24.05.2019 Den dětí, kouzel a čarování 30. května 2019

Těšíme se na vás na dni dětí, akci kterou pořádáme ve čtvrtek 30. května od 15:00 do 19:00 hod. v našem areálu DDM Herrmannova. Tento den se nekonají žádné zájmové kroužky, děkujeme.

22.05.2019 Centrum pro předškolní děti

Zápis na nový školní rok 2019/2020 proběhne v měsíci červnu. Bližší termín zápisu bude zveřejněn na našich webových stránkách v červnu 2019.

20.05.2019 nový sportovní kroužek

Otevíráme nový kroužek tenisu. 20. 5. - 22. 6. 2019. Kroužek se bude konat na tenisových kurtech TO Spartak Modřany (ulice Kabeláčova 262/4, Praha 4, 10 min od DDM Herrmannova). Plakát ke kroužku si můžete stáhnout v záložce ke stažení. V případě zájmu kontaktujte Marka Dastycha - m.dastych@ddmm.cz.

Troufalý kniže Josef z rodu Fürstenbergů

Je to už několik století nazpět, kdy se rozprostíralo u plání a lesů Kocourského potoka sídlo knížete Josefa Viléma z rodu Fürstenbergů.
Onen kníže žil na statku, ze kterého dohlížel se svým panstvem na těžbu zlata v nedalekých štolách. Ačkoliv horníci pracovali v nuzných podmínkách a sotva dokázali nasytiti své rodiny. Josef Vilém proháněl se po okolí v honosném kočáře osazeném zlatem vytěženým v jeho štolách.
Jednoho deštivého dne, kníže hodlal usadit do těžkého žaláře jakéhosi nebohého horníka, shodou okolností taktéž se jmenoval Josef, kterému při kutání zbylo na oděvu několik málo kousíčků zlata.
Kníže Josef Vilém hřímal u soudu slovy o nepoctivosti místního lidu, láteřil na nevděčnost, že jim dává práci a on se mu takto odmění. Nebohý havíř Josef tak byl odsouzen do místního vězení, kde čekal na svůj konec.
Jak je známo, tak lidská paměť je krátká. Tudíž uplynulo mnoho let a na výše popsanou příhodu již se málem zapomnělo.
Jednoho letního večera, náš milostpán seděl v krčmě, kde po celý večer hodoval a hrál karty.
Podlehnuvší dobrým rozmarem zmínil se o dceři uvězněného havíře Josefa, která se mu líbila a rád by jí za ženu.
Krčmář vyslechnuvší jeho rozhovor poradil mu, že havířova dcera žije v jedné osamocené chatrči hluboko v lesích, na druhém břehu Kocourského potoka.
Inu vínem opojený Josef Vilém rozhodl se nasednout do kočáru a vydat se do tmavého lesa za horníkovou dcerou s nabídkou, která se nedá odmítnout.
Od té doby, knížete, kočár a koně nikdo neviděl.
Štola je dnes zavřená a v jejím okolí panuje legenda o spravedlnosti, která Josefa Viléma dostihla.
Ptáte se, jaká ona spravedlnost byla?
To Vám nemůžeme prozatím prozradit, ale můžete se to dozvědět na outdoorové výpravě s Honzou a Ríšou.
Těšíme se na Vás!

Kód 185351
Název Troufalý kniže Josef z rodu Fürstenbergů
Termín konání 26.05.2019 09:00 - 20:00
Místo konání Mimo stálé objekty
Hlavní vedoucí Jan Šesták
Věková skupina 6-15 let
Sraz účastníků DDM Urbánkova (Klub Pod prahem)
Vybavení na akci teplou mikinu/bundu na prohlidku štoly sv. Josefa
Cena 150,- Kč