26.02.2020 Karneval sobota 29.2.2020

Nabízíme poslední volná místa na sobotní akci určené pro rodiče s dětmi. Přihlašování on-line v sekci Akce. Těšíme se na Vás.

24.02.2020 Zrušení kroužků

Z důvodu nenaplněné kapacity se od 24. 2. 2020 ruší ZK Jumping a Jumping pro děti. Děkujeme za pochopení.

28.01.2020 Sezonní kroužky SPORT

Vážení účastnící, vážení rodiče, rádi bychom vás informovali, že aktuálně probíhá přihlašování na druhé pololetí do zájmových kroužků. Kroužky atletiky, tenisu a kolečkového bruslení začínají v dubnu. O termínu zahájení, ceně a platebních podmínkách vás budeme informovat začátkem dubna. Děkujeme.

23.01.2020 Kola a koloběžky musí zůstat venku

Milí rodiče a účastníci kurzů, dovolujeme si vás upozornit, že s platností od 23.1. 2020 není dovolen vstup do budovy s jízdními koly a koloběžkami. K jejich odložení slouží venkovní stojan, kde si můžete svá kola přineseným zámkem zajistit. Za odložené věci nijak neručíme. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto pravidla. Vaše DDM

Příměstské tábory Léto 2020

20.01.2020 Důležité informace k příměstským táborům (PT) 

 • Pro přihlášení na tábor je důležité mít založené Klientské centrum na adrese https://ddmmonet.iddm.cz/prihlaseni
 • Na PT se lze přihlásit pouze on-line přes Klientské centrum uživatele, nikoliv přes pedagoga nebo recepci DDM
 • Cena pro mimopražské účastníky je u některých PT vyšší z důvodu finanční podpory MHMP, která je určena pouze pro účastníky s trvalým bydlištěm v Hlavním městě Praze
 • V ceně PT je pedagogický dozor, pojištění a oběd, případně materiál a vstupy
 • Zaslat úhradu a dodat podepsanou přihlášku akce na recepci DDM je nutné do 5 dnů od schválení účastníka. Účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplaceno a současně odevzdanou podepsanou přihlášku
 • Nedojde-li k připsání platby na účet a SOUČASNĚ k odevzdání fyzické podepsané přihlášky do 5 dnů od schválení přihlášky, bude v těchto případech zaslán informační e-mail (uvedený v Klientském centru) o zrušení přihlášky a místo bude nabídnuto náhradníkovi
 • DDM bude s klienty komunikovat výhradně přes e-mail uvedený na přihlášce
 • Změna programu všech dnů příměstských táborů je vyhrazena
 • Program všech dnů příměstských táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou
 • Přihlásit se lze pouze na celý blok tábora. Sraz účastníků je až na předem ohlášené výjimky v 8.30 na recepci hl. budovy Herrmannova nebo recepci pracoviště Urbánkova. Dřívější příchody nejsou možné. Pro předčasné propuštění z denního programu je zákonný zástupce dítěte povinen předložit vedoucímu písemný souhlas s uvedením konkrétního místa a času předčasného odchodu
 • Tábor se uskuteční při zájmu minimálně 10 osob
 • Rezervace míst na PT není možná
 • Termín zveřejnění táborů je 2. 3. 2020 ve 12:00 hodin na www.ddmm.cz
 • Mají-li účastníci (jejich zákonní zástupci) možnost získat příspěvek z fondu zaměstnavatele, vystaví DDM fakturu na základě žádosti účastníka podané do 3 dnů od přihlášení na PT. Žádosti zasílejte na e-mail: e.santorova@ddmm.cz
 
Storno podmínky
 • V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu bude všem přihlášeným platba vrácena
 • V případě absence účastníka se účastnický poplatek nevrací. Výjimku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to nejpozději do 3 dnů od ukončení daného příměstského tábora. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel
 • Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny
 • Formulář je k dispozici na webových stránkách DDM. V tomto případě určuje výši storno poplatků hlavní vedoucí akce, na základě celkového vyúčtování proběhlé akce, v závislosti na režijních nákladech dané akce
 • Vrácení alikvotní částky úplaty včetně uplatněného storna bude provedeno nejpozději do 1 měsíce (s výjimkou letních táborů a soustředění, které budou vráceny do konce září příslušného roku)
 • Manipulační poplatek ve všech případech činí 20,- Kč