22.11.2020 DDM Modřany musí být uzavřen

DDM Modřany má zakázanou přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání. Nařízení se týká všech aktivit na všech úrovních. DDM je školské zařízení a musí respektovat rozhodnutí dotčených orgánů, proto se na nás prosím nezlobte a nehledejte způsoby, jak dané nařízení obejít. Děkujeme za pochopení

10.11.2020 Provoz recepce pro veřejnost

Z důvodu ochrany zdraví vašeho i našich zaměstnanců jsou recepce DDM pro veřejnost uzavřeny. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky v časech uvedených v záložce Kontakty (Pracovní doba recepce). Pro odevzdání dokumentů a podepsaných přihlášek využijte poštovní schránku DDM.

12.10.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

FAQ - nejčastější otázky a odpovědi

09.06.2020

Vážení účastníci našich zájmových kroužků, vážení rodiče,
zde naleznete souhrn nejčastějších dotazů, které nám posíláte na e-mail nejen ohledně vratek za neuskutečněné lekce, ale i táborů a dalších. Doufáme, že vám usnadníme práci a ušetříme čas.
Seznam průběžně aktualizujeme.


Bude mi vrácena částka za kurzovné, pokud nebudu v zájmové činnosti pokračovat v květnu a v červnu?
Vrácení úplaty za zájmové vzdělávání je možné pouze u neuskutečněných kroužků, nebo v případech, které jsou stanoveny ve Vnitřním řádu Domu dětí a mládeže Modřany. Rozhodnete-li se, že se zájmové činnosti nebudete nadále účastnit, kurzovné Vám nemůže být vráceno.  
 
Účastník chodí na více kroužků, jak je to s Čestným prohlášením?
Čestné prohlášení stačí odevzdat pouze jednou, jeho platnost je plošná na veškeré zájmové činnosti probíhající v DDM. Čestné prohlášení doručte nejlépe do schránky DDM pobočky Herrmannova.
 
Mám nárok na vrácení peněz, pokud odhlásím dítě z příměstského nebo pobytového tábora?
V případě, že žádáte o odhlášení z příměstského tábora, prosíme o vyplnění a zaslání příslušného formuláře, který je ke stažení na našich internetových stránkách. O výši a termínu vratky bude rozhodnuto v souladu s Vnitřním řádem a storno podmínkami pro danou zájmovou činnost.
 
Kdy mi bude vrácena částka za neuskutečněné lekce zájmových kroužků?
Částka vám bude vrácena na základě písemné žádosti, kterou je potřeba odevzdat do schránky DDM Herrmannova  2016/24, nejpozději do 30. 6. 2020 do 12:00 hod. Bude vám vrácena alikvotní část úhrady za období, kdy byl DDM Usnesením vlády ČR uzavřen.
 
Syn/dcera chodí na více kroužků, kolik musím odevzdat formulářů?
Každý účastník odevzdá jednu žádost o vratku, kde uvede všechny kroužky, které v DDM navštěvuje.
 
Kdy mi peníze budou vyplaceny?
Výplaty vratek budou probíhat v období od července až do září 2020.
 
Jakým způsobem mi bude výplata vyplacena? Mohu si ji vyzvednout přímo v DDM?

  • Platby, které byly hrazeny převodem z bankovního účtu, budou vráceny na účet, ze kterého byly hrazeny.
  • Platby, které byly uhrazeny v hotovosti na recepci DDM, budou vráceny po předchozí telefonické domluvě na recepci DDM.
  • V případě, že byl zájmový kroužek uhrazen přes zaměstnavatele, je potřeba uplatnit vrácení částky prostřednictvím zaměstnavatele.
 
Co je variabilní symbol?
Variabilní symbol je číslo, pod kterým je evidována Vaše přihláška a následně párována platba. Pod tímto číslem jste prováděli úhradu prostřednictvím svého bankovního účtu. Toto číslo naleznete v Klientském centru.
 
 
Nenalezli jste odpověď na svou otázku?  
Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: recepce@ddmm.cz
Dotazy na vratky směřujte výhradně na e-mail: vratky@ddmm.cz