22.09.2021 Cvičení R+D V a VI se ve středu 22.9. neuskuteční.

Informační mail byl zaslán všem účastníkům kroužků.

21.09.2021 ZŠ Rakovského 27. 9. uzavřena

V pondělí 27. 9. se z důvodu ředitelského volna v ZŠ Rakovského kroužky v této škole nekonají. Ostatní zájmová činnost v DDM i dalších ZŠ proběhne bez omezení.

14.09.2021 Kroužek francouzštiny

Od středy 15. září 2021 otevíráme kroužek francouzštiny pro úplné začátečníky, na který je možné se ještě hlásit. V případě zájmu otevřeme i hodiny pro starší zájemce. Kontakt na lektorku získáte přes vedoucího sekce (j.sestak@ddmm.cz)

14.09.2021 První hodina kroužku KARATE

se přesouvá o týden, na středu 22. září. 2021. Přihlášeným účastníkům na kroužek byl zaslán mail s touto informací.

14.09.2021 Tenis

ke dni 14. 9. 2021 zbývá poslední volné místo na kroužku tenisu, který se koná v sobotu od 12:00 - 12:55 hod.

13.09.2021 Zápis na kroužky v MŠ Tyršovka a Karásek

bude probíhat od středy 15. září od 12 hodin formou on-line zápisu. Kroužky jsou již k nahlédnutí na www.ddmm.cz. Ve středu bude dodána záložka on-line přihlášení. Kroužky jsou v MŠ Karásek určeny pouze pro žáky 3 a 4 třídy. Kroužky začínají od 4. října 2021.

10.09.2021 Kroužky začínají

Nový školní rok přináší nové kroužky, lektory i prostory. V týdnu od 13. 9. rozjíždíme většinu našich zájmových kroužků, a to v běžném režimu. Veškeré informace týkajících se specificky vašeho zájmového kroužku obdržíte do svých e-mailových schránek. Prosíme o dodržování nastavených pravidel a opatření (respirátory/roušky ve společných prostorách, vstup určeným vchodem apod.), abychom zabránili jakémukoliv omezení výuky v našem DDM.

03.09.2021 Nové Umělecké kroužky

Otevíráme další Umělecké kroužky: Zážitková výtvarka IV., V., Keramická dílna pro R+D, Keramická dílna III., Malý záchranář, Poupátko I., II., Výtvarná dílnička. Bližší informace k novým zájmovým kroužkům naleznete na našich webových stránkách v záložce Zájmové kroužky.

30.08.2021 Košíkářství, Módní tvorba

Otevíráme nové kroužky: Košíkářství a Módní tvorby. Bližší informace k novým kroužkům v záložce Zájmové kroužky.

09.08.2021 Sochařství

Otevíráme nové kroužky Sochařství pro děti i dospělé pod vedením MgA. Lenky Tsikoliy, která vystudovala Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera. Každé úterý od 16:30 hod a 18:00 hod. se na zájemce budeme těšit.

Umělci bez hranic - LAND ART

www.umelcibezhranic.cz

Představujeme naši novou netradiční výtvarnou akci v rámci projektu Umělci bez hranic, který organizuje náš DDM.


Jedná se o akci, která probíhá v přírodě v místech Modřanské rokle a vrcholí v přírodní galerii nejrůznějších uměleckých objektů.
Pokud chcete spojit tvorbu a příjemný prožitek z přírodních děl s procházkou, je tohle ta ideální volba. Můžete klidně jen tvořit, ale i soutěžit nebo si prostě užít příjemnou a napínavou (navedou Vás QR kódy) procházku s prohlídkou netradiční galerie.

Vybrali jsme trasu, která vede Modřanskou roklí. Na této trase je schovaných několik land artů (přírodních výtvarných děl) s QR kódem. Úkolem dětí je najít QR kódy a na konci trasy vytvořit vlastní land art. Na konci trasy je k dispozici truhla s nástroji, které můžete pro případ potřeby použít.

Jakmile vytvoříte land art, vyfoťte ho a pošlete nám na e-mail: landart@ddmm.cz.

Fotografie land artů budou vystaveny na našich stránkách projektu a prvních deset nejoriginálnějších umělců soutěže odměněno.

Pro více informací o tom, co je to land art a jak se zúčastnit soutěže, najdete na našich stránkách www.umelcibezhranic.cz.