17.12.2018 Příměstský tábor: pátek 4.ledna 2019

POSLEDNÍ 2 MÍSTA - více podrobných informací naleznete v sekci Tábory a soustředění, hlásit se můžete online nebo osobně na recepci DDM Modřany. Přihlášení a úhrada nejpozději do 2.1.2019.

12.12.2018 Provoz o vánočních svátcích

Kroužky probíhají do pátku 21. prosince 2018 a začínají ve čtvrtek 3 ledna 2019. Po dobu vánočních prázdnin neprobíhají v DDM žádné aktivity. Přejeme klidný adventní čas. DDM M

05.12.2018 Přihlašování na kroužky

je možné i v průběhu školního roku. Zda jsou na kroužku volná místa zjistíte u každého jednotlivého kroužku v záložce Zájmové útvary. Platba za pozdější nástup na ZK je krácena dle pravidel uvedených ve Vnitřním řádu DDM...

04.12.2018 Doklad o zaplacení zájmového kroužku

Upozorňujeme, že v případě potřeby vystavení dokladu o zaplacení zájmového kroužku (pouze u VzP) je nutné požádat DDM o vystavení faktury. Jiné potvrzení VzP neakceptuje. Děkujeme za pochopení.

03.12.2018 Přihlášky na zájmový kroužek šk.r. 2018/19

Přihlášky na zájmové kroužky pro šk.r. 2018/19 prosíme doručit do DDM s originálním podpisem a to buď osobně na recepci DDM (možno využít schránku před budovou) nebo poštou a to nejpozději v první den účasti na ZK.

02.12.2018 Informace o platbách

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se plateb prosím využívejte tento mail: platby@ddmmonet.cz nebo tel. 778 412 099. Děkujeme.

Centrum pro předškolní děti Včelička

Dům dětí a mládeže Praha Modřany, pracoviště v ul. Urbánkova 3348/4

Začínáme 

3. září 2018

 
Kontakt

Tel.: 241 772 463, 773 625 935
 
Kapacita

15 dětí
 
Provozní doba CPD

Pondělí: 8:00 - 13:00
Úterý:     8:00 - 13:00
Středa:   8:00 - 13:00
Čtvrtek:  8:00 - 13:00
Pátek:    8:00 - 13:00


Doba svačiny

Svačiny mají děti své vlastní. Svačinu můžeme uložit do chladničky, nesmí se však v žádném případě vařit ani ohřívat. Rovněž pití si každé dítě nosí vlastní.

Platby v CPD

Výše školného činí 1000,- Kč/měsíc.

V případě, že je volná kapacita, nabízíme možnost jednorázového vstupu tzn. 100,- Kč/den (nutné domluvit předem).

Provoz v CPD je od 8:00 do 13:00 hodin.

Příchod dětí do CPD je od 8:00 do 9:00 hod. Pozdní příchody narušují práci a činnosti dětí.  
Vyzvedávání dětí je od 12:00 hod do 12:50 hod.
Při vyzvedávání dětí doporučujeme rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček.

Omlouvání dětí maximálně tentýž den v době od 8:00 do 8:30 hod formou SMS na tel. 
773 625 935.

Denní program CPD Včelička

  • 08.00-9.00    Příchod dětí do CPD – volná hra dětí
  • 09.00-9.30    Výchovně vzdělávací činnost 
  • 09.30-10.00  Svačina
  • 10.00-11.30  Výchovně vzdělávací činnost, pobyt venku (dle počasí)
  • 11.45-12.00  Svačina
  • 12.00-13.00  Odchod dětí z CPD - volná hra dětí

Školní rok v CPD

Roční období podzim

Přivítání dětí ve třídách, seznámení s prostředím třídy a celého CPD, zahrady DDM. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény pani učitelek. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, kde jsou uloženy. Dodržování smluvených pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. Zvládnutí základních hygienických návyků a sebeobsluhy.
Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu a na poli, sklizeň zeleniny a ovoce. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky s přírodnin. Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech, znát základní a některé doplňkové barvy. Změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Jak se na zimu připravují zvířátka. Odlet ptáků na jih, starost člověka o domácí i volně žijící zvířata příprava krmení na zimu. Poslech povídek, pohádek i bajek, v nichž vystupují zvířátka. Hry s padákem. Společná podzimní dílna pro rodiče a děti. Oslava Halloweenu.  

Roční období zima

Rozvoj pozitivních citů k sobě navzájem. Období plné citových prožitků spojené s čekáním na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Zahájení adventu, čekání na Mikuláše. Výroba Mikulášů, čertů a andělů. Výroba adventního věnce. Příprava na Vánoce – vyprávění, jak doma trávíme svátky vánoční, tvoření přání, vánočních dekorací, dárečků. Společné zdobení vánočního stromečku, zpívání koled. Pozorování vánoční výzdoby. Seznamování s vánočními zvyky a tradicemi. Společná setkání rodičů a dětí při oslavě Vánoc vánoční besídka dětí. Se společnou tvořivou dílnou. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Sáňkujeme a bobujeme, stavíme sněhuláka. Zimní hry a sporty, druhy oblečení – pojmenování zimního ošacení. Péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Zimní období je čas pohádek a příběhů.

Roční období jaro

Uvědomovat si probouzející přírodu, vnímat barevnost a rozmanitost tvarů a znaků, vznik nového života mládata. Charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenování jarních květin, probouzející se příroda – hmyz, drobní živočichové, návrat ptáků z teplých krajin. Poznávání domácích a exotických zvířat a jejich mláďat, výlet do Přírodovědné stanice na Smíchově. Oslava Velikonoc, seznamování s tradicemi a zvyky, vyprávění o významu velikonočních svátků. Společná dílna pro rodiče a děti. Oslava Čarodějnic. Vyrábění přání k svátku maminek. Výlety do okolí. Znát a pojmenovat dopravní prostředky a jejich využití, dbát na bezpečnost dětí v dopravním provozu, částečně ovládat pravidla silničního provozu a dopravní situace. Varování na nebezpečí, které na nás číhá – neznámý prostor, cizí lidé, zvířata. 

Roční období léto

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat o prázdninách. Umět požádat druhého o pomoc. Pozorování rozkvetlé louky, život různého létavého a lezoucího hmyzu. Znát názvy živočichů žijících ve vodě, obojživelníků a zvířat žijících u vody. Uvědomovat si své možnosti a limity – pěstovat u dětí pud sebezáchovy. Poznávat zvířata žijící v moři, život u moře a na pláži. Součástí programu bude i akce na ukončení školního roku Ahoj prázdniny s nácvikem pásma básniček a písniček a s předáním pamětních listů a odměn. Součástí programu jsou tvořivé dílny a plnění úkolů.