19).
Podrobné informace, včetně provozní doby recepce, naleznete na našem webu nebo u vedoucích daných sekcí.
V neodkladných případech je možnost návštěvy recepce DDM po předchozí domluvě telefonicky 244 400 334 nebo e-mailem na recepce@ddmm.cz, návštěvník je uvnitř budovy povinen použít roušku či jiné zakrytí dýchacích cest.
Těšíme se, až se shledáme a žádáme vás o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy a případnému omezení průběhu ZK.
 
O aktuálních změnách spojených s vývojem hygienické situace vás budeme neprodleně informovat do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru a na webových stránkách DDM Modřany.
 
Děkujeme.