24.05.2019 Den dětí, kouzel a čarování 30. května 2019

Těšíme se na vás na dni dětí, akci kterou pořádáme ve čtvrtek 30. května od 15:00 do 19:00 hod. v našem areálu DDM Herrmannova. Tento den se nekonají žádné zájmové kroužky, děkujeme.

22.05.2019 Centrum pro předškolní děti

Zápis na nový školní rok 2019/2020 proběhne v měsíci červnu. Bližší termín zápisu bude zveřejněn na našich webových stránkách v červnu 2019.

20.05.2019 nový sportovní kroužek

Otevíráme nový kroužek tenisu. 20. 5. - 22. 6. 2019. Kroužek se bude konat na tenisových kurtech TO Spartak Modřany (ulice Kabeláčova 262/4, Praha 4, 10 min od DDM Herrmannova). Plakát ke kroužku si můžete stáhnout v záložce ke stažení. V případě zájmu kontaktujte Marka Dastycha - m.dastych@ddmm.cz.

Centrum pro předškolní děti – Včelička (dále jen CPD)
pobočka DDM Modřany Urbánkova 3348/4

 
Pedagogové

MgA.Vanda H
ofmeisterová, MgA. Radka Šitner

Kontakt

773 625 935 

Pro koho je CPD určeno

děti ve věku od 3 do 6 let

Provozní informace

CPD je v provozu každý den od 8.00 – 13.00 hod. Možnost jednorázových návštěv je třeba domluvit s vyučujícím v CPD.

Konzultace s rodiči

Konzultace s rodiči jsou možné při příchodu i odchodu dítěte, popřípadě telefonicky každý den od 08.00 do 13.00 hod.

Zápis


Děti mohou být do CPD přijímány i v průběhu školního roku. Základ tvoří děti přihlášené na celý měsíc, jednotlivé vstupy dětí bude možné postupně doplňovat podle kapacity. Důležitý je dovršený věk 3 let.

Zápis na nový školní rok 2019/2020 proběhne v měsíci červnu. Bližší termín zápisu bude zveřejněn na webových stránkách DDM v červnu 2019.

Kritéria, která v rámci přijímacího řízení vedení DDM stanovilo jako rozhodující pro přijetí, jsou následující:

  • Přednostně budou přijímány stávající přihlášené děti a jejich sourozenci
  • Nutnou podmínkou k přijetí je dosažení 3 let věku dítěte, a to nejpozději 1. září 2019.
  • Uchazeči, kteří tuto podmínku nesplňují, budou zařazeni mezi náhradníky.
  • Posledním kritériem, k němuž se přihlíží, je spádovost bydliště uchazeč

Pravidla, kterými je nutné se v průběhu přijímacího řízení řídit:
  • CPD je určené pro děti ve věku 3 – 6 let
  • Přihlášení do CPD je platné až ve chvíli, kdy lékař v „Evidenčním listu účastníka CPD“ (obdrží zákonní zástupci v červnu 2019) potvrdí, že je Vaše dítě zdravotně způsobilé a řádně očkované.
  • Lékařem potvrzený Evidenční list spolu s dalšími případnými dokumenty je nutné odevzdat na recepci pobočky DDM v ul. Urbánkova 3348/4 do 19.6. 2019.

Plánované akce v CPD:

Viz. nástěnka u CPD.