05.06.2020 Vratky za neuskutečněné kroužky

Aktuálně vám zasíláme na e-mail, který máte uveden v Klientském centru, podrobné informace ohledně postupu v případě, že budete požadovat vratky za neuskutečněné zájmové činnosti. Na našem webu zároveň najdete přehledně zpracované odpovědi na nejčastější dotazy.

04.06.2020 DDM Herrmannova - nefunkční pevná linka

Omlouváme se za výpadek telefonní linky na recepci DDM Herrmannova. Pro spojení prosím využijte naši mobilní linku 774 422 099 nebo e-mail recepce@ddmm.cz.

03.06.2020 Výjezdní tábor JIZERKY 2020 - volná místa

Nabízíme poslední 4 volná místa na tábor Jizerky 2.-14.8.. Více informací na našem webu v sekci Tábory a u vedoucí tábora.

26.05.2020 Sportovní kroužky až do 26.6.2020

Stále máte možnost přihlásit se na sportovní kroužky pro děti i dospělé. Jedná se o stávající účastníky, volná místa pro nově přihlášené již do konce školního roku nenabízíme. Více informací p.koubova@ddmm.cz nebo recepce@ddmm.cz

25.05.2020 Letní pobytové a příměstské tábory

Na základě příznivého vývoje mohou nyní proběhnout veškeré plánované prázdninové tábory. Podrobné informace k jednotlivým táborům obdržíte v následujících dnech do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru.

22.05.2020 Klub Pod prahem otevírá

S radostí vám oznamujeme, že od pondělí 25. 5. je znovu otevřen i Klub Pod prahem, a to ve specifickém režimu. Do klubu je nutné se přihlásit online na webu DDM, přinést s sebou vyplněné čestné prohlášení (v rubrice Ke stažení), dodržovat hygienická pravidla a mít nasazenou roušku během celého konání akce; pobytu v klubu. Kapacita klubu je omezena.

11.05.2020 Provozní doba recepce

Naše recepce DDM Herrmannova je pro vaše potřeby otevřena pouze po předchozí telefonické domluvě. Termín si můžete smluvit na tel. čísle 244 400 334. Děkujeme za pochopení.

Příměstské tábory Léto 2020

01.05.2020 Důležité informace k příměstským táborům (PT) 

 • Pro přihlášení na tábor je důležité mít založený účet na Klientském centru, na adrese https://ddmmonet.iddm.cz/prihlaseni
 • Na PT se lze přihlásit pouze on-line přes Klientské centrum uživatele, nikoliv přes pedagoga nebo recepci DDM
 • Cena pro mimopražské účastníky je u některých PT vyšší z důvodu finanční podpory MHMP, která je určena pouze pro účastníky s trvalým bydlištěm v Hlavním městě Praze
 • V ceně PT je pedagogický dozor, pojištění a oběd, případně materiál a vstupy
 • Zaslat úhradu a dodat podepsanou přihlášku za příměstský tábor je nutné na recepci DDM, do 5 dnů od doručení potvrzené přihlášky do Klientského centra. Účastník je přihlášen pouze tehdy, má-li zaplaceno a současně odevzdanou podepsanou přihlášku. Bez odevzdané přihlášky se dítě programu nemůže účastnit.
 • Nedojde-li k připsání platby na účet a SOUČASNĚ k odevzdání fyzické podepsané přihlášky do 5 dnů od schválení přihlášky, bude v těchto případech zaslán informační e-mail (uvedený v Klientském centru) o zrušení přihlášky a místo bude nabídnuto náhradníkovi
 • DDM bude s klienty komunikovat výhradně přes e-mail uvedený v Klientském centru
 • Změna programu všech dnů příměstských táborů je vyhrazena
 • Program všech dnů příměstských táborů je určen pouze dětem se započatou školní docházkou nebo na základě věkového omezení vyplývajícího z programu příslušného tábora
 • Přihlásit se lze pouze na celý týdenní blok tábora. Sraz účastníků je až na předem ohlášené výjimky v 8:00-8:30 hod na recepci hl. budovy Herrmannova nebo recepci pracoviště Urbánkova. Dřívější příchody nejsou možné. Program příměstského tábora bude v čase 8:30-16:00 hod. Vyzvedávání probíhá mezi 16:00-16:30 hod. Pro předčasné propuštění z denního programu je zákonný zástupce dítěte povinen předložit vedoucímu písemný souhlas s uvedením konkrétního místa a času předčasného odchodu
 • Samostatné odchody dětí jsou vždy po 16 hodině, z budovy DDM
 • Tábor se uskuteční při zájmu minimálně 10 osob
 • Rezervace míst na PT není možná
 • Termín zveřejnění táborů je 2. 3. 2020 ve 12:00 hodin na www.ddmm.cz
 • Mají-li účastníci (jejich zákonní zástupci) možnost získat příspěvek z fondu zaměstnavatele, vystaví DDM fakturu na základě žádosti účastníka podané do 3 dnů od přihlášení na PT. Žádost zasílejte online na e-mail: e.santorova@ddmm.cz
 
Storno poplatky
1) Klasické tábory a soustředění: 
odhlášení do 30. 4. 2020 – min. 30 % z celkové ceny
odhlášení do 15. 6. 2020 – min. 50 %  z celkové ceny
odhlášení po 15. 6. 2020 – 100 % z celkové ceny

Na některé LT a soustředění mohou být vedoucím tábora stanoveny speciální storno podmínky.

2) Příměstské tábory (PT) a výjezdové akce: 
odhlášení do 30. 04. 2020 – min. 20% z celkové ceny
odhlášení po 30. 04. 2020 – min. 50% z celkové ceny PT

V případě již vynaložených nákladů na PT může být storno poplatek vyšší.
V případě neúčasti na akcích uvedených v bodech 1 a 2 ze zdravotních důvodů je nutné doložit lékařské potvrzení včetně žádosti o vrácení platby, do tří pracovních dnů od ukončení dané akce na recepci DDM Herrmannova 2016/24. Formulář je k dispozici na webových stránkách DDM. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. V případě odhlášení ze zdravotních důvodů určuje výši storno poplatků hlavní vedoucí tábora na základě celkového vyúčtování proběhlého tábora.
V případě zrušení tábora z důvodu nízkého zájmu bude všem přihlášeným platba vrácena.
 
Vrácení alikvotní částky úplaty včetně uplatněného storna bude provedeno nejpozději do 1 měsíce (s výjimkou letních táborů a soustředění, které budou vráceny do konce září příslušného roku. Manipulační poplatek ve všech případech činí 20,- Kč