24.05.2019 Den dětí, kouzel a čarování 30. května 2019

Těšíme se na vás na dni dětí, akci kterou pořádáme ve čtvrtek 30. května od 15:00 do 19:00 hod. v našem areálu DDM Herrmannova. Tento den se nekonají žádné zájmové kroužky, děkujeme.

22.05.2019 Centrum pro předškolní děti

Zápis na nový školní rok 2019/2020 proběhne v měsíci červnu. Bližší termín zápisu bude zveřejněn na našich webových stránkách v červnu 2019.

20.05.2019 nový sportovní kroužek

Otevíráme nový kroužek tenisu. 20. 5. - 22. 6. 2019. Kroužek se bude konat na tenisových kurtech TO Spartak Modřany (ulice Kabeláčova 262/4, Praha 4, 10 min od DDM Herrmannova). Plakát ke kroužku si můžete stáhnout v záložce ke stažení. V případě zájmu kontaktujte Marka Dastycha - m.dastych@ddmm.cz.

Kolečkové rychlobruslení - základní trenérský kurz

Vzdělávací cíl:
Cílem programu je připravit pedagogické pracovníky a in-line instruktory na práci trenéra specializujícího se na kolečkové rychlobruslení, na trénink dětí a mládeže podle nejnovějších poznatků a podle pravidel dlouhodobého sportovního rozvoje bez tlaku na brzkou specializaci. V praktické části pak připravit účastníky na výuku pokročilejších technik bruslení a rychlobruslení, postupovat podle vytvořené metodické řady.

Upozorňujeme případné uchazeče, že kurz není určen k získání trenérské licence III třídy.

Obsah:
Fyzikální základy pohybu na bruslích
   •      Základy stability na rychlobruslích – cviky, důležité faktory, časté chyby, cíl
   •      Základní princip pohybu vpřed – vysvětlení, cviky, důležité faktory, časté chyby, cíl
   •      Odraz do zatáčky – význam jednotlivých fází, jak učit, cviky, časté chyby
   •      Starty – správné provedení a nácvik startu na hromadné sprinterské závody
   •      Základy první pomoci, bezpečnost na bruslích
   •      Výchova dětí a mládeže
   •      Role trenéra
   •      Skladba tréninků pro rychlobruslení
   •      Typy závodů, drah a tréninků na rozdílné typy závodů + pravidla bruslařských soutěží
   •      Pokročilé techniky bruslení (chrono starty, zatáčka, Double-push...)
   •      Suchá příprava bez bruslí
   •      Dlouhodobé plánování rozvoje
   •      Senzitivita na různé podněty dle věku dětí a přizpůsobení tréninků, hry na bruslích
   •      Materiál – výběr, nastavení, údržba

Hodinová dotace:
Teorie - 16 vyučovacích hodin
Praxe - 12 hodin 

Cílová skupina, počet účastníků:
Počet účastníků maximálně 20, minimálně 12. Školení jsou určená především pro zájemce se základní znalostí in-line bruslení, kteří se chtějí věnovat přípravě dětí a mládeže. Dále je určeno pro pedagogy volného času jako doplňující vzdělání, stávajícím instruktorům kolečkového bruslení s certifikací instruktora, ale i pedagogům TV.

Lektoři:
RNDr.Ludmila Krupková (odborný garant kurzu), Ing.Matěj Krupka (vedoucí kurzu), MUDr.Denis Krupka

Požadavky na uchazeče:
  • Základní zdatnost na kolečkových bruslích, rychlobrusle nejsou podmínkou
  • Certifikát in-line instruktora nebo základní pedagogické minimum
  • Vlastní brusle a helma
  • Pro získání licence trenéra rychlobruslení dle akreditace MŠMT je nutná účast na celém školení (4 dny) a věk minimálně 18 let
Místo konání:
Dráha a zázemí Domu dětí a mládeže Modřany, Herrmannova, Praha 4-Modřany

Cena:
Poplatek za jednoho účastníka: 4 000,-Kč

Termín konání kurzu:
20. - 21.10. 2018, 3. - 4.11. 2018
Druhý plánovaný kurz - 16.3.-17.3.2019, 30.3 - 31.3.2019

Možnost přihlášení a podrobný rozvrh kurzu:

http://www.ddmm.cz/akce/5610-koleckove-rychlobrusleni-trenersky-kurz