17.06.2019 Přihlašování do ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům

a MŠ Tyršovka a Karásek bude přednostně probíhat pro žáky daných škol. V současné době nejsou na www zveřejněny všechny kroužky a na ty co jsou zveřejněny, není možný on-line zápis. Informace o kompletní nabídce a systému přihlašování najdete na www.ddmm.cz a nejdříve na školách ve formě informačních letáků.

16.06.2019 Zápis do zájmových kroužků 2019/2020

V současné době naleznete v sekci Zájmové kroužky, část kroužků, které budeme v novém školním roce otvírat. Od 17. června od 12:00 hod. bude probíhat on-line zápis pouze na ZK, o kterých víme, že je případné změny vyplývající z rekonstrukce dislokovaného pracoviště Urbánkova organizačně neovlivní. Tyto kroužky poznáte tak, že po rozkliknutí se v pravé spodní části objeví možnost on-line přihlášení. U kroužků které tuto možnost nemají budeme on-line přihlašovaní spouštět postupně, po vyřešení organizačních záležitostí každého individuálního kroužku.Úplný zápis do všech kroužků proběhne od 2. září 2019. Děkujeme za pochopení.

16.06.2019 Informace jak se zapisovat na zájmové kroužky

V záložce Zájmové kroužky naleznete odkaz s detailně popsaným způsobem, jakým způsobem se můžete přihlásit na zájmové kroužky.

15.06.2019 Školní rok 2018/19

Vážení návštěvníci, v týdnu 10. - 14. června byla zakončena převážná část našich zájmových kroužků. V týdnu od 17 - 21 června probíhají pouze hodiny, které byly dohodnuty mezi účastníky a lektory individuálně (jedná se převážně o náhradní hodiny, které nebyly v průběhu školního roku ze strany DDM zrealizovány).

Závody v lezení červen 2019

Závody v lezení na umělé stěně jsou určeny pro děti ze zájmových kroužků lezení i pro účastníky z řad veřejnosti.

Prezentace závodníků bude v čase 15:45 - 16:00 hod. Přihlášení účastníci budou podle věku rozděleni do kategorií.

Pod dohledem instruktorů lezení si účastníci vyzkouší závody na rychlost a obtížnost na venkovní lezecké stěně (v případě nepříznivého počasí pak v hale).

Každý účastník obdrží sladkost, diplom a první tři závodníci v každé kategorii i medaile.

Přijďte všichni, kdo máte zájem si zdarma zalést na lezecké stěně...

Kód 189053
Název Závody v lezení červen 2019
Termín konání 17.06.2019 16:00 - 18:00
Místo konání DDM Herrmannova
Hlavní vedoucí Tomáš Bednář
Věková skupina 6-18 let
Sraz účastníků 16:00
Vybavení na akci sportovní oblečení
V ceně zahrnuto startovné, pojištění