24.09.2020 Závody v kolečkovém bruslení

proběhnout v pátek 2. 10. 2020 se snahou vyhovět současným opatřením. Děkujeme za přihlášky předem pomocí on-line přihlašování. Pomůže nám v organizaci závodů..

17.09.2020 Nový kroužek Beachvolejbalu a házené

Ve sportovní sekci jsme pro vás otevřeli nové kroužky házené a beachvolejbalu pro začátečníky. Vše o kroužcích i možnostech přihlášení se dočtete v sekci Zájmové kroužky.

10.09.2020 Provoz recepce pro veřejnost

Z důvodu ochrany zdraví vašeho i našich zaměstnanců jsou recepce DDM pro veřejnost uzavřeny. V neodkladných případech je možné sjednat si osobní schůzku v časech uvedených v záložce Kontakty, a to po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Pro odevzdání dokumentů a podepsaných přihlášek využijte poštovní schránku DDM.

Kroužky začínají

10.09.2020 Vážení návštěvníci, vážení rodiče,
 
od pondělí 14. 9. se spouští většina zájmových kroužků, které náš DDM nabízí. Pro to, abychom zajistili hladký průběh a nemuseli provoz omezit, prosíme vás o přečtení a respektování daných informací potřebné k hladkému průběhu ZK a ochraně zdraví svého i druhých. Veškeré pokyny osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti naleznete v Pokynech ředitelky, které jsou ke stažení na našem webu a zároveň je obdržíte i do svých e-mailových schránek, které jste uvedli v Klienstkém centru.
 
Nejdůležitější z nich jsou:

  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu
  • Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru a pokynů lektora
  • Žádný účastník s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID–19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školského zařízení vstoupit
  • Každý účastník bude mít s sebou sáček/uzaviratelnou nádobu na uložení roušky 
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v Pokynech, a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí
  • Vzhledem k nutnému dodržení hygienických nařízení, bude upravena forma výuky dle aktuálních potřeb
  • Zpravidla rodiče přivedou děti na místo určené pro předání dětí, kde si je převezme lektor (místo bude upřesněno e-mailem každému kroužku zvlášť)
  • Nošení roušek a dodržení rozestupů dle v současnosti platných nařízení zajišťují do předání rodiče
  • Rodiče si děti vyzvednou po kroužku a opustí prostory DDM neprodleně po ukončení aktivity
  • Samostatně odcházející účastník opustí areál DDM ihned po skončení aktivity
 
Prosíme, seznamte se s uvedenými pravidly (Příkazem ředitelky č. 2/20 k zajištění provozu v době pandemie COVID-19).
Podrobné informace, včetně provozní doby recepce, naleznete na našem webu nebo u vedoucích daných sekcí.
V neodkladných případech je možnost návštěvy recepce DDM po předchozí domluvě telefonicky 244 400 334 nebo e-mailem na recepce@ddmm.cz, návštěvník je uvnitř budovy povinen použít roušku či jiné zakrytí dýchacích cest.
Těšíme se, až se shledáme a žádáme vás o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy a případnému omezení průběhu ZK.
 
O aktuálních změnách spojených s vývojem hygienické situace vás budeme neprodleně informovat do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru a na webových stránkách DDM Modřany.
 
Děkujeme.