12.11.2018 Vaše nedělní pohádky pro děti

Pravidelné nedělní pohádky začínají od 11. listopadu v našem Divadle Na Cikorce. Nabídku pohádek najdete v záložce Divadlo Na Cikorce. Moc se na vás těšíme.

06.11.2018 Přihlašování na kroužky

je možné i v průběhu školního roku. Zda jsou na kroužku volná místa zjistíte u každého jednotlivého kroužku v záložce Zájmové útvary. Platba za pozdější nástup na ZK je krácena dle pravidel uvedených ve Vnitřním řádu DDM...

06.11.2018 Volná místa Sportovní a pohybové hry

Máme volná místa ve sportovním kroužku, který se koná na ZŠ Rakovského každý čtvrtek od 15:00 do 15:55 hod. Přihlásit se můžete osobně na naší recepci nebo online na našich stránkách.

05.11.2018 VYPRODÁNO - Mikulášská nadílka

Omlouváme se, ale vstupenky na Mikulášskou nadílku jsou již vyprodány.

01.11.2018 Doklad o zaplacení zájmového kroužku

Upozorňujeme, že v případě potřeby vystavení dokladu o zaplacení zájmového kroužku (pouze u VzP) je nutné požádat DDM o vystavení faktury. Jiné potvrzení VzP neakceptuje. Děkujeme za pochopení.

19.09.2018 Přihlášky na zájmový kroužek šk.r. 2018/19

Přihlášky na zájmové kroužky pro šk.r. 2018/19 prosíme doručit do DDM s originálním podpisem a to buď osobně na recepci DDM (možno využít schránku před budovou) nebo poštou a to nejpozději v první den účasti na ZK.

Zápis na nový školní rok 2018/2019

02.11.2018
Na zveřejněné kroužky se můžete zapisovat on-line.

http://www.ddmmonet.cz/zajmove-krouzky

Po následném potvrzení si  pak bude možné přihlášky vytisknout v Klienstkém centru. Z důvodu platnosti GDPR již přihlášky nelze zasílat pomocí e-mailu.

Při práci s Klientským centrem zaznamenáváme problémy s přihlášením druhého dítěte, kdy systém odkazuje na kontaktování pověřené osoby DDM. Problém vzniká z důvodu absence e-mailové adresy v osobní kartě účastníka. Tento problém lze vyřešit telefonickým kontaktováním na tel: 244 400 334 nebo osobně na recepci DDM.

Dovolujeme si tímto požádat všechny potvrzené přihlášené o platbu v řádném termínu splatnosti. V minulých letech se stávalo, že některé děti byly přihlášeny z června i na 3-5 ZK a v září nastoupily na jeden nebo dva kroužky. Tímto postupem dochází k blokování míst opravdovým zájemcům.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že nezaplacené přihlášky v termínu splatnosti budeme vyřazovat a nabízet náhradníkům. Vratky za kroužky jsou definovány ve Vnitřním řádu DDM. Je to vratka na základě zdravotních důvodů s potvrzením lékaře.

Prosíme tedy všechny o důkladné zvážení přihlášení dítěte s ohledem na náročnost kroužku, případné rozvrhy ve škole apod. Důvody vrácení úplaty než výše uvedené nebudou z popsaných důvodů možné.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na prvních hodinách v září...

DDM Modřany