21.01.2020 Sezonní kroužky SPORT

Vážení účastnící, vážení rodiče, rádi bychom vás informovali, že aktuálně probíhá přihlašování na druhé pololetí do zájmových kroužků. Kroužky atletiky a kolečkového bruslení začínají v dubnu. O termínu zahájení, ceně a platebních podmínkách vás budeme informovat začátkem dubna. Děkujeme.

20.01.2020 pevná linka Herrmannova a Urbánkova

Z důvodu výpadku telefonní linky, nefunguje na pobočce Herrmannova a Urbánkova telefon. Volejte prosím na číslo: 774 422 099 na pobočku Herrmannova a na číslo: 773 625 935 na pobočku Urbánkova. Děkujeme za pochopení.

Příměstské a výjezdní tábory Léto 2020

20.01.2020 Důležité informace k výjezdním a příměstským táborům (PT) 

 • Pro přihlášení na tábor je důležité mít založené Klientské centrum na adrese https://ddmmonet.iddm.cz/prihlaseni
 • Na PT se lze přihlásit pouze on-line přes Klientské centrum uživatele, nikoliv přes pedagoga nebo recepci DDM
 • Cena pro mimopražské účastníky je u některých PT vyšší z důvodu finanční podpory MHMP, která je určena pouze pro účastníky s trvalým bydlištěm v Hlavním městě Praze
 • V ceně PT je pedagogický dozor, pojištění a oběd, případně materiál a vstupy
 • Zaslat úhradu a dodat podepsanou přihlášku akce na recepci DDM je nutné do 5 dnů od schválení účastníka. Účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplaceno a současně odevzdanou podepsanou přihlášku
 • Nedojde-li k připsání platby na účet a SOUČASNĚ k odevzdání fyzické podepsané přihlášky (lze také datovou zprávou s elektronickým podpisem), do 5 dnů od schválení přihlášky, bude v těchto případech zaslán informační e-mail (uvedený v Klientském centru) o zrušení přihlášky a místo bude nabídnuto náhradníkovi
 • Změna programu všech dnů příměstských táborů je vyhrazena
 • Program všech dnů příměstských táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou
 • Přihlásit se lze pouze na celý blok tábora. Sraz účastníků je až na předem ohlášené výjimky v 8.30 na recepci hl. budovy Herrmannova nebo recepci pracoviště Urbánkova. Dřívější příchody nejsou možné. Pro předčasné propuštění z denního programu je zákonný zástupce dítěte povinen předložit vedoucímu písemný souhlas s uvedením konkrétního místa a času předčasného odchodu
 • Tábor se uskuteční při zájmu minimálně 10 osob
 • Rezervace míst na PT není možná
 • Termín zveřejnění všech táborů (příměstské, výjezdní) je 2. 3. 2020 ve 12:00 hodin na www.ddmm.cz
 • Mají-li účastníci (jejich zákonní zástupci) možnost získat příspěvek z fondu zaměstnavatele, vystaví DDM fakturu na základě žádosti účastníka podané do 3 dnů od přihlášení na PT. Žádosti zasílejte na e-mail: e.santorova@ddmm.cz
 
Storno podmínky
 • V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu bude všem přihlášeným platba vrácena
 • V případě absence účastníka se účastnický poplatek nevrací. Výjimku tvoří situace, ve kterých účastník dodá lékařské potvrzení spolu s písemnou žádostí o vrácení peněz, a to nejpozději do 3 dnů od ukončení daného příměstského tábora. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel
 • Vrácení platby bude provedeno po interním vyúčtování DDM, a to ve výši zohledňující náklady na jednotlivé táborové dny
 • Formulář je k dispozici na webových stránkách DDM. V tomto případě určuje výši storno poplatků hlavní vedoucí akce, na základě celkového vyúčtování proběhlé akce, v závislosti na režijních nákladech dané akce
 • Vrácení alikvotní částky úplaty včetně uplatněného storna bude provedeno nejpozději do 1 měsíce (s výjimkou letních táborů a soustředění, které budou vráceny do konce září příslušného roku)
 • Manipulační poplatek ve všech případech činí 20,- Kč