05.06.2020 Vratky za neuskutečněné kroužky

Aktuálně vám zasíláme na e-mail, který máte uveden v Klientském centru, podrobné informace ohledně postupu v případě, že budete požadovat vratky za neuskutečněné zájmové činnosti. Na našem webu zároveň najdete přehledně zpracované odpovědi na nejčastější dotazy.

04.06.2020 DDM Herrmannova - nefunkční pevná linka

Omlouváme se za výpadek telefonní linky na recepci DDM Herrmannova. Pro spojení prosím využijte naši mobilní linku 774 422 099 nebo e-mail recepce@ddmm.cz.

03.06.2020 Výjezdní tábor JIZERKY 2020 - volná místa

Nabízíme poslední 4 volná místa na tábor Jizerky 2.-14.8.. Více informací na našem webu v sekci Tábory a u vedoucí tábora.

26.05.2020 Sportovní kroužky až do 26.6.2020

Stále máte možnost přihlásit se na sportovní kroužky pro děti i dospělé. Jedná se o stávající účastníky, volná místa pro nově přihlášené již do konce školního roku nenabízíme. Více informací p.koubova@ddmm.cz nebo recepce@ddmm.cz

25.05.2020 Letní pobytové a příměstské tábory

Na základě příznivého vývoje mohou nyní proběhnout veškeré plánované prázdninové tábory. Podrobné informace k jednotlivým táborům obdržíte v následujících dnech do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru.

22.05.2020 Klub Pod prahem otevírá

S radostí vám oznamujeme, že od pondělí 25. 5. je znovu otevřen i Klub Pod prahem, a to ve specifickém režimu. Do klubu je nutné se přihlásit online na webu DDM, přinést s sebou vyplněné čestné prohlášení (v rubrice Ke stažení), dodržovat hygienická pravidla a mít nasazenou roušku během celého konání akce; pobytu v klubu. Kapacita klubu je omezena.

11.05.2020 Provozní doba recepce

Naše recepce DDM Herrmannova je pro vaše potřeby otevřena pouze po předchozí telefonické domluvě. Termín si můžete smluvit na tel. čísle 244 400 334. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE O ZAHÁJENÍ VÝUKY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

21.05.2020 Vážení účastníci,

od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast ve střediscích volného času. DDM Modřany tedy znovu otevírá zájmové kroužky dle specifických pravidel a v omezeném rozsahu. Informace o jednotlivých kroužcích, na které jste vy nebo vaše děti přihlášeni, jste obdrželi do e-mailu uvedeného v Klientském centru.

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti (dále jen "Pokyny") jsou ke stažení zde.


Nejdůležitější z nich jsou

  • Před návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše a odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru.
  • Každý účastník bude mít s sebou 2ks roušek a vlastní sáček na roušku. 
  • Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, které jsou specifikovány v Pokynech, a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
  • Nebude možné využívat šatny – účastníci musí již přijít na ZK oblečeni
  • Přihlášení je nutné do 7. 5. 2020 (pondělní a úterní kroužky) resp. 11. 5. 2020 (středeční až páteční kroužky) Pozdější přihlášení není z provozních důvodů možné.  
 
Seznamte se s uvedenými pravidly (Příkazem ředitelky č. 2/20 k zajištění provozu v době pandemie COVID-19) a máte-li zájem o účast na zájmovém vzdělávání, postupujte následně:
 
  1. Zašlete nám prosím e-mail na adresu uvedenou v oslovovacím e-mailu, kde uvedete jméno a příjmení účastníka a název kroužku, kterého se chcete zúčastnit.
  2. Tento mail nám pošlete nejpozději do 7. 5. 2020 nebo 11. 5. 2020
  3. Vytiskněte a vyplňte Čestné prohlášení a doneste nám jej do schránky DDM na pobočce Herrmannova a to nejpozději do prvního termínu návštěvy na kroužku. Předložením Čestného prohlášení stvrzujete, že jste se seznámili s Příkazem ředitelky k zajištění provozu v době pandemie COVID-19.  

Těšíme se, až se opětovně shledáme a žádáme vás o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

Děkujeme
Vaše DDM Modřany