04.03.2019 volná místa v kroužcích

Máme volná místa ve Sportovním aerobiku, Angličtině doučování a Street dance/Hip hop, přihlásit se můžete online v záložce kroužky.

04.03.2019 Velikonoční jarmark 13. 4.

Vstupenky na tradiční Velikonoční jarmark jsou v prodeji na recepci Herrmannova od 1. března. Vstupné je 40 Kč za dítě a 60 Kč za dospělého. Těšíme se na vás.

21.01.2019 Doklad o zaplacení zájmového kroužku

Upozorňujeme, že v případě potřeby vystavení dokladu o zaplacení zájmového kroužku (pouze u VzP) je nutné požádat DDM o vystavení faktury. Jiné potvrzení VzP neakceptuje. Děkujeme za pochopení.

21.01.2019 Přihlášky na zájmový kroužek šk.r. 2018/19

Přihlášky nových účastníků na zájmové kroužky pro šk.r. 2018/19 (únor-červen) prosíme doručit do DDM s originálním podpisem a to buď osobně na recepci DDM (možno využít schránku před budovou) nebo poštou a to nejpozději v první den účasti na ZK.

05.12.2018 Přihlašování na kroužky

je možné i v průběhu školního roku. Zda jsou na kroužku volná místa zjistíte u každého jednotlivého kroužku v záložce Zájmové útvary. Platba za pozdější nástup na ZK je krácena dle pravidel uvedených ve Vnitřním řádu DDM...

Kolečkové rychlobruslení - základní trenérský kurz

Vzdělávací cíl:
Cílem programu je připravit pedagogické pracovníky a in-line instruktory na práci trenéra specializujícího se na kolečkové rychlobruslení, na trénink dětí a mládeže podle nejnovějších poznatků a podle pravidel dlouhodobého sportovního rozvoje bez tlaku na brzkou specializaci. V praktické části pak připravit účastníky na výuku pokročilejších technik bruslení a rychlobruslení, postupovat podle vytvořené metodické řady.

Obsah:
Fyzikální základy pohybu na bruslích
   •      Základy stability na rychlobruslích – cviky, důležité faktory, časté chyby, cíl
   •      Základní princip pohybu vpřed – vysvětlení, cviky, důležité faktory, časté chyby, cíl
   •      Odraz do zatáčky – význam jednotlivých fází, jak učit, cviky, časté chyby
   •      Starty – správné provedení a nácvik startu na hromadné sprinterské závody
   •      Základy první pomoci, bezpečnost na bruslích
   •      Výchova dětí a mládeže
   •      Role trenéra
   •      Skladba tréninků pro rychlobruslení
   •      Typy závodů, drah a tréninků na rozdílné typy závodů + pravidla bruslařských soutěží
   •      Pokročilé techniky bruslení (chrono starty, zatáčka, Double-push...)
   •      Suchá příprava bez bruslí
   •      Dlouhodobé plánování rozvoje
   •      Senzitivita na různé podněty dle věku dětí a přizpůsobení tréninků, hry na bruslích
   •      Materiál – výběr, nastavení, údržba

Hodinová dotace:
Teorie - 16 vyučovacích hodin
 Praxe - 12 hodin 

Cílová skupina, počet účastníků:
Počet účastníků maximálně 20, minimálně 12. Školení jsou určená především pro zájemce se základní znalostí in-line bruslení, kteří se chtějí věnovat přípravě dětí a mládeže. Dále je určeno pro pedagogy volného času jako doplňující vzdělání, stávajícím instruktorům kolečkového bruslení s certifikací instruktora, ale i pedagogům TV.

Lektoři:
RNDr.Ludmila Krupková (odborný garant kurzu), Ing.Matěj Krupka (vedoucí kurzu), MUDr.Denis Krupka

Požadavky na uchazeče:
  • Základní zdatnost na kolečkových bruslích, rychlobrusle nejsou podmínkou
  • Certifikát in-line instruktora nebo základní pedagogické minimum (pro udělení licence trenéra III. třídy není nutné, ale doporučené)
  • Vlastní brusle a helma
  • Pro získání licence trenéra rychlobruslení dle akreditace MŠMT je nutná účast na celém školení (4 dny) a věk minimálně 18 let
Místo konání:
Dráha a zázemí Domu dětí a mládeže Modřany, Herrmannova, Praha 4-Modřany

Cena:
Poplatek za jednoho účastníka: 4 000,-Kč

Termín konání kurzu:
20. - 21.10. 2018, 3. - 4.11. 2018
Druhý plánovaný kurz - 16.3.-17.3.2019, 30.3 - 31.3.2019

Možnost přihlášení a podrobný rozvrh kurzu:

http://www.ddmm.cz/akce/5610-koleckove-rychlobrusleni-trenersky-kurz