24.10.2020 Podzimní prázdniny 26.-30. října

V týdnu od 26. října do 30. října jsou vyhlášené podzimní prázdniny a žádná zájmová činnost v DDM neprobíhá. O znovuotevření DDM v souvislosti s vládními nařízeními a epidemiologickou situací budeme informovat zde na webových stránkách a Facebooku DDM Modřany.

19.10.2020 DDM Modřany musí být do uzavřen

DDM Modřany má zakázanou přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání. Nařízení se týká všech aktivit na všech úrovních. DDM je školské zařízení a musí respektovat rozhodnutí dotčených orgánů, proto se na nás prosím nezlobte a nehledejte způsoby, jak dané nařízení obejít. Těšíme se na vás opět po podzimních prázdninách. Děkujeme za pochopení

12.10.2020 E-maily DDM jako nevyžádaná pošta SPAM

Na základě upozornění od vás, účastníků našich kroužků, informujeme, že v e-mailových schránkách některých poskytovatelů spadají naše zprávy z adresy ddmm.cz do složky Nevyžádané pošty - SPAM. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a je na každém majiteli schránky, aby si ji individuálně nastavil. Proto prosíme, abyste, zvláště v této době plné náhlých změn, kontrolovali i tuto složku pravidelně a případně potvrdili naše adresy jako vyžádané e-maily, aby vám nic neuniklo. Veškeré informace nalezne samozřejmě i zde na webu.

10.09.2020 Provoz recepce pro veřejnost

Z důvodu ochrany zdraví vašeho i našich zaměstnanců jsou recepce DDM pro veřejnost uzavřeny. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky v časech uvedených v záložce Kontakty (Pracovní doba recepce). Pro odevzdání dokumentů a podepsaných přihlášek využijte poštovní schránku DDM.

Proč v DDM 5.-18. 10. 2020 neprobíhají ani kroužky, které splňují početní limity osob uvnitř i vně budovy? Proč neprobíhají kroužky pro MŠ? Je důvodem fakt, že byla u některých kroužků navýšena kapacita?

Na základě nařízení HSHMP je zakázaná přítomnost veškerých účastníků v DDM. Toto nařízení nerozlišuje počet účastníků, ani místo konání. Vzhledem k této skutečnosti tedy nemůže probíhat žádná zájmová činnost. Jak z nařízení vyplývá, nemohou se konat ani kroužky s pěti účastníky, navýšení kapacity tedy není důvodem proč se v období 5.-18. 10. kroužky nekonají.
 
 
Jaká bude náhrada za neuskutečněné kroužky v období 5.-18.10. a jak bude vyplacena?
 
U zájmové činnosti, která to bude umožňovat, probíhá distanční výuka. V případě, že nebude možné, aby se konala distanční výuka, bude dále postupováno v souladu s Vnitřním řádem a dle rozhodnutí zřizovatele. Veškeré informace budou dostupné na našich internetových stránkách, případně Vám budou zasílány e-mailem.