30.06.2020 Aktualizace vnitřního řádu

Vnitřní řád DDM Modřany byl aktualizován k datu 10. června 2020. Naleznete jej k nahlédnutí i stažení v záložce Ke stažení.

25.06.2020 Vratky za neuskutečněné kroužky do 30.6. 12 hodin

Žádosti o vratky za neuskutečněné kroužky přijímáme do 30. 6. do 12 hodin, a sice do schránky DDM Herrmannova. Na později podané žádosti již nebudeme moci reagovat.

18.06.2020 Letní pobytové a příměstské tábory

Na základě příznivého vývoje mohou nyní proběhnout veškeré plánované prázdninové tábory. Podrobné informace k jednotlivým táborům obdržíte od lektora minimálně týden před zahájením samotného tábora do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru. V případě změn s ohledem na vývoj epidemiologické situace budete informováni.

10.06.2020 Nový sportovní program Pohybové hry

Od školního roku 2020/2021 budou kroužky Základy míčových her a pohybová všestrannost; Sportovní a pohybové hry; Karásek–pohybová všestrannost a hry součástí nového sportovního programu Pohybové hry. V těchto kroužcích budou děti cvičit dle námi vytvořené metodiky. Tento program nabídne přihlášeným účastníkům a jejich rodičům různé akce navíc: např. přednášky o výživě dětí, besedy a další. Program budeme postupně rozšiřovat a vylepšovat. Kompletní metodiku sportovního programu najdete na našem webu v sekci Ke stažení.

Co s sebou na tábor?

30.06.2020

Příměstské tábory

První den tábora s sebou určitě nezapomeňte přinést nově podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, a to i v případě, že jste nám jej již odevzdali v květnu pro účely návštěv zájmových kroužků. Bez odevzdaného prohlášení bohužel nebude možné dítě na tábor přijmout. Odkaz na dokument naleznete zde.

Dále s sebou přibalte:

 • batůžek se svačinou
 • láhev s pitím (která se dá opětovně doplnit vodou)
 • přezuvky
 • dvě roušky a sáček (nebo jinou uzavíratelnou nádobu na jejich uložení)
 • doklad na MHD / jízdenky
 • kšiltovku
 • pláštěnku (pro případ nepřízně počasí)
 
Vybavte své děti určitě i pohodlným oblečením a pevnou obuví.
Každý tábor se však liší svým zaměřením a má svá specifika. V případě potřeby dalšího vybavení se, prosím, řiďte požadavky vedoucího tábora, které obdržíte e-mailem nejdéle týden před jeho zahájením.
 
Výjezdní tábory

I na výjezdní tábor bude nutné obstarat potřebné dokumenty, abychom zajistili jeho hladký průběh a především bezpečnost všech zúčastněných.
Nezapomeňte si proto obstarat:
 • List účastníka tábora
 • Posudek zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (z roku 2020)
 • kopii kartičky zdravotní pojišťovny
V den odjezdu na tábor odevzdejte (s aktuálním datem):
 • Prohlášení o bezinfekčnosti
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Veškeré další vybavení na tábor (včetně požadavků na ochranné pomůcky) obdržíte od vedoucího tábora prostřednictvím e-mailu, který máte uveden v Klientském centru, a to nejdéle týden před jeho zahájením. Nezapomeňte však, že výjezdní tábory se konají převážně na horách a v přírodě, a je proto potřeba myslet i na odpovídající oblečení i obuv.
V případě změn způsobených vývojem epidemiologické situace budete včas informováni.

Těšíme se léto strávené s vámi.