30.06.2020 Aktualizace vnitřního řádu

Vnitřní řád DDM Modřany byl aktualizován k datu 10. června 2020. Naleznete jej k nahlédnutí i stažení v záložce Ke stažení.

25.06.2020 Vratky za neuskutečněné kroužky do 30.6. 12 hodin

Žádosti o vratky za neuskutečněné kroužky přijímáme do 30. 6. do 12 hodin, a sice do schránky DDM Herrmannova. Na později podané žádosti již nebudeme moci reagovat.

18.06.2020 Letní pobytové a příměstské tábory

Na základě příznivého vývoje mohou nyní proběhnout veškeré plánované prázdninové tábory. Podrobné informace k jednotlivým táborům obdržíte od lektora minimálně týden před zahájením samotného tábora do e-mailu, který máte uveden v Klientském centru. V případě změn s ohledem na vývoj epidemiologické situace budete informováni.

10.06.2020 Nový sportovní program Pohybové hry

Od školního roku 2020/2021 budou kroužky Základy míčových her a pohybová všestrannost; Sportovní a pohybové hry; Karásek–pohybová všestrannost a hry součástí nového sportovního programu Pohybové hry. V těchto kroužcích budou děti cvičit dle námi vytvořené metodiky. Tento program nabídne přihlášeným účastníkům a jejich rodičům různé akce navíc: např. přednášky o výživě dětí, besedy a další. Program budeme postupně rozšiřovat a vylepšovat. Kompletní metodiku sportovního programu najdete na našem webu v sekci Ke stažení.

Bude mi vrácena částka za kurzovné, pokud nebudu v zájmové činnosti pokračovat v květnu a v červnu?
Vrácení úplaty za zájmové vzdělávání je možné pouze u neuskutečněných kroužků, nebo v případech, které jsou stanoveny ve Vnitřním řádu Domu dětí a mládeže Modřany. Rozhodnete-li se, že se zájmové činnosti nebudete nadále účastnit, kurzovné Vám nemůže být vráceno.  
 
Účastník chodí na více kroužků, jak je to s Čestným prohlášením?
Čestné prohlášení stačí odevzdat pouze jednou, jeho platnost je plošná na veškeré zájmové činnosti probíhající v DDM. Čestné prohlášení doručte nejlépe do schránky DDM pobočky Herrmannova.
 
Mám nárok na vrácení peněz, pokud odhlásím dítě z příměstského nebo pobytového tábora?
V případě, že žádáte o odhlášení z příměstského tábora, prosíme o vyplnění a zaslání příslušného formuláře, který je ke stažení na našich internetových stránkách. O výši a termínu vratky bude rozhodnuto v souladu s Vnitřním řádem a storno podmínkami pro danou zájmovou činnost.
 
Kdy mi bude vrácena částka za neuskutečněné lekce zájmových kroužků?
Částka vám bude vrácena na základě písemné žádosti, kterou je potřeba odevzdat do schránky DDM Herrmannova  2016/24, nejpozději do 30. 6. 2020 do 12:00 hod. Bude vám vrácena alikvotní část úhrady za období, kdy byl DDM Usnesením vlády ČR uzavřen.
 
Syn/dcera chodí na více kroužků, kolik musím odevzdat formulářů?
Každý účastník odevzdá jednu žádost o vratku, kde uvede všechny kroužky, které v DDM navštěvuje.
 
Kdy mi peníze budou vyplaceny?
Výplaty vratek budou probíhat v období od července až do září 2020.
 
Jakým způsobem mi bude výplata vyplacena? Mohu si ji vyzvednout přímo v DDM?

  • Platby, které byly hrazeny převodem z bankovního účtu, budou vráceny na účet, ze kterého byly hrazeny.
  • Platby, které byly uhrazeny v hotovosti na recepci DDM, budou vráceny po předchozí telefonické domluvě na recepci DDM.
  • V případě, že byl zájmový kroužek uhrazen přes zaměstnavatele, je potřeba uplatnit vrácení částky prostřednictvím zaměstnavatele.
 
Co je variabilní symbol?
Variabilní symbol je číslo, pod kterým je evidována Vaše přihláška a následně párována platba. Pod tímto číslem jste prováděli úhradu prostřednictvím svého bankovního účtu. Toto číslo naleznete v Klientském centru.
 
 
Nenalezli jste odpověď na svou otázku?  
Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: recepce@ddmm.cz
Dotazy na vratky směřujte výhradně na e-mail: vratky@ddmm.cz