17.06.2019 Přihlašování do ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům

a MŠ Tyršovka a Karásek bude přednostně probíhat pro žáky daných škol. V současné době nejsou na www zveřejněny všechny kroužky a na ty co jsou zveřejněny, není možný on-line zápis. Informace o kompletní nabídce a systému přihlašování najdete na www.ddmm.cz a nejdříve na školách ve formě informačních letáků.

16.06.2019 Zápis do zájmových kroužků 2019/2020

V současné době naleznete v sekci Zájmové kroužky, část kroužků, které budeme v novém školním roce otvírat. Od 17. června od 12:00 hod. bude probíhat on-line zápis pouze na ZK, o kterých víme, že je případné změny vyplývající z rekonstrukce dislokovaného pracoviště Urbánkova organizačně neovlivní. Tyto kroužky poznáte tak, že po rozkliknutí se v pravé spodní části objeví možnost on-line přihlášení. U kroužků které tuto možnost nemají budeme on-line přihlašovaní spouštět postupně, po vyřešení organizačních záležitostí každého individuálního kroužku.Úplný zápis do všech kroužků proběhne od 2. září 2019. Děkujeme za pochopení.

16.06.2019 Informace jak se zapisovat na zájmové kroužky

V záložce Zájmové kroužky naleznete odkaz s detailně popsaným způsobem, jakým způsobem se můžete přihlásit na zájmové kroužky.

15.06.2019 Školní rok 2018/19

Vážení návštěvníci, v týdnu 10. - 14. června byla zakončena převážná část našich zájmových kroužků. V týdnu od 17 - 21 června probíhají pouze hodiny, které byly dohodnuty mezi účastníky a lektory individuálně (jedná se převážně o náhradní hodiny, které nebyly v průběhu školního roku ze strany DDM zrealizovány).

Turnaj ve stolním tenise

Turnaj je určený pro děti a rodiče podle jednotlivých kategorií níže. NA turnaj se může přihlásit každý zájemce, který ovšem nehraje závodně stolní tenis. Předpokládáme rekreační - amatérskou úroveň dětí.

Na turnaj se můžete přihlásit on-line (nejlepší způsob pro organizátory) nebo přímo osobně na místě.

Prezence na turnaj bude probíhat do 16:15 hodin. Podle počtu přihlášených se pak určí systém turnajů jednotlivých kategorií.

Každý účastník obrží sladkost, diplom a nejlepší tři v kategorii pak medaile a věcné odměny.

Přijďte si na konec školního roku zdarma zahrát stolní tenis. Těšíme se na Vaši účast.

Turnaj pro 4 kategorie : I. chlapci 9 - 11 let
II. chlapci 12 - 15 let
III. děvčata 9 - 15 let
IV. rodič + dítě

V případě dotazu kontaktujte m.dastych@ddmm.cz...

Kód 189055
Název Turnaj ve stolním tenise
Termín konání 20.06.2019 16:00 - 19:30
Místo konání DDM Urbánkova
Hlavní vedoucí Pavol Niezgodzký
Věková skupina 9-15 let
Sraz účastníků DDMM Urbánková 16:00
Vybavení na akci vlastní pálka, tmavé triko, sálová obuv